Інформація про антикорупційні заходи, що вживались Головним управлінням юстиції у Чернігівській області та його територіальними органами протягом 2014 рокуСкачати 317.99 Kb.
Дата конвертації07.12.2016
Розмір317.99 Kb.

Інформація про антикорупційні заходи,

що вживались Головним управлінням юстиції у Чернігівській області та його територіальними органами протягом 2014 року

та про працівників органів юстиції Чернігівської області, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень

Робота Головного управління юстиції у Чернігівській області в напрямку профілактики та попередження корупційних діянь в органах юстиції Чернігівської області у 2014 році планувалась та проводилась з урахуванням Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011 – 2015 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 28 листопада 2011 року № 1240; Плану заходів по виконанню завдань, передбачених Державною програмою щодо запобігання і протидії корупції на 2011 – 2015 роки, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 28 листопада 2011 року № 1240, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 27 лютого 2012 року № 324/5; Плану заходів щодо попередження та профілактики корупційних правопорушень в апараті Міністерства юстиції та територіальних органах юстиції на 2014 рік, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 12 лютого 2014 року № 32/7.З метою проведення роботи щодо профілактики та попередження корупційних правопорушень серед працівників органів юстиції області наказом Головного управління юстиції у Чернігівській області від 17 лютого 2014 року № 73/4 було затверджено План заходів щодо попередження та профілактики корупційних правопорушень в органах юстиції Чернігівської області на 2014 рік (далі – План). В лютому 2014 року Головним управлінням юстиції у Чернігівській області проаналізовано перелік посад органів юстиції Чернігівської області з підвищеним корупційним ризиком та за результатами аналізу наказом Головного управління юстиції у Чернігівській області від 28 лютого 2014 року № 96/4 затверджений в новій редакції. На виконання доручення начальника Головного управління юстиції у Чернігівській області від 21 лютого 2014 року № 4-19/717 в кожному територіальному управлінні юстиції Чернігівської області належним чином був розроблений та затверджений відповідний план заходів щодо попередження та профілактики корупційних правопорушень.

Згідно Плану заходів щодо попередження та профілактики корупційних правопорушень в органах юстиції Чернігівської області на 2014 рік відділом кадрової роботи та державної служби Головного управління юстиції у Чернігівській області проводилась робота: по забезпеченню добору і розстановки кадрів на посади державних службовців на засадах неупередженого конкурсного відбору, крім випадків, передбачених законодавством; по поданню згідно з вимогами Закону України ,,Про засади запобігання і протидії корупції” новоприйнятими державними службовцями відомостей щодо працюючих близьких осіб в органах юстиції та подальшої регулярної актуалізації такої інформації стосовно близьких осіб уже працюючих державних службовців; по вивченню з працівниками положень антикорупційного законодавства; вживались заходи щодо запобігання, виявлення та усунення конфлікту інтересів; проводились перевірки в підпорядкованих управліннях юстиції з питань організації кадрової роботи та державної служби, профілактики та попередження корупційних діянь тощо.

Заміщення вакантних посад державних службовців органів юстиції Чернігівської області у звітному періоді забезпечувалось на відкритій конкурсній основі та за результатами стажування осіб, які перебували в кадровому резерві на відповідні посади.

Всі особи, які претендували на зайняття вакантних посад державних службовців в органах юстиції області та подавали заяви і відповідний пакет документів для участі у конкурсах, які проводились в Головному управлінні юстиції у Чернігівській області, попереджались про спеціальні обмеження, встановлені законами України «Про державну службу» та «Про засади запобігання і протидії корупції» щодо прийняття на державну службу та проходження державної служби.

На виконання пункту 5 Плану відділом кадрової роботи та державної служби надавалась методична допомога в заповненні декларацій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру. Так, наприклад, питання порядку подання та заповнення декларацій висвітлювалось головним спеціалістом відділу кадрової роботи та державної служби на 5 семінарах для різних категорій працівників органів юстиції та внутрішньому навчанні (03 березня 2014 року) з працівниками Головного управління юстиції у Чернігівській області. Іншим категоріям працівників методична допомога надавалась в телефонному режимі. На виконання доручення Головного управління юстиції у Чернігівській області від 31 січня 2014 року № 4-19/343 начальниками територіальних управлінь юстиції Чернігівської області протягом січня – березня 2014 року також були проведені внутрішні навчання підлеглих працівників з вивчення порядку заповнення декларацій.

Відповідно до вимог статті 13 Закону України „Про державну службу” та статті 12 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» забезпечено подання всіма суб’єктами декларування, працюючими в органах юстиції Чернігівської області декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2013 рік, а також звільненими у 2013 році особами без порушення встановлених чинним законодавством термінів. Крім цього, забезпечувалось подання декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік особами, які претендували на зайняття посад державних службовців в органах юстиції при подачі документів на участь в конкурсах.

В Головному управлінні юстиції у Чернігівській області забезпечується обов’язковий розгляд на засіданнях колегії питань стосовно виконання законодавства про державну службу, запобігання та протидії корупції, а також реалізації заходів щодо запобігання корупційним проявам та реагування на них. Протягом 2014 року зазначені питання розглядались на чотирьох засіданнях колегії Головного управління юстиції у Чернігівській області (13 лютого 2014 року, 26 червня 2014 року, 24 липня 2014 року та 25 грудня 2014 року).

Головним управлінням юстиції у Чернігівській області забезпечується належне виконання вимог наказу Міністерства юстиції України від 18 березня 2004 № 26/5 «Про затвердження Інструкції про порядок розгляду звернень та особистого прийому громадян у Міністерстві юстиції, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління» щодо запобігання реального порушення конституційних прав громадян на звернення. Розгляд звернень громадян є важливою ділянкою роботи Головного управління юстиції у Чернігівській області, засобом отримання інформації про недоліки в роботі територіальних управлінь юстиції. З метою забезпечення виконання положень Закону України «Про звернення громадян» від 02 жовтня 1996 року, інших законів, указів Президента України, актів Кабінету Міністрів України з питань реалізації громадянами конституційного права на звернення, керівництвом Головного управління юстиції у Чернігівській області здійснюється особистий прийом громадян згідно графіку прийому, затвердженого наказом начальника управління. Прийом громадян у 2014 році здійснювався безпосередньо начальником Головного управління юстиції у Чернігівській області, першим заступником начальника та заступником начальника, начальником управління державної виконавчої служби та начальником реєстраційної служби Головного управління юстиції у Чернігівській області.

В Головному управлінні юстиції у Чернігівській області, районних, міському, міськрайонних управліннях юстиції постійно приділяється увага вивченню працівниками положень антикорупційного законодавства. Так, у звітному періоді працівники відділу кадрової роботи та державної служби 34 рази виступали з роз’ясненнями антикорупційного законодавства на семінарах та нарадах, організованих для певних категорій працівників органів юстиції:

1) 17 січня 2014 року, 20 січня 2014 року та 24 липня 2014 року Головним управлінням юстиції у Чернігівській області були проведені наради з начальниками відділів державної виконавчої служби районних, міськрайонних та міського управлінь юстиції Чернігівської області, де були висвітлені питання: відповідальність за порушення антикорупційного законодавства; декларування майна, доходів, витрат і зобов’язань фінансового характеру»; відповідальність за порушення в сфері фінансового контролю.

2) 12 лютого 2014 року та 04 грудня 2014 року Головним управлінням юстиції у Чернігівській області були проведені семінари для державних та приватних нотаріусів Чернігівської області, де були висвітлені питання: суб’єкти декларування; порядок заповнення декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру; відповідальність за порушення антикорупційного законодавства; надання декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру при звільненні або припиненні діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування.

3) 13 лютого 2014 року, 01 квітня 2014 року, 26 червня 2014 року, 24 липня 2014 року та 31 жовтня 2014 року Головним управлінням юстиції у Чернігівській області були проведені семінари - наради з начальниками реєстраційних служб районних, міськрайонних та міського управлінь юстиції Чернігівської області, де були висвітлені питання: порядок декларування майна, доходів, витрат і зобов’язань фінансового характеру; етика поведінки державного службовця; конфлікт інтересів та способи його врегулювання; обмеження щодо роботи близьких осіб як захід, спрямований на запобігання і протидію корупції; відповідальність за порушення в сфері фінансового контролю; зміни до антикорупційного законодавства України; особливості звільнення з роботи осіб, які вчинили корупційні правопорушення.

4) 27 березня 2014 року, 10 квітня 2014 року, 29 травня 2014 року, 26 червня 2014 року, 03 липня 2014 року, 25 вересня 2014 року, 30 жовтня 2014 року та 25 грудня 2014 року в Головному управлінні юстиції у Чернігівській області були проведені семінари по підготовці та навчанню працівників органів державної виконавчої служби Чернігівської області, на яких розглядались питання стосовно: видів відповідальності за порушення антикорупційного законодавства; керівних норм поведінки осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування відповідно до Закону України «Про правила етичної поведінки»; заходів, спрямованих на запобігання і протидію корупції; відповідальності за порушення обмеження щодо одержання дарунку (пожертви); основних положень Закону України «Про очищення влади».

5) 13 травня 2014 року був проведений семінар для спеціалістів Бобровицького та Чернігівського районних, Прилуцького міськрайонного та Чернігівського міського управлінь юстиції, на якому були розглянуті питання стосовно: порядку надання декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру при звільненні або припиненні діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування; конфлікту інтересів та способів його врегулювання; видів відповідальності за корупційні правопорушення та особливостей звільнення з роботи осіб, які вчинили корупційні правопорушення.

6) Головним управлінням юстиції у Чернігівській області були проведені два виїзних семінари:

14 травня 2014 року - для працівників Борзнянського районного управління юстиції Чернігівської області, на якому розглядались питання стосовно: змін до Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» від 27 березня 2014 року; надання декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру при звільненні або припиненні діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування та обмежень щодо роботи близьких осіб;

12 червня 2014 року - для працівників Ічнянського районного управління юстиції Чернігівської області, на якому розглядались питання стосовно: конфлікту інтересів та шляхів його усунення; обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності; запобігання одержанню неправомірної вигоди або дарунка (пожертви).

7) 27 травня 2014 року та 30 грудня 2014 року були проведені семінари з начальниками відділів державної реєстрації актів цивільного стану реєстраційних служб районних, міськрайонних та міського управлінь юстиції на теми: «Надання декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру при звільненні або припиненні діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування. Способи врегулювання конфлікту інтересів. Контроль і нагляд за виконанням законів у сфері запобігання і протидії корупції», «Антикорупційне законодавство: реалізація Закону України «Про очищення влади».

8) 24 липня 2014 року був проведений семінар для начальників районних, міськрайонних та міського управлінь юстиції, на якому розглядалось питання стосовно організації кадрової роботи та державної служби, запобігання корупції.

9) 31 січня 2014 року, 27 лютого 2014 року, 28 серпня 2014 року та 27 листопада 2014 року Головним управлінням юстиції у Чернігівській області були проведені семінари по підготовці та навчанню новопризначених працівників органів державної виконавчої служби Чернігівської області, на яких розглядались питання стосовно: керівних норм поведінки осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування відповідно до Закону України «Про правила етичної поведінки»; порядку декларування майна, доходів, витрат і зобов’язань фінансового характеру; видів відповідальності за порушення антикорупційного законодавства; заходів, спрямованих на запобігання і протидію корупції; відповідальності за порушення обмеження щодо одержання дарунку (пожертви); основних положень Закону України «Про очищення влади».

10) 30 вересня 2014 року Головним управлінням юстиції у Чернігівській області був проведений семінар для спеціалістів відділів державної реєстрації актів цивільного стану районних, міськрайонних та міського управлінь юстиції Чернігівської області, на якому розглядалось питання стосовно відповідальності за порушення антикорупційного законодавства, змін до Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції».

11) 03 березня 2014 року, 12 травня 2014 року, 17 вересня 2014 року та 18 грудня 2014 року в Головному управлінні юстиції у Чернігівській області були проведені внутрішні навчання, на яких вивчались питання: конфлікт інтересів; обмеження щодо роботи близьких осіб; загальні положення про декларування майна, доходів, витрат і зобов’язань фінансового характеру; правила етичної поведінки державного службовця; заходи, спрямовані на запобігання і протидію корупції.

12) 30 вересня 2014 року Головним управлінням юстиції у Чернігівській області був проведений семінар для спеціалістів районних, міськрайонних та міського управлінь юстиції Чернігівської області, на якому розглядалось питання стосовно обмежень щодо роботи близьких осіб.

Також, Головним управліннями юстиції у Чернігівській області питання запобігання проявам корупції висвітлювались серед працівників місцевих органів виконавчої влади, територіальних органів центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій. Так, 04 червня 2014 року Головним управлінням юстиції у Чернігівській області був проведений семінар для працівників кадрових служб та спеціалістів з кадрових питань місцевих органів виконавчої влади, територіальних органів центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій. В рамках проведення Всеукраїнського тижня знань «Подолання корупції в судовій системі» працівниками Головного управління юстиції у Чернігівській області в жовтні 2014 року було проведено: 5 лекцій та тематичних бесід у навчальних закладах І-ІV рівня акредитації щодо ролі та мотивації антикорупційної поведінки громадян у відносинах із судами; один круглий стіл (02 жовтня 2014 року), на якому були присутні представники територіального управління Державної судової адміністрації України в Чернігівській області, Чернігівської обласної державної адміністрації, Чернігівської обласної ради, Чернігівської обласної наукової бібліотеки ім. В.Г. Короленка, Чернігівського національного технологічного університету, а також члени та керівники правозахисних громадських організацій; «гарячу» телефонну лінію (03 жовтня 2014 року) з питань, що можуть бути пов’язані із корупцією у судовій системі; здійснено виступ на Чернігівському обласному радіомовленні (03 жовтня 2014 року). 19 листопада 2014 року Головним управлінням юстиції у Чернігівській області був проведений семінар для викладачів правових предметів професійно-технічних навчальних закладів Чернігівської області.

11 грудня 2014 року Головним управлінням юстиції у Чернігівській області було проведено лекцію для новопризначених спеціалістів структурних підрозділів Чернігівської обласної державної адміністрації, районних державних адміністрацій, виконавчих апаратів районних рад та виконкомів міст обласного значення. На даному заході розглядались питання стосовно змін до антикорупційного законодавства.

Органами юстиції Чернігівської області забезпечується інформування громадькості через засоби масової інформації про негативний вплив корупції на авторитет державної влади і суспільства в цілому та заходи, що вживаються щодо зменшення рівня корупції. Так, протягом 2014 року в ефірі Чернігівського обласного радіо в інформаційних випусках прозвучали 4 виступи працівників Головного управління юстиції у Чернігівській області на антикорупційну тематику.

30 жовтня 2014 року в газеті «Деснянка» № 44 (520) було надруковано інтерв’ю з начальником Головного управління юстиції у Чернігівській області стосовно положень Закону України «Про очищення влади».

26 вересня 2014 року в газеті «Юстиція Чернігівщини» № 1 надруковано статтю начальника Головного управління юстиції у Чернігівській області на тему: «Дії громадян у випадках вимагання від них неправомірної вигоди». 25 листопада 2014 року в газеті «Юстиція Чернігівщини» № 3 надруковано статтю начальника Головного управління юстиції у Чернігівській області на тему: «Де і як отримати інформаційну довідку, що особа не притягувалася до корупційних правопорушень?». 26 грудня 2014 року в газеті «Юстиція Чернігівщини» № 4 надруковано статтю заступника начальника Головного управління юстиції у Чернігівській області на тему: «Вимоги щодо прозорості інформації».

13 статей працівників територіальних управлінь юстиції Чернігівської області на антикорупційну тематику було опубліковано в місцевих газетах протягом 2014 року. 29 листопада 2014 року в Бахмацькій районній газеті «Голос Присеймів'я» опубліковано статтю начальника Бахмацького районного управління юстиції «Корупційне діяння та відповідальність за корупційне правопорушення і злочин». В Бобровицькій місцевій газеті «Наше життя» були опубліковані 2 статті начальника Бобровицького районного управління юстиції «Найрозповсюдженіше порушення антикорупційного законодавства» (04 жовтня 2014 року), «Ще раз про декларації» (15 березня 2014 року). 15 лютого 2014 року в Куликівській районній газеті «Поліська правда» опубліковано статтю головного спеціаліста Куликівського районного управління юстиції «Поняття «корупція» згідно до чинного законодавства». В Ніжинській місцевій газеті «Ніжинський ринок+ТV» опубліковані 2 статті начальника Ніжинського міськрайонного управління юстиції Чернігівської області «Засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки» (10 грудня 2014 року) та «Хто здійснює заходи щодо запобігання і протидії корупції» (28 травня 2014 року), стаття начальника відділу організаційного, кадрового та правового забезпечення Ніжинського міськрайонного управління юстиції Чернігівської області «Обмеження щодо використання службового становища» (27 серпня 2014 року). 07 березня 2014 року в Ріпкинській місцевій газеті «Життя Полісся» було опубліковано статтю начальника Ріпкинського районного управління юстиції «Для запобігання та протидії проявам корупції». 01 березня 2014 року в Семенівській районній газеті «Життя Семенівщини» надруковано виступ начальника Семенівського районного управління юстиції на тему: «Нові правила декларування витрат». В Срібнянській районній газеті «Срібнянщина» надруковано 3 статті начальника Срібнянського районного управління юстиції на теми: «Дії громадян у випадках вимагання від них неправомірної вигоди» (04 жовтня 2014 року), «Робота близьких осіб в органах державної влади» (23 травня 2014 року), «Подарунок службовцю має відповідати загальновизнаним уявленням про гостинність» (15 лютого 2014 року). 16 квітня 2014 року в газеті «Чернігівські відомості» опубліковано статтю головного спеціаліста відділу державної реєстрації актів цивільного стану реєстраційної служби Чернігівського міського управління юстиції на тему: «Основні положення законодавства у сфері запобігання та протидії корупції на державній службі».

У звітному періоді 2013 року працівниками територіальних управлінь юстиції Чернігівської області було здійснено 34 виступи в ефірах місцевого радіомовлення. Бобровицьким районним управлінням юстиції Чернігівської області були розроблені методичні рекомендації на тему: «Спеціальна перевірка, порядок її проведення».

Протягом 2014 року спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції адміністративні протоколи за порушення вимог Закону України „Про засади запобігання і протидії корупції» не складались.

У провадженні СУ УМВС України в Чернігівській області знаходиться кримінальне провадження, відкрите відносно головного державного виконавця відділу примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції у Чернігівській області, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014270000000131 від 22 квітня 2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 368 КК України. На даний час кримінальне провадження за № 12014270000000131 від 22.04.2014 знаходиться на стадії досудового розслідування.

Відповідно до наказу Головного управління юстиції у Чернігівській області від 21.11.2014 № 489/4 та на виконання п. 16 Плану 21.11.2014 була проведена службова перевірка відносно головного державного виконавця відділу примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції у Чернігівській області з метою належного з’ясування обставин, які були викладені в службовій записці начальника відділу примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції у Чернігівській області.

На виконання п. 18 Плану 01 грудня 2014 року відбулась оперативна нарада Головного управління юстиції у Чернігівській області, на якій обговорювались факти, що стали підставою для відкриття кримінального провадження відносно головного державного виконавця відділу примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції у Чернігівській області, відбулось з’ясовування причин та умов, що призвели до вчинення корупційного правопорушення, та обговорення вжитих заходів реагування на виявлене правопорушення. За результатами обговорення вищезазначених фактів з метою недопущення вчинення аналогічних правопорушень іншими працівниками органів юстиції Чернігівської області, начальникам територіальних органів юстиції та начальникам відділів державної виконавчої служби територіальних управлінь юстиції було надане доручення розглянути факт відкриття даного кримінального провадження та вжити додаткових заходів щодо попередження вчинення державними службовцями управління аналогічних правопорушень.

Додатково начальникам відділів державної виконавчої служби територіальних управлінь юстиції доручено забезпечити неухильне виконання вимог чинного законодавства, що регулює примусове виконання рішень, зокрема, щодо порядку та строків оформлення актів про поведені електронні торги (про реалізацію предмета іпотеки), зняття арешту з реалізованого майна, отримання покупцем придбаного майна, а також направлення відповідних процесуальних документів сторонам виконавчого провадження, Організатору, переможцю електронних торгів, реєструючим органам; забезпечення інформування населення щодо порядку оформлення результатів електронних торгів шляхом розміщення відповідних пам’яток на стендах в приміщеннях органів державної виконавчої служби. Вищезазначені доручення виконані своєчасно та в повному обсязі.

З 23 грудня 2013 року в провадженні слідчого управління УМВС України в Чернігівській області перебувало кримінальне провадження відносно головного спеціаліста відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно реєстраційної служби Чернігівського міського управління юстиції, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013260020000369 від 16 грудня 2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 368 КК України.

На виконання п. 18 Плану відповідно до наказу Головного управління юстиції у Чернігівській області від 25.01.2014 № 26/4 було проведено службове розслідування з 25.01.2014 по 29.01.2014 відносно головного спеціаліста відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно реєстраційної служби Чернігівського міського управління юстиції з метою перевірки дотримання ним законодавства про державну службу, антикорупційного законодавства, етики поведінки державного службовця при вчиненні реєстраційних дій про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно (щодо права власності).

Обговорення фактів, що стали підставою для відкриття кримінального провадження відносно головного спеціаліста відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно реєстраційної служби Чернігівського міського управління юстиції, з’ясування причин та умов, що призвели до вчинення корупційного правопорушення, та обговорення вжитих заходів реагування на виявлене правопорушення відбулося на оперативній нараді Головного управління юстиції у Чернігівській області (протокол № 5 від 10 лютого 2014 року).

10 вересня 2014 року в Новозаводському районному суді міста Чернігова відбувся розгляд обвинувального акту у кримінальному провадженні № 12013260020000369 від 16 грудня 2013 року, за результатами розгляду якого колишнього головного спеціаліста відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно реєстраційної служби Чернігівського міського управління юстиції визнано винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 368 КК України та йому призначено покарання у вигляді штрафу на користь держави в розмірі 22000 грн. з позбавленням права займати посади в органах державної влади, пов»язані з організаційно – розпорядчою діяльністю строком на 2 роки.

01 грудня 2014 року відбувся розгляд кримінального провадження № 12013260020000369 від 16 грудня 2013 року за обвинуваченням колишнього головного спеціаліста відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно реєстраційної служби Чернігівського міського управління юстиції у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 368 КК України, в апеляційному суді Чернігівської області. За результатами розгляду вирок Новозаводського районного суду міста Чернігова від 10 вересня 2014 року залишено без змін та набув законної сили з 01 грудня 2014 року.

На виконання пункту 23 Плану з метою попередження скоєння корупційних правопорушень державними службовцями органів юстиції Чернігівської області 10 червня 2014 року та 18 листопада 2014 року в період з 10:00 до 13:00 години заступником начальника Головного управління юстиції у Чернігівській області були проведені «гарячі лінії» на тему: ,,Суспільство проти корупції”. Оголошення про їх проведення розміщувалось в обласній газеті ,,Деснянка” № 23 (499) від 05 червня 2014 року та в газеті «Юстиція Чернігівщини» № 2 від 27 жовтня 2014 року відповідно. Під час проведення «гарячої лінії» повідомлень з питань корупції не надходило.Також, з метою запобігання проявам корупції в Головному управлінні юстиції у Чернігівській області щоденно, з понеділка по п’ятницю з 9 до 12 години діє телефонна ,,лінія довіри”, положення про яку затверджено наказом начальника Головного управління юстиції у Чернігівській області від 11 травня 2012 року № 293/1. Оголошення про роботу ,,лінії довіри” розміщувалось в обласній газеті ,,Деснянка вільна” № 42 від 26 травня 2012 року. Протягом 2014 року повідомлень з питань корупції по телефону „лінії довіри” Головного управління юстиції у Чернігівській області не надходило.

В Головному управлінні юстиції у Чернігівській області запроваджено ведення журналу «Відгуків та пропозицій», який розміщується в приймальні начальника Головного управління юстиції у Чернігівській області на видному для відвідувачів місці. Протягом 2014 року до Головного управління юстиції у Чернігівській області інформація щодо одержання державними службовцями органів юстиції незаконних пільг або переваг не надходила.

На виконання статті 11 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», Указу Президента України «Про Порядок організації проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування» від 25 січня 2012 року № 33/2012, пункту 21 Плану в Головному управлінні юстиції у Чернігівській області з 01 січня 2014 року відділом кадрової роботи та державної служби проводиться спеціальна перевірка відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад державних службовців в органах юстиції.

Так, у звітному періоді відділом кадрової роботи та державної служби підготовлені матеріали і направлені до відповідних органів для проведення спеціальної перевірки відомостей щодо 78 осіб, які претендували на зайняття посад державних службовців в органах юстиції. Станом на 31 грудня 2014 року всі 78 осіб успішно пройшли спеціальну перевірку.

Із впровадженням з 01 січня 2012 року процедури проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, відповідно до пункту 7 Указу Президента України «Про Порядок організації проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування» від 25 січня 2012 року № 33/2012, згідно якого обов’язки щодо проведення спеціальної перевірки відомостей щодо наявності у Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні правопорушення, відомостей про кандидата, покладені на Міністерство юстиції України, на відділ кадрової роботи та державної служби покладені обов’язки щодо ведення Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення, надання інформаційних довідок і витягів з нього. Наказом Головного управління юстиції у Чернігівській області від 18 червня 2012 року № 384/1 із змінами, внесеними наказом Головного управління юстиції у Чернігівській області від 13 жовтня 2014 № 432/4, визначені особи, відповідальні за ведення Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення.

Так, відділом кадрової роботи та державної служби станом на 31 грудня 2014 року було опрацьовано 1425 запитів, які протягом 2014 року надходили до Головного управління юстиції у Чернігівській області, щодо проведення спеціальної перевірки наявності у Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні правопорушення, відомостей про кандидатів. За результатами розгляду запитів було видано 1327 витягів з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення, 98 запитів залишено без розгляду відповідно до чинного законодавства. Крім цього, в звітному періоді відділом кадрової роботи та державної служби Головного управління юстиції у Чернігівській області опрацьовано 633 запита про видачу інформаційних довідок, за результатами розгляду яких видано 629 інформаційних довідок особам, які особисто звернулись щодо проведення спеціальної перевірки, 4 запита залишено без розгляду відповідно до чинного законодавства.

Відповідно до Порядку проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 563, в Головному управління юстиції у Чернігівській області відділом кадрової роботи та державної служби проводиться перевірка достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади». В ІІ півріччі 2014 року відділом кадрової роботи та державної служби підготовлені матеріали і направлені до відповідних органів для проведення вищезазначеної перевірки відомостей щодо 27 осіб, які були призначені на посади державних службовців в органах юстиції. Станом на 31 грудня 2014 року відносно всіх 27 осіб перевірка ще тривала.

Відповідна робота щодо вивчення положень антикорупційного законодавства, роз’яснення негативності такого явища як корупція, дотримання державними службовцями вимог антикорупційного законодавства проводиться також і районними, міським та міськрайонними управліннями юстиції. Підпорядкованими управліннями юстиції проводились семінари, лекції, оперативні наради щодо проведення роботи по запобіганню корупційним проявам серед державних службовців управлінь юстиції, навчання з вивчення положень Закону України ,,Про засади запобігання і протидії корупції”, а також поширювались знання про антикорупційне законодавство серед працівників інших державних органів та органів місцевого самоврядування.

10 червня 2014 року начальником Бобровицького районного управління юстиції Чернігівської області була прочитана лекція для працівників Бобровицької районної санітарно – епідеміологічної служби на тему: «Правила етичної поведінки державних службовців». Начальником Городнянського районного управління юстиції Чернігівської області були прочитані дві лекції для працівників Кузницької сільської ради на теми: «Порядок надання відомостей з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення» (24 лютого 2014 року) та «Відповідальність за корупційні діяння» (08 серпня 2014 року). 16 квітня 2014 року начальником Городнянського районного управління Чернігівської області прочитана лекція на тему: «Відповідальність за корупційні правопорушення» для працівників Великолиственської сільської ради. 10 жовтня 2014 року для працівників Хоробицької сільської ради Городнянського району начальником Городнянського районного управління юстиції Чернігівської області прочитана лекція на тему: «Шляхи подолання корупції в судовій системі». Начальником Коропського районного управління юстиції Чернігівської області були прочитані лекції: 15 квітня 2014 року для працівників Свердловської сільської ради на тему: «Кримінальна відповідальність за одержання неправомірної вигоди» та 25 травня 2014 року для працівників Розльотівської сільської ради на тему: «Заходи, спрямовані на запобігання і протидію корупції». 14 листопада 2014 року начальником Ніжинського міськрайонного управління юстиції Чернігівської області була прочитана лекція для працівників Ніжинсько-Куликівського об’єднаного військового комісаріату на тему: «Запобігання корупційним правопорушенням». 03 лютого 2014 року начальником відділу організаційного, кадрового та правового забезпечення Прилуцького міськрайонного управління юстиції Чернігівської області була прочитана лекція для працівників Прилуцької районної державної адміністрації на тему: «Нове в антикорупційному законодавстві». 12 травня 2014 року начальником Прилуцького міськрайонного управління юстиції Чернігівської області прочитано лекцію на тему: «Нове у антикорупційному законодавстві» для працівників управління містобудування та архітектури Прилуцької міської ради.

З метою попередження скоєння корупційних дій з боку державних службовців установ та організацій Семенівського району, а також посадовими особами органів місцевого самоврядування, працівниками Семенівського районного управління юстиції Чернігівської області у звітному періоді було прочитано 4 лекції, а саме: 09 січня 2014 року - для працівників Семенівського ТВБВ № 10024/0103 на тему: «Відповідальність за корупційні правопорушення»; 11 січня 2014 року - для посадових осіб Хотіївської сільської ради на тему: «Запобігання корупції в органах державної влади шляхом проведення спеціальної перевірки»; 10 лютого 2014 року - для державних службовців управління Пенсійного фонду України у Семенівському районі на тему: «Суб`єкти відповідальності за корупційні правопорушення»; 12 лютого 2014 року - для посадових осіб Архипівської сільської ради на тему: «Відповідальність посадових осіб органів місцевого самоврядування за корупційні правопорушення»; 08 квітня 2014 року - для працівників відділу статистики у Семенівському районі на тему: «Види та ознаки корупційних діянь»; 24 квітня 2014 року - для посадових осіб Галаганівської сільської ради на тему: «Відповідальність за корупційні правопорушення»; 20 травня 2014 року – для працівників Семенівського районного центру зайнятості населення на тему: «Відповідальність за корупційні правопорушення»; 21 травня 2014 року – для посадових осіб Архипівської сільської ради на тему: «Запобігання корупції в органах державної влади шляхом проведення спеціальної перевірки»; 04 червня 2014 року - для посадових осіб Костобобрівської сільської ради на тему: «Види та ознаки корупційних діянь»; 01 жовтня 2014 року – для працівників відділу Держземагенства у Семенівському районі Чернігівської області на тему: «Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди»; 12 листопада 2014 року – для посадових осіб Хотіївської сільської ради Семенівського району на тему: «Відповідальність за корупційні правопорушення»; 01 грудня 2014 року – для працівників Семенівського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді на тему: «Види та ознаки корупційних діянь».03 червня 2014 року було проведено внутрішнє навчання працівників Бахмацького районного управління юстиції Чернігівської області за участю старшого прокурора прокуратури Бахмацького району на тему: «Участь громадськості в заходах щодо запобігання і протидії корупції». 19 листопада 2014 року начальником СКЗ Бахмацького РВ УМВС України в Чернігівській області проведено семінар – навчання для працівників Бахмацького районного управління юстиції Чернігівської області на тему: «Протидія корупції та дотримання антикорупційного законодавства працівниками Бахмацького районного управління юстиції відповідно до чинного законодавства». 10 червня 2014 року було проведено внутрішнє навчання працівників Борзнянського районного управління юстиції Чернігівської області за участю в.о. старшого оперуповноваженого Борзнянського РВ УМВС України в Чернігівській області молодшого лейтенанта міліції на тему: «Виконання державними службовцями антикорупційного законодавства та попереджувально-профілактичної роботи щодо запобігання злочинним проявам з боку працівників Борзнянського районного управління юстиції». З державними службовцями Борзнянського районного управління юстиції за участю виконуючої обов’язки старшого оперуповноваженого Борзнянського РВ УМВС молодшим лейтенантом міліції 19 серпня 2014 року проведено внутрішнє навчання на тему: «Виконання державними службовцями антикорупційного законодавства та попереджувально-профілактичної роботи щодо запобігання злочинним проявам з боку працівників Борзнянського районного управління юстиції». 02 червня 2014 року прокурором прокуратури Корюківського району проведено внутрішнє навчання працівників Корюківського районного управління юстиції Чернігівської області на тему: «Основні вимоги Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції”», 05 грудня 2014 року заступником начальника районного відділу – начальником МГБ Корюківського РВ УМВС Чернігівської області проведено внутрішнє навчання працівників Корюківського районного управління юстиції Чернігівської області на тему: «Про основні вимоги, викладені в Законі України „Про засади запобігання і протидії корупції”. 16 квітня 2014 року Новгород-Сіверським районним управлінням юстиції Чернігівської області за участю старшого оперуповноваженого сектору державної служби по боротьбі з економічною злочинністю Новгород – Сіверського РВ УМВС України в Чернігівській області був проведений семінар для працівників місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій Новгород – Сіверського району, де розглядались питання стосовно: конфлікту інтересів та порушення вимог щодо повідомлення про його наявність; незаконного використання інформації, що стала відома особі у зв’язку з використанням службових повноважень; невжиття заходів щодо протидії корупції. Для працівників юстиції Новгород-Сіверського управління юстиції 09 вересня 2014 року працівниками державної виконавчої служби спільно з прокурором прокуратури Новгород - Сіверського району був проведений постійнодіючий семінар по антикорупційному законодавству. З працівниками Носівського районного управління юстиції Чернігівської області за участю старшого прокурора прокуратури Носівського району були проведені: 21 січня 2014 року - семінар – нарада з питань виконання антикорупційного законодавства та законодавства про державну службу; 17 квітня 2014 року - семінар – нарада для працівників Носівського районного управління юстиції Чернігівської області, де розглядались питання стосовно виконання законодавства про державну службу, про засади запобігання і протидії корупції; 15 жовтня 2014 року - семінар-нарада, на якому розглядались питання стосовно дотримання антикорупційного законодавства, законодавства про державну службу; 18 листопада 2014 року - профілактична бесіда з працівниками Носівського районного управління юстиції Чернігівської області з питань застосування положень Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції». 04 червня 2014 року було проведено внутрішнє навчання працівників Чернігівського районного управління юстиції Чернігівської області за участю старшого прокурора прокуратури Чернігівського району на тему: «Дотримання норм чинного законодавства щодо запобігання і протидії корупції».

22 січня 2014 року начальником Бобровицького районного управління юстиції Чернігівської області були здійснені виступи: перед працівниками бюджетної сфери Вороньківської сільської ради на тему: «Обмеження щодо одержання дарунків»; 01 жовтня 2014 року - перед студентами Бобровицького коледжу ім. Майнової на тему: «Як діяти особам в разі вимагання неправомірної вигоди»; 03 жовтня 2014 року – перед працівниками управління Державної казначейської служби в Бобровицькому районі на тему: «Як діяти в разі вимагання неправомірної вигоди»; 19 листопада 2014 року – перед працівниками Козелецького міжрайонного управління Головного управління Дерсанепідслужби України у Чернігівській області на тему: «Закон України «Про очищення влади». 21 травня 2014 року відбувся виступ начальника Ічнянського районного управління юстиції Чернігівської області в Ічнянській районній організації професійної спілки працівників державних установ на тему: «Обмеження щодо одержання дарунків (пожертв)». У 2014 році відбулись два виступи працівників Ічнянського районного управління юстиції Чернігівської області на КП «Радіо Ічнянщини»: 13 травня 2014 року - на тему: «Обмеження щодо одержання дарунків (пожертв)» та 12 серпня 2014 року – на тему: «Обмеження щодо роботи близьких осіб». 17 лютого 2014 року відбувся виступ начальника Корюківського районного управління юстиції Чернігівської області перед працівниками Корюківської об»єднаної державної податкової інспекції Головного управління Міндоходів у Чернігівської області на тему: «Конфлікт інтересів відповідно до Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції». 09 грудня 2014 року на засіданні громадської ради при Менській районній державній адміністрації відбувся виступ начальника Менського районного управління юстиції Чернігівської області на тему: «Основні положення нового Закону України «Про запобігання корупції» від 14 жовтня 2014 року № 1700-VII». В період з 01 жовтня 2014 року по 05 грудня 2014 року по місцевому телебаченню та радіомовленню Новгород – Сіверської РДТРК «Сіверська» відбулись 23 виступи начальника Новгород – Сіверського районного управління юстиції Чернігівської області на теми: «Усунення наслідків корупційних правопорушень»; «Обмеження щодо роботи близьких осіб»; «Фінансовий контроль відповідно до Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції»; «Всеукраїнський тиждень правових знань «Подолання корупції у судовій системі»; «Робота щодо запобігання корупції в державних органах та органах місцевого самоврядування»; «Основні засади очищення влади»; «Критерії здійснення очищення влади (люстрації)»; «Посади, щодо яких здійснюються заходи з очищення влади (люстрації)»; «Проведення перевірки відповідно до Закону України «Про очищення влади»; «Заяви осіб, які претендують на заняття посад»; «Єдиний державний реєстр осіб, щодо яких застосовано положення Закону України «Про очищення влади». 03 лютого 2014 року відбувся виступ начальника Прилуцького міськрайонного управління юстиції Чернігівської області перед працівниками Прилуцької районної державної адміністрації на тему: «Негативний вплив корупції на розвиток правової держави та громадянського суспільства». 29 травня 2014 року в трудовому колективі Управління соціального захисту населення Прилуцької районної державної адміністрації відбувся виступ начальника відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців реєстраційної служби Прилуцького міськрайонного управління юстиції Чернігівської області на тему: «Відповідальність за вчинення корупційного правопорушення». 28 серпня 2014 року на засіданні колегії Прилуцької районної державної адміністрації відбувся виступ начальника Прилуцького міськрайонного управління юстиції на тему: „Про стан дотримання антикорупційного законодавства у Прилуцькій районній державній адміністрації протягом І півріччя 2014 року”. 04 жовтня 2014 року та 07 жовтня 2014 року комунальним підприємством Телекомпанія „Прилуки” транслювався виступ начальника Прилуцького міськрайонного управління юстиції Чернігівської області про подолання корупції у судовій системі під час проведення правоосвітнього заходу „Бібліотека „Право”. 14 квітня 2014 року відбувся виступ начальника Сосницького районного управління юстиції Чернігівської області в ефірі Сосницького районного радіомовлення на тему: «Національна антикорупційна стратегія на 2011-2015 роки».

24 січня 2014 року Бобровицьким районним управлінням юстиції Чернігівської області був проведений семінар з юридичними службами органів державної влади та місцевого самоврядування Бобровицького району, де було розглянуто питання стосовно правил етичної поведінки державних службовців. 28 лютого 2014 року за участю завідувача сектору доходів і зборів фізичних осіб Борзнянського відділення Бахмацької об»єднаної державної податкової інспекції Головного управління Міндоходів у Чернігівської області було проведено внутрішнє навчання працівників Борзнянського районного управління юстиції Чернігівської області на тему: «Порядок заповнення декларації про майно, доходи і зобов’язання фінансового характеру». 03 червня 2014 року Ічнянським районним управлінням юстиції Чернігівської області був проведений семінар для посадових осіб місцевих органів самоврядування Ічнянського району, на якому були розглянуті основні положення Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції». 06 червня 2014 року Ічнянським районним управлінням юстиції Чернігівської області був проведений семінар для працівників юридичних служб місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій Ічнянського району, на якому розглядались питання стосовно положень Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції в частині конфлікту інтересів та обмежень щодо роботи близьких осіб. 25 листопада 2014 року Коропським районним управлінням юстиції Чернігівської області проведено семінар для працівників юридичних служб місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій Коропського району, на якому розглядались питання стосовно положень Закону України «Про очищення влади». 28 лютого 2014 року Менським районним управлінням юстиції Чернігівської області був проведений семінар для секретарів місцевих рад, працівників місцевих рад, працівників юридичних та кадрових служб Менського району, де було розглянуто питання стосовно попередження скоєння корупційних правопорушень. 25 липня 2014 року працівниками Менського районного управління юстиції була проведена семінар-нарада з секретарями виконавчих комітетів сільських, селищних рад Менського району на тему: «Суспільство проти корупції». 04 червня 2014 року Менським районним управлінням юстиції Чернігівської області було проведено семінар-нараду з працівниками юридичних та кадрових служб органів державної влади та місцевого самоврядування Менського району, де були розглянуті основні положення Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції». 03 липня 2014 року працівниками реєстраційної служби Менського районного управління юстиції був проведений семінар-навчання для працівників центру надання адміністративних послуг Менської райдержадміністрації, інших державних службовців структурних підрозділів райдержадміністрації з питань профілактики корупційних діянь. 28 листопада 2014 року Менським районним управлінням юстиції був проведений семінар для секретарів виконавчих комітетів сільських, селищних рад Менського району, на якому було розглянуте питання стосовно основних положень нового ЗУ «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 року № 1700-VII». 25 листопада 2014 року Ніжинським міськрайонним управлінням юстиції Чернігівської області проведено семінар для працівників юридичних служб місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій Ніжинського району, на якому розглядалось питання стосовно порядку урегулювання конфлікту інтересів. Семенівським районним управлінням юстиції спільно з представниками юридичних служб Семенівського району 14 квітня 2014 року було проведено семінарське заняття на тему: «Механізм подолання корупції». 19 серпня 2014 року працівниками Семенівського районного управління юстиції разом з працівниками управлінь Семенівської райдержадміністрації та місцевих громадських організацій був проведений «круглий стіл» на тему: «Державна антикорупційна політика». Семенівським районним управлінням юстиції спільно з представниками державних установ, органів місцевого самоврядування та громадських організацій Семенівського району 17 лютого 2014 року було проведено семінар - заняття на тему: «Запобігання і протидія проявам корупції на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування». 13 травня 2014 Срібнянським районним управлінням юстиції був проведений семінар – навчання для секретарів виконавчих комітетів сільських та селищних рад Срібнянського району, на якому були розглянуті методичні рекомендації Міністерства юстиції України щодо застосування Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції».

Відділом кадрової роботи та державної служби Головного управління юстиції у Чернігівській області під час здійснення перевірок стану організації кадрової роботи та державної служби в районних управліннях юстиції увага приділялась і перевірці стану організації роботи щодо запобігання і протидії корупції. Так, у звітному періоді працівниками відділу кадрової роботи та державної служби проведено дев’ять комплексних перевірок кадрової роботи районних управлінь юстиції. Під час перевірок працівниками відділу надавалась методична та практична допомога з питань застосування трудового та антикорупційного законодавства, законодавства про державну служби.

База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка