Імені тараса шевченка” інститут фізичного виховання І спорту кафедра олімпійського та професійного спорту Луганськ – 2010Скачати 10.72 Mb.
Сторінка28/68
Дата конвертації03.04.2017
Розмір10.72 Mb.
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   ...   68
2.4.

Підвищення рівню розвитку сили в тренажерному залі

6
62.5.

Кросова підготовка

6
62.6.

Підвищення рівня розвитку швидкісно-силових якостей в тренажерному залі

6
62.7.

Підвищення рівня розвитку гнучкості в основних суглобах в тренажерном залі

3
32.8.

Підвищення рівня розвитку спритності засобами ЗФП

3
32.9.

Підвищення рівня розвитку сили засобами плавальної підготовки з використанням гальмових пристроїв

6
62.10.

Підвищення рівня розвитку швидкісно-силових якостей засобами плавальної підготовки з використанням гальмових пристроїв

6
62.11.

Підвищення рівня розвитку швидкості

12
122.12.

Підвищення рівня розвитку загальної витривалості

12
122.13.

Підвищення рівня розвитку спеціальної витривалості

20
202.14.

Перегляд та розбір відеоматеріалів з техніки плавання

2
22.15.

Правила змагань з плавання

2
22.16.

Тактична підготовка плавця

2
22.17.

Учбова практика з проведення тренувального заняття

10
102.18.

Участь у суддівстві змагань

3
32.19.

Участь у контрольних та планових змаганнях

3
32.20.

Прийом контрольних нормативів з плавальної фізичної та технічної підготовки

2
2


ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ГОДИН

240
24011. Список рекомендованої навчальної літератури.

Основна навчальна література

1. Никитский Б. М. Плавание / Б. М. Никитский. – М.: Просвещение, 1981. – 304 с.

2. Парфенов В. А. Плавание / В. А. Парфенов. – К.: «Вища школа», 1978. – 288 с.

3. Платонов В. Н. Плавание / В. Н. Платонов. – К.: Олимпийская литература, 2000. – 496 с.

4. Булгакова Н. Ж. Спортивное плавание / Н. Ж. Булгакова. – М.: ФОН, 1996.– 430 с.

5. Платонов В. Н. Золоті сторінки олімпійського спорту України / В. Н. Платонов. – К.: Олімпійська література, 2000. – 192 с.

6. Платонов В. Н. Общая теория подготовки спортсменов в олимпийском спорте / В. Н. Платонов. – К.: Здоров’я, 1990. – 220 с

7. Платонов В. Н. Олимпийский спорт: учебник для студентов ВУЗов: в 2 кн. /

В. Н. Платонов, С. И. Гуськов. – М.: Олимпийская литература, 1992. – 495 с.

8. Платонов В. Н. Сильнейшие пловцы мира / В. Н. Платонов, С. Л. Фесенко. –

М.: Физкультура и спорт, 1990. – 304 с.

9. Платонов В. Н. Тренировка пловцов високого класса / В. Н. Платонов,

С. М. Вайцеховский. – М.: ФиС, 1985. – 256 с.

10. Платонов В. Н. Сильнейшие пловцьі мира / В. Н. Платонов, С. Л. Фесенко. –

М.: Физкультура и спорт, 1990. – 304 с.

11. Платонов В.Н. Физическая підготовка пловцов високого класса /

В.Н. Платонов. – К.: Здоров’я, 1983. – 168 с.Додаткова навчальна література 1. Батырев М. Спортивное питание / М. Батырев, Т. Батырева. – СПб.: Питер, 2005. – 144 с.

 2. Волков В. Н. Теоретические основы и прикладные аспекты управления состоянием тренированности в спорте: монография / В. Н. Волков. – Челябинск: Факел, 2000. – 252 с.

 3. Запорожанов В. А. Контроль в спортивной тренировке / В. А. Запорожанов. – Киев: Здоров’я, 1998. – 141 с.

 4. Круговий метод тренування на заняттях з фізичного виховання (ВНЗ): Навч. посіб. / Т. І. Гаркавенко, З. Ю. Чочарай, Г. В. Данько, Т. Г.-Х. Чочарай. – К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2004. – 66 с.

 5. Максименко Г. М. Спортивно-педагогічне вдосконалювання (легка атлетика): Навч. посібник / Г. М. Максименко. – К.: Вища шк., 1992. – 294 с.

 6. Матвеев Л. П. Основы общей теории спорта и системы подготовки спортсменов / Л. П. Матвеев. – К.: Олимпийская литература, 1999. – 320 с.

 7. Платонов В. Н. Олимпийский спорт: Учебник. В 2 кн. / В. Н. Платонов, С. И. Гуськов. – К.: Олимпийская литература, 1994. – Кн. 1. – 496 с.

 8. Платонов В. Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Общая теория и ее практические приложения / В. Н. Платонов. – К.: Олимпийская литература, 2004. – 808 с.

 9. Смирнов В. М. Физиология физического воспитания и спорта: Учебник / В. М. Смирнов, В. И. Дубровский. – М.: Владос, 2002. – 508 с.

 10. Энциклопедия Олимпийского спорта / Под общ.ред. В. Н. Платонова. Т. 2. – К.: Олимпийская литература, 2004. – 583 с.

12. Методи викладання.

Діяльність студента:

 • відвідування практичних занять;

 • виконання контрольних нормативів;

 • участь у змаганнях з плавання (1 раз на семестр);

 • участь у суддівстві змагань з плавання (1 раз на семестр);

 • проведення практичного заняття (частини заняття) з плавання (1 раз на семестр);

 • самостійне конспектування першоджерел та їх аналіз;

 • написання рефератів по техніці плавання та методики навчання

Поточний контроль:

Контрольні нормативи з фізичної та технічної підготовки.

Форма семестрового контролю:

залік.


13. Критерії оцінювання (у %).

Семестрова рейтингова оцінка розраховується, виходячи з критеріїв:

 • контрольні нормативи з фізичної та технічної підготовки – 60%

 • участь у змаганнях (суддівстві змагань) з плавання, отримання спортивних розрядів з плавання, додаткове відвідування тренувань у спортивних секціях (клубах) з плавання, відвідування семінарів підвищення спортивної майстерності з плавання, проведення практичного заняття (частини заняття) з плавання – 30%

 • самостійна робота (реферат або наукова стаття) – 10%
Національна

шкала

Відсоток

Шкала ЕСТS

відмінно

90 – 100%

А – відмінно – відмінне виконання роботи з незначною кількістю помилок

добре

83 – 89%

В – дуже добре – вище середнього рівня з кількома помилками

добре

75 – 82%

С – добре – загалом правильна робота з кількома грубими помилками

задовільно

63 – 74%

D – задовільно – посередньо, зі значною кількістю недоліків

задовільно

50 – 62%

Е – достатньо – виконання задовольняє мінімальні критерії оцінки

незадовільно

21 – 49%

– незадовільно – для одержання кредиту потрібне деяке доопрацювання

незадовільно

0 – 20%

F – незадовільно – необхідне повторне вивчення дисципліни.
14. Мови викладання.

Українська
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   ...   68


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка