Імені тараса шевченка” інститут фізичного виховання І спорту кафедра олімпійського та професійного спорту Луганськ – 2010Скачати 10.72 Mb.
Сторінка20/68
Дата конвертації03.04.2017
Розмір10.72 Mb.
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   68
11. Список рекомендованої навчальної літератури.

Основна навчальна література

 1. Брыкин А. Т. Гимнастическая терминология / А.Т. Брыкин – М. : ФиС, 1969. – 187 с.

 2. Бузюн О. І. Гімнастична термінологія / О.І. Бузюн – Луцьк : Надстир’я, 1995. – 84 с.

 3. Гавердовский Ю.К. О режимах работы мышц гимнаста / Ю.К. Гавердовский // Гимнастика: Сборник. - М. : ФиС, 1987. – С. 42-49.

 4. Гимнастика и методика преподавания / Под ред. В. М. Смолевского. – М. : ФиС, 1987. – 336 с.

 5. Гимнастика / Под ред. А. Т. Брыкина. – М. : ФиС, 1971. – 348 с.

 6. Гимнастика: Учебно-методическое пособие (сборник) / Под ред. В. М. Смолевского. – М. : ФиС, 1983. – 72 с.

 7. Гимнастическое многоборье: Женские виды / Под ред. Ю. К. Гавердовского. – М. : ФиС, 1986. – 334 с.

 8. Гимнастическое многоборье: Мужские виды / Под ред. Ю. К. Гавердовского. – М. : ФиС, 1987. – 478 с.

 9. Теория и методика гимнастики / Под ред. В.И.Филлиповича. – М. : ФиС, 1971. – 245с.

 10. Техника гимнастических упражнений / Под ред. М. Л. Украна. – М. : ФиС, 1967. – 384 с.

 11. Укран М. Л. Гимнастика. – М. : ФиС, 1977. – 422 с.

 12. Чорноштан А. Г. Рейтингові комбінації гімнастичного багатоборства (для студентів факультетів фізичного виховання): Методичний посібник / А.Г. Чорноштан – Луганськ : Альма матер, 2000. – 74 с.

 13. Чорноштан А.Г., Сущенко О.Г. Російсько-український словник-довідник гімнастичних термінів: Термінологічний словник-довідник / А.Г. Чорноштан , О.Г. Сущенко. – Луганськ : Альма матер, 2000. – 59 с.

 14. Чорноштан А. Г., Сущенко О. Г. Теорія та методика гімнастики (модульний курс): Експериментальний навчально-методичний посібник / А.Г. Чорноштан , О.Г. Сущенко. – Луганськ : Альма матер, 2000. – 325 с.

15. http://www.sportgymrus.ru/docs/Pravila_men

Додаткова навчальна література 1. Батырев М. Спортивное питание / М. Батырев, Т. Батырева. – СПб.: Питер, 2005. – 144 с.

 2. Волков В. Н. Теоретические основы и прикладные аспекты управления состоянием тренированности в спорте: монография / В. Н. Волков. – Челябинск: Факел, 2000. – 252 с.

 3. Запорожанов В. А. Контроль в спортивной тренировке / В. А. Запорожанов. – Киев: Здоров’я, 1998. – 141 с.

 4. Круговий метод тренування на заняттях з фізичного виховання (ВНЗ): Навч. посіб. / Т. І. Гаркавенко, З. Ю. Чочарай, Г. В. Данько, Т. Г.-Х. Чочарай. – К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2004. – 66 с.

 5. Максименко Г. М. Спортивно-педагогічне вдосконалювання (легка атлетика): Навч. посібник / Г. М. Максименко. – К.: Вища шк., 1992. – 294 с.

 6. Матвеев Л. П. Основы общей теории спорта и системы подготовки спортсменов / Л. П. Матвеев. – К.: Олимпийская литература, 1999. – 320 с.

 7. Платонов В. Н. Олимпийский спорт: Учебник. В 2 кн. / В. Н. Платонов, С. И. Гуськов. – К.: Олимпийская литература, 1994. – Кн.1. – 496 с.

 8. Платонов В. Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Общая теория и ее практические приложения / В. Н. Платонов. – К.: Олимпийская литература, 2004. – 808 с.

 9. Смирнов В. М. Физиология физического воспитания и спорта: Учебник / В. М. Смирнов, В. И. Дубровский. – М.: Владос, 2002. – 508 с.

 10. Энциклопедия Олимпийского спорта / Под общ.ред. В. Н. Платонова. Т. 2. – К.: Олимпийская литература, 2004. – 583 с.

12. Методи викладання.

Діяльність студента:

 • відвідування практичних занять;

 • виконання контрольних нормативів;

 • участь у змаганнях з висококоординаційних видів спорту (1 раз на семестр);

 • участь у суддівстві змагань з висококоординаційних видів спорту (1 раз на семестр);

 • проведення практичного заняття (частини заняття) з висококоординаційних видів спорту (1 раз на семестр);

 • самостійне конспектування першоджерел та їх аналіз;

 • написання рефератів за вільною темою висококоординаційних видів спорту (1 раз на семестр).

Поточний контроль:

Контрольні нормативи з фізичної та технічної підготовки.

Форма семестрового контролю:

залік.


13. Критерії оцінювання (у %).

Семестрова рейтингова оцінка розраховується, виходячи з критеріїв:

 • контрольні нормативи з фізичної та технічної підготовки – 60%

 • участь у змаганнях (суддівстві змагань) з висококоординаційних видів спорту , додаткове відвідування тренувань у спортивних секціях (клубах) з висококоординаційних видів спорту , відвідування семінарів підвищення спортивної майстерності, проведення практичних занять (частини заняття) з висококоординаційних видів спорту – 30%

 • самостійна робота (реферат або наукова стаття) – 10%
Національна

шкала


Відсоток

Шкала ЕСТS

відмінно

90 – 100%

А – відмінно – відмінне виконання роботи з незначною кількістю помилок

добре

83 – 89%

В – дуже добре – вище середнього рівня з кількома помилками

добре

75 – 82%

С – добре – загалом правильна робота з кількома грубими помилками

задовільно

63 – 74%

D – задовільно – посередньо, зі значною кількістю недоліків

задовільно

50 – 62%

Е – достатньо – виконання задовольняє мінімальні критерії оцінки

незадовільно

21 – 49%

FХ – незадовільно – для одержання кредиту потрібне деяке доопрацювання

незадовільно

0 – 20%

F – незадовільно – необхідне повторне вивчення дисципліни.
14. Мови викладання.

Українська
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   68


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка