Імені тараса шевченка” інститут фізичного виховання І спорту кафедра олімпійського та професійного спорту Луганськ – 2010Скачати 10.72 Mb.
Сторінка9/68
Дата конвертації03.04.2017
Розмір10.72 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   68

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА”Кафедра олімпійського та професійного спорту

Р О Б О Ч А Н А В Ч А Л Ь Н А П Р О Г Р А М А

дисципліни «Спортивний туризм»

для спеціальності(ей): «Спорт»

форма навчання: денна

ЗАТВЕРДЖЕНО


на засіданні кафедри

Протокол №______від _____________


Завідувач кафедри___________(підпис)
Перезатверджено: протокол №______ від ____________
Перезатверджено: протокол №______ від ____________
Перезатверджено: протокол №______ від ____________

Погоджено:

Завідувач науково-

методичного відділу ___________ Л.П. Масюта

Луганськ 2009

Державний заклад

”Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”

Робоча навчальна програма

дисципліни „Спортивний туризм”1. Назва курсу.

«СПОРТИВНИЙ ТУРИЗМ»

Форма(-и) навчання: денна.

Спеціальність (-ості): «Спорт».


2. Код курсу.

[ІФВС].[Спорт_07].[3_3.2_3]

3. Тип курсу (обов’язковий або за вибором студента).

Обов’язковий

4. Рік (роки) навчання.

2-й

5. Семестр / семестри.

4-й

6. Кількість кредитів ECTS.

1

7. Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну.

Андріенко Тамара Тимофіївна – старший викладач кафедри спортивних дисциплін (3 корп., ауд 3-07)

8. Мета курсу (в термінах результату навчання й компетенції).

Засвоїти зміст, організацію і проведення туристичних походів, сприяти формуванню професійних технічних вмінь і навичок, дій у процесі засвоєння і виконання елементів туристичної техніці, придбання навичок елементів туристичної техніці. Ознайомлення з туристськими маршрутами України.

9. Передумови (актуальні знання, необхідні для опанування курсу).

Зважаючи на місце і роль туризму в житті суспільства, держава проголошує його одним із пріоритетних напрямків розвитку національної культури та економіки. Можна зі всією відповідальністю стверджувати, що туризм і подорожі увійшли до числа першочергових потреб людини. В умовах розбудови української держави туризм стає дійовим засобом і однією з форм раціонального використання вільного часу, проведення змістового дозвілля, вивчення історії рідного краю, залучення широких верст населення до пізнання історико-культурної спадщини, збереження екологічної рівноваги.


10. Зміст курсу.Змістовні модулі та їхня структура

 


загальна

лекції

семінари / (пр. зан.)

лаб.

Самост.
Перший модуль
1.1

Сучасний стан розвитку туризму в Україні.

2

2


1.2

Техніка і тактика в туризмі.

2

2


1.3

Орієнтування на місцевості.

2

2


1.4

Спортивне орієнтування.

2

2

Другий модуль
2.1

Організація і проведення самодіяльної туристичної подорожі.

2
22.2

Особливості туристичної подорожі пішки.

2
22.3

Особливості туристичної подорожі у горах.

2
22.4

Техніка бівачних робот, Техніка в’язання, Рух групи на маршруті.

2
22.5

Рух по перехресній місцевості. Рух по трав’яному схилу. Рух по осипам.

2
22.6

Страхування у поході. Організація переправ.

2
22.7

Організація і проведення лижного походу.

2
22.8

Подорожі і безпека.

2
22.9

Медичне забезпечення туристичних заходів і гігієна туриста.

2
22.10

Туристичними маршрутами України

2
22.11

Особливості автомототуризму

18


18

2.12

Пам’ятки історії і культури вашого регіону (міста, району, селища).

18


18
загальна кількість годин

64

8

20
36
11. Список рекомендованої навчальної літератури.

Основна навчальна література

 1. Борознець В.О., Тихоню П.С. Заповідна Луганщина – Луганськ: ВАТ, „ЛОД”, 2000. – 94 с.

 2. Бриник И.Ю., Бонарец М.П. Ателье туриста. – М.: ФИС, 1990. – 144с.

 3. Владимирский С.Б. Выбираю тропу: книга о туризме. – К.: «Молодь», 1990. – 120 с.

 4. География туризма / Н.П. Крачило – К.: Вища школа Головное изд-во, 1987 – 208 с.

 5. Ефремов А.С., Курило В.С. История Луганского края. Учебное пособие – Луганск, Альма-матер, 2003 – 432 с.

 6. Коструб А.А. Медицинский справочник туриста – 2-е изд. перераб и доп. – М.: Профиздат. – 1990. – 256 с.

Додаткова навчальна література 1. Никишин Л.Ф., Коструб А.А. Туризм и здоровье. – К.: Здоровье. 1991 – 183 с.

 2. Пончиковский Ю.Ю. Организация и проведение туристических походо. – М.: Профиздат, 1987. – 224 с.

 3. Перлини Криму. Фото книга (українською, російською та англійською мовами) ТОВ „Спалах”, 2002. – 159 с.

 4. Ремизов Л.П. Горные лыжи: уроки на снегу – М.: Профиздат, 1998. – 272 с.

 5. Туризм и спортивное ориентирование. Учеб. для ин-тов (сост. Ганопольский В.И. – М.: ФИС, 1987 – 240 с.
12. Методи викладання.

Діяльність студента:

 • слухання лекцій;

 • самостійне конспектування першоджерел та їх аналіз;

 • діяльність студента на практичних заняттях;

 • написання рефератів та конспектів занять.

Поточний контроль:

комп’ютерне тестування

Форма семестрового контролю:

залік.


13. Критерії оцінювання (у %).

Семестрова рейтингова оцінка розраховується, виходячи з критеріїв:

комп’ютерне тестування 50% (50 балів)написання рефератів 50% (5 рефератів по 10 балів за кожне – 50 балів)
Карта оцінювання СРСВиди самостійної роботи студента

Максимальний бал рейтингу за вид (%)

1.

Написання рефератів за наступними темами:

  • „Особливості автомототуризму.”

  • „Пам’ятки історії і культури вашого регіону (міста, району, селища).”

  • „Туризм як громадське явище.”

  • „Спортивно-оздоровчий туризм.”

  • „Туристичні зльоти і змагання.”

50%
14. Мови викладання.

Українська

Визначення оцінки необхідно встановлювати за шкалою ЕСТS:

Шкала ЕСТS

Національна шкала

Відсоток

Шкала ЕСТS

відмінно

90 – 100%

А – відмінно – відмінне виконання роботи з незначною кількістю помилок

добре

83 – 89%

В – дуже добре – вище середнього рівня з кількома помилками

добре

75 – 82%

С – добре – загалом правильна робота з кількома грубими помилками

задовільно

63 – 74%

D задовільно – посередньо, зі значною кількістю недоліків

задовільно

50 – 62%

Е достатньо – виконання задовольняє мінімальні критерії оцінки

незадовільно

21 – 49%

незадовільно – для одержання кредиту потрібне деяке доопрацювання

незадовільно

0 – 20%

F незадовільно – необхідне повторне вивчення дисципліни.


1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   68


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка