Індивідуальний план роботи очної частини лікаря-інтерна заочна частина: зСкачати 235.43 Kb.
Дата конвертації05.03.2017
Розмір235.43 Kb.
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ДЕРЖАВНА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ

Кафедра шкірних та венеричних хвороб

ЩОДЕННИК

Лікаря-інтерна ___________________________________________

який(а) проходив(ла) інтернатуру за фахом

"Дерматовенерологія" у 20_-20 _р.р.

База стажування:

м. Дніпропетровськ ОШВД

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПЛАН РОБОТИ

ОЧНОЇ ЧАСТИНИ ЛІКАРЯ-ІНТЕРНА

__________________________________

Заочна частина:

з “01”_серпня_20 р. по “30” серпня_20 р.

з “02” грудня_20 р. по “31” січня_20 р.

з “05” травень_20 р._по “30” червня 20 р.

з “01” серпня _20 р._по “29”листопада 20 р.

Керівник заочної бази стажуванняОсвітньо-кваліфікаційна характеристика

лікаря-спеціаліста дерматовенеролога

Лікар-дерматовенеролог повинен знати:

 • сучасні наукові уявлення щодо етіології та патогенезу шкірних та венеричних захворювань;

 • чинники, які сприяють розвитку цих захворювань;

 • класифікацію, клінічні прояви перебіг і можливі ускладнення;

 • особливості деонтологічного підходу до обстеження хворих на шкірні
  та венеричні хвороби;

 • комплексну, патогенетично обґрунтовану терапію цих захворювань.


Лікар-дерматовенеролог повинен вміти:

 • правильно, з точки зору деонтології, зібрати анамнез і провести
  обстеження хворого;

 • провести диференційний і сформулювати клінічний діагноз;

 • призначити хворому раціональну терапію;

 • виконати необхідні діагностичні і терапевтичні процедури;

 • дотримуватись принципів медичної етики і деонтології.

Графік навчального процесу
Тривалість навчання – 17 місяців

Заняття на кафедрі – 8 місяців

На базі стажування – 9 місяцівМісяці навчального процесу

Рік

VIII

IX

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

VII

1

Б

К

К

К

Б

Б

К

К

К

Б

Б

В

2

Б

Б

Б

Б

К

К
Очна частина: 1 місяць – 156 год. х 6 міс. = 936 год. (1 рік)

156 год. х 2 міс. = 312 год. (2 рік)

Примітка: Б – стажування на базі;

К –навчання на кафедрі та суміжних кафедрах;

В – відпустка.Графіком навчального процесу для інтернів-дерматовенерологів передбачено:

 • серпень (1 місяць) – на базі стажування;

 • вересень – листопад (3 місяці) – навчання на кафедрі;

 • грудень-січень (2 місяці) – на базі стажування;

 • лютий – квітень (3 місяці) – ) – навчання на кафедрі;

 • травень – червень (2 місяці) ) – на базі стажування;

 • серпень – листопад (4 місяці) – на базі стажування;

 • грудень – січень (2 місяці) – навчання на кафедрі.Навчальний план

підготовки лікарів-інтернів за спеціальністю «Дерматовенерологія» на кафедрі шкірних та венеричних хвороб та суміжних кафедрах (очна частина інтернатури).

Тривалість навчання 8 місяців (1248 годин)


Код курсу

Назва курсу

Кількість годин

Лекції

Практичні

Семінари

Разом

1

Основи соціальної гігієни та організація дерматовенерологічної допомоги населенню

4

6

6

16

2

Загальні питання дерматології, принципи лікування шкірних захворювань

16

206

12

234

3

Неінфекційні хвороби шкіри

32

238

12

282

4

Інфекційні та паразитарні хвороби шкіри

28

206

6

240

5

Діагностика, лікування та профілактика сифілісу

22

62

4

88

6

Гонорея та не гонорейні хвороби сечостатевих органів

26

58

4

88

7

Військово-спеціальна підготовка

2

12

22

88

8

Етика та деонтологія в професійній діяльності лікаря

4

-

8

12

9

Невідкладні стани

-

156

-

156
Базовий контроль знань2

2
Підсумковий контроль знань6

6
Конференції6

6
Іспит6

6
РАЗОМ:

134

944

74

1172


Суміжні дисципліни


10

Клінічна фармакологія

-

-

6

6

11

Медична психологія

-

-

6

6
РАЗОМ:

-

-

-

12

Додаткові програми


1

Військово-медична підготовка

10

-

-

10

2

Організація невідкладної медичної допомоги в надзвичайних ситуаціях

-

6

-

6

3

СНІД і вірусні гепатити

6

-

-

6

4

Радіаційна медицина

-
-

6

5

Особливо небезпечні інфекції

12

-

-

12

6

Клінічна імунологія

-

-

12

12

7

Туберкульоз

-

-

12

12

8

Медична інформатика

-

6

-

6
РАЗОМ

28

12

30

64
ВСЬОГО:


1248Очна частина

Дата: з «___»_____________20___рпо «___»_____________20_____р.

Курація хворих

Дата курації

Кількість пацієнтів

(діагноз)

1

2

3

4

5

Всьо-го

1.


2.
3.4.5.6.7.8.

Діагностичні та лікувальні

Дата

Кількість маніпуляцій

маніпуляціі

1

2

3

4

5

Всього

1.


2.
3.4.5.6.7.8.

Теми конференцій, семінарів

Дата

Кількість

та лекцій

1

2

3

4

5

Всього

1.


2.
3.4.5.

Теми наукової роботи,

Дата

Кількість

розробка клінічного матеріалу

1

2

3

4

5

Всього

1.


2.
3.Прочитана та реферована література:

1.______________________________________________________________

2.______________________________________________________________

3.______________________________________________________________

4.______________________________________________________________

5.______________________________________________________________Підпис керівника_______________________________________________________

Перелік практичних навичок, якими повинен володіти лікар-дерматовенеролог після закінчення інтернатури.


Назва маніпуляції

Ступінь оволодіння

Дерматологічне відділення

Огляд шкірних покривів.

+++

Діаскопія, пальпація, пошкрябування (граттаж).


+++

Оцінка дермографізму.

+++

Визначення больової та тактильної чутливості.

+++

Виконання проби Бальзера.

+++

Визначення симптому Нікольського.

+++

Визначення симптому Ауспітца.

+++

Читання рентгенограм.

++

Забір патологічного матеріалу для діагностики мікозів.

+++

Люмінесцентна діагностика грибкових захворювань.

+++

Дослідження на коростяний кліщ.

+++

Дослідження на акантолітичні клітини.

+++

Дослідження на LE-клітина.

+++

Біопсія шкіри.

++

Методика застосування пов’язок, примочок, дерматологічних компресів, паст, збовтуваних сумішей, пластирів, лаків, аерозолів.

+++

Зрошування хлоретилом.

+++

Електрокоагуляція.

+++

Кріотерапія рідким азотом.

+++

Проведення відлущування за Арієвичем.

+++

Вилущування нігтьових пластинок.

+++

Венерологічне відділення

Пункція лімфатичних вузлів.

++

Взяття матеріалу та дослідження на бліду трепонему. Мікроскопічне дослідження на бліду трепонему в темному полі зору.

+++

Взяття матеріалу та дослідження на гонококи та трихомонади. Методики забарвлення препаратів для дослідження на гонококи та трихомонади.

+++

Спинномозкова пункція (люмбальна).

++

Масаж передміхурової залози і сім’яних міхурців та дослідження їхнього секрету.

+++

Бужування.

+++

Катетеризація мяким катетером.

+++

Інстиляція уретри.

+++

Видалення гострокінцевих кондилом електрокоагуляцією.

+++

Передня уретроскопія.

++

Задня уретроскопія.

++

Вправлення парафімозу.

+++

Лікування гострокінцевих кондилом подофіліном.

+++

Лікар-дерматовенеролог повинен володіти наступними маніпуляціями:

 • огляд шкірних покривів і слизових оболонок;

 • діаскопія, пальпація, зішкрябок;

 • визначення і оцінка дермографізму;

 • визначення больової і тактильної чутливості;

 • проведення проби Бальзера;

 • визначення симптому Нікольського;

 • визначення симптому Ауспітца;

 • визначення симптому яблучного желе та симптому Поспєлова;

 • читання рентгенограми;

 • взяття патологічного матеріалу при діагностиці мікозів;

 • люмінесцентна діагностика грибкових захворювань;

 • дослідження на коростяного кліща;

 • дослідження на акантолітичні клітини;

 • дослідження на LЕ-клітини;

 • біопсія шкіри;

 • пункція лімфатичних вузлів;

 • взяття матеріалу і дослідження на бліду трепонему;

 • взяття матеріалу і дослідження на гонококи і трихомонади;

 • методика застосування пов'язок, примочок, дерматологічних
  компресів, паст, збовтуваних сумішей, пластирів, аерозолів, лаків;

 • спинномозкова пункція;

 • зрошування хлоретилом;

 • електрокоагуляція;

 • кріотерапія рідким азотом;

 • проведення злущування за Арієвичем;

 • відшарування нігтьових пластинок;

 • бужування;

 • масаж передміхурової залози;

 • катетеризація м'яким катетером;

 • інстиляція уретри;

 • видалення гострокінцевих кондилом;

 • виписування рецептів;

 • заповнення санаторно-курортної карти.

Список рекомендованої літератури

Базова:

1. Нормативні і директивні акти Міністерства охорони здоров’я України

2. Гистопатология и клиническая характеристика дерматозов / Г.С. Цераидис, В.П. Федотов, А.Д. Дюдюн, В.А. Туманский. – Днепропетровск: Изд-во Свидлер, 2004. – 536 с.

3. Дащук А. М. ВИЧ/СПИД инфекция / А. М. Дащук, Л. И. Черникова. – Изд. 2-е, доп. иперераб. – Х., 2006. – 658 с.

4. Дерматовенерология. Национальное руководство. Под ред. Ю. К. Скрипкина, Ю. С. Бутова, О. Л. Иванова. – М. ГЭОТАР-Медиа, 2011. – 1024 с.

5. Дерматовенерологія. Навчальний посібник для лікарів і лікарів-інтернів. За редакцією В.П. Федотова, А.Д. Дюдюна, В.І. Степаненка. – Дніпропетровськ-Київ, 2008. – 600 с.;

6. Дерматологія, венерологія. Підручник /За редакцією В.І. Степаненка. – К.: КІМ, 2012. – 904 с.

7. Клинические лекции по дерматовенерологии и косметологии. Под ред. В. П. Федотова, – Т. 1. – Днепропетровск, 2010. – 398 с.

8. Клинические лекции по дерматовенерологии и косметологии. Под ред. В. П. Федотова, А. И. Макарчука. – Т. 2. – Запорожье-Днепропетровск, 2013. – 552 с

9. Клинические лекции по дерматовенерологии и косметологии. Под ред. В. П. Федотова, А. И. Макарчука. – Т. 3. – Запорожье-Днепропетровск, 2014. – 474 с.

10. Клинические лекции по дерматовенерологии и косметологии. Под ред. В. П. Федотова, А. И. Макарчука. – Т. 4. – Запорожье-Днепропетровск, 2015. – 516 с.

Кожные и венерические болезни.2-е изд. Ред. Скрипкин,Ю.К.; Мордовцев, В.Н. В 2 томах. 11. Т.1. – М. Медицина, 1999. – 880 с.

12.Кожные и венерические болезни.2-е изд. Ред. Скрипкин,Ю.К.; Мордовцев, В.Н. В 2 томах. Т.2. – М. Медицина, 1999. – 880 с.

13. Родионов А. Н. Сифилис. 3-е изд. – СПб. Питер, 2007. – 320 с.

14. Andrews' diseases of the skin. Clinical dermatology. 10 / Ed. William D.J., Timothy G.B., Dirk M.E. – Elsevier, 2006. – 961 р.

15. Elder D.E. Lever's Histopathology of the Skin. 10-Ed. – Lippincott Williams & Wilkins,2008. – 1408 p.

16. Fitzpatricks Color Atlas & Synopsis of Clinical Dermatology / K. Wolff, R. A. Johnson, 6 ed. – McGraw-Hill, 2009. – 1152 р.

17. Fitzpatrick's Dermatology in General Medicine. 8th ed. / Ed. by L.A. Goldsmith et al. – New York McGraw-Hill medical, 2012. – XXX-3076 p. (Two vol)

18.Habif T. P. Clinical Dermatology. A Color Guide to Diagnosis and Therapy. 5th Ed. – Elsevier Mosby, 2010. – 1040 p.

19. Rook's Textbook of Dermatology / T. Burns, S. Breathnach, N. Cox, C. Griffiths Ed. 8 ed. 4 Vol. Set – Wiley-Blackwell, 2010. – 4432 p.


Допоміжна:

1. Айзятулов Р. Ф. Сексуально-трасмиссивные заболевания. – Донецк: Каштан. – 2004. – 400 с.

2. Галил-Оглы Г.А., Молочкова В.А., Сергеева Ю.В. Дерматоонкология. – М.Медицина для всех, 2005. – 872 с.

3. Данилевский Н.Ф., Леонтьев В.К., Несин А.Ф., Рахний Ж.И. Заболевания слизистой оболочки полости рта. – М. ОАО Стоматология, 2001.–245 с.

4. Дерматовенерология. Клинические рекомендации, 2010 Под ред. А.А. Кубановой. – М. ДЭКС-Пресс, 2010. – 428 с.

5. Дерматологія. Венерологія. Косметологія. Навчальний посібник / За редакцією А. Д. Дюдюна, С. В. Захарова, О. І. Макарчука, В. К. Захарова. – Дніпропетровськ, 2012. – 106 с.

6. Дифференциальная диагностика кожных болезней / Б. А. Беренбейн, А. А. Студницин и др. / Под ред. Б. А. Беренбейна, А. А. Студницина. – М.: Медицина, 1989. – 672 с.

7. Довжанский С.И., Утц С.Р. Псориаз или псориатическая болезнь. Ч.1. – Саратов.: Изд-во Сар.ун-та, 1992. – 176 с.

8. Довжанский С.И., Утц С.Р. Псориаз или псориатическая болезнь. Ч.2. – Саратов.: Изд-во Сар.ун-та, 1992. – 96 с.

9. Каламкарян А.А., Мордовцев В.Н., Трофимова Л.Я. Клиничесая дерматология. Редкие и атипичные дерматозы.–Ер.: Айастан, 1989.–567 с.

10. Кубанова А.А., Кисина В.И. Рациональная фармакотерапия заболеваний кожи и инфекций, передаваемых половым путем. – М.: Литтерра,2005. – 882 с.

11. Мавров И. И. Половые болезни: Руководство для врачей, интернов и студентов. Х.: Факт, 2002. – 789 с.

12. Методи дослідження в дерматовенерології та оформлення історії хвороби. Дерматовенерологічна термінологія. Навчальний посібник для студентів медичного факультету і лікарів-інтернів. За ред. А.Д. Дюдюна, С.В. Захарова, В.В. Горбунцова. – Днепропетровск: ЧП Федоренко В.В., 2009. – 135 с.

13. Ошибки в дерматологии: Руководство для врачей / О. К. Шапошников, А. Я. Браиловский, И. М. Разнатовский, В. И. Самцов. – Л.: Медицина, 1987. – 208 с.

14. Савчак В.І., Ковальчук М.Т. С13. Хвороби шкіри в практиці сімейного лікаря. Посібник. – Тернопіль.: ТДМУ, 2005. – 398 с.

15. Jackson S.M., Nesbitt L.T. Differential Diagnosis for the Dermatologist. – Springer, 2008. – 1352 S.16. Sexually Transmitted Diseases / King Holmes, P. Sparling, Walter Stamm, Peter Piot, Judith Wasserheit, Lawrence Corey, Myron Cohen. 4th ed. – 2007. –2192 p.

17. Sybert V.P. Genetic Skin Disorders, 2 Ed. – Oxford University Press, 2010. – 784 p.


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка