Інформаційний бюлетеньСкачати 421.43 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації05.03.2017
Розмір421.43 Kb.
  1   2
М
іністерство освіти і науки України


Київський національний торговельно-економічний університет

Вінницький торговельно-економічний інститут

ІНФОРМАЦІЙНИЙ

БЮЛЕТЕНЬ

БІБЛІОТЕКИ

Користь не в багатьох,

А в хороших книгах.

Сенека

Жовтень-грудень 2010

Нові надходження літератури до бібліотеки ВТЕІ

КНТЕУ за жовтень-грудень 2010 року
Природничі науки


20.1

К 69


Корсак, К. В.

Основи сучасної екології : навч. посібник / К. В. Корсак, О. В. Плахотнік. – 6-те вид., допов. – К. : Персонал, 2009. – 408 с. – бібліогр. с. 390-395. – (10 прим.).
22.12

Ш 66


Шкільняк, С. С.

Математична логіка. Основи теорії алгоритмів : навч. посібник / С. С. Шкільняк. – К. : Персонал, 2009. – 280 с. – (5 прим.).
28.4

Р 83


Рудавська, Г. Б.

Мікробіологія : навч. посібник / Г. Б. Рудавська, Б. О. Голуб, В. І. Мандрика. – К. : Центр підготовки навчально-методичних видань КНТЕУ, 2010. – 296 с. – (20 прим.).

Техніка. Технічні науки.


30

І 62


Інженерна графіка : опорний конспект лекцій / авт. Т. В. Савченко. – К. : Центр підготовки навчально-методичних видань КНТЕУ, 2010. – 66 с. – (5 прим.).


30

З 41


Збірник теcтів з інженерної графіки. Технічне креслення : навч. посібник / Й. З. Бенке, М. Л. Дем'ян, О. П. Козарь, М. Г. Стащук. – К. : Кондор, 2010. – 184 с. – (20 прим.).


30.6

Б 61


Більченко, О. В.

Матеріалознавство : навч. посібник / О. В. Більченко, О. І. Дудка, П. І. Лобода. – К. : Кондор, 2009. – 154 с. – (10 прим.).
30ц

С 33


Сертифікація та конкурентоспроможність товарів : опорний конспект лекцій / авт.: Н. В. Мережко, В. В. Ващенко, О. І. Сім'ячко. – К. : Центр підготовки навчально-методичних видань КНТЕУ, 2010. – 165 с. – (20 прим.).


32.81

З 91


Зубок, М. І.

Інформаційна безпека : навч. посібник / М. І. Зубок. – К. : Центр підготовки навчально-методичних видань КНТЕУ, 2009. – 133 с. – (5 прим.).

Харчові виробництва

36.83

С 23


Сборник рецептур мучных кондитерских и булочных изделий / сост. А. В. Павлов. – 12-е изд. – С.Пб. : Профи, 2009. – 296 с. – (50 прим.).


36.83

С 23


Сборник рецептур на хлеб и хлебобулочные изделия / сост. П. С. Ершов. – 12-е изд. – С.Пб. : Профи, 2010. – 208 с. – (5 прим.).


36.87

А 72


Антонова, Р. П.

Сборник рецептур напитков для предприятий общественного питания / Р. П. Антонова. – С.Пб. : Профи, 2009. – 130 с. – (10 прим.).
36.99

Р 25


Ратушенко, А. Т.

Страви з риби та морепродуктів : навч. посібник / А. Т. Ратушенко. – К. : Кондор, 2010. – 232 с. – (10 прим.).
51.23

Б 63


Біохімія і фізіологія харчування : опорний конспект лекцій / авт. Н. Я. Орлова. – К. : Центр підготовки навчально-методичних видань КНТЕУ, 2010. – 88 с. – (20 прим.).
Суспільні науки

60.5

С 69


Соціологія : опорний конспект лекцій / авт. О. В. Ванюшина. – К. : Центр підготовки навчально-методичних видань КНТЕУ, 2010. – 36 с. – (5 прим.).
Економіка. Економічні науки


65.01

Е 45


Економічна теорія: політична економія : підручник / С. І. Юрій, І. В. Буян, Р. М. Березюк та ін. ; за заг. ред. С. І. Юрія. – К. : Кондор, 2009. – 604 с. – (10 прим.).


65.012.1

Г 87


Гронтковська, Г. Е.

Мікроекономіка. Практикум : навч. посібник / Г. Е. Гронтковська, А. Ф. Косік. – 3-тє вид., стер. – К. : Центр учбової літератури, 2010. – 418 с. – (20 прим.).
65.012.1

М 59


Мікроекономіка : опорний конспект лекцій / авт.: А. Г. Герасименко, Н. В. Квіцинська. – К. : Центр підготовки навчально-методичних видань КНТЕУ, 2010. – 107 с. – (20 прим.).


65.012.2

Г 87


Гронтковська, Г. Е.

Макроекономіка : навч. посібник / Г. Е. Гронтковська, А. Ф. Косік. – К. : Центр учбової літератури, 2010. – 672 с. – (20 прим.).
65.012.2

М 16


Макроекономіка : опорний конспект лекцій / авт.: В. Д. Лагутін, І. П. Соколовська, Ю. М. Уманців, Н. Л. Новікова, Ю. І. Зігліна. – К. : Центр підготовки навчально-методичних видань КНТЕУ, 2010. – 107 с. – (10 прим.).


65.04(4Укр)

П 30


Петрига, О. М.

Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка : навч.- метод. посібник / О. М. Петрига. – К. : Персонал, 2009. – 302 с. : іл. – бібліогр. с. 296-299. – (10 прим.).
65.04(4Укр)

Х 30


Хвесик, М. А.

Розміщення продуктивних сил та регіональна економіка : навч. посібник / М. А. Хвесик, Л. М. Горбач, П. П. Пастушенко. – К. : Кондор, 2009. – 344 с. – (10 прим.).

Управління економікою. Економічна статистика. Облік.Економічний аналіз

65.050-80

У 67


Управління якістю : опорний конспект лекцій / авт. Н. С. Ясинська, В. В. Осієвська. – К. : Центр підготовки навчально-методичних видань КНТЕУ, 2010. – 84 с. – (30 прим.).


65.050

Н 78


Ноздріна, Л. В.

Управління проектами : підручник / Л. В. Ноздріна, В. І. Ящук, О. І. Полотай ; за ред. Л. В. Ноздріної. – К. : Центр учбової літератури, 2010. – 432 с. – (20 прим.).
65.050

К 79


Креативний менеджмент : опорний конспект лекцій / авт. О. В. Самокиш. – К. : КНТЕУ, 2010. – 50 с. – (5 прим.).


65.050

М 50


Менеджмент : навч. посібник / Г. Є. Мошек, Ю. В. Поканєвич, А. С. Соломко, А. В. Семенчук ; за заг. ред. Г. Є. Мошека. – К. : Кондор, 2009. – 392 с. – (40 прим.).
65.050.21

У 67


Управління розвитком персоналу : опорний конспект лекцій / авт.: В. М. Жуковська, Н. В. Сичова. – К. : Центр підготовки навчально-методичних видань КНТЕУ, 2010. – 38 с. – (10 прим.).


65.050.21

Д 56


Доброзорова, О. В.

Організація праці менеджера : навч. посібник / О. В. Доброзорова, І. В. Осадчук. – К. : Кондор, 2009. – 452 с. – (20 прим.).
65.050.23

М 74


Мозговий, В. І.

Українська мова у професійному спілкуванні. Модульний курс : навч. посібник / В. І. Мозговий. – 4-те вид., стер. – К. : Центр учбової літератури, 2010. – 592 с. – (25 прим.).
65.050.23

П 22


Пашутинський, Є. К.

Діловодство кадрової служби : практ. посібник / Є. К. Пашутинський. – 5-те вид., стер. – К. : КНТ, 2010. – 332 с. – (Кадри підприємства). – (10 прим.).
65.051.5.26

Ф 59


Фінансова статистика : опорний конспект лекцій / уклад. Н. А. Головач. – К. : Центр підготовки навчально-методичних видань КНТЕУ, 2009. – 77 с. – (20 прим.).


65.052.0-1

Т 33


Теорія бухгалтерського обліку : монографія / Л. В. Нападовська, М. Добія, Ш. Сандер та ін. ; за заг. ред. Л. В. Нападовської. – К. : КНТЕУ, 2008. – 735 с. – (3 прим.).
65.052.0

Т 67


34 положення (стандарти) бухгалтерського обліку : Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні". Положення про порядок бухгалтерського обліку окремих активів та операцій підприємств державного, комунального секторів економіки і господарських організацій. – К. : КНТ, 2010. – 320 с. – (10 прим.).


65.052.0

О 17


Облік, аналіз та аудит : навч. посібник / М. С. Білик, А. Г. Загородній, Г. І. Кіндрацька та ін. – К. : Кондор, 2008. – 618 с. – (30 прим.).


65.052.0

С 22


Сахарцева, І. І.

Бухгалтерський облік : навч. посібник з виконання практичних задач / І. І. Сахарцева, Г. А. Семенов, Г. М. Безкоста ; за ред. І. І. Сахарцевої. – К. : Кондор, 2010. – 554 с. – (20 прим.).
65.052.0

Б 68


Блакита, Г. В.

Бухгалтерський облік. Практикум : навч. посібник / Г. В. Блакита, Н. О. Ромашевська. – К. : Центр учбової літератури, 2010. – 152 с. – (30 прим.).
65.052.05

У 67


Управлінський облік : опорний конспект лекцій / уклад. Л. В. Нападовська. – К. : Центр підготовки навчально-методичних видань КНТЕУ, 2009. – 97 с. – (5 прим.).


65.052.05

Н 27


Нападовська, Л. В.

Управлінський облік : підручник / Л. В. Нападовська. – 2-ге вид., доопрац. та допов. – К. : Центр підготовки навчально-методичних видань КНТЕУ, 2010. – 648 с. – (20 прим.).
65.052.1

Б 46


Бенько, М. М.

Інформаційні системи і технології в бухгалтерському обліку : монографія / М. М. Бенько. – К. : КНТЕУ, 2010. – 336 с. – (13 прим.).
65.052.218

Д 36


Державний фінансовий контроль. Теоретичні положення й нормативно-правові акти : навч. посібник / А. В. Бодюк, М. К. Ковальчук, А. В. Богдан та ін. – К. : Кондор, 2010. – 552 с. – (20 прим.).


65.052.218

Б 24


Бардаш, С. В.

Економічний контроль в Україні: системний підхід : монографія / С. В. Бардаш. – К. : Центр підготовки навчально-методичних видань КНТЕУ, 2010. – 656 с. – (5 прим.).
65.052.218.1

А 93


Аудит діяльності фінансових посередників : опорний конспект лекцій / уклад. Л. В. Недеря. – К. : Центр підготовки навчально-методичних видань КНТЕУ, 2009. – 68 с. – (5 прим.).


65.052.5.26

В 65


Войнаренко, М. П.

Міжнародні стандарти фінансової звітності та аудиту : навч. посібник / М. П. Войнаренко, Н. А. Пономарьова, О. В. Замазій. – К. : Центр учбової літератури, 2010. – 488 с. – (20 прим.).
65.052.5.26

Б 94


Бухгалтерський облік у фінансових установах : опорний конспект лекцій / уклад. Л. В. Недеря, С. А. Гагаріна, А. О. Степаник. – К. : Центр підготовки навчально-методичних видань КНТЕУ, 2009. – 167 с. – (10 прим.).


65.052.5.47

М 48


Мельник, Т. Г.

Облік та аудит діяльності бюджетних установ : навч. посібник / Т. Г. Мельник. – К. : Кондор, 2009. – 412 с. – (40 прим.).
65.052.5.49

Б 94


Бухгалтерський облік в туристичній індустрії : опорний конспект лекцій / уклад. В. Г. Горєлкін, С. Я. Король. – К. : Центр підготовки навчально-методичних видань КНТЕУ, 2010. – 79 с. – (30 прим.).


65.052.5.49

Б 94


Бухгалтерський облік у готельному та ресторанному господарстві : опорний конспект лекцій / авт.: В. Г. Горєлкін, С. Я. Король. – К. : Центр підготовки навчально-методичних видань КНТЕУ, 2010. – 64 с. – (40 прим.).


65.053

Б 93


Бутко, А. Д.

Теорія економічного аналізу : підручник / А. Д. Бутко. – К. : КНТЕУ, 2009. – 411 с. – (22 прим.).
65.053

Е 45


Економічний аналіз : опорний конспект лекцій / авт. О. М. Брадул. – К. : Центр підготовки навчально-методичних видань КНТЕУ, 2010. – 96 с. – (20 прим.).


65.23

Д 36


Державне регулювання економіки : опорний конспект лекцій / уклад.: Л. І. Дідківська, Л. С. Головко. – К. : Центр підготовки навчально-методичних видань КНТЕУ, 2009. – 119 с. – (10 прим.).
Економіка праці

65.24

Б 74


Богоявленська, Ю. В.

Економіка та менеджмент праці : навч. посібник / Ю. В. Богоявленська, Є. І. Ходаківський. – К. : Кондор, 2009. – 332 с. – (30 прим.).
65.242

П 22


Пашутинський, Є. К.

Зразки нових посадових інструкцій / Є. К. Пашутинський. – К. : КНТ, 2008. – 272 с. – (Кадри підприємства). – (3 прим.).
65.242

П 22


Пашутинський, Є. К.

Зразки посадових інструкцій / Є. К. Пашутинський. – 4-те вид., стер. – К. : КНТ, 2010. – 256 с. – (Кадри підприємства). – (2 прим.).
65.247

О 75


Основи охорони праці : навч. посібник / Р. М. Івах, Я. І. Бедрій, Б. О. Білінський, М. М. Козяр ; під ред. Р. М. Івах. – 4-те вид., перероб.і допов. – К. : Кондор, 2010. – 464 с. – (30 прим.).
Фінанси. Грошовий обіг. Кредит

65.261

Д 36


Державна фінансова політика : опорний конспект лекцій / автор О. В. Пильтяй. – К. : Центр підготовки навчально-методичних видань КНТЕУ, 2010. – 42 с. – (30 прим.).


65.261

К 63


Комаров, Г. М.

Вступ до фінансової математики : нав. посібник / Г. М. Комаров. – К. : Центр підготовки навчально-методичних видань КНТЕУ, 2009. – 131 с. – (10 прим.).
65.261

Ш 66


Шклярук, С. Г.

Проектне фінансування : навч. посібник / С. Г. Шклярук ; за наук. ред. Г. К. Ялового. – К. : Персонал, 2009. – 472 с. – (10 прим.).
65.261.24

Ш 49


Шеремет, О. О.

Фінансовий аналіз : навч.посібник / О. О. Шеремет. – К. : Кондор, 2010. – 196 с. – (20 прим.).
65.261.3

Б 98


Бюджетне планування і прогнозування : опорний конспект лекцій / автор О. В. Пильтяй. – К. : Центр підготовки навчально-методичних видань КНТЕУ, 2010. – 50 с. – (30 прим.).


65.261.3

Б 98


Бюджетна система України та Євросоюзу : монографія / С. О. Булгакова, О. І. Барановський, В. Г. Барановська та ін. ; за заг. ред. А. А. Мазаракі. – К. : Центр підготовки навчально-методичних видань КНТЕУ, 2010. – 409 с. – (10 прим.).


65.261.3

Б 98


Бюджетна система : навч. посібник / К. М. Владимиров, Л. О. Абсава, Л. В. Владимирова, Т. К. Мінза. – К. : Кондор, 2009. – 220 с. – (20 прим.).


65.261.3

У 67


Управління державним боргом : навч. посібник / О. О. Прутська, О. А. Сьомченков, Ж. В. Гарбар та ін. ; за заг. ред. О. О. Прутської. – К. : Центр учбової літератури, 2010. – 216 с. – (41 прим.).


65.261.4

М 48


Мельник, В. М.

Оподаткування підприємницької діяльності : навч. посібник / В. М. Мельник, І. А. Грицаєнко, О. С. Іванишина. – К. : Кондор, 2010. – 160 с. – (5 прим.).
65.261.4

О 61


Оподаткування населення : навч. посібник / А. В. Бодюк, С. П. Дусяк, В. С. Дубель, С. І. Кривенко. – К. : Кондор, 2009. – 202 с. – (20 прим.).


65.261.4

С 59


Соколовська, А. М.

Основи теорії податків : навч. посібник / А. М. Соколовська. – К. : Кондор, 2010. – 326 с. – (80 прим.).
65.262

І 23


Івасів, Б. С.

Гроші та кредит : підручник / Б. С. Івасів. – 3-тє вид., змін. й доп. – К., Тернопіль : Кондор, Карт-бланш, 2008. – 528 с. – (31 прим.).


65.262.10

З 91


Зубок, М. І.

Основи безпеки комерційної діяльності підприємств та банків : навч.-метод. посібник / М. І. Зубок. – К. : Центр підготовки навчально-методичних видань КНТЕУ, 2009. – 201 с. – (5 прим.).
65.262.21

П 49


Польшаков, В. І.

Інвестиційний менеджмент : навч. посібник / В. І. Польшаков, Н. В. Ткаленко. – К. : Кондор, 2009. – 172 с. – (20 прим.).


Страхування

65.27

С 83


Страхування в готельно-ресторанному та туристичному бізнесі : опорний конспект лекцій / авт. Т. А. Ротова. – К. : Центр підготовки навчально-методичних видань КНТЕУ, 2010. – 47 с. – (30 прим.).


65.27

С 83


Страховий бізнес : опорний конспект лекцій / авт.: Л. О. Лігоненко, Г. Л. Піратовський. – К. : Центр підготовки навчально-методичних видань КНТЕУ, 2010. – 131 с. – (20 прим.).


65.27

Г 67


Горбач, Л. М.

Страхування : навч. посібник / Л. М. Горбач, О. Б. Каун. – К. : Кондор, 2010. – 520 с. – (40 прим.).Економіка підприємства

65.29

І 20


Іванов, В. Б.

Потенціал підприємства : наук.- метод. посібник / В. Б. Іванов, О. М. Кохась, С. М. Хмелевський. – К. : Кондор, 2009. – 300 с. – (10 прим.).
65.29

К 82


Кривов'язюк, І. В.

Підприємство в умовах ринку : навч. посібник / І. В. Кривов'язюк. – К. : Кондор, 2009. – 840 с. – (10 прим.).
65.29

Е 45


Економіка підприємства : опорний конспект лекцій. Ч. 1 / авт.: Л. О. Лігоненко, І. О. Чаюн, Г. М. Богославець, Л. Л. Стасюк, Г. В. Ситник, О. В. Корольова-Казанська. – К. : Центр підготовки навчально-методичних видань КНТЕУ, 2010. – 120 с. – (10 прим.).


65.290-21

Х 76


Хомяков, В. І.

Менеджмент підприємства : навч. посібник / В. І. Хомяков. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : Кондор, 2009. – 434 с. – (50 прим.).
65.290-21

Ф 27


Фатхутдінов, Р. А.

Управління конкурентоздатністю організації : підручник / Р. А. Фатхутдінов, Г. В. Осовська. – К. : Кондор, 2009. – 470 с. – (5 прим.).
65.290-21

А 72


Антикризове управління підприємством : опорний конспект лекцій / авт.: Л. О. Лігоненко, О. О. Хіленко. – К. : Центр підготовки навчально-методичних видань КНТЕУ, 2010. – 192 с. – (20 прим.).


65.290-23

Б 59


Бізнес-планування : опорний конспект лекцій / авт. Ю. Л. Піратовський. – К. : Центр підготовки навчально-методичних видань КНТЕУ, 2010. – 81 с. – (10 прим.).


65.290-24

М 67

  1   2


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка