Інформаційний бюлетень української спілки германістівСторінка1/3
Дата конвертації11.05.2017
Розмір0.57 Mb.
  1   2   3
ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ

УКРАЇНСЬКОЇ СПІЛКИ ГЕРМАНІСТІВ

ВИЩОЇ ШКОЛИ


INFORMATIONSBLATT

DES UKRAINISCHEN HOCHSCHUL-

GERMANISTENVERBANDES


2 (8), 2009


KИЇВ 2009

Інформаційний бюлетень Української спілки германістів вищої школи

(Informationsblatt des Ukrainischen Hochschulgermanistenverbandes)
Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 9949 від 09.06. 2005 р.

Видається за рішенням Президії Ради


Української спілки германістів вищої школи

від 27 грудня 2005 року
Засновник – Українська спілка германістів вищої школи (УСГВШ)

Відповідальний редактор


канд. філол. наук, доцент Гавриш М.М.
Виконавчий редактор

канд. філол. наук, ст. викл. Рудківський О.П.Редакційна колегія


докт. філол. наук, проф. Науменко А.М.

докт. філол. наук, проф. Огуй О.Д.

канд. філол. наук, доц. Лопушанський В.М.

канд. пед. наук, доц. Огірок С.С.

канд. філол. наук, доц. Сойко І.В.

Адреса редколегії

Україна, 03680 МСП Київ-5,

вул. Червоноармійська, 73

Українська спілка германістів вищої школи

Тел. 529-83-09

http://www.germanistika.at.ua
© 2009 Українська спілка германістів вищої школи
© Видавничий центр КНЛУ, 2009

Шановні колеги!

Згідно з пропозиціями, які отримали підтримку на звітно-виборній конференції УСГВШ, ми продовжуємо видавати Інформаційний бюлетень, черговий номер якого Ви тримаєте в руках.

В ході зазначеної конференції відбувся досить жвавий обмін думками щодо досягнутого та перспектив розвитку нашої організації – перед нами широке поле для обміну досвідом, взаємоінформування про важливі події на теренах германістики в Україні та за кордоном, міжнародної співпраці з нашими зарубіжними колегами та представництвами німецьких інституцій в Україні, популяризації німецької мови та – і це чи не найголовніше – відстоювання наших спільних інтересів в контактах з державними органами та громадськими організаціями.

То ж хотілося б, щоб Інформаційний бюлетень не залишався продуктом роботи лише небагатьох членів редакційної колегії, а став дійсно тим друкованим органом, з яким могли б ідентифікувати себе усі наші осередки та члени спілки.

Попередня редколегія започаткувала цікаві й корисні рубрики, зокрема, щодо презентації кафедр та їх науково-методичних надбань чи інформування про нові навчально-методичні матеріали членів спілки; цю справу ми хотіли б продовжити, але нам потрібна Ваша інформація! Пишіть нам, не чекайте на спеціальні запрошення!

Це ж саме стосується і оголошень про наукові конференції. Особистими каналами ця інформація розповсюджується зазвичай досить швидко. Але ще краще було б, як би всі осередки отримували її і через наш бюлетень – від цього зростав би і авторитет самої спілки.

Отже, пишіть нам, висловлюйте свої пропозиції та міркування щодо діяльності спілки та змісту бюлетеню. Давайте спільно зробимо його "круглим столом", за яким обговорювались би всі проблеми наших професійних буднів. Це буде найкращою пропагандою, найкращою рекламою нашої життєздатності та активності.

Ми оголошуємо конкурс на емблему нашої спілки – настав час мати власний ідентифікаційний символ/знак, який відображав би мету діяльності нашої організації.

Чекаємо Ваших пропозицій та інших повідомлень. Наша адреса: Україна, 03680 МСП Київ-5, вул. Червоноармійська, 73, Українська спілка германістів вищої школи, тел. 529-83-09, E-mail: oxana.franko@gmail.com.

Спілка має також власну сторінку в Інтернеті: http://www.germanistika.at.ua. Пропозиціям щодо подальшого розвитку цієї сторінки ми також будемо раді.

Запрошуємо до співпраці, шановні колеги.


Редакційна колегія
Зміст

Від редколегії……….……………………………………………………………….....3

Зміст…………………………………………………………………………….………4

1. Інформація про звітно-виборну конференцію Української спілки германістів вищої школи (УСГВШ) від 4 квітня 2009 року ……...…...........................................5

2. Відомості про керівних представників спілки…………………………………...15

3. Вітаємо ювіляра!.......................................................................................................19

4. Продовжуємо рубрику "Презентація кафедр"…………………………………...21

4.1. Кафедра теорії та практики перекладу з німецької мови Київського національного університету імені Тараса Шевченка………………….…………...21

4.2. Кафедра германської філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка……………………………………………………………………..23

5. Нові посібники членів спілки..................................................................................25

6. Вимоги до фахового збірника "Germanistik in der Ukraine"…………………….29

7. Інформація про конференцію в Польщі "Синхронія і діахронія – зближення і діалоги"……………………………………………………...………………………...31

8. Коротко про Центр тестування німецької мови як іноземної Київського національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова……………….32
1. Інформація про звітно-виборну конференцію Української спілки германістів вищої школи (УСГВШ) від 4 квітня 2009 року
4 квітня 2009 р. у конференц-залі Київського національного лінгвістичного університету відбулася звітно-виборна конференція Української спілки германістів вищої школи (УСГВШ). На конференцію були запрошені делегати усіх 55 первинних (місцевих) осередків УСГВШ. У роботі конференції взяли участь 75 делегатів від первинних осередків та керівник київського бюро ДААД, д-р Зігберт Клее.

Конференцію відкрив Президент УСГВШ, проф. Кияк Тарас Романович, який проінформував, що звітно-виборна конференція УСГВШ була скликана за рішенням Ради Спілки від 19.12.2008 р., яким визначено також норму представництва делегатів від первинних осередків УСГВШ. Це рішення опубліковано в Інформаційному бюлетені УСГВШ №1 за нинішній рік. Бюлетень розіслано завчасно всім первинним осередкам, а також розміщено на Інтернет-сайті спілки. Таким чином усі члени спілки мали можливість з ним ознайомитись

Далі він сказав, що на обліку Української спілки германістів вищої школи (УСГВШ) перебувало на час скликання конференції 550 членів – викладачів вищих навчальних закладів України, які об’єднані в 55 первинних (місцевих) осередках спілки.

Згідно встановленої норма представництва (1 делегат від первинного осередку із кількістю членів осередку до 10 осіб; 2 делегати від первинного осередку із кількістю членів осередку від 10 до 20 осіб; 3 делегати від первинного осередку із кількістю членів осередку від 20 та більше осіб) було обрано делегатами конференції – 79 осіб. За даними реєстрації взяли участь у роботі нашої звітно-виборної конференції – 75 осіб.

Далі проф. Кияк Т. Р. звернув увагу учасників конференції на пропозиції Президії Ради Спілки щодо складу робочих органів, регламенту та порядку денного конференції, які роздані делегатам, і запропонував затвердити їх поетапним голосуванням.

Таким чином, було обрано Президію конференції у кількості 3-х осіб:Головуючий – професор Кияк Тарас Романович,

Члени Президії: доц. Огірок Станіслав Сергійович, доц. Бондаренко Ельвіра Сидорівна.

Для ведення конференції було обрано Секретаріат у кількості трьох осіб у запропонованому Президією Ради Спілки персональному складі, покладено на Секретаріат обов’язки лічильної й мандатної комісії та ведення протоколу конференції. Змін і доповнень до запропонованого кількісного і персонального складу Президії конференції не поступило.

Голосували за персональний склад Секретаріату конференції:

Доц. Франко Оксана Богданівна – зав. кафедри іноземних мов Економіко-правового інституту та факультету іноземних мов КНЛУ, секретар конференції;

Середа Оксана Михайлівна – доц. кафедри німецької філології КНЛУ;

Рудківський Олександр Петрович – ст. викл. кафедри німецької філології КНЛУ.

Далі було одноголосно затверджено голосуванням регламент та порядок денний конференції:

До порядку денного на конференції були включені такі питання:

1. Про роботу Ради Спілки у звітному періоді (жовтень 2007 – березень 2009) та актуальні завдання діяльності УСГВШ у наступних роках.

Доповідав: Президент УСГВШ, проф. Кияк Т. Р.

2. Доповідь ревізійної комісії про організаційно-фінансову діяльність спілки за звітний період (жовтень 2007 – березень 2009).Доповідав: голова Ревізійної комісії, доц. Гавриш М. М.

3. Вибори керівних органів спілки УСГВШ на 2009-2012 роки.Доповідав: Президент УСГВШ, проф. Кияк Т. Р.

  1. Про зміни до Статуту УСГВШ.

Доповідав: доц. Огірок С. С.

5. Пропозиції щодо створення координаційного керівного органу двох спілок германістів – АУГ та УСГВШ.Доповідав: проф. Кияк Т. Р.

У ході роботи конференції головуючий представив гостя конференції, керівника Київського бюро ДААД, д-ра Зігберта Клее і наголосив, що робочі органи звітно-виборної конференції сформовано, регламент та порядок денний затверджено і тепер можна приступити до їх реалізації.


1. Заслухано звітну доповідь Президента УСГВШ, проф. Кияка Т.Р. "Про роботу Ради Спілки у звітному періоді (жовтень 2007 – березень 2009 та актуальні завдання діяльності УСГВШ у наступних роках". Президент спілки доповів про основні здобутки Ради та Президії Спілки, а також критично вказав на певні недоліки, що були за звітний період роботи. Нижче подається повний текст доповіді.
Шановні колеги!

Завдання мого звіту в значній мірі полегшується тим, що ситуація, яка склалася у спілці після жовтневої конференції 2007 року в значній мірі була висвітлена в рішеннях засідань Президій Ради Спілки від 5.11.5008 і від 11.03.2009 року та в рішенні Ради Спілки від 19.12.2008 р., які опубліковані в Інформаційних бюлетенях УСГВШ №6 від листопада 2008 р. та №1 від березня 2009 р. Ці Інформаційні бюлетені розіслані в усі первинні осередки спілки і всі ви мали можливість з ними познайомитись.

Підводячи підсумок за звітний період, можна сказати, що керівні органи спілки зробили в звітному періоді значно менше ніж могли зробити. Тут можна назвати 2 основних причини.

Перша – це наша юридична помилка зі скликанням звітно-виборної конференції в жовтні 2007 року, що привело до невизнання її рішень Мінюстом України і, відповідно, повноважень новообраних керівників спілки.

Друга – це пасивна позиція і недостатня оперативність у вирішенні організаційних питань новообраним керівництвом спілки.

Все ж таки у звітному періоді були й певні здобутки. Випущено 2 номери наукового журналу "Германістика в Україні". Цьому журналу ВАК України надано статус фахового, де можуть публікуватись результати наукових дисертаційних досліджень.

Проведено три наукові конференції УСГВШ та видано збірники матеріалів цих конференцій (від жовтня 2007 м. Київ), від травня 2008 р. (м. Дрогобич) та від березня 2009 р. (м. Кіровоград). Відкрито Інтернет-сайт спілки. Випущено 2 номери Інформаційного бюлетеня УСГВШ. Проводилась й інша організаційна робота.

Зокрема, як заступник голови НМК МОН України з іноземної філології я звернувся з листом до Міністра освіти і науки України академіка Вакарчука І. О. з викладом "Засад викладання іноземних мов в Україні в новітніх умовах", де запропонував переглянути існуючі концептуальні підходи до викладання іноземних мов з урахуванням нових реалій сьогодення. Цей лист опубліковано в інформаційному бюлетені УСГВШ №6 за 2008 р. під рубрикою "запрошення до дискусії". На лист надійшли вже позитивні відгуки від частини первинних осередків УСГВШ. Хотілося б почути сьогодні думку з цього питання й делегатів конференції. Адже в позитивному вирішенні назрілих завдань у цій сфері вбачається велике поле діяльності і для нашої спілки.

Якщо говорити про наші завдання на новий звітний період, то в першу чергу хотів би підкреслити необхідність покращення (інтенсифікації) роботи новообраних керівних органів спілки. У відповідності зі статутними завданнями діяльності нашої спілки нам належить ще багато чого зробити у наступному звітному періоді. Зокрема, це налагодження робочих контактів та співпраці із ширшим колом зарубіжних організацій германістів, узагальнення актуальної наукової проблематики й розробка перспективних програми наукових досліджень германістів і координація напрямів роботи.

Нам необхідно скоординовано підійти до формування авторських колективів та робочих груп з написання нових навчальних програм, підручників і посібників для вузів України з урахуванням вимог Болонського процесу, що допоможе уникнути зайвого дублювання і підвищити якість нашої друкованої продукції.

Необхідно також забезпечити обмін досвідом у розробці новітніх навчаль-них програм та посприяти забезпеченню цими програмами усіх колективів кафедр, які є членами Спілки.

Актуальним залишається завдання оновлення банку даних про наукові, методичні й дидактичні дослідження в галузі германістики та про комп'ютерні технології навчання. Необхідно продовжити розпочату роботу зі створення бібліотеки навчальних посібників, виданих членами УСГВШ та їх популяризації через Інформаційний бюлетень та веб-сайт Cпілки.

Ми ще не зайнялись конкретно систематизацією інформації про потреби та можливості стажування членів спілки. Разом з Гете-Інститутом та ДААД можна було б організувати за потребою курси підвищення кваліфікації германістів на базі провідних вузів України та за кордоном.

Назріла потреба в забезпеченні більш системної координації діяльності нашої спілки з Асоціацією українських германістів з Гете-Інститутом та ДААД. Про це ми більш конкретно поговоримо, розглядаючи відповідне питання порядку денного.

Українській спілці германістів вищої школи слід налагодити постійні робочі контакти з Міністерством освіти і науки України з метою обміну інформацією з фахових питань та популяризації через Міністерство освіти і науки України наукових розробок і дидактичних рекомендацій членів Спілки.

Я перерахував тут лише частину завдань, які нам потрібно вирішувати в новому звітному періоді. Думаю, що в процесі обговорення цього питання, ви, шановні колеги, висловите й інші корисні пропозиції та критичні зауваження, які допоможуть значно поліпшити роботу спілки й ефективно вирішувати статутні завдання її дияльності в цілому.

Дякую за увагу.
Член Президії конференції доц. Огірок С.С. звернувся до учасників конференції "Чи є запитання до доповідача?" Запитань не поступило. Він запропонував подавати запитання в ході подальшої роботи, якщо виникне в цьому потреба, та заслухати звіт Ревізійної комісії й обговорити його разом із звітом про роботу Ради та Президії Спілки. Інших пропозицій не поступило.
2. Заслухали "Доповідь ревізійної комісії про організаційно-фінансову діяльність спілки за звітний період (жовтень 2007 – березень 2009)" голови Ревізійної комісії, доц. Гавриша М.М.

Шановні колеги!

Ревізійної комісія ґрунтовно перевірила організаційно-фінансову діяльність УСГВШ за звітний період (жовтень 2007 – березень 2009) та значних порушень не виявила.

Надходження до бюджету спілки за звітний період були такими:

Членські внески поступали на адресу спілки шляхом перерахування на банківський рахунок. На час проведення попередньої конференції сума на банківському рахунку становила 3852,47 грн. За звітний період було перераховано ще 1194 грн. Таким чином, станом на 31 березня 2009 року сума на банківському рахунку становила 5046,74 грн., це свідчить про те, що протягом звітного періоду кошти з банківського рахунку не витрачалися.

Інший шлях перерахування членських внесків в касу спілки – це передача готівки відповідальному секретареві спілки. Саме в такий спосіб було перераховано в касу спілки за звітний період 1842,00. Разом з сумою, яка залишилася в касі спілки на період проведення попередньої конференції – 1493,03 грн., це становить 3281,03 грн. готівкою.

Щодо витрат спілки за звітний період потрібно констатувати, що в основному кошти використовувалися на потреби, що визначалися Радою спілки. Це було – видання двох інформаційних бюлетенів, матеріалів наукової конферен-ції 2007 року, видання другого випуску журналу "Germanistik in der Ukraine", а також закупка паперу, витрати на телефонний та Інтернет-зв'язок та придбання витратних матеріалів. Всі ці видатки підтвердженні відповідними документами (чеками) і складають у загальному 3259,10 грн.

Витрат, які б були необґрунтованими, не виявлено.


В обговоренні доповідей виступили:

Доц. Білоус О.М. – декан факультету іноземних мов Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка – повідомив про наукову конференцію УСГВШ "Мови і світ: дослідження та викладання", яка відбулася 19-20 березня 2009 року на факультеті іноземних мов Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка (КДПУ). Ця науково-практична конференція була організована разом з УСГВШ і була присвячена 25-літтю факультету іноземних мов та 10-літтю відділення перекладачів і повинна також долучитися до її організації та проведення. Працювало чотири секції. Робочими мовами конференції були: українська, російська, англійська, німецька. Надіслані до початку конференції статті опубліковані у Наукових записках Кіровоградського державного педагогічного університету. Серія Філологічні науки, (журнал входять до переліку фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт). Він запропонував затвердити звіт Президента УСГВШ та визнати задовільною роботу Ради та Президії УСГВШ.
Доц. Огірок С.С. – відповідальний секретар УСГВШ, доцент кафедри теорії і практики перекладу з німецької мови КНУ ім. Тараса Шевченка – звернув увагу учасників конференції на необхідність ініціативного ставлення усіх членів спілки до загальних справ. Це допомогло б уникнути допущені й можливі недоліки в організації діяльності спілки. Необхідно ініціативніше використовувати Інформаційний бюлетень УСГВШ як офіційний друкований орган спілки. Адже він є хорошою трибуною для популяризації друкованих праць членів первинних осередків й обговорення дискусійних питань нашої діяльності.

Він підтримав пропозицію затвердити звіт Президента УСГВШ і голови Ревізійної комісії та оцінити роботу Ради та Президії УСГВШ у звітному періоді задовільно.


Проф. Гамзюк М.В. – декан ф-ту німецької мови КНЛУ – повідомив, що за звітний період Рада спілки пережила непрості часи. Водночас було створено веб-сайт УСГВШ, на якому представлено основну інформацію про УСГВШ. Однак він зазначив, що, нажаль, у Президії спілки немає відпові-дального за своєчасне подання інформації на сайт. Аналізуючи роботу Ради, він наголосив на тому, що Рада спілки приділила мало уваги популяризації роботи спілки за кордоном, а також не велася робота щодо збільшення кількості її членів в Україні. Він підтримав пропозицію оцінити роботу Ради та президії УСГВШ "задовільно".
Керівник Київського бюро ДААД, д-р Siegbert Klee у своєму виступі зазначив, що УСГВШ і ДААД активно співпрацювали з моменту з заснування спілки. ДААД надає спілці фінансову допомогу в організації конференцій, в публікації матеріалів конференції і публікації наукового журналу "Германістика в Україні". Він висловив також думку про доцільність більш тісного об’єднання обох українських спілок германістів, можливо й обранням загального керівництва для обох спілок, що поліпшило б координацію їх роботи.
3. Вибори керівних органів спілки УСГВШ на 2009-2012 роки.

У зв’язку із закінченням звітного періоду та терміну повноважень Ради Спілки конференції необхідно було обрати новий персональний склад керівних органів та визначити термін їх повноважень. Перед початком роботи звітно-виборчої конференції відбулося погоджувальне засідання Ради УСГВШ у розширеному складі. Метою цього засідання було узгодження всіх попередніх пропозицій щодо виборів нових керівних органів. Рада УСГВШ детально обговорила ці пропозиції (пропозиції Ради УСГВШ щодо нового складу керівних органів роздано всім делегатам конференції).

Було обрано та затверджено такий персональний склад Ради УСГВШ на новий звітний період, а також розподілено доручення таким чином:

Прізвище, ім’я та по батькові

Посада

Доручення

в Раді

Основне місце роботи

1.

Стеріополо

Олена ІванівнаПрезидент УСГВШ, член Президії

загальне керівництво

УСГВШКНЛУ,

професор


2.

Гавриш

Михайло


Михайлович

Віце-прези-дент, член Президії

Координація наукових досліджень, підвищення кваліфікації науково-педагогічних кадрів, видавнича діяльність спілки, Відповідальний редактор

Інформаційного бюлетеня,КНЕУ імені Вадима Гетьмана,

доцент


3.

Білоус Олександр

МиколайовичВіце –президент, член Президії


Банк даних з германістики, налагодження спонсорських зв’язків для фінансування наукових проектів спілки, міжнародні зв’язки зі спілками германістів, навчальними закладами та науковими установами.

Кіровоградсь-кий

держ. пед. ун-т

ім. В.Винниченка,

доцент


4.

Франко

Оксана


Богданівна

Відповіда-льний секретар,

член Президіїорганізаційно-фінансові питання роботи Спілки, звітність, документація, робочі контакти з ДААД, Гете-Інститутом

КНЛУ,

доцент


5.

Кияк Тарас

РомановичЧлен Ради

та ПрезидіїГоловний редактор науко-вого журналу "Germanistik in der Ukraine", перекладо-знавство

КНУ ім.

Т.Шевченка,

професор, голов-ний редактор


6.

Науменко Анатолій Максимович

Член Ради

Керівник наукового напрямку з літературо-знавства

Чорноморський держ. ун-т

ім. П. Могили,

професор


7.

Огуй Олександр

ДмитровичЧлен Ради

Керівник регіональної організації Івано-Франківськ, Чернівці та наукового напрямку з лексикології та фразеології

Чернівецький

нац. ун-т ім.

Ю. Федьковича,

професор
8.

Голубенко Лідія Миколаївна

Член Ради

Керівник регіональної організації Миколаїв, Одеса, Херсон та наукового напрямку фонетика та дидактика німецької мови

Одеський нац. ун-т ім. І. Мечнікова,

професор


9.

Гамзюк Микола

ВасильовичЧлен Ради

Керівник наукового напрямку фразеологія німецької мови

КНЛУ,

професор


10.

Козловський Володимир

ВікторовичЧлен Ради

Керівник наукового напрямку граматика німецької мови

КНУ ім.

Т. Шевченка,

професор


11.

Билиця

Ярослав


Теодорович

Член Ради

Керівник наукового напрямку Лексикографія та історія мови

Прикарпатський нац. ун-т

ім. І. Стефаника,

доцент


12.

Середа Оксана

МихайлівнаЧлен Ради,

член ПрезидіїВідповідальна за Інтернет-сайт спілки

КНЛУ,

доцент


13.

Сойко

Іван


Васильович

Член Ради,

член ПрезидіїКерівник наукового напрямку з фахових мов та термінознавства

КНУ ім.

Т. Шевченка,

доцент


14.

Лопушанський Василь Миколайович

Член Ради

Керівник регіональної організації УСГВШ Західного регіону (Львів, Тернопіль, Луцьк, Рівне), член редакційної комісії

Інформаційного бюлетеняДрогобицький держ. пед. ун-т ім. І. Франка,

доцент


15.

Євтіхова

Ірина МитрофанівнаЧлен Ради

Керівник регіональної організації УСГВШ Криму

Кримський інже-нерно-педагогіч-ний університет, доцент

16.

Капуш Алла Володимирівна

Член Ради

Член редакційної колегії матеріалів конференції, науковий напрямок з соціолінгвістики

КНЕУ імені Вадима Гетьмана,

доцент


17.

Огірок

Станіслав

Сергійович


Член Ради


Керівник напряму "Дидактика та методика викладання німецької мови як другої іноземної".

КНУ ім.

Т. Шевченка,

доцент


18.

Маєвська

Ліна


Дмитрівна


Член Ради

Керівник регіональної організації УСГВШ у м. Харкові

Харківський нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, доцент

19.

Мельничук

Галина


Миколаївна

Член Ради

Керівник регіональної організації УСГВШ у м. Кривий Ріг

Криворізький держ. пед. ун-т,

доцент


20.

Швидка Людмила

ВолодимирівнаЧлен Ради,

член ПрезидіїКерівник регіональної організації УСГВШ Центрального регіону (Черкаси, Вінниця,

Кіровоград)Черкаський

нац. ун-т ім. Б.Хмельниць-кого, доцент21.Воротнікова

Інна


Григорівна

Член Ради

Керівник регіональної організації УСГВШ Східного регіону (Горлівка, Донецьк, Луганськ)

Горлівський

держ. пед. інсти-тут іноземних мов, доцент
22.

Зернова

Валентина

Костянтинівна


Член Ради

Лексикографія, керівник регіо-нальної організації УСГВШ Східного регіону (Полтава, Харків).

Полтавський держ. пед. ун-т ім. Короленка,

професор


23.

Іваненко

Світлана


Мар’янівна

Член Ради

Відповідальна за міжнародні зв’язки зі спілками германістів за кордоном

Київський держ. пед. ун-т ім. Драгоманова,

доцент

Питання щодо Ревізійної комісії УСГВШ було вирішено таким чином. У зв’язку із закінченням звітного періоду та терміну повноважень Ревізійної комісії УСГВШ вважати завершеною роботу її попереднього складу. Затвердили Ревізійну комісію УСГВШ на новий звітний період у кількості 3 особи:

  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка