Імені тараса шевченка” інститут фізичного виховання І спорту кафедра олімпійського та професійного спорту Луганськ – 2010Скачати 10.72 Mb.
Сторінка33/68
Дата конвертації03.04.2017
Розмір10.72 Mb.
1   ...   29   30   31   32   33   34   35   36   ...   68

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА”Кафедра олімпійського та професійного спорту


Р О Б О Ч А Н А В Ч А Л Ь Н А П Р О Г Р А М А

дисципліни «Спортивні споруди та обладнання»

для спеціальності(ей): «Фізичне виховання», «Спорт»

форма навчання: денна (Ровеньківський факультет)

ЗАТВЕРДЖЕНО


на засіданні кафедри

Протокол №______від _____________


Завідувач кафедри___________(підпис)
Перезатверджено: протокол №______ від ____________
Перезатверджено: протокол №______ від ____________
Перезатверджено: протокол №______ від ____________

Погоджено:

Завідувач науково-

методичного відділу ___________ Л.П. Масюта

Луганськ 2009

Державний заклад

”Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”

Робоча навчальна програма

дисципліни „Спортивні споруди та обладнання” 1. Назва курсу.

«СПОРТИВНІ СПОРУДИ ТА ОБЛАДНАННЯ»

Форма(-и) навчання: денна.

Спеціальність (-ості): «Фізичне виховання», «Спорт».


 1. Код курсу.

[ІФВС].[Спорт_07].[3_3.1_13]

 1. Тип курсу (обов’язковий або за вибором студента).

Обов’язковий

 1. Рік (роки) навчання.

2-й

 1. Семестр / семестри.

4

 1. Кількість кредитів ECTS.

1,5

 1. Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну.

Андріенко Тамара Тимофіївна – старший викладач кафедри спортивних дисциплін (3 корп., ауд 3-07)

 1. Мета курсу (в термінах результату навчання й компетенції).

Метою вивчення дисципліни „Спортивні споруди та обладнання” є засвоєння відповідно нормативних даних і вимог, необхідних при спорудженні спортивних об’єктів. Придбання знаннь та практичних навичок, необхідних при експлуатації спортивних споруд. Оволодіння практикою будівництва простіших спортивних споруд, які не вимагають великих матеріальних і фінансових витрат. Знання основи організації проектування, будівництва, фінансування і експлуатації спортивних споруд.

 1. Передумови (актуальні знання, необхідні для опанування курсу).

При будівництві спортивних об’єктів необхідно ураховувати вимоги спортивної педагогіки (спортивні споруди спочатку повинні відповідати навчальному процесу, специфіки рухової діяльності, особливостям проведення занять, правилам змагань).

 1. Зміст курсу.Змістовні модулі та їхня структура

 


загальна

лекції

семінари / (пр. зан.)

лаб.

Самост.
Перший модуль
1.1

Вступ до предмету. Основи та структура навчального предмету.

2

2


1.2

Історичні відомості о спортивних спорудах

2

2


1.3

Організація, планування, нормативні вимоги до спортивних споруд

2

2


1.4

Класифікація та категорийність спортивних споруд

2

2


1.5

Спортивні майданчики і ігрові поля

2

2


1.6

Відкриті споруди для легкої атлетики

2

2


1.7

Спортивне ядро

2

2


1.8

Криті спортивні споруди

2

2

Другий модуль
2.1

Нестандартні устаткування і спортивний інвентар.

2
22.2

Спортивні споруди у сільській місцевості

2
22.3

Шкільні спортивні майданчики та фізкультурні зали.

2
22.4

Стадіони, спортивні корпуси для занять фізичними вправами в школі

2
22.5

Обладнання фізкультурного залу для занять з гімнастики.

2
22.6

Обладнання залу для занять спортивними іграми

2
22.7

Забезпечення безпеки занять фізичними вправами

2
22.8

Споруди для водних видів спорту

31


31

2.9

Споруди для зимових видів спорту

20


20
загальна кількість годин

81

16

14
51
 1. Список рекомендованої навчальної літератури.

Основна навчальна література

 1. Берменд Г. изготовление спортивного инвентаря – М.: ФИС, 1970.

 2. Бородай К.И. Сооружение для зимних видов спорта и отдыха – М.: ФИС, 1978.

 3. Бородай К.И. Спортивные залы, легкоатлетические манежи: заруб. опыт – М.: Просвещение, 1980.

 4. Булгаков А.М. Строительство плоскостных спортивных сооружений –М.: ФИС, 1987.

 5. Дуранина И.С.Спортивные и зрелищные здания Ленинграда: – Л.: 1974.

 6. Кистяковский А. Ю. Проектирование спортивных сооружений – М.: ФИС, 1980

 7. МАшинский В.А. Спортивные центры больших городов, – М.: ФИС. 1980.

 8. Пособие по проектированию сети физкультурно-спортивных сооружений городов различной величины – М.: Просвещение, 1980.

Додаткова навчальна література

  • Скаленко А.М., Скаленко А.Г. Нестандартное оборудование в общеобразовательной школе. Ворошиловград, 1984.

  • Спортивные сооружения. Учебник для институтов физкультуры – М.: ФИС, 327 с., 1976.

  • Характеристика нестандартного оборудования для занятий по физическому воспитанию в школе. Киев. РУМК Минпроса УССР, 1988

 1. Методи викладання.

Діяльність студента:

 • слухання лекцій;

 • самостійне конспектування першоджерел та їх аналіз;

 • діяльність студента на практичних заняттях;

 • написання рефератів та конспектів занять.

Поточний контроль:

дві письмові модульні роботи;

Форма семестрового контролю:

залік.


 1. Критерії оцінювання (у %).

Семестрова рейтингова оцінка розраховується, виходячи з критеріїв:

 • письмова модульна робота І 25% (5 питання по 5 балів кожне = 25 балів)

 • письмова модульна робота ІІ 25% (5 питання по 5 балів кожне = 25 балів)

 • написання реферату 50% (5 рефератів по 10 балів = 50 балів)

Карта оцінювання СРСВиди самостійної роботи студента

Максимальний бал рейтингу за вид (%)

1

написання реферату

50%
 1. Мови викладання.

Українська

Визначення оцінки необхідно встановлювати за шкалою ЕСТS:

Шкала ЕСТS

Національна шкала

Відсоток

Шкала ЕСТS

відмінно

90 – 100%

А – відмінно – відмінне виконання роботи з незначною кількістю помилок

добре

83 – 89%

В – дуже добре – вище середнього рівня з кількома помилками

добре

75 – 82%

С – добре – загалом правильна робота з кількома грубими помилками

задовільно

63 – 74%

D задовільно – посередньо, зі значною кількістю недоліків

задовільно

50 – 62%

Е достатньо – виконання задовольняє мінімальні критерії оцінки

незадовільно

21 – 49%

незадовільно – для одержання кредиту потрібне деяке доопрацювання

незадовільно

0 – 20%

F незадовільно – необхідне повторне вивчення дисципліни.

НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ 3 КУРСУ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


1   ...   29   30   31   32   33   34   35   36   ...   68


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка