Імені тараса шевченка” інститут фізичного виховання І спорту кафедра олімпійського та професійного спорту Луганськ – 2010Скачати 10.72 Mb.
Сторінка17/68
Дата конвертації03.04.2017
Розмір10.72 Mb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   68

ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
Кафедра олімпійського та професійного спорту
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

дисципліни „Теорія і методика олімпійського спорту”


для спеціальності(ей) „Олімпійський та професійний спорт”

форма навчання денна

ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні кафедри

Протокол № ___ від ___________________

Завідувач кафедри _____________ (підпис)

Перезатверджено протокол № ___ від ___________________

Перезатверджено протокол № ___ від ___________________

Перезатверджено протокол № ___ від ___________________

Погоджено:

Завідувач науково-

методичного відділу ______________ Л. П. Масюта


Луганськ 2009
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Робоча навчальна програмадисципліни „Теорія і методика олімпійського спорту”

1. Назва курсу.

Теорія і методика олімпійського спорту”
Форма(-и) навчання: денна.

Спеціальність (-ості): Олімпійський та професійний спорт.

2. Код курсу.

[ІФВС].[ОПС_06].[3_1_1]

3. Тип курсу (обов’язковий або за вибором студента).

Обов’язковий

4. Рік (роки) навчання.

4-й

5. Семестр / семестри.

7

6. Кількість кредитів ECTS.

2

7. Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну.

Саєнко Володимир Григорович – доцент кафедри олімпійського і професійного спорту, кандидат наук з фізичного виховання і спорту (3 корпус, ауд. 3-14)

8. Мета курсу (в термінах результату навчання й компетенції).

Мета курсу – ознайомлення студентів з історією розвитку олімпійського спорту; формування в них уявлення про основні етапи олімпійського руху в світі; формування національної спортивної самосвідомості, знання національних олімпійських переможців, розуміння значущості занять спортом; засвоєння теоретичних і методичних знань спортивного тренування; усвідомлення важливості спортивних перемог вітчизняних спортсменів на міжнародному рівні та місце України на спортивному Олімпі.

9.Передумови (актуальні знання, необхідні для опанування курсу).

Теоретичні знання попередніх курсів спортивної направленості

10. Зміст курсу.Змістовні модулі та їхня структура

загальна

лекції

семінари / (пр. зан.)

самост.

проведення

КМР

перевірка

КМР

КСР

1.

Перший модуль

8


2

6Теми лекцій:


1.1.

Принципи, структура й функціонування олімпійського спорту

4

2
2


1.2.

Структура Міжнародного олімпійського комітету

4

2
2


1.3.

Національні олімпійські комітети й міжнародні спортивні федерації

4

2
2


1.4.

Аматорський і професійний олімпійський спорт

4

2
2


1.5.

Президенти міжнародного олімпійського комітету і їхня роль у розвитку олімпійського спорту


5


1.6.

Олімпійський рух у різних країнах


5


1.7.

Олімпійська підготовка національних команд у різні періоди


5

Теми практичних занять:


1.1.

Боротьба із застосуванням допінгу в спорті

4
2

1


1.2.

Взаємозв’язок олімпійського спорту й засобів масової інформації

4
2

1


1.3.

Професійні й морально-етичні проблеми в діяльності засобів масової інформації

4
2

1


1.4.

Небезпека, що підстерігає спортсмена

4
2

1


1.5.

Загальна характеристика видів спорту

4
2

1


1.6.

Аналіз періодів Ігор Олімпіад

4
2

1


1.7.

Характеристика видів спорту, представлених у програмах зимових олімпійських ігор

4
2

1


1.8.

Циклічні види спорту.

Швидкісний біг на ковзанах4
2

1


1.9.

Лижні перегони

4
2

1


1.10.

Шорт-трек

4
2

1


1.11.

Швидкісно-силові види спорту.

Стрибки на лижах із трампліна4
2

1


1.12.

Складнокоординаційні види спорту. Бобслей

4
2

1


1.13.

Гірськолижний спорт

4
2

1


1.14.

Санний спорт

4
2

1


1.15.

Фігурне катання на ковзанах

4
2

1


1.16.

Фрістайл

4
2

1


1.17.

Спортивні ігри. Кьорлінг

3
2

1


1.18.

Хокей на льоду (хокей із шайбою)

4
2

1


1.19.

Багатоборства й комбіновані види. Біатлон

2
2

1


1.20.

Лижне двоєборство

2
2

1

Самостійна робота: реферат

2
2
загальна кількість годин

101

8

40

43

2

6

2
11. Список рекомендованої навчальної літератури.

Основна навчальна література

 1. Ашмарин Б. А. Теория и методика физического воспитания / Б. А. Ашмарин, Ю. А. Виноградов, З. Н. Вяткина и др. – М.: Просвещение, 1990. – 287 с.

 2. Волков В. Н. Теоретические основы и прикладные аспекты управления состоянием тренированности в спорте: монография / В. Н. Волков. – Челябинск: Факел, 2000. – 252 с.

 3. Максименко Г. М. Спортивно-педагогічне вдосконалювання (легка атлетика): Навч. пociбник / Г. М. Максименко. – К.: Вища шк., 1992. – 294 с.

 4. Матвеев Л. П. Основы общей теории спорта и системы подготовки спортсменов / Л. П. Матвеев. – К.: Олимпийская литература, 1999. – 320 с.

 5. Платонов В. М. Фізична підготовка спортсменів / В. М. Платонов, М. М. Булатова. – Київ: Олімпійська література, 1995. – 320 с.

 6. Платонов В. Н. Общая теория подготовки спортсменов в олимпийском спорте / В. Н. Платонов. – К.: Олимпийская литература, 1997. – 584 с.

 7. Платонов В. Н. Олимпийский спорт: Учебник. В 2 кн. / В. Н. Платонов, С. И. Гуськов. – К.: Олимпийская литература, 1994. – Кн.1. – 496 с.

 8. Платонов В. Н. Олимпийский спорт: Учебник. В 2 кн. / В. Н. Платонов, С. И. Гуськов. – К.: Олимпийская литература, 1994. – Кн. 2. – 384 с.

 9. Платонов В. Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Общая теория и ее практические приложения / В. Н. Платонов. – К.: Олимпийская литература, 2004. – 808 с.

 10. Теорія і методика фізичного виховання/ Под. ред. Т. Ю. Круцевич. Т.1 – К.: Олімпійська література, 2008. – 392 с.

 11. Теорія і методика фізичного виховання/ Под. ред. Т. Ю. Круцевич. Т.2 – К.: Олімпійська література, 2008. – 368 с.

 12. Филин В. П. Теория и методика юношеского спорта: Учеб. пособ. для ин-тов и техникумов физ. культ. / В. П. Филин. – М.: Физкультура и спорт, 1987. – 127 с.

Додаткова навчальна література 1. Бутин И. М. Лыжный спорт / И. М. Бутин. – М.: Издательский центр «Академия», 2000. – 368 с.

 2. Глазирін І. Д. Плавання: навчальний посібник / І. Д. Глазирін. – К.: Кондор, 2006. – 502 с.

 3. Латышевич и др. Гандбол / Л. А. Латышевич, Ф. Л. Лебедь, А. А. Основа, В. Г. Ткачук. – К.: Рад. шк., 1989. – 128 с.

 4. Максименко Г. Н. Теоретико-методические основы подготовки юных легкоатлетов / Г. Н. Максименко, Т. П. Бочаров. – Луганск: Альма-матер, 2007. – 394 с.

 5. Максименко И. Г. Основы отбора, обучения и тренировки футболистов / И. Г. Максименко. – Луганск: Знание, 2002. – 424 с.

 6. Платонов В. Н. Плавание / В. Н. Платонов. – К.: Олимпийская литература, 2000. – 495 с.

 7. Поплавський Л. Ю. Баскетбол / Л. Ю. Поплавський. – К.: Олімпійська література, 2004. – 407 с.

 8. Савченко В. Г. Основы психологии современного бокса: Учеб. пособие / В. Г. Савченко. – Дніпропетровськ: «Пороги», 1996. – 140 с.

 9. Севастьянов Ю. В. Теоретико-методические основы системы подготовки спортсменов в легкой атлетике и спортивных играх / Ю. В. Севастьянов, Ю. А. Подколзин, И. Г. Максименко. – Луганск: Знание, 2002. – 496 с.

 10. Филимонов В. И. Бокс. Спортивно-техническая и физическая подготовка / В. И. Филимонов. – М.: «ИНСАН», 2000. – 432 с.

12. Методи викладання.

Діяльність студента:

Поточний контроль:

письмова модульна робота.

13 Критерії оцінювання (у %).

Семестрова рейтингова оцінка розраховується, виходячи з критеріїв:

 • письмові модульні роботи – 60% (у тому числі 15% на контроль самостійної роботи студента)

 • участь у семінарах – 30%

 • самостійна робота (реферат) – 10%

Карта оцінювання СРСВиди самостійної роботи студента

Максимальний бал рейтингу за вид (%)

1

Президенти міжнародного олімпійського комітету і їхня роль у розвитку олімпійського спорту (конспектування, тема виноситься на модульний контроль)

5%

2

Олімпійський рух у різних країнах (конспектування, тема виноситься на модульний контроль)

5%

3

Олімпійська підготовка національних команд у різні періоди (конспектування, тема виноситься на модульний контроль)

5%

4

Підготовка реферату з характеристикою обраного виду спорту

10%
Разом

25%
Національна

шкала

Відсоток

Шкала ЕСТS

відмінно

90 – 100%

А – відмінно – відмінне виконання роботи з незначною кількістю помилок

добре

83 – 89%

В – дуже добре – вище середнього рівня з кількома помилками

добре

75 – 82%

С – добре – загалом правильна робота з кількома грубими помилками

задовільно

63 – 74%

D – задовільно – посередньо, зі значною кількістю недоліків

задовільно

50 – 62%

Е – достатньо – виконання задовольняє мінімальні критерії оцінки

незадовільно

21 – 49%

FХ – незадовільно – для одержання кредиту потрібне деяке доопрацювання

незадовільно

0 – 20%

F – незадовільно – необхідне повторне вивчення дисципліни.
14 Мови викладання.

Українська

ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
Кафедра олімпійського та професійного спорту
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

дисципліни „Теорія і методика олімпійського спорту”


для спеціальності(ей) „Олімпійський та професійний спорт”

форма навчання денна

ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні кафедри

Протокол № ___ від ___________________

Завідувач кафедри _____________ (підпис)

Перезатверджено протокол № ___ від ___________________

Перезатверджено протокол № ___ від ___________________

Перезатверджено протокол № ___ від ___________________

Погоджено:

Завідувач науково-

методичного відділу ______________ Л. П. Масюта


Луганськ 2009
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Робоча навчальна програмадисципліни „Теорія і методика олімпійського спорту”

1. Назва курсу.

Теорія і методика олімпійського спорту”
Форма(-и) навчання: денна.

Спеціальність (-ості): Олімпійський та професійний спорт.

2. Код курсу.

[ІФВС].[ОПС_06].[3_1_1]

3. Тип курсу (обов’язковий або за вибором студента).

Обов’язковий

4. Рік (роки) навчання.

4-й

5. Семестр / семестри.

8

6. Кількість кредитів ECTS.

2

7. Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну.

Саєнко Володимир Григорович – доцент кафедри олімпійського і професійного спорту, кандидат наук з фізичного виховання і спорту (3 корпус, ауд. 3-14)

8. Мета курсу (в термінах результату навчання й компетенції).

Мета курсу – ознайомлення студентів з історією розвитку олімпійського спорту; формування в них уявлення про основні етапи олімпійського руху в світі; формування національної спортивної самосвідомості, знання національних олімпійських переможців, розуміння значущості занять спортом; засвоєння теоретичних і методичних знань спортивного тренування; усвідомлення важливості спортивних перемог вітчизняних спортсменів на міжнародному рівні та місце України на спортивному Олімпі.

9. Передумови (актуальні знання, необхідні для опанування курсу).

Теоретичні знання попередніх курсів спортивної направленості

10. Зміст курсу.Змістовні модулі та їхня структура

загальна

лекції

семінари / (пр. зан.)

самост.

проведення

КМР

перевірка

КМР

КСР

1.

Перший модуль

16


4

12Теми лекцій:


1.1.

Діяльність Міжнародного олімпійського комітету

2

2
2


1.2.

Соціально-політичні й правові аспекти сучасного спорту

2

2
4


1.3.

Економічні основи олімпійського спорту

2

2
2


1.4.

Олімпійський спорт і масовий спорт

2

2
4


1.5.

Ігри XXV Олімпіади в Барселоні (1992 р.)


6


1.6.

Ігри XXV Олімпіади в Атланті (1996 р.)


6


1.7.

Спортивні споруди й охорона навколишнього середовища в олімпійському спорті


6

Теми практичних занять:


1.1.

Характеристика видів спорту, представлених у програмах Ігор Олімпіад.

4
2

1


1.2.

Циклічні види спорту. Велосипедний спорт.

4
2

1


1.3.

Веслування академічне.

4
2

1


1.4.

Веслування на байдарках і каное.

4
2

1


1.5.

Гребний слалом.2

1


1.6.

Плавання.

4
2

1


1.7.

Швидкісно-силові види спорту. Важка атлетика.

4
2

1


1.8.

Складнокоординаційні види спорту. Спортивна гімнастика.

4
2

1


1.9.

Художня гімнастика.

4
2

1


1.10.

Кінний спорт.

4
2

1


1.11.

Вітрильний спорт.

4
2

1


1.12.

Стрибки у воду.

4
2

1


1.13.

Синхронне плавання.

4
2

1


1.14.

Стрільба з лука.

4
2

1


1.15.

Стрільба кульова

4
2

1


1.16.

Стрільба стендова.

4
2

1


1.17.

Спортивні єдиноборства. Бокс.

4
2

1


1.18.

Боротьба вільна.

4
2

1


1.19.

Боротьба греко-римська.

4
2

1


1.20.

Дзюдо.

4
2

1


1.21.

Фехтування.

4
2

1


1.22.

Спортивні ігри. Футбол.

4
2

1


1.23.

Баскетбол.

4
2

1


1.24.

Бейсбол і софтбол.

4
2

1


1.25.

Водне поло.

4
2

1


1.26.

Волейбол і пляжний волейбол.

4
2

1


1.27.

Гандбол.

4
2

1


1.28.

Бадмінтон. Теніс і настільний теніс.

4
2

1


1.29.

Хокей на траві.

4
2

1


1.30.

Багатоборство. Сучасне п’ятиборство.

4
2

1

Самостійна робота: реферат

2
2
загальна кількість годин

146

8

60

60

4

12

2
11. Список рекомендованої навчальної літератури.

Основна навчальна література

 1. Ашмарин Б. А. Теория и методика физического воспитания / Б. А. Ашмарин, Ю. А. Виноградов, З. Н. Вяткина и др. – М.: Просвещение, 1990. – 287 с.

 2. Волков В. Н. Теоретические основы и прикладные аспекты управления состоянием тренированности в спорте: монография / В. Н. Волков. – Челябинск: Факел, 2000. – 252 с.

 3. Максименко Г. М. Спортивно-педагогічне вдосконалювання (легка атлетика): Навч. пociбник / Г. М. Максименко. – К.: Вища шк., 1992. – 294 с.

 4. Матвеев Л. П. Основы общей теории спорта и системы подготовки спортсменов / Л. П. Матвеев. – К.: Олимпийская литература, 1999. – 320 с.

 5. Платонов В. М. Фізична підготовка спортсменів / В. М. Платонов, М. М. Булатова. – Київ: Олімпійська література, 1995. – 320 с.

 6. Платонов В. Н. Общая теория подготовки спортсменов в олимпийском спорте / В. Н. Платонов. – К.: Олимпийская литература, 1997. – 584 с.

 7. Платонов В. Н. Олимпийский спорт: Учебник. В 2 кн. / В. Н. Платонов, С. И. Гуськов. – К.: Олимпийская литература, 1994. – Кн.1. – 496 с.

 8. Платонов В. Н. Олимпийский спорт: Учебник. В 2 кн. / В. Н. Платонов, С. И. Гуськов. – К.: Олимпийская литература, 1994. – Кн. 2. – 384 с.

 9. Платонов В. Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Общая теория и ее практические приложения / В. Н. Платонов. – К.: Олимпийская литература, 2004. – 808 с.

 10. Теорія і методика фізичного виховання/ Под. ред. Т. Ю. Круцевич. Т.1 – К.: Олімпійська література, 2008. – 392 с.

 11. Теорія і методика фізичного виховання/ Под. ред. Т. Ю. Круцевич. Т.2 – К.: Олімпійська література, 2008. – 368 с.

 12. Филин В. П. Теория и методика юношеского спорта: Учеб. пособ. для ин-тов и техникумов физ. культ. / В. П. Филин. – М.: Физкультура и спорт, 1987. – 127 с.

Додаткова навчальна література 1. Бутин И. М. Лыжный спорт / И. М. Бутин. – М.: Издательский центр «Академия», 2000. – 368 с.

 2. Глазирін І. Д. Плавання: навчальний посібник / І. Д. Глазирін. – К.: Кондор, 2006. – 502 с.

 3. Латышевич и др. Гандбол / Л. А. Латышевич, Ф. Л. Лебедь, А. А. Основа, В. Г. Ткачук. – К.: Рад. шк., 1989. – 128 с.

 4. Максименко Г. Н. Теоретико-методические основы подготовки юных легкоатлетов / Г. Н. Максименко, Т. П. Бочаров. – Луганск: Альма-матер, 2007. – 394 с.

 5. Максименко И. Г. Основы отбора, обучения и тренировки футболистов / И. Г. Максименко. – Луганск: Знание, 2002. – 424 с.

 6. Платонов В. Н. Плавание / В. Н. Платонов. – К.: Олимпийская литература, 2000. – 495 с.

 7. Поплавський Л. Ю. Баскетбол / Л. Ю. Поплавський. – К.: Олімпійська література, 2004. – 407 с.

 8. Савченко В. Г. Основы психологии современного бокса: Учеб. пособие / В. Г. Савченко. – Дніпропетровськ: «Пороги», 1996. – 140 с.

 9. Севастьянов Ю. В. Теоретико-методические основы системы подготовки спортсменов в легкой атлетике и спортивных играх / Ю. В. Севастьянов, Ю. А. Подколзин, И. Г. Максименко. – Луганск: Знание, 2002. – 496 с.

 10. Филимонов В. И. Бокс. Спортивно-техническая и физическая подготовка / В. И. Филимонов. – М.: «ИНСАН», 2000. – 432 с.

11. Методи викладання.

Діяльність студента:

 • слухання лекцій;

 • виступ з повідомленням на семінарі;

 • виголошення доповіді на семінарі;

 • участь у дискусії на семінарі;

 • самостійне конспектування першоджерел та їх аналіз;

 • написання письмових кейсів.

Поточний контроль:

письмова модульна робота.

Форма семестрового контролю:

іспит.

12. Критерії оцінювання (у %).

Семестрова рейтингова оцінка розраховується, виходячи з критеріїв:

 • письмові модульні роботи – 60% (у тому числі 15% на контроль самостійної роботи студента)

 • участь у семінарах – 30%

 • самостійна робота (реферат) – 10%

13. Карта оцінювання СРСВиди самостійної роботи студента

Максимальний бал рейтингу за вид (%)

1

Ігри XXV Олімпіади в Барселоні (1992 р.) (конспектування, тема виноситься на модульний контроль)

5%

2

Ігри XXV Олімпіади в Атланті (1996 р.) (конспектування, тема виноситься на модульний контроль)

5%

3

Спортивні споруди й охорона навколишнього середовища в олімпійському спорті (конспектування, тема виноситься на модульний контроль)

5%

4

Підготовка реферату з характеристикою обраного виду спорту

10%
Разом

25%
Національна

шкала

Відсоток

Шкала ЕСТS

відмінно

90 – 100%

А – відмінно – відмінне виконання роботи з незначною кількістю помилок

добре

83 – 89%

В – дуже добре – вище середнього рівня з кількома помилками

добре

75 – 82%

С – добре – загалом правильна робота з кількома грубими помилками

задовільно

63 – 74%

D – задовільно – посередньо, зі значною кількістю недоліків

задовільно

50 – 62%

Е – достатньо – виконання задовольняє мінімальні критерії оцінки

незадовільно

21 – 49%

FХ – незадовільно – для одержання кредиту потрібне деяке доопрацювання

незадовільно

0 – 20%

F – незадовільно – необхідне повторне вивчення дисципліни.
14. Мови викладання.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   68


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка