Імені тараса шевченка” інститут фізичного виховання І спорту кафедра олімпійського та професійного спорту Луганськ – 2010Скачати 10.72 Mb.
Сторінка21/68
Дата конвертації03.04.2017
Розмір10.72 Mb.
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   68

ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
Кафедра олімпійського та професійного спорту
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

дисципліни „Спортивно-педагогічне вдосконалення з східних єдиноборств”


для спеціальності(ей) „Олімпійський та професійний спорт”,

„Фізичне виховання”,

„Фізична реабілітація”

форма навчання денна

ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні кафедри

Протокол № ___ від ___________________

Завідувач кафедри _____________ (підпис)

Перезатверджено протокол № ___ від ___________________

Перезатверджено протокол № ___ від ___________________

Перезатверджено протокол № ___ від ___________________

Погоджено:

Завідувач науково-

методичного відділу ______________ Л. П. Масюта


Луганськ 2009


Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Робоча навчальна програма

дисципліни „Спортивно-педагогічне вдосконалення з східних єдиноборств”

1. Назва курсу.

„Спортивно-педагогічне вдосконалення з східних єдиноборств”
Форма(-и) навчання: денна.

Спеціальність (-ості): Олімпійський та професійний спорт, Фізичне виховання, Фізична реабілітація2. Код курсу.

[ІФВС].[ОПС_09].[3_3_1]

3. Тип курсу (обов’язковий або за вибором студента).

За вибором студента

4. Рік (роки) навчання.

1-5-й

5. Семестр / семестри.

1-10

6. Кількість кредитів ECTS.

4

7. Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну.

Саєнко Володимир Григорович – доцент кафедри олімпійського і професійного спорту, кандидат наук з фізичного виховання і спорту (3 корпус, ауд. 3-14)

8. Мета курсу (в термінах результату навчання й компетенції).

Мета курсу – засвоєння студентами комплексу знань, умінь і навичок, що дозволить проводити заняття на високому професійному рівні з різних видів єдиноборств в спортивних клубах й секціях. Означений цикл орієнтований насамперед на навчальну роботу, заходи в режимі навчального й подовженого дня та позакласну роботу (масові форми спортивної роботи).

У процесі вивчення курсу СПВ з східних єдиноборств студенти оволодівають більш глибокими знаннями, уміннями й навичками проведення позакласної (спортивні секції, змагання) і позашкільної роботи (тренувальні заняття у дитячо-юнацьких спортивних школах, за місцем проживання, різноманітні змагання, таборах відпочинку тощо).Програма передбачає вирішення двох завдань: перше – сформувати в майбутніх фахівців з фізичного виховання основи техніки обраної дисципліни, забезпечити достатньо високий рівень спортивної підготовленості; друге – розкрити технологію професійної діяльності викладача фізичного виховання і тренера з обраного виду східних єдиноборств.

9. Передумови (актуальні знання, необхідні для опанування курсу).

Досвід тренувань з будь-якого виду єдиноборств у дитячо-юнацьких спортивних школах, позашкільних спортивних секціях, спортивних клубах

10. Зміст курсу.Змістовні модулі та їхня структура

загальна

лекції

семінари / (пр. зан.)

лаб.

самост.
Перший модуль
1.1.

Знайомство зі студентами, інструктаж за технікою безпеки під час занять. Узагальнення особистих даних студентів: спеціальність, курс, група, вік, розряд, вага, зріст, стаж занять східними єдиноборствами

3
31.2.

Історія розвитку різних видів єдиноборств

3
31.3.

Ознайомлення з технікою поєдинків у різних видах єдиноборств

3
31.4.

Комплекс вправ ОФП в східних єдиноборствах

3
31.5.

Розвиток техніки в східних єдиноборствах: виконання комбінації ударів на швидкість

3
31.6.

Розвиток гнучкості в східних єдиноборствах: шпагати, гнучкість хребта і плечового поясу

3
31.7.

Кросова підготовка – біг 3 км

3
31.8.

Підвищення рівня розвитку сили в тренажерному залі: вправи для м’язів ніг

3
31.9.

Підвищення рівня розвитку сили в тренажерному залі: вправи для м’язів плечового поясу

3
31.10.

Кросова підготовка – біг 5 км

3
31.11.

Розвиток швидкісно-силових якостей в східних єдиноборствах

3
31.12.

Розвиток загальної витривалості в східних єдиноборствах: тест Купера

3
31.13.

Навчання техніці ударів руками в середній рівень у єдиноборців

3
31.14.

Розвиток швидкісно-силових якостей в східних єдиноборствах

3
31.15.

Оцінка сили плечового поясу у єдиноборців

3
31.16.

Укріплення фізичної підготовки студентів засобами набивки

3
31.17.

Розвиток спеціальної витривалості в східних єдиноборствах: тест ударів руками за 8 секунд

3
31.18.

Круговий метод тренування за допомогою обтяжень

3
31.19.

Навчання техніці ударів руками в верхній рівень у єдиноборців

3
31.20.

Підвищення рівня розвитку сили в тренажерному залі: вправи для м’язів тулуба

3
31.21.

Відпрацювання прийомів самозахисту і кидків

3
31.22.

Навчання техніці ударів ногами в нижній рівень у єдиноборців

3
31.23.

Розвиток швидкості ударів в східних єдиноборствах

3
31.24.

Розвиток спеціальної витривалості в східних єдиноборствах: тест ударів руками за 40 секунд

3
31.25.

Психологічна підготовка в єдиноборствах

3
31.26.

Оцінка сили ніг у єдиноборців

3
31.27.

Підвищення рівня розвитку сили в тренажерному залі: вправи для м’язів рук

3
31.28.

Розвиток швидкісно-силових якостей в східних єдиноборствах

3
31.29.

Оцінка сили тулубу у єдиноборців

3
31.30.

Комплекс вправ СФП в східних єдиноборствах

3
31.31.

Змагання з боротьби між студентами групи СПВ

3
31.32.

Розвиток швидкості ударів в східних єдиноборствах: виконання ударів за звуковим сигналом

3
31.33.

Психологічні тести для спортсменів-єдиноборців

3
31.34.

Навчання техніці ударів ногами в верхній рівень у єдиноборців

3
31.35.

Підвищення рівня розвитку сили в тренажерному залі: вправи для малих груп м’язів

3
31.36.

Техніко-тактична підготовка в єдиноборствах

3
31.37.

Психологічні тести для спортсменів-єдиноборців

3
31.38.

Відеозаняття: перегляд та розбір останніх турнірів з різних видів східних єдиноборств

3
31.39.

Прийняття та запитання до рефератів за темами східних єдиноборств

3
31.40.

Підрахунки і оголошення балів за перший модуль

3
3


Другий модуль

3

2.1.

Ознайомлення студентів з програмою на другий модуль, інструктаж за технікою безпеки під час занять. Узагальнення особистих даних студентів: спеціальність, курс, група, вік, розряд, вага, зріст, стаж занять східними єдиноборствами

3
32.2.

Методика навчання тактики у різних видах єдиноборств

3
32.3.

Суддівство у різних видах єдиноборств

3
32.4.

Комплекс вправ ОФП в східних єдиноборствах

3
32.5.

Розвиток гнучкості в східних єдиноборствах

3
32.6.

Підвищення рівня розвитку сили в тренажерному залі: вправи для м’язів плечового поясу

3
32.7.

Розвиток швидкісно-силових якостей в східних єдиноборствах

3
32.8.

Підвищення рівня розвитку сили в тренажерному залі: вправи для м’язів ніг

3
32.9.

Розвиток техніки східних єдиноборствах: виконання комбінації ударів на швидкість

3
32.10.

Техніко-тактична підготовка в єдиноборствах

3
32.11.

Розвиток швидкісно-силових якостей в східних єдиноборствах

3
32.12.

Розвиток загальної витривалості в східних єдиноборствах: тест Купера

3
32.13.

Розвиток швидкісно-силових якостей в східних єдиноборствах

3
32.14.

Оцінка сили плечового поясу у єдиноборців

3
32.15.

Укріплення фізичної підготовки студентів засобами набивки

3
32.16.

Розвиток спеціальної витривалості в східних єдиноборствах: тест ударів руками за 8 секунд

3
32.17.

Круговий метод тренування за допомогою обтяжень

3
32.18.

Підвищення рівня розвитку сили в тренажерному залі: вправи для м’язів тулуба

3
32.19.

Відпрацювання прийомів самозахисту і кидків

3
32.20.

Навчання техніці ударів ногами в нижній рівень у єдиноборців

3
32.21.

Розвиток швидкості ударів в східних єдиноборствах

3
32.22.

Навчання техніці ударів ногами в середній рівень у єдиноборців

3
32.23.

Розвиток спеціальної витривалості в східних єдиноборствах: тест ударів руками за 40 секунд

3
32.24.

Психологічна підготовка в єдиноборствах

3
32.25.

Оцінка сили ніг у єдиноборців

3
32.26.

Підвищення рівня розвитку сили в тренажерному залі: вправи для м’язів рук

3
32.27.

Кросова підготовка – біг 3 км

3
32.28.

Оцінка сили тулубу у єдиноборців

3
32.29.

Комплекс вправ СФП в східних єдиноборствах

3
32.30.

Навчання техніці ударів ліктями і коліньми у єдиноборців

3
32.31.

Змагання з боротьби між студентами групи СПВ

3
32.32.

Розвиток швидкості ударів в східних єдиноборствах: виконання ударів за звуковим сигналом

3
32.33.

Психологічні тести для спортсменів-єдиноборців

3
32.34.

Навчання техніці ударів ногами в верхній рівень у єдиноборців

3
32.35.

Підвищення рівня розвитку сили в тренажерному залі: вправи для малих груп м’язів

3
32.36.

Кросова підготовка – біг 5 км

3
32.37.

Відеозаняття: перегляд та розбір останніх турнірів з різних видів східних єдиноборств

3
32.38.

Прийняття та запитання до рефератів за темами східних єдиноборств

3
32.39.

Підрахунки і оголошення балів за другий модуль.

3
33.

Самостійна робота: реферат

3


3
загальна кількість годин

240
237
3

1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   68


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка