Інформація про напрям підготовки (інформація береться з навчального плану) : Галузь знань (код) 0102 Напрям підготовки (код) 010203 Спеціалізація Здоров'я людиниСторінка1/54
Дата конвертації30.12.2016
Розмір6.67 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   54
СТРУКТУРА ІНФОРМАЦІЙНОГО ПАКЕТУ

ДЛЯ ОКР „БАКАЛАВР”
  1. 1. Інформація про напрям підготовки (інформація береться з навчального плану) :

Галузь знань (код)

0102

Напрям підготовки (код)

6.010203

Спеціалізація

Здоров'я людини

Освітній рівень

Базова вища освіта

Кваліфікація

Бакалавр основ здоров'я, вчитель основ здоров'я

ОКР

Бакалавр

Термін навчання

4 роки на базі повноїсередньої освіти

Форми навчання

денна

2. Спеціальні вимоги до зарахування для ОКР „бакалавр” – на бюджет: сертифікати незалежного тестування з Історії України, з української мови та літератури, а також вступні випробування – виконання спортивних нормативів (2тури); на контракт: сертифікати незалежного тестування з Історії України, з української мови та літератури, а також вступні випробування – співбесіда.

3. Загальний опис напряму підготовки

Освітні та професійні цілі - високоякісна підготовка педагогічних працівників у галузі здоров'я людини для роботи у дошкільних, загальноосвітніх, та професійно-технічних навчальних закладах;

Загальними результатами навчання є забезпечення їх готовності до викладання шкільного предмету зі здоров'я людини проведення позакласної та позашкільної роботи. Навчання бакалаврів здійснюється за поєднаними циклами підготовки, а саме:

Цикл гуманітарної та соціально-економічно підготовки, цикл природничо-наукової підготовки та цикл підготовки за фахом.

4. Професійні профелі випускників, можливості працевлаштування:Назва

напряму підготовки (спеціалізації)

Освітньо-кваліфікаційний рівень

та кваліфікація

Можливості працевлаштування

Бакалавр

(4 роки на базі

11 кл.)

Спеціаліст

(1 рік на базі освітньо-кваліфікаційного рівня

«бакалавр»)

Магістр

(1 рік на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»)

Здоров’я людини

(Організатор валеологічної служби дошкільних, шкільних та реабілітаційних закладів освіти).*Вчитель основ здоров’я

Вчитель основ здоров’я.

Організатор валеологічної служби дошкільних, шкільних та реабілітаційних закладів освіти.Викладач валеології, валеолог.

Бакалавр - загальноосвітня школа.

Спеціаліст – загальноосвітня школа, дошкільні, та реабілітаційні заклади освіти.

Магістр – ВНЗ 1-4 рівня акредитації, трудові колек-тиви, державні установи.

Здоров’я людини
(Фахівець зі здорового способу життя різних верств населення).*

Вчитель основ здоров’я

Вчитель здоров’я людини. Фахівець зі здорового способу життя різних верств населення.

Викладач валеології, валеолог.

Бакалавр - загальноосвітня школа.

Спеціаліст – санаторії, пансіонати, будинки відпочинку, профілакторії та заклади для відпочинку та оздоровлення.

Магістр – ВНЗ 1-4 рівня акредитації, трудові колек-тиви, державні установи.

Здоров’я людини
(Організатор фізкультурно-оздоровчої роботи в спеціальних освітніх закладах).*

Вчитель основ здоров’я

Вчитель здоров’я людини. Організатор фізкультурно-оздоровчої роботи в спеціальних освітніх закладах.

Викладач валеології, валеолог.

Бакалавр - загальноосвітня школа.

Спеціаліст – інтернати, заклади інтернатного типу для людей з вадами, центри соціальних служб для моло-ді та відділення соціально-педагогічної то соціально-оздоровчої реабілітації інвалідів.

Магістр – ВНЗ 1-4 рівня акредитації, трудові колективи.

Здоров’я людини
(Фізичний реабілітолог).*

Вчитель основ здоров’я

Вчитель основ здоров’я.

Фізичний реабілітолог.
Викладач валеології, фізичний реабілітолог.

Бакалавр - загальноосвітня школа.

Спеціаліст – оздоровчі, та реабілітаційні заклади.

Магістр – ВНЗ 1-4 рівня акредитації, реабілітаційні заклади.

Здоров’я людини
(Організатор фізкультурно-оздоровчої робот з людьми похилого віку).*

Вчитель основ здоров’я

Вчитель основ здоров’я. Організатор фізкультурно-оздоровчої робот з людьми похилого віку.

Викладач валеології, фахівець з культури здоров’я.


Бакалавр - загальноосвітня школа.

Спеціаліст – громадські організації щодо оздоровчої роботи з людьми похилого віку, центри соціальних служб, геронтологічні інтернати.

Магістр – ВНЗ 1-4 рівня акредитації, науково-дослідні установи.

5. Можливість подальшого навчання:

Після отримання ОКР „бакалавр” за напрямком спеціалізації „Здоров’я людини” можна вступити до магістратури за напрямками: „Валеологія”, „Фізична реабілітація”, „Організатор фізкультурно-оздоровчої роботи”.6. Діаграма структури окремого напряму підготовки із зазначенням кредитів ECTS.

№ п/п

Назва дисципліни

Рік вивчення

Семестр, у якому вивчають дисципліну

Кредити

ECTS


1. Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки

1.1 Нормативна частина:

1

Історія України

1

2

3,0

2

Українська мова (за проф.спрямуванням)

1

1-2

3,0

3

Іноземна мова (за проф.спрямуванням)

1-2

1-3

7,0

4

Філософія

2

4

3,0

5

Історія української культури

3

5

2,0

2. Цикл природничо-наукової підготовки

2.1 Нормативна частина:
Загальна педагогіка

2

3

3,0
Історія педагогіки

3

5

3,0
Основи педгогічної майстерності

4

7

3,0
Психологія

2-3

3; 5

4,0
Біохімія

1

1

3,0
Анатомія людини

1

1-2

4,0
Єкологія

1

2

2,0
Нові інформаційні технології

1

1

3,0
2.2 За вибором ВНЗ:
Організація управління у сфері здоров’я людини

4

8

3,0
Оздоровче плавання з методикою викладання

1

2

3,0
Лікувальна фізична культура

4

7

3,0
3. Цикл підготовки за фахом

3.1 Нормативна частина:
Безпека життєдіяльності (безпека життєдіяльності, основи охорони праці)

1

1

2,0
Оздоровчі спортивні та рухливі ігри з методикою викладання

1

1

5,0
Основи медичних знань з методикою викладання

1

1-2

8,0
Загальна та педагогічна валеологія

1-2

1-4

10,5
Оздоровчі системи Заходу та Сходу

1

1-2

5,0
Теоретичні основи фізичної реабілітації

2

3

4,0
Практичні основи фізичної реабілітації

2

4

5,0
Фізіологічні основи фізичного виховання з основами гігієни

3

5

5
Оздоровчі технології (психічний аспект)

3

5

5,5
Оздоровчі технології (духовнй аспект)

3

6

6,0
Реабілітаційні програми і методики при нервових захворюваннях

4

7

3,0
Реабілітаційні програми і методики при захворюваннях опорно-рухового апарату

4

8

3,5
Реабілітаційні програми і методики при захворюваннях внутрішніх органів

4

8

3,5
Теорія та методика фізичного виховання

3

5-6

6,0
Методика викладання основ здоров'я

3-4

6-7

7,5

3.2 За вибором ВНЗ:
Пропедевтика (Університетська освіта. Робота в мережі Інтернет. Робота з пошуковими бібліотечними системами).

1

1

2
Вікова фізіологія

3

6

3,0
Оздоровчі технології (фізичний аспект)

2

4

3,5
Моніторинг здоров’я

4

7-8

3,0
Здоров’я сім’ї та репродуктивне здоров’я

4

8

3,5
Культура здоров’я

4

7

4,0
Валеологія харчування

1

2

3,0
Організація оздоровчої роботи у спеціальній медичній групі

1

1

3,0
Фізіологія людини

1

3

3,5
Організація оздоровчої роботи з людьми похилого віку

1

2

3,0
Науково-дослідна робота щодо оздоровлення людини

2

3

3,0

3.3 За вибором студ-та для формування індивідуального навчального плану:
Оздоровча гімнастика з методикою викладання

3

6

3,0
Оздоровча легка атлетика з методикою викладання

2

3

3,0
Методика викладання зимових видів спорту з оздоровчою спрямованістю

2

4

3,0
Масаж та самомасаж

4

8

3,0
Індивідуальна оздоровча система

2

4

4,5

3.4 Практики
Ознайомча практика (навчальна)

1

2

1,5
Практика з оздоровчих технологій (навчальна)

2

3

1,5
Практика з оздоровчих технологій (навчальна)

3

5

3,0
Практика з оздоровчих технологій (виробнича)

3

6

3,0
Практика в ДОТ (виробнича)

3

6

4,5
Комплексна практика з фаху (навчальна)

4

7

10,5
Комплексна практика з фаху (виробнича)

4

8

10,5

3.5 Курсові роботи
Курсова робота з оздоровчих технологій

3

6

1,0
Курсова робота з методики викладання предмету "Основи здоров’я"

4

7

1,0
Курсова робота з фаху

4

8

1,0

7. Вимоги до оцінювання:

В університеті використовують стабільну систему оцінювання.

При переведенні семестрової оцінки з дисципліни в оцінку за національною шкалою („незадовільно”, „задовільно”, „добре”, „відмінно” в разі семестрового іспиту та диференційованого семестрового заліку або „зараховано”, „не зараховано” в разі семестрового заліку) викладач використовує таку шкалу:

Національна

шкала


Бали

Шкала ECTS

відмінно

90–100

А – відмінно – відмінне виконання роботи з незначною кількістю помилок

добре

83–89

В – дуже добре – загалом правильна робота з кількома грубими помилками

добре

75–82

D – задовільно – посередньо, зі значною кількістю недоліків

задовільно

63–74

Е – достатньо – виконання задовольняє мінімальні критерії оцінки

незадовільно

21–49

FX – незадовільно – для одержання кредиту потрібне деяке доопрацювання

незадовільно

0–20

F – незадовільно – необхідне повторне вивчення дисциплін

Оцінку „зараховано” виставляють студентові, який набрав не менше 50 балів.

8. Державна атестація здійснюється у вигляді .

Державна атестація проводиться у формі комплексного екзамену (усно) з теорії та методики викладання основ здоров'я татеорія і практика навчання і виховання.

9. (Координатор ECTS в Інституті фізичного виховання і спорту:

Будаг’янц Георгій Миколайович

Директор Інституту фізичного виховання і спорту

Вул. Оборонна, 2, м. Луганськ, 91011.

тел. 53-55-15


10. Зміст робочих програм для всіх дисциплін у порядку, який зазначено в пункті 6 (Діаграма структури окремого напряму підготовки із зазначенням кредитів ECTS).
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   54


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка