Імені тараса шевченка” інститут фізичного виховання І спорту кафедра олімпійського та професійного спорту Луганськ – 2010Скачати 10.72 Mb.
Сторінка31/68
Дата конвертації03.04.2017
Розмір10.72 Mb.
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   ...   68

ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА


Кафедра олімпійського та професійного спорту
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

дисципліни „Спортивно-педагогічне вдосконалення з футзалу”


для спеціальності(ей) „Олімпійський та професійний спорт”,

„Фізичне виховання”,

„Фізична реабілітація”

форма навчання денна

ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні кафедри

Протокол № ___ від ___________________

Завідувач кафедри _____________ (підпис)

Перезатверджено протокол № ___ від ___________________

Перезатверджено протокол № ___ від ___________________

Перезатверджено протокол № ___ від ___________________

Погоджено:

Завідувач науково-

методичного відділу ______________ Л. П. Масюта

Луганськ 2009


Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Робоча навчальна програма

дисципліни „Спортивно-педагогічне вдосконалення з футзалу”

1. Назва курсу.

„Спортивно-педагогічне вдосконалення з футзалу”
Форма(-и) навчання: денна.

Спеціальність (-ості): Олімпійський та професійний спорт, Фізичне виховання, Фізична реабілітація2. Код курсу.

[ІФВС].[ОПС_09].[3_3_1]

3. Тип курсу (обов’язковий або за вибором студента).

За вибором студента

4. Рік (роки) навчання.

1-5-й

5. Семестр / семестри.

1-10

6. Кількість кредитів ECTS.

4,5

7. Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну.

Костюнін Андрій Володимирович – викладач кафедри олімпійського та професійного спорту (3 корпус, ауд. 3-14)

8. Мета курсу (в термінах результату навчання й компетенції).

Мета курсу – засвоєння студентами комплексу знань, умінь і навичок, що дозволить проводити заняття на високому професійному рівні з футзалу в спортивних клубах й секціях. Означений цикл орієнтований насамперед на навчальну роботу, заходи в режимі навчального й подовженого дня та позакласну роботу (масові форми спортивної роботи).

У процесі вивчення курсу СПВ з футзалу студенти оволодівають більш глибокими знаннями, уміннями й навичками проведення позакласної (спортивні секції, змагання) і позашкільної роботи (тренувальні заняття у дитячо-юнацьких спортивних школах, за місцем проживання, різноманітні змагання, таборах відпочинку тощо).Програма передбачає вирішення двох завдань: перше – сформувати в майбутніх фахівців з фізичного виховання основи техніки обраної дисципліни, забезпечити достатньо високий рівень спортивної підготовленості; друге – розкрити технологію професійної діяльності викладача фізичного виховання і тренера з футзалу.

9. Передумови (актуальні знання, необхідні для опанування курсу).

Досвід тренувань з футзалу у дитячо-юнацьких спортивних школах, позашкільних спортивних секціях, спортивних клубах

10. Зміст курсу.Змістовні модулі та їхня структура

загальна

лекції

семінари / (пр. зан.)

лаб.

самост.
Перший модуль.
1.1.

Знайомство зі студентами, інструктаж за технікою безпеки під час занять. Узагальнення особистих даних студентів: спеціальність, курс, група, вік, розряд, вага, зріст, стаж занять футзалом (футболом).

3
31.2.

Ознайомлення з історією виникнення футзалу.

3
31.3.

Історія розвитку футзалу в Україні.

3
31.4.

Ознайомлення з правилами гри у футзал.

3
31.5.

Комплекс вправ ОФП у футзалі.

3
31.6.

Комплекс бігових вправ у футзалі.

3
31.7.

Розвиток гнучкості у футзалі: шпагати, гнучкість хребта.

3
31.8.

Контрольні нормативи (тестування).

3
31.9.

Підвищення рівня розвитку сили в тренажерному залі: вправи для м’язів ніг.

3
31.10.

Навчання техніці ведення м’яча у футзалі: внутрішнєю, зовнішнєю сторонами стопи, під подошву.

3
31.11.

Кросова підготовка – біг 3 км

3
31.12.

Навчання техніці передачі м’яча внутрішнєю та зовнішнєю сторонами стопи, низом.

3
31.13.

Підвищення рівня розвитку сили в тренажерному залі: вправи для м’язів спини.

3
31.14.

Розвиток швидкісно-силових якостей у футзалі.

3
31.15.

Навчання техніці зупинки м'яча у футзалі.

3
31.16.

Розвиток загальної витривалості у футзалі: тест Купера.

3
31.17.

Навчання техніці жонглювання м’ячем різними способами.

3
31.18.

Знайомство з тактичними схемами побудови гри у футзал.

3
31.19.

Розвиток спеціальної витривалості у футзалі: біг 10х30 м

3
31.20.

Підвищення рівня розвитку сили в тренажерному залі: вправи для м’язів тулуба.

3
31.21.

Відпрацювання ведення м’яча різними способами: внутрішнєю, зовнішнєю сторонами стопи, під подошву.

3
31.22.

Навчання техніці передачі м’яча внутрішнєю та зовнішнєю сторонами стопи, верхом.
1.23.

Розвиток технічної майстерності у футзалі: тест – ведення м’яча 30 м (фіксують час проходження відрізку).

3
31.24.

Відпрацювання жонглювання м’ячем різними способами.

3
31.25.

Тактична підготовка у футзалі.

3
31.26.

Навчання техніці ударів по воротах у футзалі.

3
31.27.

Підвищення рівня розвитку сили в тренажерному залі: вправи для м’язів рук.

3
31.28.

Розвиток технічної майстерності у футзалі.

3
31.29.

Оцінка спеціальної витривалості у футзалі.

3
31.30.

Комплекс вправ СФП у футзалі.

3
31.31.

Змагання з футзалу між студентами групи СПВ (старши курси проти молодших).

3
31.32.

Розвиток швидкості у футзалі.

3
31.33.

Психологічні тести для спортсменів.

3
31.34.

Навчання техніці обведень та дриблінгу у футзалі.

3
31.35.

Підвищення рівня розвитку сили в тренажерному залі: вправи для малих груп м’язів.

3
31.36.

Розіграш стандартних положень у футзалі.

3
31.37.

Відпрацювання передач м’яча різними способами у футзалі.

3
31.38.

Відеозаняття: перегляд та розбір останніх турнірів з футзалу.

3
31.39.

Прийняття та запитання до рефератів за темами з футзалу.

3
31.40.

Підрахунки і оголошення балів за перший модуль.

3
3


Другий модуль.
2.1.

Ознайомлення студентів з програмою на модуль В, інструктаж за технікою безпеки під час занять. Узагальнення особистих даних студентів: спеціальність, курс, група, вік, розряд, вага, зріст, стаж занять футзалом (футболом).

3
32.2.

Методика навчання тактики у футзалі.

3
32.3.

Суддівство у футзалі.

3
32.4.

Комплекс вправ ОФП у футзалі.

3
32.5.

Розвиток гнучкості у футзалі.

3
32.6.

Підвищення рівня розвитку сили в тренажерному залі: вправи для м’язів ніг.

3
32.7.

Розвиток швидкісно-силових якостей у футзалі.

3
32.8.

Підвищення рівня розвитку сили в тренажерному залі: вправи для м’язів спини.

3
32.9.

Відпрацювання тактичних схем побудови гри у футзал.

3
32.10.

Техніко-тактична підготовка у футзалі.

3
32.11.

Розвиток швидкісно-силових якостей у футзалі.

3
32.12.

Розвиток загальної витривалості у футзалі: тест Купера.

3
32.13.

Розвиток швидкісно-силових якостей у футзалі.

3
32.14.

Оцінка технічної майстерності гравців у футзал.

3
32.15.

Відпрацювання техніці жонглювання м’ячем у футзалі.

3
32.16.

Розвиток спеціальної витривалості у футзалі.

3
32.17.

Відпрацювання стандартних положень у футзалі.

3
32.18.

Підвищення рівня розвитку сили в тренажерному залі: вправи для м’язів тулуба.

3
32.19.

Відпрацювання техніці ударів по воротах у футзалі.

3
32.20.

Навчання техніці обманних рухів у футзалі.

3
32.21.

Розвиток швидкості у футзалі.

3
32.22.

Відпрацювання передач м’яча у футзалі.

3
32.23.

Відпрацювання суддівських жестів у футзалі.

3
32.24.

Оцінка спеціальної витривалості у фут залі – тест 10х30 м

3
32.25.

Оцінка сили ніг гравців у футзал.

3
32.26.

Підвищення рівня розвитку сили в тренажерному залі: вправи для м’язів ніг.

3
32.27.

Відпрацювання техніці жонглювання м’ячем та елементів дриблінгу у футзалі.

3
32.28.

Відпрацювання побудови тактичних схем у нападі.

3
32.29.

Комплекс вправ СФП у футзалі.

3
32.30.

Відпрацювання побудови тактичних схем у захисті.

3
32.31.

Змагання з футзалу між студентами групи СПВ (старши курси проти молодших).

3
32.32.

Відпрацювання техніці обманних рухів у футзалі.

3
32.33.

Розвиток спеціальної витривалості у футзалі.

3
32.34.

Розвиток гнучкості у футзалі.

3
32.35.

Підвищення рівня розвитку сили в тренажерному залі: вправи для малих груп м’язів.

3
32.36.

Кросова підготовка – біг 3 км

3
32.37.

Психологічні тести для спортсменів.

3
32.38.

Відеозаняття: перегляд та розбір останніх турнірів з футзалу.

3
32.39.

Прийняття та запитання до рефератів за темами з футзалу.

3
32.40.

Підрахунки і оголошення балів за другий модуль.

3
3


загальна кількість годин

240
240


1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   ...   68


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка