Імені тараса шевченка” інститут фізичного виховання І спорту кафедра олімпійського та професійного спорту Луганськ – 2010Скачати 10.72 Mb.
Сторінка24/68
Дата конвертації03.04.2017
Розмір10.72 Mb.
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   68
11. Список рекомендованої навчальної літератури.

Основна навчальна література

 1. Волков В. Н. Теоретические основы и прикладные аспекты управления состоянием тренированности в спорте: монография / В. Н. Волков. – Челябинск: Факел, 2000. – 252 с.

 2. Запорожанов В. А. Контроль в спортивной тренировке / В. А. Запорожанов. – Киев: Здоров’я, 1998. – 141 с.

 3. Круговий метод тренування на заняттях з фізичного виховання (ВНЗ): Навч. посіб. / Т. І. Гаркавенко, З. Ю. Чочарай, Г. В. Данько, Т. Г.-Х. Чочарай. – К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2004. – 66 с.

 4. Купцов А.П. Спортивная борьба / А.П.Купцов – М.: Физкультура и спорт, 1978. – 424 с.

 5. Кутепов В.М.. Схватка / В.М. Кутепов. – М.: Молодая гвардия, 1979. – 424 с.

 6. Максименко Г. М. Спортивно-педагогічне вдосконалювання (легка атлетика): Навч. посібник / Г. М. Максименко. – К.: Вища шк., 1992. – 294 с.

 7. Матвеев Л. П. Основы общей теории спорта и системы подготовки спортсменов / Л. П. Матвеев. – К.: Олимпийская литература, 1999. – 320 с.

 8. Новиков А.А. Спортивная борьба / А.А.Новиков. – М.: Физкультура и спорт, 1971. – 496 с.

 9. Олешко В. Г. Силові види спорту: Підручник для вузів фізичного виховання і спорту / В. Г. Олешко. – К. „Олімпійська л-ра”, 1999. – 288 с.

 10. Платонов В. Н. Олимпийский спорт: Учебник. В 2 кн. / В. Н. Платонов, С. И. Гуськов. – К.: Олимпийская литература, 1994. – Кн.1. – 496 с.

 11. Платонов В. Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Общая теория и ее практические приложения / В. Н. Платонов. – К.: Олимпийская литература, 2004. – 808 с.

 12. Смирнов В. М. Физиология физического воспитания и спорта: Учебник / В. М. Смирнов, В. И. Дубровский. – М.: Владос, 2002. – 508 с.

 13. Энциклопедия Олимпийского спорта / Под общ.ред. В. Н. Платонова. Т. 2. – К.: Олимпийская литература, 2004. – 583 с.

12. Методи викладання.

Діяльність студента:

 • відвідування практичних занять;

 • виконання контрольних нормативів;

 • участь у змаганнях з греко-римської боротьби (1 раз на семестр);

 • участь у суддівстві змагань з греко-римської боротьби (1 раз на семестр);

 • проведення практичного заняття (частини заняття) з греко-римської боротьби (1 раз на семестр);

 • самостійне конспектування першоджерел та їх аналіз;

 • написання рефератів за вільною темою греко-римської боротьби (1 раз на семестр).

Поточний контроль:

Контрольні нормативи з фізичної та технічної підготовки.

Форма семестрового контролю:

залік.


13. Критерії оцінювання (у %).

Семестрова рейтингова оцінка розраховується, виходячи з критеріїв:

 • контрольні нормативи з фізичної та технічної підготовки – 60%

 • участь у змаганнях (суддівстві змагань) з греко-римської боротьби , отримання спортивних розрядів з греко-римської боротьби , додаткове відвідування тренувань у спортивних секціях (клубах) з греко-римської боротьби , відвідування семінарів підвищення спортивної майстерності з греко-римської боротьби , проведення практичного заняття (частини заняття) з греко-римської боротьби – 30%

 • самостійна робота (реферат або наукова стаття) – 10%
Національна

шкала


Відсоток

Шкала ЕСТS

відмінно

90 – 100%

А – відмінно – відмінне виконання роботи з незначною кількістю помилок

добре

83 – 89%

В – дуже добре – вище середнього рівня з кількома помилками

добре

75 – 82%

С – добре – загалом правильна робота з кількома грубими помилками

задовільно

63 – 74%

D – задовільно – посередньо, зі значною кількістю недоліків

задовільно

50 – 62%

Е – достатньо – виконання задовольняє мінімальні критерії оцінки

незадовільно

21 – 49%

FХ – незадовільно – для одержання кредиту потрібне деяке доопрацювання

незадовільно

0 – 20%

F – незадовільно – необхідне повторне вивчення дисципліни.
14. Мови викладання.

Українська
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   68


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка