Імені В. О. Сухомлинського бiблiотека Миколаївського державного унiверситету імені В. О. Сухомлинського Кафедра освітніх технологiй освітні технологіїСторінка1/14
Дата конвертації22.04.2017
Розмір1.68 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
МиколаЇвський державний університет

імені В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО
Бiблiотека Миколаївського державного унiверситету

імені В.О. Сухомлинського
Кафедра освітніх технологiй

ОСВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ
Бібліографічний покажчик
Випуск 7


Миколаїв


2009

ББК 91.9:74

О
Рекомендовано до друку Вченою радою Миколаївського державногоімені В.О. Сухомлинського

(протокол №5 від 23 грудня 2002р.)Укладачi:

Пєхота О. М. – доктор педагогічних наук, директор інституту педагогічної освіти МДУ ім. В.О. Сухомлинського.


Дундук З. С. – завідувач довідково-інформаційним відділом бібліотеки

МДУ ім. В.О. Сухомлинського.


Рецензенти:

Грищенко Г.В.- кандидат медичних наук, проректор з наукової роботи

МДУ ім. В.О. Сухомлинського.

Роскіна Т.І. –директор науково-педагогічної бібліотеки м. Миколаєва.

Вiдповiдальний за випуск:

Симоненко Н.Е. – директор бібліотеки МДУ ім. В.О. Сухомлинського


Дундук З.С., Пехота О.М.

О Освітні технології: Бібліографічний покажчик. Випуск 7.– Миколаїв: МДУ, 2009. – 149 с.


Для викладачів вищих і середніх навчальних закладів, наукових працівників, аспірантів, студентів університетів і педагогічних інститутів, учителів.

ББК 91.9:74
© З.С.Дундук, О.М. Пехота, 2009

© МДУ ім. В.О. Сухомлинського, 2009


До читачів

Стрімкий розвиток науково-технічного прогресу зумовив технологізацію не тільки виробничої галузі, а й втрутився в гуманітарні галузі знань. З’явились нові засоби та форми навчання. Сьогодні, щоб стати справжнім фахівцем, необхідно орієнтуватись в інноваційних технологіях навчання.

Пропонуємо Вам бібліографічний покажчик “Освітні технології", вип. 7, який підготували бібліотека МДУ спільно з кафедрою освітніх технологій.

Даний покажчик є доповненням до учбового посібника “Освітні технології”, який був виданий в 2001 році колективом викладачів МДУ.

Матеріал розміщений у 32 розділах, де представлені книги та статті із періодичних видань. П’ятий випуск покажчика "Освітні технології" доповнений новими розділами: "Метод проектів" і "Інтерактивні технології".

Покажчик адресується викладачам, студентам, магістрантам, аспірантам вищих навчальних закладів, науковцям та вчителям шкіл.


Автори

I.Технологічний підхід в освіті

 1. Атутов П.Р. Технология и современное образование // Педагогика. – 1996. –
  № 2. – С. 11-14.

 2. Ахренов А. Потенциал интенсивного инновационного развития // Учитель. – 1999. – № 6. – С. 29-36.

 3. Бабанов К. Що ж таке технологія навчання? // Шлях освіти. – 1999. – № 3. – С. 23-25.

 4. Баханов К. Шляхом інноваційного навчання // Історія в школах України. – 1999. – № 4. – С. 19-25.

 5. Белкин Е.Л. Теоретические предпосылки создания эффективных методик обучения // Начальная школа. – 2001. – С. 3-11.

 6. Березовский Ю. Передусім прогресивні технології навчання і виховання студентів // Освіта. – 2004. – 17-24 березня.

 7. Бершадский М.Е. На пути к технологии когнитивного обучения // Школьные технологии. – 2002. – №4. – С.3-17.

 8. Богданов В.М., Пономарев В.С., Соловов А.В. Информационные технологи обучения в преподавании физической // Теория и практика физической культуры. – 2001. – №8. – С.55-60.

 9. Бордовский Г.А., Извозчиков В.А. Новые технологии обучения: Вопросы терминологии // Педагогика. – 1993. – № 5. – С. 12-15.

 10. Борейко Л. Н. Сотвори себя: Новые технологии обучения // Начальная школа. – 1994. – № 2. – С. 23-25.

 11. Боровик Е. Сучасні технології навчання // Математика. – 1999. – № 3. – С. 23-25.

 12. Буркова О.К. Технології в освіті // Рідна школа. – 2001. – №2. – С.18-20.

 13. Бутиріна М. Історія виникнення понять „технологія” та „технологічна культура” // Рідна школа. – 2008. - №5. - С. 62-64.

 14. Васильченко О. Упровадження освітніх технологій // Завуч. – 2004. – №28. – С. 7-11.

 15. Водолажченко Н.А. Застосування новітніх технологій у процесі активізації і навчальної діяльності // Зарубіжна література в школі. – 2007. - №20. – С. 2-9.

 16. Воканова В.В. Сучасні технології навчання // Управління школою. – 2008. - №8-9. – С. 28-60.

 17. Воспитательные технологии как нововведение // Поляков С.Д. Технология воспитания. – М. 2002. – С. 130-143.

 18. Гаврилюк О. Нові технології – навчально-ефективний шлях забезпечення високої кваліфікації спеціалістів // Рідна школа. – 1997. – № 6. – С. 68-71.

 19. Гаврилюк О. Сучасні технології навчання – оновлення освітнього процесу в профтехучилищі // Рідна школа. – 2000. – № 12. – С. 32-36.

 20. Гриценко О.С. Інформаційні технології в реалізації міжнародних зв’язків університету // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2001. – №2. – С.36-37.

 21. Дахин А.Н. Образовательные технологии: сущность, классификация, эффективность // Школьные технологии. – 2007. - №2. – С. 18-22.

 22. Дим’янюк Т., Умурзанова Т., Гаврик Н. Орієнтири на нові виховні технології // Завуч. – 2002. – №8. – (122). – Березень.

 23. Духанов А.В. Современному образованию – современные методы // Школьные технологии. – 2002. – №5. – С.223-228.

 24. Дяченко В.К. Диалоги об общеобразовательных технологиях // Школьные технологии. – 2000. – № 3. – С. 34-57.

 25. Дьяченко В.К. Относительная ценность образовательных технологий в реформировании школы и системы образования // Школьные технологии. – 2001. – №2. – С.24-33.

 26. Дьяченко В.К. Относительная ценность образовательных технологий в реформировании школы // Школьные технологии. – 2001. – №3. – С.23-45.

 27. Егорова М. Нові технології + інформатика + творчість і успіх // Інформатика. – 2000. – Січень. – № 3.

 28. Ермакова І. Педагогіка життєтворчості – стратегія основних освітніх технологій школи ХХІ століття // Дайджест Школа-парк. – 2001. – № 5-6. – С.59-65.

 29. Инновационные технологии реализации учебного процесса // Чернилевский Д.В. Дидактические технологии в высшей школе. – М., 2002. – С. 176-221.

 30. І знову про навчальні технології // Завуч. –2001. – №4. – С.5-6.

 31. Ігнатенко М. Сучасні освітні технології (закінчення) //Математика в школі. – 2003. – №5. – С.2-6.

 32. Ігнатенко М. Сучасні освітні технології //Математика в школі. – 2003. – №4. – С.2-7.

 33. Ігнатюк Л.М. Технологія "майстерня" та особливості її застосування //Відкритий урок. – 2002. – С.81-86.

 34. Інноваційна культура школи: Список літератури, який пропонує державна науково-педагогічна бібліотека України //Сільська школа. – 2003. – 14 травня.

 35. Інноваційні технології у педагогічній практиці // Трудове навчання. – 2008. – №3.

 36. Киктенко А.И. Исследовательская технология в школьном обучении // Освітні технології у школі та ВНЗ: Збірник статей – Миколаїв, 1999. – С. 82-86.

 37. Кирянова І.В. Ефективність впровадження інноваційних технологій // Управління школою .– Харків. – 2004. – № 19-21. – С. 32-35.

 38. Кирикова З.З. Выбор оснований при ориентировании педагогической технологии // Школьные технологии. – 2000. – № 6. – С. 61-66.

 39. Кларин М.В. Технологический подход к обучению//Школьные технологии.-2003. – №5. – С.3-23.

 40. Кларин М.В. Технологический подход к обучению//Школьные технологии. – М.– 2005. – №5. – С.60-73.

 41. Кларін М.І. І знову про навчальні технології // Завуч. – 2000. – № 3. – С. 6-7.

 42. Ковалева М.Т. Становление инновационной школы // Школьные технологии. – 2001. – № 2. – С. 74-87.

 43. Коваленко О. Технології та інновації: український потенціал / ІІ Міжнародний форум «Трансфер технології та інновацій» // Освіта України. – 2008. – 23 грудня.

 44. Кондратюк В.Л. Основні тенденції розвитку систем освіти та освітніх технологій у світовій педагогічній практиці /В.Л.Кондратюк, М.М.Волос, І.І.Бібін / Відкритий урок. – 2003. – №1. – С.6-10.

 45. Криницина Н.В. Застосування інноваційних технологій для організації науково-методичної роботи / Н.В. Криницина // Завучу усе для роботи. – №5. – С. 24

 46. Ксензова Г.Ю. Перспективные школьные технологии: Учебно-методическое пособие. – М.: Педагогическое общество России, 2001. – 224с.

 47. Липова Л. Технології індивідуального навчання // Рідна школа. – 2001. – №8. – С.16-19.

 48. Литвинская И. Полигон будущего // Украинская газета. – 1999. – 9 июня.

 49. Литвинская И. Полигон будущего // Учительская газета. – 1999. – 8 июня. – С.8

 50. Личность ребенка как объект и субъект в образовательной технологии
  // Селевко Г.К. Современные образовательные технологии. – М., 1998. –
  С.3-13.

 51. Лобашев В.Д. Педагогические технологии: Право на эксперимент // Школьные технологии. – 1999. – № 5. – С. 160-170.

 52. Мазур Л. Виховні аспекти “Педагогічної технології” // Директор школи. – 2000. – № 2(98). – С. 3.

 53. Майоров А.Н. Мониторинг социальной эффективности и условий деятельности образовательных систем // Школьные технологии. – 1999. – № 5. – С. 84-116.

 54. Макрідіна Л. Сучасні технології навчання: Формування творчої особистості // Рідна школа. – 1997. – № 6. – С. 46-48.

 55. Манько Н.И. Технологическая компетентность педагога //Школьные технологии. – 2002. – №5. – С.33-42.

 56. Маригодов В.К. Освітня система як технологічний комплекс // Нові технології навчання. – 2000. – Вип.28. – С.37-43.

 57. Матвієнко П. Орієнтир на освітні технології // Початкова школа. – 2000. – №1. – С. 3-5.

 58. Матіюк І. Інноваційні підходи до створення моделей навчального процесу
  // Директор школи. – 2001. – № 19. – Травень.

 59. Михайлычев Е.А. Технология стандартизации дидактических текстов // Школьные технологии. – 2001. – №4. – С.32-48.

 60. Мкртчян М. От технологии до способа бытия // Учительская газета. – 1999. – 8 июня. – С. 8.

 61. Мостова Т. Новітні технології в педагогіці світу // Освіта України. – 1998. –
  25 листопада.

 62. Назарова Т.С. Образовательная среда школы и новые технологии обучения на рубеже ХХI века // Школьные технологии. – 2000. – № 4. – С. 195-200.

 63. Нікуліна Ф. Інтегральна технологія: основні ідеї та структура. (Нові освітні технології) // Завуч. – 2000. – № 23-24. – Серпень.

 64. Новикова Т.Г. Инновационные подходы к оцениванию с помощью портфолио // Педагогическая диагностика. – М.: Школьные технологии. – 2006. – №2. – С. 59-73.

 65. Нові навчальні технології – як ключ до особистісно орієнтованої освіти // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2004. – № 3. – С. 117-120.

 66. Нові технології навчання та виховання // Все для вчителя. – 1999. – № 6.–
  С. 10-13.

 67. Новые информационные технологи в управлении образованием
  // Сергеева В.П. Управление образовательными системами. – М., 2001. –
  С.65-72.

 68. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования: Учебное пособие для студентов педагогических вузов / Н.С. Полат, М.Ю. Бухаркина, М.В. Моисеева, А.Е. Петров. – М.: Академия, 2001. – 272с.

 69. Освітні технології у школі та вузі: Матеріали науково-практичної конференції. / За науковою ред. О.М. Пєхоти. – Миколаїв: МФ НаУКМА, 1999.– 223с.

 70. Остапенко А.А. Концентрированное обучение: модели образовательной технологии // Школьные технологии. – 1999. – № 5. – С. 116-155.

 71. Остапчук О. Управління інноваційними педагогічними системами //Завуч. – 2003. – №32. – Листопад.

 72. Падалка О. Інтенсивні освітні технології // Вища освіта України. – 2002. – №2. – С.91-96.

 73. Паламарчук В. Від творчості особистості – до нових технологій навчання // Директор школи. – 2001. – № 9(153). – Березень.

 74. Педагогічні інновації в школі: Положення про порядок здійснення інноваційної діяльності в системі освіти: (Проект) // Директор школи. – 1999. – № 6. – С. 5-8.

 75. Педагогічні інновації в школі: теорія і практика // Паламарчук В.Ф. Першооснови педагогічної інноватики. – Т.2. – К., 2005. – С. 50-127.

 76. Пищулин Н.П., Ананищев В.М. Технологизация управления образованием // Школьные технологии. – 2001. – №4. – С.3-13.

 77. Підкурганна Г.О. Нові технології навчання в художньо-педагогічній підготовці майбутніх фахівців дошкільного виховання // Нові технології навчання: Вип. 27. – К., 2000. – С. 201-230.

 78. Плясуля Т. Адаптивна школа. – (Концепція адаптивного навчального закладу) // Завуч. – 2004. – Травень. – № 15.

 79. Приходченко Е.И. Управление новыми технологиями преподавания в школе //Управління школою. – 2003. – №30. – С.2-7.

 80. Приходченко Е.И. Управление новыми технологиями преподавания в школе //Управління школою. – 2003. – №31. – С.2-9

 81. Ржепецький Л.А. Інноваційні педагогічні технології як умова самореалізації учнів шкіл нового типу // Розвиваюче середовище як особливий духовно-інтелектуальний простір зі здібною і обдарованою молоддю. – Миколаїв, 2003. – С. 135-137.

 82. Салмаков В.Н. Нужны новые технологии // Физкультура и спорт. – 1999. –
  № 4. – С. 12.

 83. Саранцев Г.И. Теория, методика и технология обучения // Педагогика. – 1999. – № 1. – С. 19-24.

 84. Селевко Г.К. Сучасні освітні технології / Відкритий урок. – К., 2005. – № 19-20. – С. 23-26.

 85. Селевко Г.К. Технологический подход в образовании // Школьные технологии. – М., 2004. – № 4. – С. 22-35.

 86. Семенова Н. Применение эффективных технологий обучения//Дайджест педагогічних ідей та технологій "Школа-парк".-2003.-№4.– С.56-61.

 87. Серебренников Л.Н. Модель технологической подготовки школьников // Школьные технологии.-2003.-№4.– С.81-86.

 88. Серова С.О., Фоміна Н.В. Шлях у світ наукових технологій // Управління школою. – 2006.– №3.– Січень.

 89. Слуцкий В.И. Личность и технология в педагогическом процессе // Школьные технологии. – 2001. – №6. – С.3-10.

 90. Смирнов А.А. Технология как средство обучения второго поколения
  // Школьные технологии. – 2001. – С. 3-10.

 91. Современные образовательные (обучающие) технологии // Загвязинский В.И. Теория обучения: Современная интерпретация. – М., 2001. – С. 95-126.

 92. Созикіна О. Інноваційні технології у викладанні зарубіжної літератури //Зарубіжна література. – 2003. – Число 39. – Жовтень.

 93. Старовойт С. Технологізація освітнього простору в Україні // Рідна школа. – 2008. - №1-2. – С. 54-57.

 94. Степко М. Високі технології виробництва – у високі технології навчання // Освіта України. – 2008. – 12 вересня.

 95. Сучасні технології навчання // Вітвицька С.С. Основи педагогіки вищої школи. – К. – 2003. – С. 146-176.

 96. Творческие задачи (из картотеки Лаборатории образовательных технологий) // Школьные технологии. – 2001. – №4. – С.183-191.

 97. Технологии личностно-ориентированного образования // Кукушин В.С. Современные педагогические технологии. Начальная школа. – Ростов на Дону, 2003. – С. 81–96.

 98. Технология в воспитательном процессе // Методика воспитательной работы. – М., 2002. – С. 92-106.

 99. Технології методичної роботи // Завуч. – 2005. – Березень

 100. Технології неперервної освіти: проблеми, досвід, перспективи: Збірник статей до традиційної IV Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Миколаїв: МФ НаУКМА, 2002. – 328с.

 101. Ткаченко Л. Інноваційні освітні проекти Академії педагогічних наук // Освіта України. – 2002. – 5 квітня.

 102. Ткаченко Т., Барсукова Л. Впровадження інновацій на шляху реформування освіти // Завуч. – 2004. – Травень. – № 14.

 103. Фасоля А. Інноваційні технології в сучасній школі // Управління школою. – 2008. - №19-21. – С. 14-23.

 104. Хайруліна Т.Г. Активні методи навчання та виховання // Відкритий урок. – 2001. – № 1 – 2. – С. 72-76.

 105. Челомбітько Т.Л. Інноваційні технології як складова виховання творчої особистості // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2008. - №4. – С. 30-33.

 106. Шевченко В.Е. Новые технологии обучения // Русский язык и литература в учебных заведениях. – 2001. – №3. – С.46.

 107. Шиловська О.М., Петіна Є.О. Вплив інноваційних технологій на інтелектуальний розвиток дитини // Нові технологій навчання. Вип. 43. – К.: НМЦВО, 2006. – С. 13-19.

 108. Шипунов С.Г. Свободная школа и Школа саморазвития // Школьные технологии.-2003.-№4.– С.63-73.

 109. Шмалей С. Технології навчання та психічне здоров’я // Науковий світ. -2007. - №3. – С. 20-22.

 110. Янушкевич Ф. Технология обучения в системе высшего образования. –
  М.: Высшая школа, 1986. – 135с.  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка