Імені тараса шевченка” інститут фізичного виховання І спорту кафедра олімпійського та професійного спорту Луганськ – 2010Скачати 10.72 Mb.
Сторінка68/68
Дата конвертації03.04.2017
Розмір10.72 Mb.
1   ...   60   61   62   63   64   65   66   67   68

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКАКафедра фізичної реабілітації і валеології __________________________________________________________________

Р О Б О Ч А Н А В Ч А Л Ь Н А П Р О Г Р А М А

Дисципліни Масаж

для спеціальності олімпійський та професійний спорт

форма навчання денна

ЗАТВЕРДЖЕНО


на засіданні кафедри

Протокол № 1 від 31 серпня 2009


Завідувач кафедри___________(підпис)
Перезатверджено: протокол №______ від ____________
Перезатверджено: протокол №______ від ____________
Перезатверджено: протокол №______ від ____________

Погоджено:

Завідувач науково-

методичного відділу ___________ Л.П.Масюта

Луганськ 2009__


Луганський національний університет імені Тараса ШевченкаРобоча навчальна програма

дисципліни „Масаж ”1. Назва курсу.

МАСАЖ ”

Форма навчання: денна.

Спеціальність олімпійський та професійний спорт

2. Код курсу.

[ІФВС].[Олімп_Проф_Спорт_06].[3_3.1_23]

3. Тип курсу

Обов’язковий

4. Рік навчання.

4-й

5. Семестри

7

6. Кількість кредитів ECTS.

1,5

7. Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача , який викладає дисципліну.

Нєчаєва Ольга Віталіївна – старший викладач кафедри фізичної реабілітації ї валеології, (3 корпус, ауд. 3-26 , e-mail: nechaevaolga@list.ru

8. Мета курсу (в термінах результату навчання й компетенції).

Мета курсу – навчання студентів основам масажу та самомасажу; формування у них загального уявлення про масаж як лікувально-оздоровчого та загально гігієнічного засобу; ознайомити з фундаментальними механізмами масажу та його впливу на діяльність органів та систем здорової та хворої людини, навчити фахівців кваліфіковано застосовувати комплекси масажних методів при різних патологічних та фізіологічних станах, та реально оцінювати ефективність використання масажу та самомасажу в загальній системі.

9. Передумови (актуальні знання, необхідні для опанування курсу).

Курс анатомії та фізіології людини, основи медичних знань

10. Зміст курсу.

Змістовні модулі та їхня структура

 


Загальна

Лекції

семінари / (пр. зан.)

лаб.

Самост.
модуль cьомого семестру
1.1.

Історія масажу та фізіологічний вплив масажу на організм людини.

6

24

1.2.

Системи, форми та методи масажу, їх характеристика. Гігієнічні вимоги до проведення масажу, масажиста та пацієнта.

8

26
Теми практичних занять
1.1.

Основні прийоми масажу. Погладжування. Фізіологічна дія на організм. Прийоми і техніка.

4
2
2

1.2.

Розтирання. Фізіологічна дія розтирання на організм. Методичні рекомендації з проведення розтирання.

4
2
2

1.3.

Розминання. Прийоми і техніка. Методичні рекомендації.

4
2
2

1.4.

Вібрація та ударні прийоми масажу. Фізіологічна дія на організм, прийоми і техніка.

4
2
2

1.5.

Масаж верхніх кінцівок

8
4
4

1.6.

Масаж нижніх кінцівок

8
4
4

1.7.

Масаж спини і таза

8
4
4

1.8.

Масаж живота

8
4
4

1.9.

Масаж голови, обличчя, шиї

8
4
4

1.10.

Спортивний масаж та самомасаж, характеристика.

11
6
5

.


Загальна кількість годин

81

4

34
43

11. Список рекомендованої навчальної літератури.

Основна навчальна література

 1. Белая Н.А. Массаж лечебный, оздоровительный: практическое пособие,-М., 1997.

 2. Бирюков А.А. Спортивный массаж.- М.: Академия, 2006.

 3. Бирюков А.А. Секреты массажа.- М.: Молодая гвардия,1991.

 4. Васичкин В.И. Справочник по массажу.- Л.; Медицина.1992.

 5. Васичкин В.И. Лечебный и гигиенический массаж.- Минск,1995.

 6. Васичкин.В.И. Большой справочник по массажу.- СПб.: Невская книга,2001.

 7. Гайда С.П. Анатомія і фізіологія людини. К., 2000, 192с.

 8. Дубровский В.И. Лечебный массаж.- Гуманит.изд.ВЛАДОС.2003.

 9. Зыкина О.В. Простые приемы оздоровительного массажа.-М.:Изд-во Эксимо,2005.

 10. Мойсак О.Д. Основи медичних знань і охорони здоров’я. Навчальний посібник для студентів педагогічних закладів освіти. К., Арістей, 2006, 592с.

 11. Степашко М.В., Сухостат Л.В. Масаж і лікувальна фізкультура в медицині.- Київ, Медицина,2006.

Додаткова навчальна література

  1. Воробьева Е.А., Губарь А.В., Сафьянникова Е.В., Анатомия и физиология , М., 2000, 252с.

  2. Дубровский В.И., Дубровская А.В. Практический массаж.-М.: Мартин,2001.

  3. Єфіменко П.Б. Техніка та методика масажу.-Х.: ОВС,2001.

  4. Епифанов В.В. Лечебный массаж: учеб.пособие.-М.,1997.

  5. Погосян М.М. Спортивный массаж: учеб. Пособие.- М.,2001.

  6. Сердюковская Г.Н., Гигиена детей и подростков, М., 1996, 280с.

  7. Сухомлинов О.К., Сірик Д.Л., Лікознавство, К., 2001, 165с.

  8. Фокин В.Н. Полный курс массажа: Учебное пособие.- М.:ФАИР-ПРЕСС,2001.

  9. Чупріна О.В., Основи медичних знань, долікарська допомога та медико-санітарна підготовка, К., 2006.
12. Методи викладання.

Діяльність студента:

 • слухання лекцій;

 • виступ з повідомленням на семінарі;

 • виголошення доповіді на семінарі;

 • участь у дискусії на семінарі;

 • складання конспектів уроків деяких тем ;

 • написання письмових кейсів;

 • засвоєння практичних навичок масажу;

 • засвоєння практичних навичок самомасажу окремих частин тіла.

Форма семестрового контролю:

7-й семестр – залік.13. Критерії оцінювання (у %).

Семестрова рейтингова оцінка розраховується, виходячи з критеріїв:

 • Засвоєння практичних навичок з проведення масажу 75%

(з них на к.с.р.) (15%)

 • участь у семінарах, дискусіях 10%

 • письмові кейси 5%

Карта оцінювання СРСВиди самостійної роботи студента

Максимальний бал рейтингу за вид (%)

1.

Засвоїти основні прийоми сегментарно-рефлекторного масажу (конспектування)

5%

2.

Визначить індивідуальний підхід до використання масажу у різних вікових групах (конспектування)

5%

3.

Засвоїти основні прийоми з єднотканого масажу (конспектування)

5%
14. Мови викладання.

Українська
1   ...   60   61   62   63   64   65   66   67   68


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка