Індивідуальний план роботи аспіранта( здобувача)Скачати 69.46 Kb.
Дата конвертації30.12.2016
Розмір69.46 Kb.
ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ПЛАНУ РОБОТИ

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ПРАВА

ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректтор з наукової та

науково-педагогічної роботи

_____________ О.В.Чернецька

«____»____________20___ р.

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПЛАН

роботи аспіранта( здобувача)

1.ПІБ___________________________________________________________________


2. Спеціальність: 12.00.03__________________________________________________

________________________________________________________________________

3.Тема дисертації_________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Обґрунтування теми розглянуто і затверджено на засіданні Вченої ради КУП НАН України від «____»__________ 20___ р., протокол № ___.

4. Науковий керівник___________________________________________________

________________________________________________________________________

6. Кафедра _____________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Пояснювальна записка до вибору теми дисертаційної роботи:

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН ВИКОНАННЯ ДИСЕРТАЦІЙНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ


Найменування роботи

Об’єм і короткий зміст роботи


Термін виконання

і форма звітності
І. Підготовка і складання

кандидатських іспитів
1. Філософія

2. Іноземна мова

3. Спеціальність (шифр)

ІІ. Робота над дисертацією


1. Теоретична робота

2. Експериментальна робота

(за наявності)

3. Оформлення дисертації

4. Попередній захист дисертаційної роботи на кафедру

ІІІ. Апробація дисертаційних

досліджень
1. Конференції.
2. Методичні семінари.
3. Лекції.
4. Практичні заняття
5. Публікація статей
6. Навчально-методична

і педагогічна роботаАспірант ___________________________________________ «___» ______________ 20__р.

Науковий керівник _________________________________ «____» ______________20__р.

Затверджено на засіданні кафедри______________________________________________________

Протокол № _______ від «_____» ___________________ ______ р.


РОБОЧИЙ ПЛАН 1, 2, 3, 4-ГО РОКІВ ПІДГОТОВКИ


Найменування роботи

Об’єм і короткий зміст роботи


Робочий план роботи на 1, 2, 3, 4-ий роки навчання заповнюється на початку кожного навчального

року і затверджується науковим керівником.Форма щорічного плану відповідає формі «Перспективного плану виконання дисертаційного дослідження», з якої обираються необхідні пункти.

Аспірант___________________________________________ «___» ______________ 20__р.

Науковий керівник_________________________________ «____» ______________20__р.

Затверджено на засіданні кафедри______________________________________________________

Протокол № _______ від «_____» ___________________ ______ р.

Аспірант ( здобувач)____________________________________________________________ ______

підготував до захисту кандидатську дисертацію на тему:

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

подав на кафедру_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Висновок кафедри____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

«____» ______________________20___р.
ОРІЄНТОВНІ ЕТАПИ

ІНДИВІДУАЛЬНОГО ПЛАНУ РОБОТИ НАД ДИСЕРТАЦІЄЮ

Перший етап

1. Визначення та формулювання теми дисертації. Обговорення її з науковим керівником.

2. Виступ з обґрунтуванням актуальності обраної теми дослідження на кафедрі .

3. Виступ з обґрунтуванням актуальності обраної теми дослідження та затвердження її на засіданні Вченої ради КУ П НАНУ.

4. Опрацювання та аналіз доробків з проблеми дослідження, що складатиме концептуальну основу дисертаційної роботи.

5. Підготовка до складання кандидатського іспиту з філософії.

6. Участь у конференціях, семінарах.

7. Складання кандидатського іспиту з філософії.

8. Підготовка до складання кандидатського іспиту з іноземної мови.

9. Підготовка до обговорення першого варіанту першого розділу дисертаційного дослідження на засіданні кафедриДругий етап

1. Виступ на предмет звітування про результати дослідження.

2. Обговорення першого варіанту першого розділу дисертаційної роботи на засіданні відповідної кафедри.

3. Складання кандидатського іспиту з іноземної мови.

4. Продовження розробки теоретичних та методичних аспектів дослідження, висунення робочих гіпотез дослідження та їхня дослідно-експериментальна перевірка, корекція експериментальних методик.

5. Підготовка статей до друку у фахових виданнях, зареєстрованих ВАК України.

6. Участь у науково-практичних конференціях та семінарах.

7. Підготовка до складання кандидатського іспиту зі спеціальності.

8. Підготовка до обговорення на засіданні кафедри першого варіанту другого розділу дисертаційного дослідження.

Третій етап

1. Виступ на предмет звітування про результати дослідження.

2.Обговорення варіанту другого розділу дисертаційної роботи на засіданні відповідній кафедрі.

3. Складання кандидатського іспиту зі спеціальності.

4. Дослідно-експериментальна перевірка висунутих гіпотез та концептуальних положень дослідження.

5. Підготовка статей за результатами досліджень у фахових виданнях, зареєстрованих ВАК України.

6. Участь у науково-практичних конференціях, семінарах.

7. Підготовка до обговорення на засіданні відповідної кафедри першого варіанту третього розділу дисертаційного дослідження.Четвертий етап

1. Виступ на предмет звітування про результати дисертаційного дослідження. Обговорення варіанту третього розділу дисертаційної роботи на засіданні відповідної кафедри

2. Аналіз результатів експериментального дослідження, перевірка одержаних результатів щодо їхньої статистичної значущості, коригування змісту концептуальних положень.

3. Апробація результатів та висновків дослідження на науково-практичних конференціях та семінарах різного рівня.

4. Оформлення дисертаційного дослідження згідно з вимогами ВАК України.

5. Попередній розгляд дисертації на засіданні відповідної кафедри.

База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка