Імуномодулятори та протиалергічні засоби імуномодулятори імуноглобуліниСторінка1/13
Дата конвертації30.03.2017
Розмір2.33 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


ІМУНОМОДУЛЯТОРИ ТА ПРОТИАЛЕРГІЧНІ ЗАСОБИ
1. ІМУНОМОДУЛЯТОРИ

1.1. Імуноглобуліни

1.1.1. Загальні

1.1.2.Специфічні
1.2. Цитокіни

1.2.1. Інтерферони

1.2.1.1. Природні сполуки

1.2.1.2. Рекомбінантні сполуки

1.2.2. Фактори росту

1.2.2.1.Рекомбінантні сполуки

1.2.3. Інтерлейкіни

1.2.3.1. Рекомбінантні сполуки
1.3. Індуктори інтерферонів

1.3.1. Природні сполуки

1.3.2. Синтетичні сполуки
1.4. Препарати тимічного походження

1.4.1. Природні сполуки

1.4.2. Синтетичні сполуки
1.5. Інші препарати
1.6. Препарати бактеріального походження
1.7. Препарати грибкового походження
1.8. Препарати тваринного походження
1.9. Препарати рослинного походження
1.10. Синтетичні імуномодулятори

1.10.1. Низькомолекулярні

1.10.2. Високомолекулярні
1.11. Вітаміни, мінерали
1.12. Інші
1.13.Імуносупресанти

1.13.1. Глюкортикортикостероїди

1.13.1.1. Системні

1.13.1.2. Топічні
1.13.2. Природні сполуки

1.13.3. Синтетичні сполуки

1.13.4. Імуносупресори на основі моноклональних антитіл

1.14. Гомеопатичні
2. ПРОТИАЛЕРГІЧНІ ЗАСОБИ

2.1. Антигістамінні препарати

2.1.1. Антигістамінні препарати І покоління:

2.1.2. Антигістамінні препарати ІІ покоління

2.1.3. Місцеві селективні антигістамінні препарати

2.2. Стабілізатори мембран тканинних та циркулюючих базофілів
2.3. Антагоністи лейкотрієнових рецепторів
2.4. Глюкокортикостероїди

2.4.1. ГК для системного застосування

2.4.2. ГК місцевої дії

2.4.2.1. Інгаляційні

2.4.2.2. Назальні

2.4.2.3. Зовнішні і кон’юктивальні форми
2.6. Імуносупресори

2.6.1. Системні

2.6.2. Зовнішні
2.7.Препарати для проведення специфічної імунотерапії

2.7.1. Стандартні

Основні позначення та скорочення

AUC

-

площа на графіку під кривою “концентрація - час”

Смакс

-

максимальна концентрація в плазмі

Ig

-

імуноглобулін

рН

-

водневий показник

Hb

-

рівень гемоглобіна

T1/2

-

період напівіснування-

температура

а/б

-

антибіотик

АБЗ

-

антибактеріальний засіб

АГ

-

артеріальна гіпертензія

а/г

-

антиген

АДФ

-

аденозиндифосфат

АКТГ

-

адренокортикотропний гормон

АЛТ

-

аланінамінотрансфераза

амп.

-

ампула

АР

-

алергічні реакції

АСТ

-

аспартатамінотрансфераза

а/т

-

антитіло

АТФ

-

аденозинтрифосфат

АТ

-

артеріальний тиск

БА

-

бронхіальна астма

в/в

-

внутрішньовенне введення

ВДШ

-

верхні дихальні шляхи

ВГА

-

вірусний гепатит А

ВГВ

-

вірусний гепатит В

ВГС

-

вірусний гепатит С

ВІЛ

-

вірус імунодефіциту людини

в/м

-

внутрішньом’язеве введення

ГК

-

глюкокортикоїди

г.

-

гострий

год

-

година

грам (+)

-

грампозитивний

грам (-)

-

грамнегативний

ГКС

-

глюкокортикостероїди

ГРВІ

-

гості респіраторно-вірусні інфекції

ДНК

-

дезоксирибонуклеїнова кислота

ЕКГ

-

електрокардіограма

ІМ

-

інфаркт міокарда

ІХС

-

ішемічна хвороба серця

КА

-

карбоангідраза

капс.

-

капсули

крап.

-

краплі

ЛДГ

-

лактатдегідрогеназа

ЛЗ

-

лікарський засіб

ЛФ

-

лужна фосфатаза

МО

-

міжнародні одиниці

м/о

-

мікроорганізм

МБТ

-

мікобактерії туберкульозу

МПД

-

максимально переносима доза

НДШ

-

нижні дихальні шляхи

НПЗЗ

-

нестероїдні протизапальні засоби

ПРВЗ

-

протиретровірусні засоби

ПТП

-

протитуберкульозні препарати

п/ш

-

підшкірне введення

РА

-

ревматоїдний артрит

р/добу

-

кількість разів на добу

РНК

-

рибонуклеїнова кислота

р-н

-

розчин

с-м

-

синдром

СНІД

-

синдром набутого імунодефіциту

табл.

-

таблетки

фл.

-

флакон

хв

-

хвилина

хр.

-

хронічний

ЦД

-

цукровий діабет

ЦМВ

-

цитомегаловірус

ЦНС

-

центральна нервова система

ЧМТ

-

черепно-мозкова травма

ШКТ

-

шлунково-кишковий тракт


1. ІМУНОМОДУЛЯТОРИ

1.1. Імуноглобуліни

1.1.1. Загальні

  • Імуноглобулін людини нормальний (Immunoglobulinum human normale ad usum extravenosum) *

Фармакотерапевтична група: J06В А01 – імуноглобуліни.

Основна фармакотерапевтична дія: підвищує неспецифічну резистентність організму.

Фармакодинаміка, фармакокінетика, біоеквівалентність для аналогів: діючою основною є Ig, що містять антитіла різної специфічності і концентрація яких у крові при введенні Ig досягає максимуму через 24 год; T1/2 – 4-5 тижнів.

Показання для застосування ЛЗ: профілактика гепатиту А, грипу, кору, кашлюку, поліомієліту, менінгококової інфекції; лікування грипу, гіпо- та агамаглобулінемій; підвищення резистентності організму в період реконвалесценції після г. інфекцій із затяжним перебігом.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: вводиться в/м; лля профілактики гепатиту А дорослим призначають одноразово в дозі 3 мл, а дітям — залежно від віку: віком 1–6 років — 0,75 мл; 7–10 років — 1,5 мл; від 10 років та старшим — 3 мл; за необхідності повторне введення Ig показане не раніше, ніж через 2 місяці після першого застосування препарату; для профілактики кору - одноразово дітям віком від 3-місяців, які не хворіли кором і не були щеплені проти цієї інфекції ( не пізніше 6 діб після контакту з хворим); доза препарату залежно від стану здоров’я та часу, що минув від моменту контакту, становить 1,5 мл або 3 мл; дорослим та дітям при контакті з хворим із змішаними інфекціями призначають препарат у дозі 3 мл; для профілактики та лікування грипу - одноразово дорослим в дозі 6 мл, дітям залежно від віку: до 2-х років — 1,5 мл; від 2 до 7 років — 3 мл; від 7 років — 4,5 мл; при лікуванні тяжких форм грипу рекомендується повторне введення Ig через 24-48 год після першого введення у вищезазначених дозах; для профілактики кашлюку - двічі з інтервалом 24 год в разовій дозі 3 мл дітям, які не хворіли на кашлюк, у якомога раніші терміни після контакту з хворим (щепленням підлягають усі діти першого року життя, ослаблені діти, а також діти віком від 1 року, не прищеплені проти кашлюку); для профілактики менінгококової інфекції - одноразово дітям у віці вд 6 місяців до 7 років не пізніше 7 діб після контакту з хворим генералізованою формою менінгококової інфекції в дозах 1,5 мл (дітям до 3-х років включно) та 3 мл (дітям, старшим 3-років); для профілактики поліомієліту - одноразово залежно від стану здоров’я в дозі 3 мл або 6 мл не прищепленим та не повноцінно прищепленим протиполіомієлітною вакциною дітям у якомога раніші терміни після контакту з хворим паралітичною формою поліомієліту; для лікування гіпо- та агамаглобулінемії у дітей - 1 мл/кг маси тіла: розрахункову дозу можна ввести в 2-3 прийоми з інтервалом 24 год (подальші введення Ig проводять не раніше, як через 1 місяць); для підвищення резистентності організму в період реконвалесценції після г. інфекційних захворювань з тяжким перебігом та при хронічних та затяжних пневмоніях - дорослим та дітям у разовій дозі 0,15-0,2 мл на 1 кг маси тіла, кратність введення до 4-х ін’єкцій, інтервали між ін’єкціями становлять 2-3 доби; після введення Ig щеплення проти кору та епідемічного паротиту здійснюють не раніше, ніж через 2-3 місяці (після вакцинації проти цих інфекцій Ig слід вводити не раніше, ніж через 2 тижні).

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: місцеві реакції у вигляді гіперемій та підвищення t° до 37, 5 оС протягом першої доби; у осіб із зміненою реактивністю можуть розвиватися АР різного типу, а у винятково рідкісних випадках — анафілактичний шок (у зв’язку з цим особи, що прийняли препарат, повинні перебувати під медичним спостереженнями протягом 30 хв).

Протипоказання до застосування ЛЗ: тяжкі алергічні захворювання в анамнезі; при імунологічних системних захворюваннях (хвороби крові, сполучної тканини, нефрит та ін..) Ig слід вводити на фоні відповідної терапії.

Форми випуску ЛЗ: р-н для ін’єкцій 10% по 1,5 мл (1 доза) або 3 мл (2 дози) в амп., рідина по 1,5 мл (1 доза) та 3 мл (2 дози) в амп.

Умови та термін зберігання ЛЗ: зберігати при t° 2°С - 8°С; транспортування усіма видами критого транспорту при t° 2°С - 8°С.

Торгова назва:

І. Імуноглобулін людини нормальний, ЗАТ "Харківське підприємство по виробництву імунобіологічних та лікарських препаратів "Біолік"

Імуноглобулін людини нормальний, ЗАТ "Трудовий колектив Київського підприємства по виробництву бактерійних препаратів "Біофарма"

Імуноглобулін людини нормальний, Комунальний заклад охорони здоров'я Донецька обласна станція переливання крові

Імуноглобулін людини нормальний, Луганська обласна станція переливання крові

Імуноглобулін людини нормальний, Теребовлянська обласна комунальна станція переливання крові
  • Імуноглобулін людини нормальний для внутрішньовенного введення (Immunoglobulinum human normale ad usum intravenosum) *

Фармакотерапевтична група: J06B A02 – імуноглобуліни.

Основна фармакотерапевтична дія: має неспецифічну активність антитіл, що проявляється у підвищенні резистентності організму.

Фармакодинаміка, фармакокінетика, біоеквівалентність для аналогів: властивості обумовлені присутністю антитіл протми різноманітних збудників – вірусів і бактерій (гепатиту А і В, герпесу, вітряної віспи, грипу, кору, поліомієліту, кашлюку, краснухи, стафілококу, кишкової палички, пневмококів ті інших інфекцій); висока ефективність досягається швидким 100% надходженням у кровоток антитіл.

Показання для застосування ЛЗ: лікування первинного с-му дефіциту антитіл – агаммаглобулінемії або гіпогаммаглобулінемії (вроджена форма, період фізіологічного дефіциту у немовлят); вторинного с-му дефіциту антитіл – захворювання крові, ятрогенний імунодефіцит, в результаті імуносупресивного лікування, набутого імунодефіциту (СНІД), особливо при інфікуванні дітей вірусом імунодефіциту; тяжкі бактеріально-токсичні і вірусніх інфекції; хірургічні ускладнення, що супроводжуються бактерінемією та септикопіємічними станами; цитопенії різноманітного ґенезу (г. та хр. лейкоз, апластична анемія, стан після лікування цитостатиками); аутоімунні захворювання (ідіоматична тромбопенічна пурпура та ін.); профілактика та лікування інфекцій у недоношених дітей із малою вагою при народженні (1500 г); вагітні жінки із загрозою передчасних пологів з метою зниження дитячої смертності і загрози розвитку інфекції.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: дорослим рекомендовано 4-8 мл (0,2-0,4 г) на 1 г маси тіла протягом 4-5 днів; при гістацитостатичній мієлосупресії з метою профілактики інфекційно-загальних складнень – 4 мл (0,2 г) на 1 кг маси тіла протягом 4-5 днів; при гаптеновому агранулозі – 8,5 мл (0,42 г) на 1 кг маси тіла протягом 4 днів; при гіпоімуноглобулонемії, що спостерігається при хр. лімфо- та мієлопроліферативних захворюваннях, а також при імунній та гаптеновій тромбоцитопенії - 4-8 мл (0,2-0,4 г) на 1 кг маси тіла протягом 4-5 днів; для дітей доза становить 3-4 мл (0,15-0,2 г) на 1 кг маси тіла, одноразово, за необхідності разова доза може збільшуватись до 8 мл (0,4 г) на 1 кг маси тіла, але не більше 10 мл (0,5 г) на 1 кг маси тіла; при первинному і вторинному імунодефіциті – 4 мл (0,2 г) на 1 кг маси тіла одноразово, або більше з інтервалом 3-4 тижні; при тяжких бактеріальних та вірусних інфекціях – 4-8 мл на 1 кг маси тіла (число трансфузій залежить від тяжкості процесу); при цитопеніях різного ґенезу – 4 мл (0,2 г) на 1 кг маси тіла щоденно протягом 5 діб або 20 мл (1 г) на 1 кг маси тіла протягом 2 діб; при аутоімунних захворюваннях – 4-8 мл (0,2-0,4 г) на 1 кг маси тіла щоденно протягом 5 діб або 20 мл (1 г) на 1 кг маси тіла протягом 2 діб (курсова доза не повинна перевищувати 2 г на 1 кг маси тіла); Ig вводять в/в краплинно із швидкістю 8-10 крап/хв.; курс лікування складається з 3-5 трансфузій, які проводять щоденно, за необхідності курс лікування повторюють через 3-4 тижні.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: АР різноманітного типу, в окремих випадках – анафілактоїдні реакції.

Протипоказання до застосування ЛЗ: АР на білки крові людини в анамнезі; особам, що страждають на захворювання, у ґенезі провідниками являються імунопатологічні механізми (колагеном, імунні захворювання крові, нефрит), препарат призначається після консультації відповідного спеціаліста.

Форми випуску ЛЗ: рідина по 25 мл, 50 мл або 100 мл, р-н для ін'єкцій по 10 мл у фл. по 20 мл, 25 мл та 50 мл.

Умови та термін зберігання ЛЗ: зберігати при t° 2°С - 8°С; не заморожувати; транспортування всіма видами критого транспорту при t° 2°С - 8°С; термін придатності - 1 рік.

Торгова назва:

І. Біовен моно, Веноімун, Веноімун моно, ЗАТ "Трудовий колектив Київського підприємства по виробництву бактерійних препаратів "Біофарма"

Імуноглобулін людини нормальний для внутрішньовенного введення, ЗАТ "Харківське підприємство по виробництву імунобіологічних та лікарських препаратів "Біолік"
1.1.2.Специфічні


  • Імуноглобулін людини проти цитомегаловірусу (Сytomegalovirus immunoglobulin) *

Фармакотерапевтична група: J06B B.- специфічні імуноглобуліни.

Основна фармакотерапевтична дія: антивірусна (цитотоксична).

Фармакодинаміка, фармакокінетика, біоеквівалентність для аналогів: діючою основою препарату є антитіла, специфічні до цитомегаловірусу; специфічна активність препарату обумовлена вірус нейтралізуючою дією антитіл; Ig G також спричинює імуномодулюючий ефект, впливаючи на різні ланки імуної системи людини; підвищує неспецифічну резистентність організму; виявляє антитілозалежну клітинну цитотоксичність стосовно вірусів інфікованої клітини.

Показання для застосування ЛЗ: цитомегаловірусна інфекції у пацієнтів з імуносупресією, в тому числі після трансплантацій; г. цитомегаловірусна інфекції у пацієнтів з імунодефіцитом, медикаментозною імуносупресією або імунодефіцитом іншого ґенезу (у тому числі СНІД).

Спосіб застосування та дози ЛЗ: рекомендовано одноразову дозу 50 МО/кг маси тіла; при трансплантації введення (1мл/кг маси тіла) слід починати в день трансплантації, а при пересадці кісткового мозку – в день на передодні трансплантації; профілалактику починають за 10 днів до трансплантації, особливо ЦМВ-серопозитивних пацієнтам; курс - не менше 6 одноразових доз з інтервалом у 2-3 тижні; терапія маніфестуючої інфекції - мінімум 2 мл/кг маси кожні 2 дні до зникнення клінічних симптомів; швидкість введення не повинна перевищувати 20 крап/хв (1 мл /хв).

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка