Імені тараса шевченка” інститут фізичного виховання І спорту кафедра олімпійського та професійного спорту Луганськ – 2010Скачати 10.72 Mb.
Сторінка58/68
Дата конвертації03.04.2017
Розмір10.72 Mb.
1   ...   54   55   56   57   58   59   60   61   ...   68

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКАКафедра хімії та біохімії

Р О Б О Ч А Н А В Ч А Л Ь Н А П Р О Г Р А М А

дисципліни «Біохімія спорту»
для спеціальності «Спорт»

форма навчання денна


ЗАТВЕРДЖЕНО


на засіданні кафедри
Протокол № 1 від 26.08.2009 року

Завідувач кафедри___________В.Д. Дяченко


Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Перезатверджено: протокол №______ від ____________
Перезатверджено: протокол №______ від ____________

Погоджено:

Завідувач науково-

методичного відділу ___________ Л.П. Масюта

Луганськ 2009


Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Робоча навчальна програма

дисципліни „Біохімія спорту”1. Назва курсу.

„БІОХІМІЯ СПОРТУ”
Форма(-и) навчання: денна.

Спеціальність (-ості): спорт.

2. Код курсу.

[ІФВС].[Спорт_09].[3_1_12]

3. Тип курсу (обов’язковий або за вибором студента).

Обов’язковий

4. Рік (роки) навчання.

2-й

5. Семестр / семестри.

3

6. Кількість кредитів ECTS.

1,5

7. Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну.

Роман Сергій Володимирович – доцент кафедри хімії та біохімії, кандидат хімічних наук (2 корпус, ауд. 454 , e-mail: s.v.roman@mail.ru)

8. Мета курсу (в термінах результату навчання й компетенції).

Мета курсу – сформувати у студентів знання про особливості обміну речовин в організмі при м’язовій діяльності, біохімічні закономірності спортивного тренування, основи раціонального харчування, можливості оцінки рівня тренованості спортсменів та шляхи підвищення їх спортивної працездатності.

Вивчення біохімії спорту необхідне для вдосконалення методів тренування; регламентації спортивної роботи і відпочинку; правильної організації занять фізичними вправами з особами різного віку; раціоналізації харчування спортсменів; розробки шляхів реабілітації спортсменів; пошуку більш ефективних способів підвищення працездатності; оцінки рівня тренованості й відбору спортсменів шляхом біохімічного дослідження їх організму.9. Передумови (актуальні знання, необхідні для опанування курсу).

Університетський курс біохімії (семестр 1-й)

10. Зміст курсу.Змістовні модулі та їхня структура

 


загальна

лекції

семінари / (пр. зан.)

лаб.

самост.
Перший модуль
1.1.

Біохімія спорту як спеціальна галузь функціональної біохімії. Хімічний склад м’язової тканини. Хімізм м’язового скорочення

2

2
2
1.2.

Джерела енергії для м’язової діяльності

4

21.3.

Біохімічні зміни в організмі у процесі м’язової діяльності

8

4
2

2

1.4.

Біохімічні зміни при втомлені та в період відпочинку після м’язової роботи

6

2
2

2

1.5.

Біохімія нервової системи

4


4
Другий модуль
2.1.

Біохімічна адаптація організму до м’язової діяльності. Роль нервової системи і гормонів у цьому процесі

4

2
2
2.2.

Біохімічні основи спортивного тренування

10

4
2

4

2.3.

Біохімічна характеристика різних видів спорту

6


6

2.4.

Вікові особливості обміну речовин

4


4

2.5.

Біохімічні основи раціонального харчування спортсменів

6

4
2загальна кількість годин

54

20
12

22

11. Список рекомендованої навчальної літератури.

Основна навчальна література

1.Биохимия / Под ред. В. В. Меньшикова, Н. И. Волкова. – М., 1986.

2.Проскурина И. К. Биохимия : учеб. пособие / И. К. Проскурина. – М., 2003.

3.Химия и биологическая химия : учеб. пособие / Явоненко А. Ф., Яковенко Б. В., Крутовский С. В. [и др.]. – К., 1988.

4.Яковлев Н. Н. Биохимия / Н. Н. Яковлев. – М., 1974.

Додаткова навчальна література

1.Виру А. А. Гормоны и спортивная работоспособность / А. А. Виру, П. К. Кырге. – М., 1983.

2.Волков В. М. Восстановительные процессы в спорте / В. М. Волков. – М., 1977.

3.Зотов В. П. Восстановление работоспособности в спорте / В. П. Зотов. – К., 1990.

4.Калинский М. И. Биохимия мышечной деятельности / М. И. Калинский, В. А. Рогозкин. – К., 1989.

5.Колчинская А. З. Кислород. Физическое состояние. Работоспособность / А. З. Колчинская. – К., 1991.

6.Лоу К. Все о витаминах / К. Лоу. – М., 1995.

7.Меерсон Ф. З. Адаптация к стрессорным ситуациям и физическим нагрузкам / Ф. З. Меерсон, М. Г. Пшендин. – М., 1988.

8.Платонов В. Н. Адаптация в спорте / В. Н. Платонов. – К., 1988.

9.Рогозкин В. А. Методы биохимического контроля в спорте / В. А. Рогозкин. – Л., 1990.

10.Рогозкин В. А. Питание спортсменов / Рогозкин В. А., Пшендин А. И., Шишина Н. Н. – М., 1989.

11.Хочачка П. Стратегия биохимической адапттации / П. Хочачка, Дж. Сомеро. – М., 1977.

12.Яковлев Н. Н. Питание спортсмена / Н. Н. Яковлев. – М., 1967.13.Яковлев Н. Н. Химия движения / Н. Н. Яковлев. – Л., 1983.


12. Методи викладання.

Діяльність студента:

Поточний контроль:

дві письмові модульні роботи.Форма семестрового контролю:

екзамен.


13. Критерії оцінювання (у %).

Семестрова рейтингова оцінка розраховується, виходячи з критеріїв:

  • письмові модульні роботи 60% (у тому числі 15% на контроль самостійної роботи студента)

  • виконання програми лабораторних занять 30%

  • самостійна робота (реферати) 10%
Карта оцінювання СРСВиди самостійної роботи студента

Максимальний бал рейтингу за вид (%)

1.

Біохімія нервової системи (конспекту­вання, тема виноситься на модульний контроль)

5%

2.

Циклічні й ациклічні фізичні вправи: передстартовий стан і відновний період кожного виду вправ (конспектування, тема виноситься на модульний контроль)

5%

3.

Вікові особливості обміну речовин (конспектування, тема виноситься на модульний контроль)

5%

4.

Реферат з теми «Біохімічна характеристика обраного виду спорту»

10%
УСЬОГО:

25%

14. Мови викладання. Українська1   ...   54   55   56   57   58   59   60   61   ...   68


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка