Імені тараса шевченка” інститут фізичного виховання І спорту кафедра олімпійського та професійного спорту Луганськ – 2010Скачати 10.72 Mb.
Сторінка46/68
Дата конвертації03.04.2017
Розмір10.72 Mb.
1   ...   42   43   44   45   46   47   48   49   ...   68

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКАКафедра хімії та біохімії

Р О Б О Ч А Н А В Ч А Л Ь Н А П Р О Г Р А М А

дисципліни «Біохімія»
для спеціальності «Спорт»

форма навчання денна

ЗАТВЕРДЖЕНО
на засіданні кафедри
Протокол № 1 від 26.08.2009 року

Завідувач кафедри___________В.Д. Дяченко


Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Перезатверджено: протокол №______ від ____________
Перезатверджено: протокол №______ від ____________
Погоджено:

Завідувач науково-

методичного відділу ___________ Л.П. Масюта
Луганськ 2009


Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Робоча навчальна програма

дисципліни „Біохімія”1. Назва курсу.

„БІОХІМІЯ”
Форма(-и) навчання: денна.

Спеціальність (-ості): спорт.

2. Код курсу.

[ІФВС].[Спорт_09].[2_1_1]

3. Тип курсу (обов’язковий або за вибором студента).

Обов’язковий

4. Рік (роки) навчання.

1-й

5. Семестр / семестри.

1

6. Кількість кредитів ECTS.

2,5

7. Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну.

Роман Сергій Володимирович – доцент кафедри хімії та біохімії, кандидат хімічних наук (2 корпус, ауд. 454 , e-mail: s.v.roman@mail.ru)

8. Мета курсу (в термінах результату навчання й компетенції).

Мета курсу – вивчення хімічного складу живих організмів і хімічних процесів, що відбуваються у живих організмах та лежать в основі їх життєдіяльності. Курс біохімії представлений 2 розділами – статична біохімія (вивчається хімічний склад живих організмів), динамічна біохімія (вивчається обмін речовин і пов’язаний із ним обмін енергії).

Вивчення біохімії необхідне для формування чіткого матеріалістичного розуміння життєвих процесів та подальшого вивчення професійно-орієнтованих дисциплін. Біохімія закладає теоретичний фундамент для розкриття самої глибокої сутності біологічних явищ та процесів життєдіяльності.9. Передумови (актуальні знання, необхідні для опанування курсу).

Курси хімії і біології середньої школи

10. Зміст курсу.Змістовні модулі та їхня структура

 


загальна

лекції

семінари / (пр. зан.)

лаб.

самост.
Перший модуль
1.1.

Біохімія як наука. Історія розвитку біохімії. Хімічний склад живих організмів

2


2

1.2.

Білки

10

4
2

4

1.3.

Нуклеїнові кислоти

6

2
2

2

1.4.

Ферменти

6

2
2

2

1.5.

Хімія вуглеводів

6

2
2

2

1.6.

Хімія ліпідів

6

2
2

2

1.7

Вітаміни

6


6

1.8

Гормони

6


6
Другий модуль
2.1.

Загальні поняття про обмін речовин і енергії в організмі. Біологічне окиснення

6

24

2.2.

Обмін вуглеводів

6

2
2

4

2.3.

Обмін ліпідів (жирів)

6

2
4

2.4.

Обмін білків

8

2
4

2.5.

Обмін нуклеїнових кислот

6


6

2.6.

Водно-сольовий обмін

4


4

2.7

Інтеграція та регуляція процесів життєдіяльності

6


6
загальна кількість годин

90

20
12

58

11. Список рекомендованої навчальної літератури.

Основна навчальна література

1. Биохимия / Под ред. В. В. Меньшикова, Н. И. Волкова. – М. : Физкультура и спорт, 1986. – 384 с.

2. Проскурина И. К. Биохимия : учеб. пособие / И. К. Проскурина. – М. : ВЛАДОС-ПРЕСС, 2003. – 240 с.

3. Роман С. В. Біохімія : лабораторний журнал (для студентів нехімічних (небіо­логічних) спеціальностей педагогічного університету) / С. В. Роман, Л. М. Крючок. – Луганськ : Альма-матер, 2008. – 36 с.

4. Химия и биологическая химия : учеб. пособие / Явоненко А. Ф., Яковенко Б. В., Крутовский С. В. [и др.]. – К. : Вища школа, 1988. – 415 с.

5. Яковлев Н. Н. Биохимия / Н. Н. Яковлев. – М. : Физкультура и спорт, 1974. – 320 с.

Додаткова навчальна література


 1. Боєчко Ф. Ф. Біологічна хімія / Ф. Ф. Боєчко. – К. : Вища школа, 1995. – 536 с.

 2. Збарский Б. И. Биологическая химия / Збарский Б. И., Иванов И. И., Мардашев С. Р. – Л. : Медицина. Ленинградское отделение, 1972. – 582 с.

 3. Кильчевская М. А. Метаболический атлас / М. А. Кильчевская. – Минск : «Вышейшая школа», 1976. – 200 с.

 4. Мусил Я. Современная биохимия в схемах : пер. с англ. / Мусил Я., Новакова О., Кунц К. – М. : Мир, 1984. – 216 с.

 5. Савицкий И. В. Биологическая химия / И. В. Савицкий. – К. : Вища школа. Головное изд-во, 1982. – 472 с.

 6. Филиппович Ю. Б. Основы биохимии / Ю. Б. Филиппович. – М. : Изд-во «Агар», 1999. – 503 с.
12. Методи викладання.

Діяльність студента:

 • слухання лекцій;

 • участь у фронтальному опитувані на лабораторному занятті;

 • виконання лабораторного практикуму;

 • заповнення лабораторного журналу;

 • рішення біохімічних вправ;

 • конспектування тем для самостійної роботи;

 • написання рефератів.

Поточний контроль:

дві письмові модульні роботи.Форма семестрового контролю:

залік.


13. Критерії оцінювання (у %).

Семестрова рейтингова оцінка розраховується, виходячи з критеріїв:

 • письмові модульні роботи 60% (у тому числі 15% на контроль самостійної роботи студента)

 • виконання програми лабораторних занять 30%

 • самостійна робота (реферати) 10%
Карта оцінювання СРСВиди самостійної роботи студента

Максимальний бал рейтингу за вид (%)

1.

Обмін нуклеїнових кислот (конспекту­вання, тема виноситься на модульний контроль)

5%

2.

Водно-сольовий обмін (конспектування, тема виноситься на модульний контроль)

5%

3.

Інтеграція та регуляція процесів життєдіяльності (конспектування, тема виноситься на модульний контроль)

5%

4.

Реферат на тему «Вітаміни»

5%

5.

Реферат на тему «Гормони»

5%
УСЬОГО:

25%

14. Мови викладання. Українська1   ...   42   43   44   45   46   47   48   49   ...   68


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка