Інформація кафедри психології щодо проведення консультативної та інструктивної роботи зі студентами та забезпечення їх навчально-методичної інформацієюСкачати 190.44 Kb.
Дата конвертації06.11.2016
Розмір190.44 Kb.
Інформація кафедри психології щодо проведення консультативної та інструктивної роботи зі студентами та забезпечення їх навчально-методичної інформацією


з/п

Прізвище викладача

Дисципліна

Курс, спеціальність та форма навчання

Теми для самостійного опанування згідно робочої навчальної програми

Література та тестові завдання для опанування (з-до)

Контактна інформація для консультування (телефон та електронна адреса)

Підпис викладача

1.

Синельников В.М.

Загальна психологія

1 курс, Психологія очно-заочна

Тема. Відчуття

Маклаков А. Г.

Общая психология. - СПб.: Питер, 2001.

Немов Р.С.Психология: Учебник. - Кн. 1. - М., 2000.

Тести з 66 до 870506467292
kafpsymegi@rambler.ru
2 курс, Психологія, очно-заочна

Тема. ЗдібностіМаклаков А. Г.

Общая психология. - СПб.: Питер, 2001

Немов Р.С.Психология: Учебник. - Кн. 1. - М., 2000.
Тести з 181 - 191


2.

Муханова І.Ф.

Вікова психологія

3 курс, Психологія очно-заочна

Тема. Розвиток пізнавальних процесів і діяльності в дошкільному віці.

Тема. Психологія молодшого школяра.Швалб. Ю.М., Муханова І.Ф. Возрастная психология. – Д: Норд-Пресс, 2005. – С. 97 – 192.
Тести з 1 до 72.

0502266932
mukhanova07@rambler.ru
Соціальна психологія

3курс, Психологія,очно-заочна

Тема. Проблеми особистості в соціальній психології.

Тема. Основні напрямки прикладних досліджень у соціальній психологіїАндреева Г.М. Социальная психология: Учебник для высших учебных заведений – 5-е изд. – М.: Аспект Пресс, 2002, С. 257 – 306, С. 309 –340.

Социальная психология в трудах отечественных психологов // Сост. и общая редакция А.Л. Свенцицкого. – СПб.: Питер, 2000, с.68 – 105, С.475 – 510.

Ануфриева Н.М., Зелинская Т.Н., Зелинский Н.Е. Социальная психология: курс лекций. – К.: МАУП, 1995, с. 63 – 88.
Тести з 137 до 165.


Шкільна психологія

3 курс, Психологіяочно-заочна

Тема. Психолого-педагогічний статус школяра.

Тема. Зміст діагностичної роботи психолога.

Тема. Зміст корекційно-розвивальної роботи психолога.


Битянова М.Р. Организация психологической работы в школе. - М.: Совершенство.1997. – С. 69 – 154, С. 174 – 197.

Овчарова Р.В. Технологии практического психолога образования. – М.: ТЦ «Сфера», 2000. – С. 57 – 110.


Тести з 69 до 104.

Організація психологічної практики

3 курс, Психологіяочно-заочна

Тема. Розвиток практичної психології як національної системи психологічних служб.

Тема. Модель професійної діяльності практичного психолога.

Тема. Поняття про соціальний заказ на роботу практичного психолога


Основи практичної психології / В. Панок, Т. Титаренко, Н. Чепелєва та ін.: Підручник. К.: Либідь, 1999. – С. 42 – 49.

Абрамова Г.С. Практическая психология. Издание третье, стереотипное. – Екатеринбург: Деловая книга, 1998. – С. 32 – 43.Вікова психологія

3 курс, Психологія, денне відділення

Тема. Розвиток пізнавальних процесів і діяльності в дошкільному віці.

Тема. Психологія молодшого школяра.Швалб. Ю.М., Муханова І.Ф. Возрастная психология. – Д: Норд-Пресс, 2005. – С. 97 – 192.
Тести з 1 до 72.

Соціальна психологія

3 курс, Психологія, денне відділення

Тема. Соціально-психологічна характеристика малих груп: Поняття про малу групу, класифікація малих груп, колектив як стадія розвитку малих груп, багаторівнева структура колективу Тема. Проблеми особистості в соціальній психології.

Тема. Основні напрямки прикладних досліджень у соціальній психології.
Андреева Г.М. Социальная психология: Учебник для высших учебных заведений – 5-е изд. – М.: Аспект Пресс, 2002, С. 257 – 306, С. 309 –340, С. 196 –200.

Социальная психология в трудах отечественных психологов // Сост. и общая редакция А.Л. Свенцицкого. – СПб.: Питер, 2000, с.68 – 105, С.475 – 510.

Ануфриева Н.М., Зелинская Т.Н., Зелинский Н.Е. Социальная психология: курс лекций. – К.: МАУП, 1995, с. 63 – 88.
Тести з 137 до 165


Шкільна психологія

3 курс, Психологія, денне відділення

Тема. Психолого-педагогічний статус школяра.

Тема. Зміст діагностичної роботи психолога.

Тема. Зміст корекційно-розвивальної роботи психолога.


Битянова М.Р. Организация психологической работы в школе. - М.: Совершенство.1997. – С. 69 – 154, С. 174 – 197.

Овчарова Р.В. Технологии практического психолога образования. – М.: ТЦ «Сфера», 2000. – С. 57 – 110.


Тести з 69 до 104.

Організація психологічної практики

3 курс, Психологія, денне відділення

Тема. Розвиток практичної психології як національної системи психологічних служб.

Тема. Модель професійної діяльності практичного психолога.

Тема. Поняття про соціальний заказ на роботу практичного психолога


Основи практичної психології / В. Панок, Т. Титаренко, Н. Чепелєва та ін.: Підручник. К.: Либідь, 1999. – С. 42 – 49.

Абрамова Г.С. Практическая психология. Издание третье, стереотипное. – Екатеринбург: Деловая книга, 1998. – С. 32 – 43.3.

Бондар Л.С.

Дефектологія

4 курс, Психологіяочно-заочна

Тема. Сенсорні дефекти: Психологія слабко слухаючих.

Психологія слабковидячих.

Особливості психічного розвитку дітей із ДЦП.

Тема. Ранній дитячий аутизмЛапшин В.А., Пузанов Б.П. Основы дефектологи. – М, 1990.

Астапов В.И. Введение в дефектологию. – М., 1994.

Аутизм: особенности и психологическая помощь /под ред.. О.С. Никольской. – М., 2003.

Шипицин Л.М., Мамайчук И.И. Детский церебральный паралич. – М., 2001.


Тести з 71 по 140

0956491801
kafpsymegi@rambler.ru
Дефектологія

4курс, Психологія, денне відділення

Тема. Сенсорні дефекти: Психологія слабко слухаючих.

Психологія слабкобачущих.

Особливості психічного розвитку дітей із ДЦП.

Тема. Ранній дитячий аутизмЛапшин В.А., Пузанов Б.П. Основы дефектологи. – М, 1990.

Астапов В.И. Введение в дефектологию. – М., 1994.

Аутизм: особенности и психологическая помощь /под ред.. О.С. Никольской. – М., 2003.

Шипицин Л.М., Мамайчук И.И. Детский церебральный паралич. – М., 2001.


Тести з 71 до 140

Основи антропогенезу

5курс, психологія очно-заочне відділення

Тема. Етапи еволюції мозку приматів

Хомутов А.Е. Антропология. – Ростов-на-Дону., 2002.

Хрисанфова Е.Н., Перевозчиков И.В. Антропология. – М., 2002


Тести з 57 до 90

Основи антропогенезу

5курс, психологія, денне відділення

Тема. Етапи еволюції мозку приматів

Хомутов А.Е. Антропология. – Ростов-на-Дону., 2002.

Хрисанфова Е.Н., Перевозчиков И.В. Антропология. – М., 2002


Тести з 57 до 90

Анатомія та еволюція нервової системи людини

1курс, Психологія, очно-заочне відділення

Тема. Анатомія головного мозку (середнього та проміжного мозку)

Анатомия человека / под ред.. И.Г. Сапина. – М., 1993
Тести з 74 до 129

Анатомія та еволюція нервової системи людини

1курс, Психологія, денне відділення

Тема. Анатомія головного мозку (середнього та проміжного мозку)

Анатомия человека / под ред.. И.Г. Сапина. – М., 1993
Тести з 74 до 129

4.

Ковальчишина Н.І

Загальна психологія

2 курс, Психологія денне відділення

Тема. Особистість.

Маклаков А. Г. Общая психология. - СПб.: Питер, 2001. - 592 с. (c. 470-510)

Леонтьев А.Н. Лекции по общей психологии, М., 2000


(Лек.51,52)

Аверин В.А. Психология личности: Учебное пособие. – СПб.: Изд-во Михайлова В.А., 1999. – 89 с. (1 часть)


Тести з 146 до 165

0505875423
nkovalt@rambler.ru
Юридична психологія

3 курс, Психологія, денне віді\ділення

Тема. Психологічна характеристика судового процесу та його суб’єктів.

Тема. Судово-психологічна експертиза.
Васильев В.Л. Юридическая психология: Учеб. для вузов. — 5-е изд., перераб. и доп. — СПб.: Питер, 2003. — 656с.

Нагаев В.В. Основы судебно-психологической экспертизы: Учеб. пособие для вузов. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. — 333 с.


Тести з 75 до 125

Психологія травмуючих ситуацій

5курс Психологія, денне відділення

Тема. Смерть як психологічна проблема. Робота горя.

Тема. Суїцид та робота по його запобіганню.


Гроф С., Хэлифакс Дж. Человек перед лицом смерти. М., 1996.


Суліцький В.В. Психологія суїцидальної поведінки. – К.: „МП Леся”, 2001. – 316с.
Тести з 1 до 150

5.

Вол женцева І.В.

Практикум з загальної психології

2 курс, Психологія денне відділення

Тема. Уява, види уяви. Вивчення репродуктивної та творчої уяви.

Тема. Форми проявів уяви.

Тема. Прийоми уяви.


Досвід № 16. А.В.Петровський. Практические занятия по психологии. – М., 1972, С. 123.

Досвід № 17. А.І.Щербаков Практикум по общей психологи. – М., 1979, С.193.

Досвід № 18. А.В.Петровський Практические занятия по психологии. – М., 1972, , С. 128.

Досвід № 19. А.І.Щербаков. Практикум по общей психологи. – М., 1979, С.195.

Досвід № 20. А.В.Петровський Практические занятия по психологии. – М., 1972, С. 125.

Досвід № 21. А.І.Щербаков. Практикум по общей психологи. – М., 1979, С.193.


Тести з 1-24; 25- 120

050-267-92-68
garagestudio@yandex.ru
Психологія і педагогіка

1курс, економіка підприємства, Фінанси Облік та аудит , Денне відділення

Тема. Соціальні групи, колектив.

Тема. Спілкування.

Тема. Діяльність.

Тема. Мислення.

Мова та мовлення


Немов Р.С. Психология: Учебник. - Кн. 1. - М., 2000. – С.528-558; С. 512 – 522; С. 145-158; С. 273-298; С. 311-324.
Тести з 1-72; 157-192.

Музична культура країн, мова яких вивчається

4 курс, Мова та література (англ.), Денне відділення

Тема. Авторське музичне мистецтво
Тема. Музична діяльність у навчанні і вихованні дітей на уроці англійської мови (на матеріалі малих форм фольклору).


Ковнацкая Л.Г. Бенджамин Бриттен // Об англ. нац. муз. трад. – М.: Сов. комп., 1994. – С.324-338.

Сысоев П.В. Язык и культура: в поисках нов. напр. в препод. культ. стр. изуч. языка // Ин. яз. в школе. – М. – 2001. - №4. – С.12-18.


Тести з 85-132.

Практикум з загальної психології

2 курс Психологія.

очно-заочне відділенняТема. Уява, види уяви.

Тема. Форми проявів, прийоми уяви.
Досвід № 16. А.В.Петровський. Практические занятия по психологии. – М., 1972, , С. 123.

Досвід № 17. А.І. Щербаков. Практикум по общей психологи. – М., 1979, С.193.

Досвід № 18. А.В.Петровський. Практические занятия по психологии. – М., 1972, , С. 128.

Досвід № 19. А.І. Щербаков. Практикум по общей психологи. – М., 1979, С.195.

Досвід № 20. А.В.Петровський. Практические занятия по психологии. – М., 1972, , С. 125.

Досвід № 21. А.І. Щербаков. Практикум по общей психологи. – М., 1979, С.193.


Тести з 1-24; 25- 120
Психологія і педагогіка

1курс, економіка підприємства, Фінанси Облік та аудит , очно-заочне відділення

Тема. Соціальні групи, колектив.

Тема. Спілкування.

Тема. Діяльність.

Тема. Мислення.

Мова та мовлення


Немов Р.С.Психология: Учебник. - Кн. 1. - М., 2000. – С.528-558;

С. 512 – 522;

С. 145-158;

С. 273-298; С. 311-324.


Тести з 1-72; 157-192.

Музична культура країн, мова яких вивчається

4 курс, Мова та література (англ.),

очно-заочне відділенняТема. Авторське музичне мистецтво
Тема. Музична діяльність у навчанні і вихованні дітей на уроці англійської мови (на матеріалі малих форм фольклору).

Ковнацкая Л.Г. Бенджамин Бриттен // Об англ. нац. муз. трад. – М.: Сов. комп., 1994. – С.324-338.

Сысоев П.В. Язык и культура: в поисках нов. напр. в препод. культ. стр. изуч. языка // Ин. яз. в школе. – М. – 2001. - №4. – С.12-18.


Тести з 85-132.

6.

Хитрош Л.В.

Основи психотерапії

3 курс, Психологія очно-заочне відділення

Тема. Когнітивний напрямок психотерапії.

Тема. Поведінковий напрямок у психотерапії.

Тема. Методи практичної психокорекції.


Осипова А.А.

Общая психокоррекция: Учебное пособие для студентов вузов. - М.: ТЦ «Сфера» , 2000 - 512 с.


Тести з 15 по 30

0997903503
lolamucha@rambler.ru

lu_hi@rambler.ru

lubovhitroch@rambler.ru

Основи психотерапії

3курс, психологія, денне відділення

Тема: Поведінковий напрямок у психотерапії.

Тема.


Методи практичної психокорекції.

Тема. Гештальттерапія Ф.Перлза.Осипова А.А.

Общая психокоррекция: Учебное пособие для студентов вузов. - М.: ТЦ «Сфера», 2000 - 512 с.


Тести з 15 по 30

Патопсихологія

3 курс, Психологія, очно-заочне відділення

Тема. Порушення особистості.

Тема. Порушення емоцій.Зейгарник Б.В. Патопсихологія. – М., 2000

Комер Рональд. Основы патопсихологии, (Ronald Comer. Fundamentals of Abnormal Psychology), М-2004 (електроний посібник)


Тести з 25 по 40

Патопсихологія

3 курс, Психологія, денне відділення

Тема. Порушення особистості.

Тема. Порушення емоцій.Зейгарник Б.В. Патопсихологія. – М., 2000

Комер Рональд. Основы патопсихологии, (Ronald Comer. Fundamentals of Abnormal Psychology), М-2004 (електронний посібник)


Тести з 25 по 40

Методика проведення соціально-психологічного тренінгу

3 курс, Психологія, очно-заочне відділення

Тема. Особливості складання тренінгових програм.

И.В. Вачков Психология тренинговой работы. – М., 2007.

Рудестам. Групповая психотерапия. – М., 2006


Тести з 25 по 45

Методика проведення соціально-психологічного тренінгу

3 курс, Психологія, денне відділення

Тема. Особливості складання тренінгових програм.

И.В.Вачков. Психология тренинговой работы. – М-2007.

К.Рудестам Групповая психотерапия. – М, 2006


Тести з 25 по 45

7.

Луньов В.Є

Антропологія

1 курс, Психологія, денне відділення

Тема. «Конституційна антропологія»

І.О. Лисенко. Н.В. Лисенко

Антропологія, М – 2008


Тести 100-140

050-253-66-04

093-022-60-75
lunyov_vitaliy@ukr.net

1 курс, Психологія, Очно-заочне відділення

Тема. «Конституційна антропологія»

І.О. Лисенко. Н.В. Лисенко

Антропологія, М – 2008


Тести 100-140

Практикум із загальної психології

1 курс, Психологія, денне відділення

Теми. «Тестування»

«Соціометрія, соціоніка, контент-аналіз»,

«Бібліографічний метод. Аналіз продуктов діяльності людини. Близнюковий метод», «Математичні методи. Моделювання»


Методичний посібник з курсу «Практикум з загальної психології» (спеціальність 6.040100) // укладачі С.В. Ігнатова, В.Є. Луньов – Макіївка, МЕГІ, 2008. – Ч.1., 48 с.
Тести 60-85
1 курс, Психологія, Очно-заочне відділення

Теми. «Тестування»

«Соціометрія, соціоніка, контент-аналіз»,

«Бібліографічний метод. Аналіз продуктів діяльності людини. Близнюковий метод», «Математичні методи. Моделювання»


Методичний посібник з курсу «Практикум з загальної психології» (спеціальність 6.040100) // укладачі С.В. Ігнатова, В.Є. Луньов – Макіївка, МЕГІ, 2008. – Ч.1., 48 с.
Тести 60-85

Юридична психологія

3 курс, Психологія, очно-заочне відділення

Теми.

«Психологія особистості злочинця тазлочинних угруповань»,

«Психологія ОРД», «Психологія слідчої діяльності»


Васильев В.Л. Юридическая психология: Учеб. для вузов. — 5-е изд., перераб. и доп. — СПб.: Питер, 2003. — 656 с.
Чуфаровский Ю.В. Психология оперативно-розыскной деятельности правоохранительных органов. – М., 1996
Тести 60-85

Психологія правосвідомості і самовиховання

4 курс, Психологія, денне відділення

Теми.

«Самооцінка в структурі самосвідомості»,

«Шизоїдний характер», «Гістрионічний (Істеричний) характер»


Синельников В.М. Психологічні та методичні основи самовиховання:/ Навчальний посібник. – МЕГІ. – 2004 р. – 192 с.

Макс В. Ненсі.

Психоаналітична діагностика. – М., 2004
Тести 70-140

4 курс, Психологія, денне відділення

Теми.

«Самооцінка в структурі самосвідомості»,

«Деперсоналізація», «Різні стани самосвідомості»


Синельников В.М. Психологічні та методичні основи самовиховання:/ Навчальний посібник. – МЕГІ. – 2004 р. – 192 с.
Макс В. Ненсі.

Психоаналітична діагностика. – М., 2004


Тести 70-140

Психологія жертви

5 курс, Психологія, денне відділення

Теми. «Методи дослідження жертв»

«Основні закономірності та типологія поведінки жертв сексуальних злочинів»Христенко В.Е. Психология жертвы: Учебное пособие. – Харьков: Консум, 2001. – 256 с.

8.

Кацеро А.А.

Психологія спілкування

3 курс, Психологія, очно-заочне відділення

Тема. Сприйняття і розуміння партнера у спілкуванні:

механізми та ефекти

Тема. Перцептивний аспект спілкування: емоційна сторона міжособистісного сприйняття.


Філоненко М. М.

Психологія спілкування. Підручник. — К.: Центр учбової літератури, 2008.

Куницина В. К, Казаринова Н. В., Погольша В. М. Межличностное общение. —СПб.: Питер, 2001.


0505303148

katsero@list.ru
Загальна психологія

1 курс, Психологія, денне відділення

Тема.

Методи опитування.

Тема. Експериментальні методи та їх різновиди. Тестування.


Максименко С. Д. Загальна психологія : Навч. посіб. / С.Д. Максименко, В.О. Соловієнко ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. - Вінниця: Нова книга, 2005.

Немов Р. С. Психология : Учеб. для студентов высш. пед. учеб. заведений : В 3 кн. Кн..1 - М. : ВЛАДОС, 2005.

Психология : Учеб. для гуманитар. вузов / Под. ред. В. Н. Дружинина. - СПб. : Питер, 2002.
Тестові завдання для закріплення попереднього матеріалу: 21-59

(Див.: Навчальні тестові завдання з курсу «Загальна психологія» для студентів спеціальності «Психологія» - Макіївка: МЕГІ, 2007.)9

Алексєєва Т.В.

Пенітенціарна психологія

4 курс, Психологія денна відділення

Тема. Конфлікти та групові ексцеси

Тема. Здібності засуджених

Тема. Психологічна характеристика та виправлення та ресоціалізації


Пенітенціарна психологія: Електронний конспект лекцій / Укладач Т.В.Алексєєва. – Макіївка,

2009.


Тести 1-85.

050-245-26-35

talekseeva08@rambler.ru
Пенітенціарна психологія

4 курс, Психологія Очно-заочне відділення

Тема. Конфлікти та групові ексцеси

Тема. Здібності засуджених

Тема. Психологічна характеристика та виправлення та ресоціалізації


Пенітенціарна психологія: Електронний конспект лекцій / Укладач Т.В.Алексєєва. – Макіївка,

2009.
Тести 1-85.Пенітенціарна психологія

5 курс, Правознавство Денне відділення

Тема. Конфлікти та групові ексцеси

Тема. Здібності засуджених

Тема. Психологічна характеристика та виправлення та ресоціалізації


Пенітенціарна психологія: Електронний конспект лекцій / Укладач Т.В.Алексєєва. – Макіївка,

2009.
Тести 1-85.Пенітенціарна психологія

5 курс, Правознавство Очно-заочне відділення

Тема: Конфлікти та групові ексцеси

Тема: Здібності засуджених

Тема: Психологічна характеристика та виправлення та ресоціалізації


Пенітенціарна психологія: Електронний конспект лекцій / Укладач Т.В.Алексєєва. – Макіївка,

2009.
Тести 1-85.Психологія травмуючих ситуацій

5 курс
Психологія Очно-заочне відділення

Тема. Смерть як психологічна проблема. Робота горя.

Малкина-Піх Справочник практического психолога. – М., 2008г.

Психологія жертви

5 курс
Психологія Очно-заочне відділення

Тема. Типологія поведінки жертв

Тема. Методи дослідження жертвМалкина-Піх Справочник практического психолога. – М. 2008г.Завідувач кафедри психології В.М. Синельников

База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка