Інформація про наукову діяльність Національного університету «Острозька академія» за 2013 рікСторінка11/11
Дата конвертації05.11.2016
Розмір2.62 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Інститут права імені І. Малиновського

В Інституті права ім. І. Малиновського діє 5 кафедр: кафедра теорії та історії держави і права, кафедра державно-правових дисциплін, кафедра цивільно-правових дисциплін, кафедра муніципального права та адміністративно-правових дисциплін, кафедра правосуддя та кримінально-правових дисциплін.

Наявність зареєстрованих (в УкрІНТЕІ) тем наукових досліджень кафедр Інституту права ім. І. Малиновського (тема, номер реєстрації):

1. Кафедра правосуддя та кримінально-правових дисциплін:

Тема 1: «Забезпечення справедливого правосуддя, захисту прав та законних інтересів особи: досвід зарубіжних країн». Державний реєстраційний номер: 0110U003999;

Тема 2: «Актуальні проблеми кримінального права: ґенеза, тенденції розвитку, зв’язки з іншими галузями права, наука, якість кримінального закону». Державний реєстраційний номер: 0112U000775;

2. Кафедра цивільно-правових дисциплін:

Тема: «Проблеми здійснення та захисту немайнових прав». Державний реєстраційний номер: 0110U000891;

3. Кафедра державно-правових дисциплін:

Тема: «Проблеми державотворення та захисту прав людини в Україні. Державний реєстраційний номер: 0110U000890;

4. Кафедра муніципального права та адміністративно-правових дисциплін:

Тема: «Адміністративний метод правового регулювання у фінансових, адміністративних та трудових правовідносинах». Державний реєстраційний номер: 0113U001049.

5. Кафедра історії та теорії держави і права – затверджена тема "Історія теорії та практики вітчизняного та зарубіжного конституціоналізму". Номер державної реєстрації: 0112U007515.

В Інституті права ім. І. Малиновського діє аспірантура зі спеціальності: 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика, судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність (на кінець 2013 року – 10 аспірантів, в тому числі, 2 – з відривом від виробництва). Незважаючи на відсутність державного замовлення аспірантури зі спеціальності 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність під час набору на спеціальність у 2013 було подано 6 заяв, зараховано 4 аспірантів на контрактну форму навчання, без відриву від виробництва.

Міжнародне співробітництво

У 2013 році була налагоджена та здійснювалась співпраця з: • Томським державним науково-дослідним університетом (Росія),

 • Південним Федеральним університетом (Ростов-на-Дону) (Росія),

 • Варшавським університетом (Польща),

 • Університетом А. Міцкевича в м. Познань – стажування викладача кафедри муніципального права та адміністративно-правових дисциплін Сенчака І. І.,

 • Академією права ім. Кутафіна (м. Москва, Російська Федерація) – членство в редколегії.

З Томським державним науково-дослідним університетом (Росія) та Південним Федеральним університетом (Ростов-на-Дону) (Росія) проведена IІ Міжнародна науково-практична конференція «Малиновські читання» (15-16 листопада 2013 року).

Здійснювалась співпраця науково-педагогічних працівників із журналом «Евразийский адвокат». (м. Москва, Російська Федерація) (зокрема, членство в редколегії проф. В. О. Попелюшка).

Відбувалось міжнародне студентське стажування: Белла Геллер (Гейдельбурзький університет, стажувалась в НаУОА у березні-квітні 2013 року); Плахотін Д., Панасюк С. (НаУОА, стажування в Білоруському державному університеті, м. Мінськ)
Кафедра правосуддя та кримінально-правових дисциплін

Кафедра правосуддя та кримінально-правових дисциплін здійснює керівництво за темами:

Тема 1: «Забезпечення справедливого правосуддя, захисту прав та законних інтересів особи: досвід зарубіжних країн». Державний реєстраційний номер: 0110U003999. Науково-дослідна тема затверджена 29 жовтня 2010 року терміном на 5 років.

Мета роботи: вирішення теоретичних, практичних та правових проблем, пов’язаних із реалізацією та захистом прав та законних інтересів особи у кримінальному судочинстві забезпечення здійснення справедливого судочинства та доступу до нього.

Науковий керівник: д. ю. н., проф. Попелюшко В.О., директор Інституту права ім. І. Малиновського, зав. кафедри правосуддя та кримінально-правових дисциплін Національного університету «Острозька академія».

Одержаний науковий результат, його новизна, науковий рівень, значимість та практичне застосування:

Досліджено зміст норм нового Кримінального процесуального кодексу України (прийнятий 13 квітня 2012 року) щодо відшкодування (компенсації) шкоди у кримінальному провадженні, цивільного позову, запобіжних заходів, затримання особи, виконання судових рішень. Наукове дослідження зазначених норм здійснено вперше. Результати дослідження мають значення для практичної реалізації права особи на захист в оновленому кримінальному процесі, уточнення змісту діяльності державних органів та інших учасників кримінального судочинства, вдосконалення чинного законодавства, наступних наукових досліджень даної проблематики.

Вивчено зміст справедливого правосуддя, захисту прав і законних інтересів особи в кримінальному судочинстві в працях академіка, правника, проф. І. О. Малиновського. Наукове дослідження такого виду здійснено вперше. Результати дослідження мають значення для розуміння змісту функції судової влади, основних принципів кримінального процесу, якостей, яким повинні відповідати судді, змісту інших кримінально-правових та кримінально-процесуальних інститутів у їх реалізації, а також як база для наступних наукових досліджень даної проблематики.

Результативність роботи:

Викладач кафедри Гонгало С. Й. успішно захистив кандидатську дисертацію на тему «Судова техніко-криміналістична експертиза документів: сучасні можливості дослідження та перспективи розвитку».Публікації:

 1. Гонгало С. Правила огляду паспортів та методи виявлення їхніх підробок / І. Бернацька, С. Гонгало, - К. 2013. – 80 с. [Бібліотечка нотаріуса]

 2. Попелюшко В. О. Функції слідчого судді у кримінальному провадженні / В. О. Попелюшко // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції [«Малиновські читання»], (м. Острог, 15-16 листопада 2013 р.), - Острог: Видавництво національного університету «Острозька академія», 2013. - 366 с. (С.294-298).

 3. Герасимчук О.П. Забезпечення прав інвалідів у нормах Кримінального процесуального кодексу України // Матеріали Всеукраїнської (національної) конференції «Конвенція ООН про права інвалідів: чотири роки практичної дії», 20-21 вересня 2013 року, Острог.

 4. Герасимчук О.П. Основні новації кримінального процесу // І Науково-практична конференція «Удосконалення методики викладання курсу «Правознавство» в загальноосвітніх навчальних закладах», 21-22 листопада 2013 року. – Острог, 2013. - С. 40-43.

 5. Боржецька Н. Л. До питання про визначення моменту закінчення досудового розслідування / Н. Л. Боржецька // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Малиновські читання», м. Острог, 15-16 листопада 2013 року. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2013. – С. 228-230.

 6. Гонгало С. Й. Використання положень криміналістичної техніки в попередньому техніко-криміналістичному дослідженні документів // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції [«Малиновські читання»], (м. Острог, 15-16 листопада 2013 р.), - Острог: Видавництво національного університету «Острозька академія», 2013.

 7. Лідовець Т. М. Окремі питання щодо захисту прав та законних інтересів потерпілих фізичних осіб малолітнього, похилого віку, осіб з фізичними та психічними вадами в ході судового розгляду кримінального провадження за кримінальним процесуальним законодавством України // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції [«Малиновські читання»], (м. Острог, 15-16 листопада 2013 р.), - Острог: Видавництво національного університету «Острозька академія», 2013.

 8. Попелюшко В. О. Функції слідчого судді у кримінальному провадженні // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції [«Малиновські читання»], (м. Острог, 15-16 листопада 2013 р.), - Острог: Видавництво національного університету «Острозька академія», 2013.

 9. Стрельбіцька Л. Я. Окремі питання процесуального статусу засудженого у провадженні у Верховному Суді України // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції [«Малиновські читання»], (м. Острог, 15-16 листопада 2013 р.), - Острог: Видавництво національного університету «Острозька академія», 2013.

 10. Зеленський С. М. Суд як орган, що стоїть на сторожі права і справедливості // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції [«Малиновські читання»], (м. Острог, 15-16 листопада 2013 р.), - Острог: Видавництво національного університету «Острозька академія», 2013.

 11. Штогун С. Г., Банах С. В. Особливості розмежування повноважень слідчого судді та прокурора щодо захисту прав людини за новим КПК (ст.206 КПК) // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції [«Малиновські читання»], (м. Острог, 15-16 листопада 2013 р.), - Острог: Видавництво національного університету «Острозька академія», 2013.

 12. Люліч В. А. Тимчасовий доступ до речей і документів, як спосіб збирання доказів захисником / В. А. Люліч // Часопис Національного університету "Острозька академія". Серія "Право". - 2013. - No. 2(8) : [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://lj.oa.edu.ua/articles/2013/n2/13lvazdz.pdf.

 13. Жук М. С. Генеза меж судового розгляду у кримінальному судочинстві Стародавнього Риму / М. С. Жук // Юридична Україна. – 2013. – №10. – С. 93-96.

 14. Зеленський С. М. Концепт справедливості у кримінальному провадженні / С. М. Зеленський // Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». – 2013. – № 1(7) : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://lj.oa.edu.ua/articles/2013/n1/13zsmukp.pdf.

 15. Попелюшко В. О. Подання суду доказів за новим КПК України / В. О. Попелюшко // Юридичний вісник України. - № 14 (927. - 6-12 квітня 2013 р. – С. 4).

 16. Попелюшко В. О. Допит свідка в суді за новим КПК України / В. О. Попелюшко // Юридичний вісник України. - 8-14 червня 2013 р. - № 23(936). – С. 10.

 17. Попелюшко В. О. Формування кримінальної справи на стадії судового провадження / В. О. Попелюшко // Юридичний часопис Національної академії внутрішніх спав. – 2013. – № 1(5) – с. 44-49.

 18. Попелюшко В. О. Проблема із розкриття злочинів, створена законом / В. О. Попелюшко // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції [«Актуальні питання досудового розслідування слідчими органами внутрішніх справ: проблеми теорії та практики»], Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції (Дніпропетровськ, 18-19 квітня 2013 року). - К.: «Хай-Тек-Прес», 2013. - 312 с., С. 197-202.

Попелюшко В. О. Генеза інституту слідчого судді у кримінальному судочинстві / В. О. Попелюшко // Тези доповідей та повідомлень учасників міжнародної науково-практичної конференції [«Кримінальний процесуальний кодекс України 2012 р.: Кримінально-правові та процесуальні аспекти»], (м. Львів, 19-20 вересня 2013 р.), - Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2013. - 244 с. (С. 322-330).

 1. Гонгало С. Й. Классификация электронных документов как объектов судебной технико-криминалистической экспертизы документов / С.Й. Гонгало // Вестник Томского государственного университета. – 2013. – № 367. – С. 95-97.

 2. Стрельбицкая Л. Я. Процессуальный статус осужденного по вновь открывшимся обстоятельствам в уголовном судопроизводстве Украины // Закон и жизнь. – № 12. – 2013.

 3. Stavinskyi Vadim Polacy na Ukrainie: yak prowadzic dzialnosc gospodarska // http://www.forbes.pl/.

 4. Герасимчук О. П. Забезпечення прав інвалідів у нормах Кримінального процесуального кодексу України // Всеукраїнська (національна) конференція «Конвенція ООН про права інвалідів: чотири роки практичної дії», 20-21 вересня 2013 року, Острог

 5. Герасимчук О. П. Методика наукових досліджень за працею І. Малиновського "Памяти учителя" // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції [«Малиновські читання»], (м. Острог, 15-16 листопада 2013 р.), - Острог: Видавництво національного університету «Острозька академія», 2013.

 6. Боржецька Н. Л. Закінчення досудового розслідування у формі складання обвинувального акту при здійсненні кримінального провадження на підставі угод: окремі теоретичні та практичні проблеми / Н. Л. Боржецька // Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених «Дванадцяті осінні юридичні читання» (м. Хмельницький, 8-9 листопада 2013 року).

 7. Боржецька Н. Л. До питання про визначення моменту закінчення досудового розслідування / Н. Л. Боржецька // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Малиновські читання», м. Острог, 15-16 листопада 2013 року. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2013. – С. 228-230.

 8. Жук М. С. Межі судового розгляду у кримінальному судочинстві Римської республіки / М. С. Жук // Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток юридичної науки на сучасному етапі». – Тернопіль, 2013. – С. 44-46.

 9. Жук М. С. Поняття меж судового розгляду у кримінальному провадженні в суді першої інстанції / Щорічна наукова викладацько-студентська конференція НаУ «ОА» «Дні науки» (Острог, 21-22 березня 2013 р.).

 10. Попелюшко В. О. Функції слідчого судді у кримінальному провадженні // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції [«Малиновські читання»], (м. Острог, 15-16 листопада 2013 р.), Острог: Видавництво національного університету «Острозька академія», 2013.

 11. Шульга М. В. Окремі аспекти творчої спадщини І. О. Малиновського // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції [«Малиновські читання»], (м. Острог, 15-16 листопада 2013 р.), - Острог: Видавництво національного університету «Острозька академія», 2013.

 12. Гонгало С. Й. Використання положень криміналістичної техніки в попередньому техніко-криміналістичному дослідженні документів // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції [«Малиновські читання»], (м. Острог, 15-16 листопада 2013 р.), - Острог: Видавництво національного університету «Острозька академія», 2013.

 13. Стрельбіцька Л. Я. Окремі питання процесуального статусу засудженого у провадженні у Верховному Суді України // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції [«Малиновські читання»], (м. Острог, 15-16 листопада 2013 р.), - Острог: Видавництво національного університету «Острозька академія», 2013.

 14. Зеленський С. М. Суд як орган, що стоїть на сторожі права і справедливості // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції [«Малиновські читання»], (м. Острог, 15-16 листопада 2013 р.), - Острог: Видавництво національного університету «Острозька академія», 2013.

 15. Штогун С. Г., Банах С. В. Особливості розмежування повноважень слідчого судді та прокурора щодо захисту прав людини за новим КПК (ст. 206 КПК) // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції [«Малиновські читання»], (м. Острог, 15-16 листопада 2013 р.), - Острог: Видавництво національного університету «Острозька академія», 2013.

 16. Попелюшко В. О., Лук’янчиков Є. Д. Принципи кримінального провадження в механізмі забезпечення прав його учасників / В. О. Попелюшко // Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». - 2013. - № 1 (17). - [Електронний ресурс]: Режим доступу:http: // lj.oa.edu.ua/articles/2013/n1/13pvopiu.pdf

Тема 2: «Актуальні проблеми кримінального права: ґенеза, тенденції розвитку, зв’язки з іншими галузями права, наука, якість кримінального закону». Державний реєстраційний номер: 0112U000775. Науково-дослідна тема затверджена в лютому 2012 р. терміном на 4 роки.

Мета роботи – вирішення теоретичних і практичних проблем сучасного кримінального права в контексті дослідження генези та сучасного стану кримінального права як галузі права та науки, вдосконалення кримінального законодавства на основі проведених розробок.

Науковий керівник: д. ю. н., проф. Попелюшко В.О., директор Інституту права ім. І. Малиновського, зав. кафедри правосуддя та кримінально-правових дисциплін Національного університету «Острозька академія».

Отриманий науковий результат, його новизна, науковий рівень, значимість та практичне застосування:

Досліджено християнські канонічні джерела, що сприяли розвитку в Руській державі світської кримінально-правової та релігійної відповідальності за вчинення протиправних дій, визначених в Уставі Ярослава Мудрого. Наукове дослідження такого виду здійснено вперше. Результати дослідження дають підстави стверджувати про те, що канонічні положення християнського вчення були сприйняті та реципійовані Руською державою у систему свого законодавства і права у часи проникнення в Русь християнської віри; кримінально-правові положення Уставу, спрямовані на охорону прав і свобод людини, як правило, сформовані за класичною структурою об’єктивних, суб’єктивних ознак та відповідних їхній сутності санкцій.

Результативність роботи:Публікації:

 1. Колос М. Становлення та розвиток науки кримінального права // Правова доктрина України: у 5 т. – Т. 5. Кримінально-правові науки в Україні: стан, проблеми та шляхи розвитку / В.Я. Тацій, В.І. Борисов. – Х.: Право, 2013. – С. 41-55.

 2. Колос М. И. Кодификация руського уголовного законодательства: к истории генезиса // Проблемы кодификации уголовного закона: история, современность будущее (посвящается 200-летию проекта Уголовного уложения 1813 года) // Материалы VIII Российского конгреса уголовного права (г. Москва, 30-31 мая 2013 г.). – М.: Юрлитинформ, 2013. – С. 567-571.

 3. Колос М. И. Честь и достоинство человека: современные проблемы совершенствования уголовно-правовой охраны в Украине // Совершенствование правового регулирования и механизмов функционирования системы противодействия преступности : материалы межд. научн.-практ. конф. (г. Минск, 18-19 октября, 2013 г.). – Минск: Изд. центр БГУ, 2013. – С. 47-52.

 4. Колос М. І. Кримінально-правова охорона прав і свобод людини і гарантії конституційної юстиції // Питання захисту прав людини і громадянина органами конституційної юрисдикції у сучасних умовах: матеріали Міжн. конф. (м. Ялта, 20 – 21 червня 2013 року). – К.: Логос, 2013. – С. 111-122.

 5. Колос М. І. Кримінальна відповідальність: до проблеми основ формування // Актуальні проблеми кримінальної відповідальності: матеріали міжн. наук.-практ. конф. (м. Харків, 10-11 жовтня 2013 року). – Х.: Право, 2013. – С. 98-101.

 6. Колос М. І. Дисертаційні дослідження: типологія проблем якості // Міжн. наук.-практ. конф, присвячена 20-річчю Національної академії правових наук України (20-21 листопада 2013 р.) – Харків, 2013

 7. Колос М. І. Кримінально-правова політика в Україні: окремі проблеми та шляхи їх вирішення // Правова політика України (м. Київ, 5 грудня 2013 р.). – К., 2013. – С. 114-121.

 8. Колос М. Войско Запорожское: преступления, наказания и их значение // Закон и жизнь. – 2013. - №10/3 (262). – С. 107-111.

 9. Колос М. І. Кримінально-правова охорона прав і свобод людини і гарантії конституційної юстиції // Питання захисту прав людини і громадянина органами конституційної юрисдикції у сучасних умовах. – К.: Логос, 2013. – С. 111-122.

 10. Колос М. І. Кримінальна відповідальність: до проблеми основ формування // Актуальні проблеми кримінальної відповідальності. – Х.: Право, 2013. – С. 98-101.

 11. Колос М. І. Дисертаційні дослідження: типологія проблем якості. – Харків, 2013.

 12. Колос М. І. Кримінально-правова політика в Україні: окремі проблеми та шляхи їх вирішення // Правова політика України. – К., 2013. – С. 114-121.

 13. Колос М. І. Старозавітні передумови формування кримінального права християнської цивілізації // Вісник академії правових наук України. – Х.: Право, 2013. - №1 (72). – С. 224-234.

 14. Колос М. І. Перший голова Конституційного Суду України: альфа й омега // Вісник Конституційного Суду України. – 2013. - №1. – С. 99-104.

 15. Колос М. І. Конституційна юстиція як гарант забезпечення належної кримінально-правової охорони прав і свобод людини // Вісник Конституційного Суду України. – 2013. - №5. – С. 82-91.

 16. Памяти учителя / І. О. Малиновський; за ред. В. О. Попелюшка. – Острог, 2013. – 58 с.

 17. - Радянські поправчо-трудові установи порівнюючи з буржуазними тюрмами / І. О. Малиновський; за ред. В. О. Попелюшка. – Острог, 2013. – 306 с.

 18. - Общественное значение литературной деятельности Гоголя/ І.О. Малиновський; за ред. В. О. Попелюшка. – Острог, 2013. – 24 с.,

 19. - Русские писатели-художники о смертной казни / І.О. Малиновський; за ред. В. О. Попелюшка. – Острог, 2013. – 122 с.

 20. Герасимчук О.П. Заходи кримінального правового характеру до юридичних осіб : зарубіжний // І Науково-практична конференція «Удосконалення методики викладання курсу «Правознавство» в загальноосвітніх навчальних закладах», 21-22 листопада 2013 року. – Острог, 2013. – С. 28-39.

 21. Герасимчук О. П. Методика наукових досліджень за працею І. Малиновського «Памяти учителя» // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції [«Малиновські читання»], (м. Острог, 15-16 листопада 2013 р.), - Острог: Видавництво національного університету «Острозька академія», 2013.

 22. Попелюшко В. А. «Кровавая месть и смертные казни» в судьбе проф. И. А. Малиновского // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції [«Малиновські читання»], (м. Острог, 15-16 листопада 2013 р.) – Острог: Видавництво національного університету «Острозька академія», 2013.

 23. Шульга М. В. Окремі аспекти творчої спадщини І. О. Малиновського // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції [«Малиновські читання»], (м. Острог, 15-16 листопада 2013 р.), - Острог: Видавництво національного університету «Острозька академія», 2013.

 24. Фесенко Є. В. Проблема класифікації кримінальних правопорушень / Є. В. Фесенко // Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». - 2013. - No. 2(8) : [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http: // lj. oa. edu. ua / articles / 2013 / n2 / 13fyvkkp. pdf.

 25. Попелюшко В. О. Чи виправдана кардинальна зміна правової політики щодо розкриття злочинів // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції [«Політика в сфері боротьби зі злочинністю [текст]»], (м. Івано-Франківськ, 1-2 березня 2013 року). - Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2013. - 307 с. (с. 74-78).

 26. Герасимчук О. П. Заходи кримінального правового характеру до юридичних осіб : зарубіжний // І Науково-практична конференція «Удосконалення методики викладання курсу «Правознавство» в загальноосвітніх навчальних закладах», 21-22 листопада 2013 року. – Острог, 2013.

 27. Попелюшко В. А. «Кровавая месть и смертные казни» в судьбе проф. И. А. Малиновского // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції [«Малиновські читання»], (м. Острог, 15-16 листопада 2013 р.), - Острог: Видавництво національного університету «Острозька академія», 2013.

За участю викладачів кафедри було опубліковано періодичні видання:

Видано два збірники наукових студентських записок «Студентські наукові записки. Серія «Право» (№№ 3 та 4).

Протягом 2013 року було видано також два номери електронного фахового наукового видання «Часопис Національного університету. Серія «Право» (№№ 7 та86).

Викладачі кафедри правосуддя та кримінально-правових дисциплін брали участь у проведенні ІІ Міжнародної науково-практичної конференції [«Малиновські читання»], (м. Острог, 15-16 листопада 2013 р.).

З метою виконання науково-дослідних тем при кафедрі правосуддя та кримінально-правових дисциплін діють наукові підрозділи:

1. Науково-дослідний центр вивчення наукової, освітньої, громадської та політичної спадщини академіка І. Малиновського;

2. Сектор криміналістики

У 2013 р. викладачі кафедри правосуддя та кримінально-правових дисциплін прорецензували 14 студентських статей на наукову тематику, які були опубліковані у друкованих та електронних виданнях, а також тез доповідей, з яким студенти виступили на конференціях.

Наукові здобутки студентів, що готувалися в межах науково-дослідної тематики кафедри були відзначені на Всеукраїнському рівні:


 1. Участь у міжнародному Конкурсі з міжнародного публічного права ім. Філіпа Джессапа (5 осіб, 3-5 місце, національний відбірковий тур)

 2. Участь у конкурсі Завтра.ЮА, фінальний тур (Шафарчук О.)


Кафедра муніципального права та адміністративно-правових дисциплін
На засіданні кафедри від 01.10.2012 р. (Протокол №3) було затверджено науково-дослідну тему кафедри – «Адміністративний метод правового регулювання у фінансових, адміністративних та трудових правовідносинах», керівник Герасимчук Олег Павлович, кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри муніципального права та адміністративно-правових дисциплін Національного університету «Острозька академія». Тема: «Адміністративний метод правового регулювання у фінансових, адміністративних та трудових правовідносинах». Державний реєстраційний номер: 0113U001049.

Результативність роботи:

Захищено докторську дисертацію: доц. Костюк В. Л. «Правосуб’єктність у трудовому праві: проблеми теорії та практики» (квітень 2013 р.).

Захищено кандидатську дисертацію: ст. в. Сенчак І. І. «Формування правової рефлексії майбутнього юриста на етапі підготовки і вищому навчальному закладі» (грудень 2013 р.).

За участю викладачів кафедри було організовано та проведено:- ІI Міжнародну науково-практичну конференцію «Малиновські читання» (15-16 листопада 2013 року), видано збірник.

- Всеукраїнську (національну) конференцію «Конвенція ООН про права інвалідів: чотири роки практичної дії», 20-21 вересня 2013 року, Острог.

- І Всеукраїнський юридичний форум, 19-20.10.13, м. Острог / РООЛС АПУ, Герасимчук О. П.

Публікації:

 1. Аврамишин С. В. Окремі питання функціонування інституту строку звернення до адміністративного суду // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції [«Малиновські читання»], (м. Острог, 15-16 листопада 2013 р.), - Острог: Видавництво національного університету «Острозька академія», 2013.

 2. Шульга М. В. Землевикористання як умова користування надрами // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції [«Малиновські читання»], (м. Острог, 15-16 листопада 2013 р.), - Острог: Видавництво національного університету «Острозька академія», 2013.

 3. Сенчак І. І. Проблема фінансування при забезпеченні соціальних гарантій передбачених Конвенцією про права інвалідів // Всеукраїнська (національна) конференція «Конвенція ООН про права інвалідів: чотири роки практичної дії», 20-21 вересня 2013 року, Острог

 4. Сенчак І. І. Форми та методи діяльності юридичних клінік, які впливають на формування правової рефлексії та активної громадянської позиції у студентів-волонтерів / І.І. Сенчак // Актуальні проблеми громадянської освіти: український та зарубіжний досвід: матеріали Першої наук.-практич. конф. (Острог, 19 черв. 2013 р.) / відп. ред. О. С. Батіщева. – Острог: «Центр демократичного лідерства, Національний університет «Острозька академія», 2013. – С. 197-200.

 5. Костюк В. Л. Конвенція ООН про права інвалідів у системі національного законодавства України // Всеукраїнська (національна) конференція «Конвенція ООН про права інвалідів: чотири роки практичної дії», 20-21 вересня 2013 року, Острог

 6. Stavinskyi Vadim Polacy na Ukrainie: yak prowadzic dzialnosc gospodarska // http://www.forbes.pl/

 7. Сенчак И. И. Оказание бесплатной юридической помощи малоимущим слоям населения студентами юридических вузов Украины / И. И. Сенчак // Евразийская адвокатура. – Уфа, 2013. – № 3 (4). – С. 99–101.

 8. Смалюк Р. В. Захист трудових прав громадян України за кордоном / Р. В. Смалюк // Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». – 2013. – № 1(7) : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http: // lj. oa. edu. Ua / articles / 2013 / n1 / 13 srvuzk. pdf.

 9. Сенчак І. І. Інтерактивні навчальні методики як спосіб підвищення ефективності професійної підготовки майбутніх юристів у вищому навчальному закладі / І. І. Сенчак // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». – Ужгород, 2013. – Вип. 21. – Ч. 1. – Т. 2. – С. 219–222.

 10. Смокович М. І. Особливості розгляду спорів щодо припинення повноважень народних депутатів України / М. І. Смокович // Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». - 2013. - No. 2(8) : [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://lj.oa.edu.ua/articles/2013/n2/13smindu.pdf.

 11. Костюк В. Л. Трудова правосуб’єктність державних службовців: новели у контексті нової редакції Закону України «Про державну службу» / В.Л. Костюк // Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». - 2013. - No. 2(8) : [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://lj.oa.edu.ua/articles/2013/n2/13kvlpds.pdf.


Кафедра державно - правових дисциплін
Кафедра здійснює наукове дослідження за темою «Проблеми державотворення та захисту прав людини в Україні»(державний реєстраційний номер — 0110U000890), керівник — Скрипнюк Валентина Миколаївна, доктор юридичних наук, доцент, завідувач кафедри державно-правових дисциплін Національного університету “Острозька академія”. Науково-дослідна тема затверджена у травні 2010 р. терміном на 5 років.

Мета роботи НДР – проаналізувати проблеми державотворення та захисту прав людини в Україні від проголошення незалежності до сьогоденення.Результативність роботи:

Публікації:

 1. Мартынюк Роман. Учредительная власть в современной Украине / Роман Мартынюк. - LAP LAMBERT Academic Publishing: Saarbrucken, Deutshland, 2013 р. – 99 с.

 2. Грищук М. В. Доповнення до статуту територіальної громади «Органи самоорганізації населення» - Острог : Видавництво НаУ «Острозька академія”, 2013.

 3. Грищук М. В. Дослідження рівнів нормативно-правового регулювання цивільного захисту у правовій системі України - Острог : Видавництво НаУ «Острозька академія”, 2013.

 4. Грищук М. В. Основи охорони праці. - Острог : Видавництво НаУ «Острозька академія”, 2013.

 5. Грищук М. В. Місцеве самоврядування. - Острог : Видавництво НаУ «Острозька академія», 2013.

 6. Цип’ящук М. Б. Психологія підлітків у контексті вивчення ними правових дисциплін (в рамках шкільних програм) // І Науково-практична конференція «Удосконалення методики викладання курсу «Правознавство» в загальноосвітніх навчальних закладах», 21-22 листопада 2013 року. – Острог, 2013. - С. 70-77.

 7. Цип’ящук М. Б. Порушення трудових прав людей з інвалідністю як прояв ксенофобії: законодавчий аспект та реалії // Матеріали Всеукраїнської (національної) конференції «Конвенція ООН про права інвалідів: чотири роки практичної дії», 20-21 вересня 2013 року, Острог

 8. Mariia Tsypiashchuk. Biotechnology in Contemporary Health Care: Progressive Development or Aggressive Intrusion? // Дні науки. – Національний університет «Острозька академія», 20 березня 2013 року.

 9. Грищук М. В. Територіальна громада м. Острога пам’ятає і шанує // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції [«Малиновські читання»], (м. Острог, 15-16 листопада 2013 р.), - Острог: Видавництво національного університету «Острозька академія», 2013.

 10. Скрипнюк В. М. Перспективи розвитку Українського парламенту в контексті процесу конституційної модернізації // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції [«Малиновські читання»], (м. Острог, 15-16 листопада 2013 р.), - Острог: Видавництво національного університету «Острозька академія», 2013.

 11. Мартинюк Р. С. «Конституційна Асамблея» в Україні: спроба визначення природи органу / Р. С. Мартинюк // Часопис Національного університету "Острозька академія". Серія "Право". – 2013. – № 1(7) : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://lj.oa.edu.ua/articles/2013/n1/13mrsvpo.pdf.

 12. Мартинюк Р. Проблеми незмінюваності правових позицій органів конституційного контролю / Р. Мартинюк // Вісник Конституційного Суду України. – 2013. – № 3. – С. 120-129.

 13. Мартинюк Р. «Суперпрезидентська республіка»: конституційно-правова оцінка феномену та досвід пострадянських країн / Р. Мартинюк // Право України. – 2013. – № 7. – С. 252-262.

 14. Мартинюк Р. С. Перегляд форми правління в Україні: мотиви та зміст конституційного реформування / Р.С. Мартинюк // Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». - 2013. - No. 2(8) : [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://lj.oa.edu.ua/articles/2013/n2/13mrszkr.pdf.

 15. Mariia Tsypiashchuk. Professional Apperception in Legal Practice // [Slovakia]. Мартынюк Р. Проблемы классификации президенциализированной формы правления в постсоветских странах Восточной Европы и Азии / Р. Мартынюк // Вестник Томского государственного университета. Право. − 2013. − № 1 (7). − С. 48-61.

 16. Мартынюк Р. К вопросу о специфике формы правления в ряде постсоветских республик / Р. Мартынюк // Научные труды Академии управления при Президенте Республики Беларусь / учредитель - Академия управления при Президенте Республики Беларусь. - Вып. 15 (2013). - Минск : Акад. упр. при Президенте Республики Беларусь, 2013. - Вып. 1 (2001). - С. 237-249.

 17. Мартинюк Р. С. Виступ на методологічному семінарі «Сучасний конституційний процес в Україні: проблеми теорії і практики», 5 липня 2013 року

 18. Мартинюк Р. Необхідність зміни форми правління – найважливіший фактор конституційного реформування в Україні // ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Малиновські читання», м. Острог, 15-16 листопада 2013 року

 19. Цип’ящук М.Б. Психологія підлітків у контексті вивчення ними правових дисциплін (в рамках шкільних програм) // І Науково-практична конференція «Удосконалення методики викладання курсу «Правознавство» в загальноосвітніх навчальних закладах», 21-22 листопада 2013 року. – Острог, 2013.

 20. Цип’ящук М. Б. Порушення трудових прав людей з інвалідністю як прояв ксенофобії: законодавчий аспект та реалії // Всеукраїнська (національна) конференція «Конвенція ООН про права інвалідів: чотири роки практичної дії», 20-21 вересня 2013 року, Острог

 21. Скрипнюк В. М. Перспективи розвитку Українського парламенту в контексті процесу конституційної модернізації // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції [«Малиновські читання»], (м. Острог, 15-16 листопада 2013 р.), - Острог: Видавництво національного університету «Острозька академія», 2013.

Проведено круглий стіл на тему: “Біометричні паспорти: за чи проти?”, 20.02. 2013 р. / РООЛС АПУ, Цип’ящук М. Б.

Під редагуванням викладачів кафедри видано Студентські наукові записки Серія «Місцеве самоврядування» № № 4, 5.

Організована та проведена І регіональна Науково-практична конференція «Удосконалення методики викладання курсу «Правознавство» в загальноосвітніх навчальних закладах», 21-22 листопада 2013 року, Острог / Цип’ящук М. Б., Герасимчук О. Б.
Кафедра цивільно-правових дисциплін
Кафедра здійснює наукове дослідження за темою «Проблеми здійснення та захисту особистих немайнових та майнових прав» (державний реєстраційний номер – 0110U000891), керівник – Лідовець Руслан Анатолійович, кандидат юридичних наук, старший викладач, завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін Інституту права ім. І. Малиновського Національного університету «Острозька академія». Науково-дослідна тема затверджена у травні 2010 р. терміном на 5 років.

Мета НДР: вирішення теоретичних і практичних проблем здійснення і захисту суб'єктивних цивільних прав.

Результати дослідження знайшли вияв у таких публікаціях:


 1. Лідовець Р. А. Правові проблеми визначення та класифікації ризиків у договорах перевезення вантажу // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції [«Малиновські читання»], (м. Острог, 15-16 листопада 2013 р.), - Острог: Видавництво національного університету «Острозька академія», 2013.

 2. Філіп’єв А. О. Загальний огляд цивільних процесуальних норм Регламенту Ради ЄС № 4/2009 від 18 грудня 2008 р. про юрисдикцію, право, що підлягає застосуванню та визнання і виконання судових рішень, а також співпрацю у справах пов’язаних із аліментними зобов’язаннями // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції [«Малиновські читання»], (м. Острог, 15-16 листопада 2013 р.), - Острог: Видавництво національного університету «Острозька академія», 2013.

 3. Блащук Т. В. Джерела правового регулювання договірних відносин: теоретико-правовий аспект / Т. В. Блащук // Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». – 2013. – № 1(7) : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://lj.oa.edu.ua/articles/ 2013/n1/13btvtpa.pdf.

Кафедра теорії та історії держави і права
Кафедра здійснює наукове дослідження за темою «Історія теорії та практики вітчизняного та зарубіжного конституціоналізму» (державний реєстраційний номер 0112U007515), керівник — Ковальчук Віталій Богданович, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри теорії та історії держави і права. Науково-дослідна тема затверджена в листопаді 2012 році терміном на 5 років.

Мета НДР: здійснити комплексний аналіз проблеми конституціоналізму: становище та розвиток ідеї конституціоналізму в європейській та вітчизняній політико-правовій думці.Результативність роботи:

 1. Ковальчук В. Б., Іщук С. І. Правові засади взаємодії громадянського суспільства та державної влади в процесі демократичної легітимації / В. Ковальчук, С. Іщук. – Острог : Видавництво НаУ «Острозька академія», 2013. – 268 с.

 2. Зінчук Д. О. Доступ до правосуддя у контексті Конвенції ООН про права інвалідів // Матеріали Всеукраїнської (національної) конференції «Конвенція ООН про права інвалідів: чотири роки практичної дії», 20-21 вересня 2013 року, Острог

 3. Зінчук Д. О. Принципи інтерактивних методів навчання // І Науково-практична конференція «Удосконалення методики викладання курсу «Правознавство» в загальноосвітніх навчальних закладах», 21-22 листопада 2013 року. – Острог, 2013. - С. 43-47.

 4. Іщук С. І. Правові механізми стимулювання благодійництва у економічній діяльності інститутів громадянського суспільства // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції [«Малиновські читання»], (м. Острог, 15-16 листопада 2013 р.), - Острог: Видавництво національного університету «Острозька академія», 2013.

 5. Ковальчук В. Б. Правосвідомість у пострадянський період: з досвіду вітчизняного державотворення // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції [«Малиновські читання»], (м. Острог, 15-16 листопада 2013 р.), - Острог: Видавництво національного університету «Острозька академія», 2013.

 6. Ковальчук В. Б. Роль правосвідомості у процесі становлення легітимності державної влади // Матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції «Правові засади гарантування та захисту прав і свобод людини і громадянина», (м. Полтава, 6 грудня 2013 р.)

 7. Турчак О. В. "Українське питання" у міжвоєнній Польщі 20-х рр. ХХ ст. в контексті врегулювання національних відносин // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції [«Малиновські читання»], (м. Острог, 15-16 листопада 2013 р.), - Острог: Видавництво національного університету «Острозька академія», 2013.

 8. Крамар С. І. Самоврядування міста Кам’янець на Поділлі XVI-XVIII ст. у дослідженнях М. Владимирського-Буданова // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції [«Малиновські читання»], (м. Острог, 15-16 листопада 2013 р.), - Острог: Видавництво національного університету «Острозька академія», 2013.

 9. Ковальчук В. Б. Роль інститутів громадянського суспільства в процесі легітимації органів державної влади України / В. Б. Ковальчук // Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». - 2013. - No. 2(8) : [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http: // lj.oa.edu.ua/articles / 2013 / n2 / 13kvbdvu.pdf.

 10. Ковальчук В. Б. Пасивне виборче право громадян та доцільність його обмеження у контексті досвіду парламентських виборів/ В. Б. Ковальчук // Право України. – 2013. - № 5. – С. 134-143.

 11. Ковальчук В. Б. Громадянська правосвідомість як утвердження легітимності державної влади // Вісник Академії правових наук України. - № 4. - 2013

 12. Іщук С. І. Правові основи непрямої фінансової підтримки інститутів громадянського
  суспільства в Україні / С. І. Іщук // Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». - 2013. - No. 2(8) : [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://lj.oa.edu.ua/articles/2013/n2/13isisvu.pdf.

 13. Іщук С. І. Право на підприємницьку діяльність у структурі економічних засад громадянського суспільства в Україні // Наукові праці МАУП. Збірник наукових праць. - № 2. – 2013. (прийнято до друку).

 14. Іщук С. І. Економічні засади громадянського суспільства в Україні: теоретичний аспект // Держава і право. – 2013. – Вип. № 62. (прийнято до друку, публікація у січні 2014 року).

 15. Іщук С. І. Правові проблеми реалізації свободи мирних зібрань в Україні // Вісник Академії правових наук України. – № 4. – 2013 (прийнято до друку, публікація у січні 2014 року).

 16. Ковальчук В. Б. Посттоталітарне правове мислення в контексті вітчизняного українського конституціоналізму // Вісник Університету м. Вроцлав, р. Польща, серія «Право» (подано до друку).

 17. Ковальчук В. Б. Виступ на методологічному семінарі «Сучасний конституційний процес в Україні: проблеми теорії і практики», 5 липня 2013 року.

 18. Ковальчук В. Б. Правосвідомість у пострадянський період: з досвіду вітчизняного державотворення // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції [«Малиновські читання»], (м. Острог, 15-16 листопада 2013 р.), - Острог: Видавництво національного університету «Острозька академія», 2013.

 19. Ковальчук В. Б. Виступ на семінарі «Юридична освіта в Україні: зміст і методика викладання юридичних дисциплін». Координатор проектів ОБСЄ в Україні у співпраці з Міністерством освіти і науки України, Київським національним університетом імені Тараса Шевченка, Львівським національним університетом імені Івана Франка та Українською правничою фундацією.  (м. Київ, 14 листопада 2013 р.).

 20. Ковальчук В. Б. Роль правосвідомості у процесі становлення легітимності державної влади // Матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції «Правові засади гарантування та захисту прав і свобод людини і громадянина», (м. Полтава, 6 грудня 2013 р.).

 21. Іщук С. І. Виступ на методологічному семінарі «Сучасний конституційний процес в Україні: проблеми теорії і практики», 5 липня 2013 року

 22. Іщук С. І. [Виступ] 19-20.10 І Всеукраїнський юридичний форум

 23. Іщук С. І. Правові механізми стимулювання благодійництва у економічній діяльності інститутів громадянського суспільства // ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Малиновські читання», м. Острог, 15-16 листопада 2013 року.

 24. Іщук С. І. [Виступ] ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Правові засади гарантування та захисту прав і свобод людини і громадянина», м. Полтава, 6 грудня 2013 р.

 25. Зінчук Д. О. Доступ до правосуддя у контексті Конвенції ООН про права інвалідів // Всеукраїнська (національна) конференція «Конвенція ООН про права інвалідів: чотири роки практичної дії», 20-21 вересня 2013 року, Острог.

 26. Зінчук Д. О. Принципи інтерактивних методів навчання // І Науково-практична конференція «Удосконалення методики викладання курсу «Правознавство» в загальноосвітніх навчальних закладах», 21-22 листопада 2013 року. – Острог, 2013.

 27. Зінчук Д. О. Участь у Конференції «Законодавчий захист дітей від сексуального насильства» (02-03 лютого 2013 р.).

 28. Зінчук Д. О. Участь у Всеукраїнському круглому столі на тему: «Соціальні ініціативи Президента України та права інвалідів» (05-06 липня 2013 р., м. Рівне).

 29. Зінчук Д. О. Участь у Всеукраїнському круглому столі на тему: «Соціальні ініціативи Президента України та права інвалідів» (19-20 липня 2013 р., м. Київ).

 30. Турчак О. В. «Українське питання» у міжвоєнній Польщі 20-х рр. ХХ ст. в контексті врегулювання національних відносин // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції [«Малиновські читання»], (м. Острог, 15-16 листопада 2013 р.), - Острог: Видавництво національного університету «Острозька академія», 2013.

 31. Крамар С. І. Самоврядування міста Кам’янець на Поділлі XVI-XVIII ст. у дослідженнях М. Владимирського-Буданова // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції [«Малиновські читання»], (м. Острог, 15-16 листопада 2013 р.), - Острог: Видавництво національного університету «Острозька академія», 2013.

На базі кафедр теорії та історії держави і права та державно-правових дисциплін діє Лабораторія конституційно та теоретико-правових досліджень. Згідно з планом роботи у 2013 р. на засіданнях Лабораторії проводилось наукові презентації викладачів з актуальних питань державотворення та захисту прав людини в Україні.

Викладачами кафедри було організовано Методологічний семінар «Сучасний конституційний процес в Україні: проблеми теорії і практики», 5 липня 2013 року / Ковальчук В. Б, Мартинюк Р. С., Іщук С. І.ХIV. Розвиток матеріально-технічної бази досліджень

Оновлені дані про потреби в унікальних наукових приладах та обладнанні іноземного виробництва вартістю понад 100 тис. грн. за формою:

з/п


Назва приладу (українською мовою та мовою оригіналу) і його марка, фірма-виробник, країна походження

Обґрунтування потреби закупівлі приладу (обладнання) в розрізі наукової тематики, що виконується ВНЗ/науковою установою

Вартість,

дол. США або євроВартість,

тис. гривень1

2

3

4

5

1

Mizar Sirius System

Мізар Сиріус Сістем

Электроэнцефалограф

Країна-виробник: Франція, Basse-Normandie
Прилад дасть можливість прослідкувати нейропсихофізіологічні передумови когнітивних процесів, що лежать в основі психічної діяльності людини. Окрім того, продовження використання приладу та отримання даних надасть змогу аналізувати нейропсихологічні механізми усіх когнітивних функцій не лише в патології, а й нормі.

20,505 тис. євро

239,790


XV. Заключна частина

Основні труднощі та недоліки в організації досліджень та впровадження, пропозиції щодо їх усунення.

1.Відсутність бюджетного фінансування Лабораторії перекладів сакральних текстів. Проект досліджень, запропонований Лабораторією, було схвалено Міністерством Освіти і Науки України і передбачено його фінансування з державного бюджету, однак він не був профінансований. На даний час дослідження Лабораторії частково фінансуються НаУОА, але в здебільшого здійснюються на волонтерських засадах. Пропонується здійснювати фінансування цього важливого проекту.

2.Неможливість повноцінного залучення іноземних спеціалістів для здійснення наукових досліджень, оскільки дипломи, отримані за кордоном, вимагають складної процедури нострифікації.

3.Розробити систему стимулів, які б сприяли створенню українських наукових фахових видань, котрі б індексувалися на зарубіжних науковометричних ресурсах.

4.Зобов’язати УкрІНТІ створити на всеукраїнському рівні електронну систему фахових видань з гуманітарних наук, яка б індексувалася на зарубіжних науковометричних ресурсах.

5.Реформувати УкрІНТІ, запровадивши з ним електронну систему обміну документації, зокрема звітної.

6.Розробити чіткі параметри звітності з наукової роботи, які б не змінювалися протягом певного часу (5-7 років), а зміну параметрів звітності в обов’язковому порядку узгоджувати з вищими навчальними закладами.


Проректор з навчально-наукової роботи _______________ П. М. Кралюк

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка