Імені тараса шевченка” інститут фізичного виховання І спорту кафедра олімпійського та професійного спорту Луганськ – 2010Скачати 10.72 Mb.
Сторінка25/68
Дата конвертації03.04.2017
Розмір10.72 Mb.
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   ...   68

ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА


Кафедра олімпійського та професійного спорту
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

дисципліни „Спортивно-педагогічне вдосконалення з плавання”


для спеціальності(ей) „Олімпійський та професійний спорт”,

„Фізичне виховання”,

„Фізична реабілітація”

форма навчання денна

ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні кафедри

Протокол № ___ від ___________________

Завідувач кафедри _____________ (підпис)

Перезатверджено протокол № ___ від ___________________

Перезатверджено протокол № ___ від ___________________

Перезатверджено протокол № ___ від ___________________

Погоджено:

Завідувач науково-

методичного відділу ______________ Л. П. Масюта

Луганськ 2009


Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Робоча навчальна програма

дисципліни „Спортивно-педагогічне вдосконалення з плавання”

1. Назва курсу.

„Спортивно-педагогічне вдосконалення з плавання”
Форма(-и) навчання: денна.

Спеціальність (-ості): Олімпійський та професійний спорт, Фізичне виховання, Фізична реабілітація2. Код курсу.

[ІФВС].[ОПС_09].[3_3_1]

3. Тип курсу (обов’язковий або за вибором студента).

За вибором студента

4. Рік (роки) навчання.

1-5-й

5. Семестр / семестри.

1-10

6. Кількість кредитів ECTS.

4

7. Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну.

Безручко Андрій Валерійович – викладач кафедри олімпійського і професійного спорту (3 корпус, ауд. 3-14)

8. Мета курсу (в термінах результату навчання й компетенції).

Мета курсу – засвоєння студентами комплексу знань, умінь і навичок, що дозволить проводити заняття на високому професійному рівні з плавання в ДЮСШ, спортивних клубах й секціях. Означений цикл орієнтований насамперед на навчальну роботу, заходи в режимі навчального й подовженого дня та позакласну роботу (масові форми спортивної роботи).

У процесі вивчення курсу СПВ з плавання студенти оволодівають більш глибокими знаннями, уміннями й навичками проведення позакласної (спортивні секції, змагання) і позашкільної роботи (тренувальні заняття у дитячо-юнацьких спортивних школах, за місцем проживання, різноманітні змагання, таборах відпочинку тощо).Програма передбачає вирішення двох завдань: перше – сформувати в майбутніх фахівців з фізичного виховання основи техніки обраної дисципліни, забезпечити достатньо високий рівень спортивної підготовленості; друге – розкрити технологію професійної діяльності викладача фізичного виховання і тренера з плавання.

9. Передумови (актуальні знання, необхідні для опанування курсу).

Досвід тренувань з плавання у дитячо-юнацьких спортивних школах, позашкільних спортивних секціях, спортивних клубах

10. Зміст курсу.Змістовні модулі та їхня структура

загальна

лекції

семінари (пр. зан.)

лаб.

самост.
Перший модуль
1.1.

Знайомство зі студентами, інструктаж за технікою безпеки під час занять. Узагальнення особистих даних студентів: спеціальність, курс, група, вік, розряд, стаж занять плаванням

2
21.2.

Історія розвитку плавання

2
21.3.

Ознайомлення з технікою плавання спортивними способами

4
41.4.

Вдосконалення техніки спортивних способів плавання

12
121.5.

Вдосконалення техніки стартів

2
21.6.

Вдосконалення техніки поворотів

2
21.7.

Підвищення рівню розвитку сили в тренажерному залі

6
61.8.

Кросова підготовка

6
61.9.

Підвищення рівня розвитку швидкісно-силових якостей в тренажерному залі

6
61.10.

Підвищення рівня розвитку гнучкості в основних суглобах в тренажерному залі

3
31.11.

Підвищення рівня розвитку спритності засобами ЗФП

3
31.12.

Підвищення рівня розвитку сили засобами плавальної підготовки з використанням гальмових пристроїв

6
61.13.

Підвищення рівня розвитку швидкісно-силових якостей засобами плавальної підготовки з використанням гальмових пристроїв

6
61.14.

Підвищення рівня розвитку швидкості

12
121.15.

Підвищення рівня розвитку загальної витривалості

12
121.16.

Підвищення рівня розвитку спеціальної витривалості

16
161.17.

Перегляд та розбір відеоматеріалів з техніки плавання

2
21.18.

Правила змагань з плавання

2
21.19.

Тактична підготовка плавця

2
21.20.

Учбова практика з проведення підготовчої частини заняття

6
61.21.

Участь у суддівстві змагань

3
31.22.

Участь у контрольних та планових змаганнях

3
31.23.

Прийом контрольних нормативів з плавальної фізичної та технічної підготовки

2
2


Другий модуль
2.1.

Вдосконалення техніки спортивних способів плавання

12
122.2.

Вдосконалення техніки стартів

2
22.3.

Вдосконалення техніки поворотів

2
2


1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   ...   68


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка