Індивідуальний план навчального процесу за модулем 5 „Дитяча хірургія" " Вади розвитку у дітей " для студентів 6 курсуСкачати 311.7 Kb.
Дата конвертації02.01.2017
Розмір311.7 Kb.
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»


Кафедра

Дитячої хірургії

Дисципліна – Дитяча хірургія

Індивідуальний план

навчального процесу за модулем 5 „Дитяча хірургія”

Вади розвитку у дітей ”для студентів 6 курсу

за спеціальністю „Лікувальна справа”

Десяток №_____ Група № _______ Факультет________________

період навчання 2013 – 2014 рр.


Завідуючий кафедрою

проф. Дігтяр Валерій Андрійович,

завуч кафедри

доц. Харитонюк Людмила Миколаївна

Дніпропетровськ

2014
Орієнтована структура залікового кредиту - модуля 5

Вади розвитку у дітей

(Лікувальна справа)


з/п

Тема 29

Лек-

ції

Пр.за-

няття

СРС

Індивідуальна робота

Змістовий модуль 9. Вади розвитку у дітей.


Підготовка

1.

Вади розвитку, які супроводжуються кишковою непрохідністю.

Патологія товстої кишки, аноректальні вади розвитку.2
2

6

2,0

огляду наукової літератури, обстеження хворих з зазначеною патологією

2.

Вади розвитку передньої черевної стінки, крипторхізм.

4

1,5

3.

Вади розвитку які супроводжуються дихальною недостатністю.

6

2,0

4.

Вади розвитку опорно-рухового апарату


2

6

2,0

5.

Вади розвитку сечо-статевої системи

4

1,5Види індивідуальної самостійної роботи
12,0

Підсумковий тестовий контроль

4

3,0Всього годин


6

30

24


Відвідування лекцій та практичних занять

Відвідування лекцій та практичних занять обов’язкове. При пропуску лекцій – обов’язкове написання її реферату, при пропуску практичних занять: обов’язкове його тематичне відпрацювання у виділений термін в кінці семестру на канікулах. При пропуску лекцій чи практичного заняття від загальної суми балів відраховується по 5 балів в кінці вивчення предмету.Заохочувальні бали

Заохочувальні бали (виконання індивідуальних студентських наукових завдань понад термін аудиторних занять) додаються до суми балів студентам, що на практичних заняттях будуть отримувати сумарні бали на рівні А – В


ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ ЗА ЗМІСТОВИМ МОДУЛЕМ 5

(ЛІКУВАЛЬНА СПРАВА)

з/п

Тема

Кількість годин

1.

Висока вроджена кишкова непрохідність

2

2.

Патологія товстої кишки. Хвороба Гіршпрунга. Аноректальні вади розвитку.


2

3.

Вроджені вади розвитку опорно-рухового апарату


2
Разом

6


ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ЗА ЗМІСТОВИМ МОДУЛЕМ 5

ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ “ЛІКУВАЛЬНА СПРАВА”

з/п

Тема

Кількість годин

1.

Вади розвитку, які супроводжуються кишковою непрохідністю.

6

2.

Вади розвитку, які супроводжуються дихальною недостатністю.

6

3.

Вади розвитку передньої черевної стінки, крипторхізм.


4

4.

Вади розвитку опорно-рухового апарату.


6

5.

Вади розвитку сечової та статевої систем.


4
Підсумковий тестовий контроль

4
Разом

30

ВИДИ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ (СРС)

ТА ЇЇ КОНТРОЛЬ ДО МОДУЛЮ 5Тема

Кількість годин

Вид контролю

1.

Підготовка до практичних занять – теоретична підготовка та опрацювання практичних навичок.

12


Поточний контроль на практичних заняттях.

2.

Самостійне опрацювання тем, які не входять до плану аудиторних занять:

7
2.1

Ендоскопічні методи операцій.

1,0

Підсумковий модульний контроль

2.2

Невідкладна допомога при дихальній недостатності.

1,0

2.3

Невідкладна допомога при серцево-судинній недостатності.

1,0

2.4

Невідкладна допомога при нирковій недостатності.

1,0

2.5

Невідкладна допомога при набряку мозку.

1,0

2.6

Диференційна діагностика гідронефрозу.

1,0

2.7

Невідкладна допомога при печінковій недостатності

1,0

3.

Індивідуальна самостійна робота студентів за однією з тем за вибором:

Огляд наукової літератури за вибором


2


Поточний контроль на практичних заняттях

4.

Підготовка до підсумкового модульного контролю

3Разом

24
УЧБОВИЙ ЕЛЕМЕНТ 1: Вади розвитку, які супроводжуються кишковою непрохідністю. Вади розвитку товстої кишки. Курація тематичного хворого. (6 год)

Вади розвитку, які супроводжуються кишковою непрохідністю

 • вроджений пілоростеноз

 • дуоденальна непрохідність

 • синдром Ледда

Патологія товстої кишки

 • хвороба Гіршпрунга

 • аноректальні вади розвитку.


Практичні навички:

1. Інтерпретувати додаткові методи обстеження (рентгенологічні, ендоскопічні, лабораторні, біохімічні, гістологічні).

2. Техніка проведення зондування шлунку та характеристика його вмісту, техніка проведення іригограми та інвертограми.

3. Продемонструвати обстеження живота та огляд шкірно-слизової складки та прямої кишки за допомогою ректального дзеркала.Контроль знань за учбовим елементом (на практичному занятті)

Тестовий контроль

Опитування

Практичні навички

Разом

5-4-3-0

5-4-3-0

15-12-9-0

25-20-15-0

Контроль проміжних знань „Синдром блювання та запорів ” (індивідуальна робота вдома по клінічному ситуаційному завданню)

Попередній діагноз

Діагностична програма

Диференційний діагноз

Клінічний діагноз

Програма лікування

Разом

1-0

1-0

1-0

1-0

1-0

5-4-3-0

УЧБОВИЙ ЕЛЕМЕНТ 2. Вади розвитку, які супроводжуються дихальною недостатністю. (6 год)

Вади розвитку легенів:

 • кісти легенів

 • гіпоплазія легенів

 • часткова емфізема

Атрезія стравоходу

Діафрагмові грижі
Практичні навички:

 1. Аналіз оглядових рентгенограм грудної порожнини та рентгенологічних знімків з патологією стравоходу та діафрагми.

 2. Монтаж системи для дренування грудної порожнини.

 3. Методика діагностики атрезії стравоходу та проведення проби Елефанта.


Контроль знань за учбовим елементом (на практичному занятті)

Тестовий контроль

Опитування

Практичні навички

Разом

5-4-3-0

5-4-3-0

15-12-9-0

25-20-15-0

Контроль проміжних знань „ Синдром дихальних розладів”

(індивідуальна робота вдома по клінічному ситуаційному завданню)Попередній діагноз

Діагностична програма

Диференційний діагноз

Клінічний діагноз

Програма лікування

Разом

1-0

1-0

1-0

1-0

1-0

5-4-3-0


УЧБОВИЙ ЕЛЕМЕНТ 3. Вади розвитку передньої черевної стінки, крипторхізм. (6 год)

Вади розвитку передньої черевної стінки

 • ембріональні грижі пупкового канатика

 • гастрошизис

 • пупкові грижі

Патологія піхвового відростку очеревини

 • пахвинні грижі

 • водянки сім’яного канатика та яєчка

Крипторхізм

Практичні навички:

1. Продемонструвати методику проведення пальпації пупкового кільця, пахвинної ділянки, симптому „кашльового поштовху” та діафаноскопії.

2. Продемонструвати методику накладання лейкопластирної пов’язки при пупкових грижах.

3. Інтерпретувати додаткові методи обстеження (лабораторні, сонологічні, біохімічні, гормональні).


Контроль знань за учбовим елементом (на практичному занятті)

Тестовий контроль

Опитування

Практичні навички

Разом

5-4-3-0

5-4-3-0

15-12-9-0

25-20-15-0

Контроль проміжних знань „ Синдром випинання та защемлення.”

(індивідуальна робота вдома по клінічному ситуаційному завданню)Попередній діагноз

Діагностична програма

Диференційний діагноз

Клінічний діагноз

Програма лікування

Разом

1-0

1-0

1-0

1-0

1-0

5-4-3-0


УЧБОВИЙ ЕЛЕМЕНТ 4. Вади розвитку опорно-рухового апарату. (6 год)

Вроджені вади розвитку опорно-рухового апарату

 • вивих стегна

 • клишоногість

 • м’язова кривошия

 • сколіози


Практичні навички:

1. Визначення симптому «клацання» у новонароджених та вимірювання абсолютної та відносної довжини кінцівки

2. Широке сповивання новонароджених, одягання профілактичних штанців та стременців Павлика.

3. Методика обстеження дитини з порушенням постави та сколіозом.


Контроль знань за учбовим елементом (на практичному занятті)

Тестовий контроль

Опитування

Практичні навички

Разом

5-4-3-0

5-4-3-0

15-12-9-0

25-20-15-0

Контроль проміжних знань „ Синдром деформації, порушення ходи та постави ”

(індивідуальна робота вдома по клінічному ситуаційному завданню)Попередній діагноз

Діагностична програма

Диференційний діагноз

Клінічний діагноз

Програма лікування

Разом

1-0

1-0

1-0

1-0

1-0

5-4-3-0


УЧБОВИЙ ЕЛЕМЕНТ 5: Вади розвитку сечової та статевої систем. (4 год)

Вади розвитку,які спричиняють порушення уродинаміки та акту сечовипускання

 • гідронефроз

 • мегауретер

 • міхуро-сечовідний рефлюкс

 • аномалія сечового міхура та сечівника

Практичні навички:

1. Інтерпретувати допоміжні методи дослідження (УЗД екскреторна урографія, цистографія, сканування, лабораторні та біохімічні аналізи).

2. Провести обстеження дитини та визначити тактику ведення хворого при гострому раптовому порушенні відтоку сечі з верхніх сечових шляхів.

3. Провести диференціальну діагностику затримки сечі й анурії, при необхідності проведення випорожнення сечового міхура (техніка катетеризації та надлонної пункції сечового міхура).Контроль знань за учбовим елементом (на практичному занятті)

Тестовий контроль

Опитування

Практичні навички

Разом

5-4-3-0

5-4-3-0

15-12-9-0

25-20-15-0

Контроль проміжних знань „ Синдром гострої затримки сечовипускання”

(індивідуальна робота вдома по клінічному ситуаційному завданню)Попередній діагноз

Діагностична програма

Диференційний діагноз

Клінічний діагноз

Програма лікування

Разом

1-0

1-0

1-0

1-0

1-0

5-4-3-0


Оцінки за змістовий модуль 5.
Сумарні бали за змістовий модуль 5 та ранжування студентів за оцінками:

Поточні Проміжні Разом Оцінка за змістовий модуль 5

125 25 150 – всі „5” 150 – 135 - 5

100 20 120 – всі „4” 134 – 120 – 4

75 15 90 – всі „3” 119 – 112 – 4

0 0 111 – 105 – 3

104 – 90 - 3

< 90 – 2 < 60% знань
Сумарні бали модуля за поточними і проміжними видами контролю

та ранжування за системою ЕСТS


Еталони розподілу суми отриманих оцінок

ЕСТS

(бали)

Оцінка

150-135 (100-90%)

134-120 (89-80%)

119-112 (79-75%)

111-105 (74-70%)

104-90 (69-60%)

< 90 < (60% знань)

120-108 балів

107-96 балів

95-90 балів

89-84 балів

83-70 балів

< 70 балів Fx

5

4

4

3

3

2


Студент допускається до підсумкового модульного контролю при умові виконання вимог навчальної програми та в разі, якщо за поточну проміжну діяльність він набрав менше 70 балів (сума 90 утворюється усіма оцінками „3”)


Підпис викладача:


Підсумковий контроль модулю (курація тематичного хворого)

Оцінка за курацію хворого

Опит.


Фізік.

обстеж

Попер.

д-з

Діагн.

прог.

Аналіз дослід.

Діф.

д-з

Клін.

д-з

Прогр. лікув.

Разом

45-36-27-0

5-4-3-0

5-4-3-0

5-4-3-0

5-4-3-0

5-4-3-0

5-4-3-0

5-4-3-0

5-4-3-0

5-4-3-0


Сумарні бали за підсумковий модульний контроль та ранжування за системою ЕСТS

Разом

ЕСТS (бали)

Оцінка

45-41 (100-90%)

40-36 (89-80%)

35-34 (79-75%)

33-32 (74-70%)

31-27 (69-60%)

< 27 < (60% знань)

80-72 бали

71-64 бали

63-60 бали

59-57 бали

56-50 балів

< 50 балів

5

4

4

3

3

2

Підсумковий контроль зараховується студенту, якщо він набрав не менше 50 балів з 80 балів (сума 27 утворюється усіма оцінками „3”)
Підпис викладача:


Сумарні бали за дисципліною та ранжування студентів за системою ЕСТS

Разом

ЕСТS

150+45=195 (всі „5”)

120+36=156 (всі „4”)

90+27=117 (всі „3”)

0

195-176=200-170 балів 5 А

175-156=169-155 балів 4 В

155-146=154-140 балів 4 С

145-137=139-130 балів 3 Д

135-117=129-120 балів 3 Е

< 117 – F < 120 балів 2 (<60% знань)


Дисципліна зараховується студенту, якщо він набрав не менш 120 балів ЕСТS: 70+50 (поточні, проміжні знання + підсумковий модульний контроль, сума 117 утворюється усіма оцінками „3”).


Підпис викладача:


Курація тематичного хворого, формування діагнозу

та визначення лікувальної тактики

(клінічне завдання для студентів VI курсу).
1. П.І.Б. Вік
2. Скарги хворого.
3. Anamnesis morbi:
4. Anamnesis vitаe:
5. Формування попереднього діагнозу (алгоритм обґрунтування попереднього діагнозу на підставі опитування та даних фізікального обстеження (огляд, пальпація, перкусія, аускультація, St. localis).
6. Розробка діагностичної програми (алгоритм призначення необхідних додаткових досліджень, інструментальних, рентгенологічних, УЗД, консультацій суміжних фахівців з аналізом отриманих результатів).
7. Проведення диференційного діагнозу (визначення переліку захворювань для диференційної діагностики, складення диференційно-діагностичних таблиць та їх аналіз з урахуванням порівнянням клінічних прояв та результатів додаткових досліджень).
8. Формування клінічного діагнозу – (оцінка отриманих даних фізікального обстеження і додаткового дослідження хворого з формуванням клінічного діагнозу при використанні сучасної клініко-статичної класифікації захворювання.
9. Визначення лікувальної програми – визначення необхідності ургентного чи планового оперативного втручання (показання до операції, передопераційне та післяопераційна підготовка та післяопераційне ведення хворого, рекомендації).

ПЕРЕЛІК ТЕОРЕТИЧНИХ ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ МОДУЛЯ 5

1. Ембріогенез вроджених кіст легенів.

2. Клінічний перебіг вроджених кіст легенів.

3. Клінічні прояви кістозних захворювань легенів

4. Лікування вроджених кіст легенів.

5. Етіологія вродженої емфіземи легень.

6. Клінічні прояви та форми вродженої емфіземи.

7. Лікування вродженої емфіземи легень.

8. Атрезія стравоходу та “Vacterl–асоціація”.

9. Форми атрезії стравоходу та клінічні прояви.

10. Діагностика атрезії стравоходу.

11. Лікування атрезії стравоходу.

12. Класифікація діафрагмових гриж.

13. Клінічні прояви діафрагмових гриж. “Асфектичне защемлення ”.

14. Діагностика та диференціальна діагностика діафрагмових гриж.

15. Оперативне лікування діафрагмових гриж.

16. Вроджений пілоростеноз. Клініка. Діагностика. Лікування.

17. Класифікація вродженої кишкової непрохідності.

18. Клініка високої та тонко-кишкової непрохідності.

19. Клініка низької кишкової непрохідності.

20. Діагностика вродженої кишкової непрохідності.

21. Об’єм оперативного втручання при вродженій кишковій непрохідності.

22. Грижа пупкового канатика. Класифікація. Клініка. Лікування.

23. Гастрошизис. Клініка. Диференціальна діагностика. Лікування.

24. Пупова грижі. Клініка. Лікування.

25. Пахова грижа. Клініка. Диференціальна діагностика. Лікування. Ускладнення.

26. Гідронефроз. Причини. Клініка. Діагностика. Лікування.

27. Міхуро - сечовідний рефлюкс. Класифікація. Клініка. Діагностика. Лікування.

28. Вади розвитку сечівника. Методи діагностики, ускладнення. Лікування.

29. Вроджений вивих стегна. Рання діагностика.

30. Вроджений вивих стегна. Методи дослідження.

31. Лікування вродженого вивиху стегна у дітей першого року життя.

32. Лікування вродженого вивиху стегна у дітей старшого віку.

33. Вроджена клишоногість. Клініка.

34. Лікування вродженої клишоногості /консервативне та оперативне/.

35. Вроджена кривошия. Клініка. Діагностика.

36. Лікування вродженої кривошиї /консервативне та оперативне/.

ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК ТА ПРОФЕСІЙНИХ ВМІНЬ ПРИ ВИВЧЕННІ ДИТЯЧОЇ ХІРУРГІЇ

для студентів VI курсу медичного факультету

ВИМОГИ

Н А З В А Н А В И Ч К И

п

о

в

т

з

а

с

в

о

в

о

л

о

з

н

1

Збирання анамнезу.

+


2

Проведення огляду хворого, пальпація, аускультація.

+


3

Описання об’єктивного статусу та визначення клінічних і рентгенологічних симптомів при основних хірургічних захворюваннях.

+


4

Обґрунтування плану обстеження і лікування.
+5

Складання плану обстеження і лікування.
+6

Визначення показань і протипоказань до операції, особливостей ведення післяопераційного періоду.+
7

Визначення групи крові і резус – фактора.

+


8

Венепункція, венесекція, внутрішньом’язові, внутрішньовенні та підшкірні ін’єкції.

+


9

Тимчасова зупинка кровотечі.

+


10

Виконання пункцій плевральної порожнини, суглобів у немовлят, гематоми, гнояка та довгих трубчастих кісток, вимірювання внутрішньокісткового тиску.


+

11

Виконання лапароцентеза, лапароскопії.


+

12

Виконання новокаїнових блокад.+
13

Накладання асептичних, опікових, корегуючих гіпсових пов’язок.+
14

Розтин гнояка, панариція, первинна хірургічна обробка ран, накладання та зняття швів.+
15

Промивання шлунку, кишечника. Постановка клізм.+
16

Проведення пальцьового обстеження прямої кишки, огляд її дзеркалом, оцінка даних.+
17

Надання невідкладної допомоги при шоку, коліках, кровотечах.+
18

Катетеризація сечового міхура.+
19

Інтерпретація даних рентгенограм, аналізів крові, сечі, шлункового вмісту та ін.+
20

Оформлення медичної документації хірургічних хворих.

+


21

Методика ендоскопічної діагностики та ендоскопічних хірургічних втручань на органах черевної порожнини та грудної клітки.


+

22

Накладання стременців Павлика, апарата Гневковського, шини Віленського+


ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА

Дитяча хірургія. Вад розвитку у дітей. Навчально-методичний посібник за загальною редакцією Дігтяр В.А. Дніпропетровськ, 2010. – 345 с.

Амбулаторно-поліклінічна хірургія дитячого віку: Навчально-методичний посібник, за заг. ред. Сушко В.І.- Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2003.-344 с.

Баиров Г.А. Срочная хирургия детей.- Сиб.Питер, 1997.

Баиров Г.А. Неотложная хирургия детей.- Л: Медицина, 1983.

Возіанов О.Ф.. Сеймівський Д.А., Бліхар В.С. Вроджені вади сечових шляхів у дітей.- Тернопіль: Укрмедкнига, 2000.- 220 с.

Волков М.В,.Тер-Егзарово. Ортопедия и травматология детского возраста-М. Медицина, 1983.

Грона В.М. Курс лекцій по дитячій хірургії. Учбовий посібник.- Донецьк, 2007.-265 с.

Данилов О.А.. Юрченко М.І., Горбатюк О.М., Рибальченко В.Ф. Тести з дитячої хірургії.- Київ,2001.-118 с.

Долецкий С.Я., Исаков Ю.Ф.Детская хирургия.- М: Медицина, 1970-Т. 1-2.

Исаков Ю.Ф., Долецкнй С.Я. Детская хирургия: Учебник.-М.: Медицина, 1982.

Исаков Ю.Ф., Степанов З.А., Красовская Т.В. Абдоминальная хирургия у детей.- 1988.

Исаков Ю.Ф. Хирургические болезни у детей- М., 1998.

Кривченя Д.Ю, Лисак С.В., Чумакова Л.Ф. Вроджені вади легенів у дітей.- К.,

2001.- 248 с.

Кривченя Д.Ю., Лисак С.В., Плотніков О.М. Хірургічні захворювання у дітей.-Вінниця: Нова книга, 2008.-256 с.

Москаленко В.З., Минцер О.П., Веселый С.В. Клиническое прогнозирование, лечение и диспансеризация детей с простым гидронефрозом.- Севастополь: «Вебер», 2002.-205 с.

Москаленко В.3.,Журило И.П., Литовка В.К. Редкие случаи в практике детского хирурга.- Донецк: «Донеччина», 2004.-160 с.

Ніколаєва И.Г. Педіатрична хірургія- Одеса, 1999. 208 с.

Вроджені вади розвитку травного факту: Навчальний посібник/ 'За заг ред. проф. Москаленко В 3 Севастополь: «Вебер». 2003.-102 с.

Русак П.С., Данилов О.А., Кукурудза Ю.П., Рибальченко В.Ф. Лапароскопічна хірургія в педіатрії: Навчально-практичний посібник.- Житомир- Київ: Косенко, 2006.-128 с.

Соловьев А.Е. Детская хирургия (курс лекций). - Запорожье, 2002. 196 с

Хірургія дитячого віку / За ред. проф.ВІ.Сушко. – Київ. Медицина. 2008. 507 с.
ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА

Акопян В.Г. Хирургическая гепатология детского возраст, - М.: Медицина, 1982.

Арендт А.А., Нерсесянц С.И. Основы нейрохирургии детского возраста.- М.: Медицина, 1986

Баиров Г.А., Манкина Н.С. Хирургия недоношенных детей.- Л.: Медицина, 1977

Баиров ГА. Неотложная хирургия новорожденных - Л:Медицина, 1972

Баиров ГА. Хирургия пороков развития у детей.- Л.: Медицина,

Волков М.В. Болезни костей у детей.- М.: Медицина, 1970.

Долецкий С.А., Гаврюшов В.В., Акопян В.Г. Хирургия новорожденных.- М.:Медицина, 1976.

Долецкий С.Я. Специальные методы исследования в хирургии детского возраста и пограничных областях.- М.: Медицина, 1970.

Исаков Ю.Ф., Лопухин Ю.М. Оперативная хирургия с топографической анатомией детского возраста.- М., 1977.

Исаков Ю.Ф., Ленюшкин А.И., Долецкий С.Я. Хирургия пороков развития толстой кишки у детей.- М.: Медицина, 1972.

Исаков Ю.Ф., Михельсон В.А., Анохин М.И. Оксигенотерапия и гипербарическая оксигенация у детей.- М., 1982.

Исаков Ю.Ф., Степанов Э.А., Гераськин А.И. Торакальная хирургия детского возраста: Руководство -М : Медицина, 1983.

Козмин ЛИ.. Кон И.И. Сколиоз. - М..: Медицина, 1981.

Ленюшкин АИ. Проктология детского возраста.- М.: Медицина, 1976.

Ленюшкин АИ. Руководство по детской поликлинической хирургии- М.: Медицина, 1986.

Лопаткин Н.А. , Пугачев А.Г. Детская урология.- М.: Медицина, 1986.

Лопаткин Н.А. Урология.- М.: Медицина, 1982

Михельсон В.А., Маневич А.З. Основы интенсивной терапии и реанимации в педиатрии.- М., 1979.

Михельсон Б.А.Т Костин Э.Д., Цыпин Л.Е. Детская анестезиология и реанимация.- М.: Медицина, 1980.

Мовшович И.А. Оперативная ортопедия.- М.: Медицина, 1983.

Рокицкий М.Р. Неотложная пульмонология детского возраста.- Л., 1978.

Рокицкий М.Р. Ошибки и опасности в хирургии детского возраста.- Л., 1979.

Ситковский Н.Б., Бась М.М. Дольницкий О.В. Хирургическая патология у детей: Атлас.- К.: Здоровье, 1981.

Сягайло П.Т., Дегтярь В. А. Костно-пластические операции у детей.- Киев, Здоровье- 1991.

Сушко В.І. Провідні синдроми в хирургії дитячого віку. Дніропетровськ, 1998 -112 с.

Сушко В.І. Пороки развития и хирургические заболевания новорожденных. (Метод, пособие для студентов-иностранцев). Дніпропетровськ, 2000. - 30 с.

Сушко В.И. Ведущие синдромы в хирургии детского возраста. (Метод.пособие для студентов-иностранцев VI курса и врачей интернов). Дніпропетровськ, 2000. - 78 с.

База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка