Інформаційний бюлетень нових надходжень до фондів Наукової бібліотеки мдуСкачати 460.64 Kb.
Сторінка3/5
Дата конвертації26.12.2016
Розмір460.64 Kb.
1   2   3   4   5

Право. Юридичні науки


67.9(4/8)401
А 313

Адміністративне право зарубіжних країн : учебное пособие / за ред. О. В. Кузьменко. - К. : Юрінком Інтер, 2014. - 528 с.67.51
А 453

Алауханов Е. О.

Криминология : учебник / Е. О. Алауханов. - СПб. : Юридический центр Пресс, 2013. – 608 с.

67.9(4Укр)410.2
Б 449

Беляневич В. Е.

Господарський процесуальний кодекс України (із змінами і доповненнями станом на 1 серпня 2014 року) : науково-практичний коментар / В. Е. Беляневич. - 4-е вид., випр. та доп. - К. : Юстініан, 2014. - 1304 с.

67.9(4Укр)405
Б 779

Бойко М. Д.

Право соціального забезпечення України : навч. посібник / М. Д. Бойко. - 5-е изд., перероб. та доп. - К. : Центр учбової літератури, 2014. – 448 с.

67.9(4Укр)405
Б 779

Бойко М. Д.

Трудовий договір: теорія і практика : навч. посібник / М. Д. Бойко. - 2-е вид. - К. : Центр учбової літератури, 2014. – 394 с.

67.9(4Укр)405
Б 779

Бойко М. Д.

Трудове право України : навч. посібник / М. Д. Бойко. - 3-е вид. - К. : Центр учбової літератури, 2014. - 392 с.

67.9(4Укр)404
В 291

Венедіктова І. В.

Захист охоронюваних законом інтересів у цивільному праві : монографія / І. В. Венедіктова. - К. : Юрінком Інтер, 2014. - 288 с.

67.9(4Укр)400
В 292

Веніславський Ф. В.

Конституційне право України в схемах і таблицях : навчальний посібник / Ф. В. Веніславський. - Харьков : Право, 2014. - 376 с.

67.9(4Укр)400
В 410

Вибори президента України: Конституція України , законодавство, коментар, судова практика : зб. законодавства / уклад В. С. Ковальський. - К. : Юрінком Інтер, 2014. - 336 с.67.9(4Укр)
В 424

Відповідальність у публічному праві : монографія / за заг. ред. І. Безклубого. - К. : Грамота, 2014. - 496 с.67.9(4Укр)404
В 424

Відповідальність у приватному праві : монографія / за заг. ред. І. Безклубого. - К. : Грамота, 2014. - 416 с.67.9(4Укр)
В 424

Відповідальність у праві: філософія, історія, теорія : монографія / за заг. ред. І. Безклубого. - К. : Грамота, 2014. - 448 с.67.9(4Укр)403
В 424

Відповідальність суб'єктів господарських відносин. Законодавство. Коментар. Судова практика : науково-практичний коментар / О. А. Беляневич [и др.]. - К. : Юрінком Інтер, 2013. - 392 с.67.9(4Укр)410.1
В 425

Відшкодування моральної та матеріальної шкоди : навч. посібник / за ред. М. К. Галянтича. - К. : Юрінком Інтер, 2011. - 624 с.67.9(4Укр)
В 680

Воловик О. А.

Погляд на право і розвиток економіко-правового дискурсу : монографія / О. А. Воловик. - К. : Юрінком Інтер, 2014. - 272.

67.9(4Укр)408
Г 150

Галабала М. В.

Кримінально-правова наука незалежної України. Проблеми загальної частини : монографія / М. В. Галабала. - К. : Юрінком Інтер, 2013. – 240 с.

67.91
Г 449

Гетьмана А. П.

Правовые проблемы экологической политики Европейского Союза и Украины : монография / А. П. Гетьмана, В. И. Лозо. - Харьков : Право, 2014. - 280 с.

67.93
Д 455

Діковська І. А.

Принципи правового регулювання міжнародних приватних договірних зобов'язань : монографія / І. А. Діковська. - К. : Юрінком Інтер, 2014. - 464 с.

67.9(4Укр)404.2
Ж 722

Жилищный кодекс Украины : дополнительные нормативные акты (с изменениями и дополнениями по состоянию на 1 сентября 2007 года) / подготовил к печати В. Н. Игнатенко. - Харьков : Одиссей, 2007. - 216 с.67.91
З-386

Захист прав людини. Рішення Європейського суду з прав людини у сфері кримінального судочинства : зб. судової практики / уклад. А. О. Потьомкін. - К. : Юрінком Інтер, 2014. - 760 с.67.9(4Укр)410.1
З-386

Захист цивільних прав та інтересів судом: окремі питання теорії та практики / за ред. А. Г. Яреми. - К. : Істина, 2014. - 420 с.67.9(4Укр)407
З-527

Землеустрій : практичний посібник (законодавство в посібнику приведено станом на 30 січня 2013 року) / упор. А. В. Григоренко. - К. : Центр учбової літератури, 2013. - 494 с.67.9(4Укр)400
І-982
Іщенко О. П.

Конституційно-правові основи адміністративно-теоретичного устрою України : монографія / О. П. Іщенко. - К. : Юрінком Інтер, 2014. - 224 с.67.9(4Укр)7
К 307

Кацавець Р. С.

Ораторське мистецтво : підручник / Р. С. Кацавець. - К. : Правова єдність, 2014. - 238 с.

67.9(4Укр)407
К 562

Коваленко Т. О.

Юридичні дефекти правового регулювання земельних відносин в Україні : монографія / Т. О. Коваленко. - К. : Юрінком Інтер, 2013. - 632 с.

67.9(4Укр)76
К 687

Коротюк О. В.

Заповіти: роз'яснення, зразки нотаріальних документів, судова практика : навч.-практ. посібник / О. В. Коротюк. - К. : Юрінком Інтер, 2012. – 184 с.

67.52
К 823

Криміналістика. Академічний курс : підручник / Т. В. Варфоломеєва [и др.]. - К. : Юрінком Інтер, 2011. - 495 с.67.51
К 824

Кримінологія : підручник / ред. В. В. Голіни. - Харків : Право, 2014. - 440 с.67.9(4Укр)401
К 937

Курс адміністративного права України : підручник / В. К. Колпаков [и др.]. - 2-е вид., перероб. і доп. - К. : Юрінком Інтер, 2013. - 872 с.67.9(4Укр)402
К 964

Кушнір І. М.

Житлове будівництво в Україні: фінансово-правові аспекти (проблеми фінансово-правового регулювання) : монографія / І. М. Кушнір. - К. : Юрінком Інтер, 2014. - 208 с.

67.9(4Укр)403
Л 330
Лебідь В. І.

Господарське право : учебное пособие / В. І. Лебідь, Н. О. Можаровська, Л. Л. Нескороджена. - К. : Алерта, 2014. - 416 с.67.9(4Укр)404
Л 869
Луць В. В.

Строки і терміни у цивільному праві : монографія / В. В. Луць. - К. : Юринком Интер, 2013. - 320 с.67.0
М 227

Мамутов В. К.

Кодификация : сборник научных трудов / В. К. Мамутов. - К. : Юринком Интер, 2011. - 248 с.

67.0
М 383

Машков А. Д.

Теорія держави і права : підручник / А. Д. Машков. - К. : ВД "Дакор", 2015. - 492 с.

67.9(4Укр)410.1
Н 155
Навроцька Ю. В.

Заочний розгляд справ в цивільному процесі України : монографія / Ю. В. Навроцька. - К. : Юринком Интер, 2009. - 191 с.67.91
Н 233
Наливайко Л. Р.

Міграційне право : навч. посібник / Л. Р. Наливайко, І. О. Грицай, К. В. Степаненко. - К. : Хай-Тек Прес, 2014. - 256 с.67.9(4Укр)404
Н 340

Наукова-практичний класифікатор цивільного законодавства : науково-практичний посібник / за ред. О. В. Зайчука. - К. : Юрінком Інтер, 2013. - 440 с.67.9(4Укр)410.1
О-754

Особливості дії цивільних процесуальних обов'язків в цивільному процесуальному праві України : монографія / ред. М.М Ясинка. - К. : Правова єдність, 2014. - 336 с.67.9(4Укр)404.2
О-862
Отраднова О. О.

Проблеми вдосконалення механізму цивільно-правового регулювання деліктних зобов'язань  : монографія / О. О. Отраднова. - К. : Юрінком Інтер, 2014. - 328 с.67.9(4Укр)400
П 170
Папаяні С. В.

Конституційно-правовий механізм реалізації зовнішньої політики України в умовах європейської міждержавної інтеграції: проблеми теорії та практики : дис. ... канд. юр. н. / С. В. Папаяні. - Маріуполь, 2014. - 211 с.67.9(4Укр)75
П 435

Погорецький М. А.

Адвокатура України : підручник / М. А. Погорецький, О. Г. Яновська. - К. : Юрінком Інтер, 2014. - 368 с.

67.9(4Укр)400
П 680

Права і свобода людини і громадянина в Україні (доктрина Європейського суду з прав людини і Конституційного Суду України) : навчальний посібник / за ред. П. Ф. Мартиненко. - К. : Юрінком Інтер, 2013. - 376 с.67.9(4Укр)411
П 691

Практикум з кримінального процесу: загальна та особлива частини : навч. посібник / Л. Д. Удалова [и др.]. - К. : КНТ, 2014. - 288 с.67.9(4Укр)410.1
П 764

Примак В. Д.

Відшкодування моральної шкоди на засадах справедливості, розумності й добросовісності : монографія / В. Д. Примак. - К. : Юрінком Інтер, 2014. - 432 с.

67.52
П 782

Проведення слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні : практичний посібник-коментар / ред. А. В. Григоренко. - Киiв : Центр учбової літератури, 2014. - 168 с.67.9(4Укр)411
П 845

Процесуальні документи у кримінальному провадженні. Зразки. Роз'яснення : наук.-практ. посібник / за ред. М. А. Погорецького. - К. : Юрінком Інтер, 2015. - 560 с.67.9(4Укр)400
Р 175

Размєтаєва Ю. С.

Права людини як фундаментальна цінність громадянського суспільства : монографія / Ю. С. Размєтаєва. - Харків : Финарт, 2013. - 196 с.

67.9(4Укр)408
Р 654

Розслідування терористичних актів : учебное пособие / за ред. М. А. Погорецького. - К. : Дакор, 2014. - 160 с.67.9(4Укр)407
С 167

Сальман І. Ю.

Правові засади аграрного сектору в Україні: загальний аналіз законодавства : монографія / І. Ю. Сальман. - К. : Юрінком Інтер, 2014. - 288 с.

67.9(4Укр)401
С 180

Санітарно-епідеміологічна безпека : навч. посібник / В. П. Пєтков [и др.] ; за ред. С. В. Пєткова. - К. : Видавничий дім "Скіф", 2013. - 128 с.67.9(4Укр)411
С 247
Свірський Б. М.

Досудове розслідування кримінальних правопорушень (поняття, зміст, зразки процесуальних документів) : навчальний посібник / Б. М. Свірський . - Маріуполь : МДУ, 2014. - 461 с.67.9(4/8)400
С 282
Севрюков Д. Г.

Еволюція соціальної держави в Західній Європі: історико-теоретичні аспекти : монографія / Д. Г. Севрюков. - К, : Талком, 2014. - 422 с.67.9(4Укр)400
С 510
Смокович М. І.

Правове регулювання розгляду виборчих спорів: теоретичний і практичний аспекти : монографія / М. І. Смокович. - К. : Юрінком Інтер, 2014. - 576 с.67.91
С 692

Социально-правовые аспекты клонирования человека / Н. Н. Киселев, Т. Р. Короткий, Т. Р. Кравченко и др. - Одесса : Латстар, 2001. - 254 с.67.9(4Укр)404
С 892

Судовий захист права власності у сфері економічних відносин / уклад. А. О. Потьомкін. - К. : Юрінком Інтер, 2014. - 304 с.67.5
С 892

Судебно-бухгалтерская экспертиза : учебное пособие / В. Д. Поникаров [и др.]. - Харьков : Арсис, 2002. - 240 с.67
С 916

Сучасна правова енциклопедія : справочное издание / за заг. ред. В. О. Зайчука. - 2-е вид. перероб. і допов. - К. : Юринком , 2013. - 408 с.67
Т 338

Теоретичні засади та практика реалізації правової політики : міжнародна науково-практична конференція (м. Запоріжжя, 26 грудня 2013 року): тези доповідей / за загал. ред.: С. В. Дьоменко, О. В. Малько. - Запоріжжя : ФОП Зеленкевич Л.П., 2013. - 328 с.67.0
Т 338

Теорія держави і права : підручник / за ред. О. В. Петришина. – Харків : Право, 2014. – 368 с.67.9(4Укр)404.2
Т 654

Транспортне право України : навч. посібник / за ред. Ю. О. Заїки. - К. : КНТ, 2014. - 184 с.67.9(4Укр)405
Т 781

Трудове право України : практикум / за ред. П. Д. Пилипенка. - К. : Ін Юре, 2014. - 352 с.67.9(4Укр)404
Ш 615

Шимон, С. І.

Теорія майнових прав як об'єктів цивільних правовідносин : монографія / С. І. Шимон. - К. : Юрінком Інтер, 2014. - 664 с.

67.9(4Укр)401
Ш-669
Шкляр С. В.

Застосування конкурентного законодавства: практика України, ЄС, РФ та США / С. В. Шкляр, Н. А. Іваницька. - К. : Юстініан, 2014. - 248 с.67.9(4Укр)410.1
Я 812

Ясинок М. М.

Особливості окремого провадження у цивільному процесуальному праві України: теорія і практика (теоретико-правовий аспект) : монографія / М. М. Ясинок. - К. : Правова єдність, 2014. - 352 с.

Цивільний захист


68.9
Ж 516

Желібо Є. П.

Безпека життєдіяльності : навчальний посібник / Є. П. Желібо, Н. М. Заверуха, В. В. Зацарний. - 6-е вид. - К. : Каравела, 2009. - 344 с.

1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка