І. В. Гловюк; онюа. Одеса, 2008. 253 сСторінка1/5
Дата конвертації31.12.2016
Розмір0.99 Mb.
  1   2   3   4   5
Дисертації:

 1. Аленін Ю.П. Теоретичні та практичні основи розкриття і розслідування осередків злочинів: дис. ... доктора юрид. наук : 12.00.09 / Ю. П. Аленін. - Х. : Б. в., 1997.

 2. Смирнов М.І. Особливості надання взаємної правової допомоги у кримінальних справах з використанням методу відеоконференцзв'язку 12.00.09 : дис. ... канд. юрид. наук / М.І. Смирнов. – К., 2005.

 3. Гловюк, І.В. Судова діяльність у досудовому провадженні : 12.00.09 : дис. ... канд. юрид. наук / І.В. Гловюк ; ОНЮА. Одеса, 2008. 253 с.

 4. Волошина, В.К. Реалізація галузевих та специфічних принципів кримінального процесу у стадії досудового розслідування : 12.00.09 : дис. ... канд. юрид. наук / В.К. Волошина ; ОНЮА. Одеса, 2010. 236 с.

 5. Гуртієва, Л.М. Етичні основи діяльності слідчого : 12.00.09 : дис. ... канд. юрид. наук / Л.М. Гуртієва ; ОНЮА. Одеса, 2008. 209 с.

 6. Гідулянова, Є.М. Кримінальне провадження у справах малолітніх : 12.00.09 : дис. ... канд. юрид. наук / Є.М. Гідулянова ; ОНЮА. Одеса, 2008. 245 с.

 7. Пожар, В.Г. Інститут представництва у кримінальному судочинстві : 12.00.09 : дис. ... канд. юрид. наук / В.Г. Пожар ; ОНЮА. Одеса, 2011. 236 с.

 8. Шилін, Д.В. Преюдиції в кримінальному процесі : 12.00.09 : дис. ... канд. юрид. наук / Д.В. Шилін ; ОНЮА. Одеса, 2010. 222 с.

 9. Стоянов, М.М. Властивості доказів у кримінальному процесі України : 12.00.09 : дис. ... канд. юрид. наук / М.М. Стоянов ; ОНЮА. Одеса, 2010. 245 с.

 10. Мудрак, І.В. Комунікативний процес у судових дебатах у кримінальному судочинстві України : 12.00.09 : дис. ... канд. юрид. наук / І.В. Мудрак ; НУ "ОЮА". Одеса, 2011. 242 с.

 11. Підгородинська, А. В. Визнання та виконання рішень іноземних судів та міжнародних судових органів у кримінальному процесі : 12.00.09 : дис. ... канд. юрид. наук / Підгородинська Анастасія Вікторівна ; НУ "ОЮА". Одеса, 2012. 224 с.


Монографії:

 1. Аленин Ю.П.  Процессуальные особенности производства следственных действий : Монография . – О. : Центрально-Украинское изд-во, 2002 . – 264 с.

 2. Аленин Ю.П. Выявление и расследование очагов преступлений: теория и практика : Монография / Ю.П. Аленин . – О. : Изд-во Юрид. ин-т ОГУ им. И.И.Мечникова, 1996 . – 267 с.

 3. Гловюк І.В. Судова діяльність у досудових стадіях кримінального процесу: теорія і практика / І.В. Гловюк. – Одеса: Фенікс, 2010. – 232 с. 

 4. Смирнов М.І. Інститут взаємної правової допомоги у кримінальних справах: сучасний стан та перспективи розвитку: Монографія. – Одеса: Фенікс, 2006. – 242 с.

 5. Підгородинська А.В. Використання рішень іноземних судів та міжнародних судових органів у кримінальному процесі України : монографія / А.В. Підгородинська.- Одеса, Юридична література, 2013.- 184 с.

 6. Аленин Ю. П. Уголовный процесс. Разд. 5.4. // Введение в украинское право . 2009 . 768 с. + CD-ROM. – С. 430-461.


Підручники:

 1. Аленин Ю.П. Криминалистика. Учебник для вузов МВД России / Под ред. Б.П. Смаргинского, А.А. Закатова. – Волгоград, 1995. – Т 3.

 2. Кримінально-процесуальне право України : Підручник / За заг. ред. Ю.П. Аленіна. – Х.: ТОВ «Одіссей», 2009. – 816 с.


Коментарі:

 1. Уголовно-процессуальный кодекс Украины: Науч.-практ. комментарий / Под общ. ред. В.Т. Маляренко, Ю.П. Аленина . – Х. : Одиссей, 2003 . – 960 с.

 2. Уголовно-процессуальный кодекс Украины: Научно-практический комментарий / Под общ. ред. В.Т. Маляренко, Ю.П. Аленина. – 2-е изд., исправ. и доп. – Х.: ООО «Одиссей», 2005. – 968 с.

 3. Уголовно-процессуальный кодекс Украины: Научно-практический комментарий / [Аленин Ю.П., Аракелян М.Р., Гидулянова Е.Н., Гловюк И.В. и др.]; под общей редакцией В. Т. Маляренко, Ю. П. Аленина. – [3-е изд.]. – Х.: Одиссей, 2007.

 4. Кримінально-процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар / За заг. ред. В.Т. Маляренка, Ю.П. Аленіна. – Х.: ТОВ «Одісей», 2008. – 944 с.

 5. Кримінально-процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар / За заг. ред. В.Т. Маляренка, Ю.П. Аленіна. – Х.: ТОВ «Одісей», 2009. – 944 с.

 6. Уголовно-процессуальный кодекс Украины: Научно-практический комментарий. Издание пятое, дополненное / Ю.П. Аленин, М.Р. Аракелян, Е.Н. Гидулянова и др. Под общей редакцией В. Т. Маляренко, Ю. П. Аленина. – Х.: Одиссей, 2009. – 1008 с.

 7. Кримінально-процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар / За загальною редакцією В.Т. Маляренка, Ю.П. Аленіна. 2-ге вид. – Х.: ТОВ «Одіссей», 2010. – 944 с.

 8. Кримінально-процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар / За загальною редакцією Ю.П. Аленіна. – Х.: ТОВ “Одіссей”, 2011. – 976 с.

 9. Кримінальний процесуальний кодекс України: Науково –практичний коментар / Відп. ред.: С.В. Ківалов, С.М. Міщенко, В.Ю. Захарченко.- Х.: Одіссей, 2013. – 1104 с.

 10. Уголовный процессуальный кодекс Украины: Научно-практический комментарий / Отв. ред.: С.В. Кивалов, С.Н. Мищенко, В.Ю. Захарченко. – Х.: Одиссей, 2013. – 1184 с.


Посібники:

 1. Аленин Ю.П.  Особенности организации и деятельности следственно-оперативных групп при раскрытии и расследовании очагов преступлений: Метод. рекомендации для следователей и сотрудников уголовного розыска / Ю.П. Аленин, С.Б. Макоед. – О.,1992 . – 36 c.

 2. Аленин Ю.П. Будиянский Н.Ф. Методические указания по общей и юридической психологии для студентов заочного отделения юридического факультета. – Одесса: ОГУ, 1986.

 3. Аленин Ю.П. Будиянский Н.Ф. Особенности организации и назначения судебно-психологической экспертизы. Методическое пособие. – Одесса: УВД, 1988. – 42 с.

 4. Аленин Ю.П. Основы раскрытия и расследования очагов преступлений : Учеб. пособие / Ю.П. Аленин . – О. : [Б.и.], 1993 . – 132 с.

 5. Аленин Ю.П. Особенности раскрытия очагов половых преступлений: Метод. пособие для следователей и сотрудников уголовного розыска / Ю.П.Аленин, С.С.Колесник . – О. : Изд-во ОГУ им. И.И. Мечникова, 1994. – 60 с.

 6. Аленин Ю.П. Особенности расследования в сложных следственных ситуациях по делам о преступном нарушении правил безопасности движения и эксплуатации транспорта / Ю.П. Аленин, В.Д. Берназ. – О.,1992. – 36 с.

 7. Аленин Ю.П. Особенности расследования тяжких преступлений против личности : Учеб.пособие / Ю.П. Аленин, В.В. Тищенко . – О. : БАХВА, 1996.

 8. Аленин Ю.П. Особенности расследования тяжких преступлений. Руководство для следователей / Под ред. Б.П. Смаргинского, А.А. Закатова. – Волгоград, 1995. – 1,5 д.а.

 9. Аленин Ю.П. Особенности расследования хищений рыбопродуктов в типичных следственных ситуациях. Методическое пособие. – Одесса, 1986. – 50 с.

 10. Аленин Ю.П. Постика И.В. Тематика и методические указания по написанию курсовых работ для студентов 4-го курса дневного отделения. – Одесса: ОГУ, 1986.

 11. Аленин Ю.П. Раскрытие и расследование очагов корыстно-насильственных преступлений: Метод. пособие / Ю.П. Аленин, А.В. Собчук, В.В. Тищенко. – О.: Изд-во ОГУ им. И.И. Мечникова, 1995. – 76 c.

 12. Аленин Ю.П. Расследование в типичных сложных ситуациях по делам о преступном нарушении правил безопасности движения и эксплуатации транспорта: Метод. рекомендации для следователей и сотрудников Госавтоинспекции / Ю.П. Аленин, А.И. Сариогло. – О., 1987. – 45 с.

 13. Аленин Ю.П. Расследование преступных нарушений правил безопасности движения и эксплуатации автотранспорта. – Одесса: УВД, 1987. – 45 с.

 14. Аленин Ю.П. Расследование тяжких преступлений: Науч.-практ. пособие / Ю.П. Аленин, В.В. Тищенко, Л.И. Аркуша ; ОНЮА . – Х. : Одиссей, 2006 . – 256 с.

 15. Аленін Ю.П. Організація розслідування і тактика слідчих дій. Методичний посібник – Одеса, 2000.

 16. Аленін Ю.П. Прийняття процесуальних рішень за новим кримінальним процесуальним законодавством України: навч.-метод. посібник / Ю.П. Аленін, В.Г. Пожар, І.В. Гловюк та ін. – Одеса: Фенікс, 2012. – 138 с.

 17. Кримінальний процес України : навч.-метод. посібник для студентів юр. коледжу / В.Г. Пожар, М.М. Стоянов, Д.В. Шилін, В.К.Волошина, Н.В. Кіцен. – Одеса : Фенікс, 2012. – 178 с.

 18. Кримінальний процес України: навч.-метод. посібник для студентів Юридичного коледжу / Ю.П. Аленін, В.Г. Пожар, Д.В. Шилін та ін. 2-е вид., допов. та переробл. − Одеса : Фенікс, 2013. – 232 с.

 19. Кримінальний процес України: Навчальний посібник для підготовки до іспиту / За заг. ред. Ю.П. Аленіна. – Х.: ТОВ «Одіссей», 2010. – 328 с.

 20. Пожар В.Г. Прийняття кримінально-процесуальних рішень: навчально-методичний посібник / В.Г. Пожар, І.В. Гловюк, М.М. Стоянов, В.К. Волошина. – О.: Фенікс, 2011. – 184 с.

 21. Розслідування злочинів проти особи: керівництво для слідчих / С.В. Ківалов, Ю.П. Аленін, Є.Л. Стрельцов, В.В. Тіщенко; відп. ред.: С.В. Ківалов, Є.Л. Стрельцов. – Одеса: Юридична література, 2014. – С. 166-201.

 22. Смирнов М.І., Гловюк І.В. Кримінальний процес України: Навчально-методичний посібник. – Одеса: Фенікс, 2008. – 652 с.

 23. Смирнов М.І., Гловюк І.В. Нагляд прокурора на досудових стадіях: Навчально-методичний посібник. – Одеса: Фенікс, 2009. – 128 с.

 24. Теорія доказів у кримінальному судочинстві: навч. – метод. Посібник / Т.В. Лукашкіна, Л.М. Гуртієва. – Одеса : Фенікс, 2012. – 54 с.

 25. Гідулянова Є.М. Ювенальна юстиція в Україні». Навчально-методичний посібник / Є.М. Гідулянова. – Одеса: Юридична література, 2013. – 68 с.

 26. Gloviuk I. L’essentiel de la procédure pénale française : Étude théorique / I. Gloviuk; l’Université Nationale «Académie juridique d’Odessa». – Odessa: Fenix, 2013. – 50 p.


Статті:

 1. Аленин Ю. Криминалистическое понятие очага преступления // Юридический вестник. – 1995. – №1. – C.105-110.

 2. Аленин Ю.П.  Метод раскрытия преступлений путем предварительного определения их очага в общей системе методов расследования // Актуальные проблемы государства и права: Вып.1 : Сборник научных трудов . – 1994 . – С. 204-212.

 3. Аленин Ю.П.  Определение основных зон поиска преступников - как одно из направлений раскрытия очагов преступлений // Актуальные проблемы государства и права: Вып. 3: Сб. науч. трудов. – 1996. – С. 194-201.

 4. Аленин Ю.П. Бален В.Н. Репула С.И. Раскрытие убийств, совершенных «гастролерами» // Следственная практика. – Киев: РИО МВД Украины, 1994.

 5. Аленин Ю.П. Будиянский Н.Ф. Восприятие времени в тактике следственных и судебных действий // Криминалистика и судебная экспертиза. – 1986. – Вып. 33. – С. 40-45.

 6. Аленин Ю.П. Будиянский Н.Ф. Использование материалов судебно-психологической экспертизы в курсе лекций по юридической психологии // Преподавание юридической психологии и ее практическое применение. – Тарту, 1986. – С. 13-14.

 7. Аленин Ю.П. Будиянский Н.Ф. Психологическая подготовка юриста в ходе преподавания общей и юридической психологии // Роль права в деле повышения благосостояния граждан: сб. – Т. 2. – Тарту, 1987. – С. 13-15.

 8. Аленин Ю.П. Гурджи Ю.А. Внепроцессуальная активность жертвы преступления и проблемы своевременности в уголовном судопроизводстве // Актуальні проблеми держави і права: Зб. наук. праць.  – 1998. – Вип. 5. – С. 132-136.

 9. Аленин Ю.П. Значение данных о субъекте преступления при расследовании хищений в рыбной промышленности // Криминалистика и судебная экспертиза. – 1982. – Вып. 24. – С. 45-50.

 10. Аленин Ю.П. К вопросу о введении суда присяжных в Украине // Актуальні проблеми держави і права: Зб. наук. праць. – 2001. –  Вип. 10. – С. 13-21.

 11. Аленин Ю.П. К вопросу о методике расследования очагов преступлений / Ю. П. Аленин // Актуальные проблемы уголовного процесса и криминалистики на современном этапе : Межвузовский сборник . – 1993 . – С. 170-174.

 12. Аленин Ю.П. К проблеме введения суда присяжных в Украине // Актуальні проблеми політики: Зб. наук. праць. – 2002. –  Вип.13-14. – C.235-244.

 13. Аленин Ю.П. Криминалистическая характеристика хищений, совершаемых в рыбной промышленности // Проблемы социалистической законности. – Харьков, 1984. – С. 78-81.

 14. Аленин Ю.П. О двоякой правовой природе задержания лица в уголовном процессе / Ю.П. Аленин // Актуальні проблеми держави і права: Зб. наук. праць. –  2006. –   Вип. 27 . –  С.7-13.

 15. Аленин Ю.П. О некоторых приемах установления виновных при раскрытии и расследовании очагов преступлений // Криминалистика и судебная экспертиза. – 1993. – Вып. 46. – С. 47-55.

 16. Аленин Ю.П. О понятии и криминалистической классификации очагов преступлений // Проблемы криминалистики и доказывания при расследовании преступлений. – Барнаул, 1990. – С. 90-102.

 17. Аленин Ю.П. О структуре методики расследования преступлений // Юридична освіта і правова держава (до 150-річчя юридичного інституту ОДУ): Зб. наук. праць. – 1997. – С. 244-249.

 18. Аленин Ю.П. Организационно-управленческие вопросы планирования расследования очагов преступления // Актуальные проблемы государства и права: Вып. 2: Сборник научных трудов. – – 1995.– С. 214-220.

 19. Аленин Ю.П. Организационные аспекты расследования очагов корыстно- насильственных преступлений / Ю.П. Аленин, В.В. Тищенко  // Актуальные проблемы государства и права: Вып.1 : Сборник научных трудов . – 1994 . – С. 192-199.

 20. Аленин Ю.П. Очаги краж из квартир как объект частной методики расследования // Организация раскрытия и расследования краж из жилых помещений: сб. – Волгоград: ВСШ МВД РФ, 1991. – С. 27-34.

 21. Аленин Ю.П. Очаги преступлений – самостоятельный объект методики расследования // Криминалистика и судебная экспертиза. – 1990. – Вып. 40. – С. 40-46.

 22. Аленин Ю.П. Предварительное расследование: процессуальные гарантии информированности потерпевшего / Ю.П. Аленин, Ю.А. Гурджи // Актуальні проблеми держави і права. – 2001.  – Вип. 10. – С. 69-76.

 23. Аленин Ю.П. Проблемы распознания расследования очагов преступлений // Проблемы государства и права Украины. Тематический сборник научных трудов. – Киев, 1992.

 24. Аленин Ю.П. Процессуальные особенности возбуждения уголовных дел об изнасиловании // Актуальні проблеми держави і права: Зб. наук. праць.  – 1998. – Вип. 5. – С. 102-110.

 25. Аленин Ю.П. Роль судебных экспертиз в расследовании очагов преступлений // Перспективы развития судебной медицины и смежных дисциплин в системе высшего медицинского образования Украины. – Одесса: ОМУ, 1994.

 26. Аленин Ю.П. Судебно-ихтиологическая экспертиза // Социалистическая законность. – 1982. - №11. – С. 44-45.

 27. Аленин Ю.П. Сухова Г.И. Тищенко В.В. Взаимодействие при раскрытии и расследовании очагов корыстно-насильственных и половых преступлений. – Симферополь: ГУ МВД Украины в Крыму, 1995.

 28. Аленин Ю.П. Тактико-методические вопросы завершающего этапа расследования очагов преступлений // Актуальные проблемы организации расследования преступлений. – Одесса, 1996.

 29. Аленин Ю.П. Тищенко В.В.О классификации очагов корыстно-насильственных преступлений / Ю. П. Аленин, В. В. Тищенко  // Актуальные проблемы уголовного процесса и криминалистики на современном этапе : Межвузовский сборник . – 1993 . – С. 91-95.

 30. Аленин Ю.П. Характеристика факторов, определяющих проблемные ситуации по делам о хищениях рыбопродуктов // Криминалистические и процессуальные проблемы расследования. – Барнаул, 1984. – С. 135-145.

 31. Аленин Ю.П. Чеканов Л.Д. Шульга Н.Н. Расследование и судебно-медицинская экспертиза при умышленных причинениях телесных повреждений с использованием радиоактивный препаратов // Перспективы развития судебной медицины и смежных дисциплин в системе высшего медицинского образования Украины. – Одесса: ОМУ, 1994.

 32. Аленин Ю.П. Шульга Н.Н. Возможности использования отдельных видов судебных экспертиз в диагностировании и раскрытии очагов преступлений // Криминалистика и судебная экспертиза. – 1995. – Вып. 47.

 33. Аленин Ю.П. Шульга Н.Н. Возможности комплексного медико-трассологического исследования следов орудий на теле и одежде человека // Эффективность научно-технических исследований и внедрения их в практику расследования преступлений: сб. – Свердловск, 1987. – С.87-96.

 34. Аленин Ю.П. Шульга Н.Н. Вопросы организации комплексной медико-криминалистической экспертизы следов колюще-режущих орудий // Тактика и психология взаимодействия следователя и эксперта. – Свердловск, 1989. – С. 112-118.

 35. Аленин Ю.П. Шульга Н.Н. Некоторые вопросы взаимодействия следователя и судебного медика при осмотре места происшествия и в ходе судебно-медицинского исследования трупа // Криминалистика и судебная экспертиза. – 1990. – Вып. 41. – С. 34-39.

 36. Аленин Ю.П. Шульга Н.Н. Подготовка и назначение экспертизы колюще-режущих орудий и следов их действия на теле и одежде человека // Криминалистика и судебная экспертиза. – 1987. – Вып. 35. – С. 33-35.

 37. Аленин Ю.П.Особенности организации и назначения некоторых видов судебных экспертиз по делам о хищении рыбопродуктов // Применение судебной экспертизы и других форм специальных познаний в советском судопроизводстве. – Свердловск, 1984. – С. 63-67.

 38. Аленин Ю.П.Особенности расследования хищений рыбопродуктов // Криминалистика и судебная экспертиза. – 1987. – Вып. 35. – С. 40-43.

 39. Аленін Ю. Гловюк І. Щодо судової юрисдикції скарг на рішення, дії, бездіяльність органів дізнання, досудового слідства, прокуратури // Право України.  –  2008.  –  № 8. –  С. 98-103.

 40. Аленін Ю. Гурджі Ю. Публічна природа гарантій прав особи у кримінальному процесі  // Право України.  – 2003. – №4. – C.30-32.

 41. Аленін Ю. Кафедра кримінального процесу / Ю. Аленін, І. Гловюк // Юридичний вісник.  2012.  №4. ─ С. 99-105.

 42. Аленін Ю. Лукашкіна Т. Кримінальне судочинство як сфера захисту публічних та приватних інтересів // Юридичний вісник. – 2011. – №4. – С. 68-73.

 43. Аленін Ю. П. Особливості відкриття матеріалів іншій стороні за новим КПК України: здобутки та прорахунки /// Юридичний вісник. – 2013. – № 4. – С. 89-94.

 44. Аленін Ю., Гловюк І. Потерпілий у кримінальному провадженні: деякі питання // Право України. – 2013. - №11. – С. 112-119.

 45. Аленін Ю.П.  Характеристика методів та прийомів, які застосовуються при розкритті осередків злочинів зі стадії їх розпізнання / Ю.П. Аленін // Актуальні проблеми держави і права. –  2003. – Вип. 20. – С. 175-184.

 46. Аленін Ю.П. Класифікація сексуальних агресорів та її значення в розслідуванні злочинів / Ю.П. Аленін // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. –  1998. – № 3. – С. 16-23.

 47. Аленін Ю.П. Класифікація слідчих дій як головного засобу збирання доказів на досудових стадіях кримінального процесу // Зб. наукових праць Одеської національної юридичної академії. – 2001. – №1.

 48. Аленін Ю.П. Лукашкіна Т.В. Локальний предмет доказування в кримінальному процесі // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. – 2009. –  №4. – С. 222-228.

 49. Аленін Ю.П. Особливості початку досудового розслідування за новим КПК України (позитивні і негативні аспекти) // Наукові праці Національного університету "Одеська юридична академія" Т. XI / редкол.: С.В. Ківалов (голов. ред.) [та ін.]; відп. за випуск В.М. Дрьомін. – Одеса: Юридична література, 2012. – С. 395-403.

 50. Аленін Ю.П. Пашковський М.І. Міжнародне співробітництво у боротьбі з тероризмом : тенденції розвитку кримінально-процесуальних інститутів // Актуальні проблеми держави і права : Зб. наук. праць. –  2000.  Вип. 8: Соціальні та правові проблеми боротьби з тероризмом. – С. 63-70.

 51. Аленін Ю.П. Початок досудового розслідування за КПК України 2012 року // Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ. – 2013. – № 1(5). – С. 198-203.

 52. Аленін Ю.П. Ще раз до питання про самостійність і незалежність слідчого / Ю.П. Аленін // Актуальні проблеми держави і права: Зб. наук. праць. –   2008. –   Вип. 44 . –  С. 149-164.

 53. Аленін Ю.П., Гловюк І.В. Повідомлення про підозру: загальна характеристика та проблеми удосконалення // Вісник Південного регіонального центру Національної академії правових наук України. – 2014. – №1. – С. 161-169.

 54. Аленін Ю. Кафедра кримінального процесу / Ю. Аленін, І. Гловюк // Юридичний вісник. – 2012. – №4. – С. 99-105.

 55. Волошина В.К. Визначення принципу публічності та його зміст на досудових стадіях// Актуальні проблеми держави таправа: збірник наукових праць.Вип.64/ ред.кол.: С.В. Ківалов та ін.; відп.за вип.В.М. Дрьомін.-О.: Юрид.літ.,2012.- С.511-517.

 56. Волошина В. Всебічність, повнота й об’єктивність дослідження обставин справи як міжгалузевий принцип у кримінальному судочинстві / В.К. Волошина // Підприємництво, господарство і право. – 2008. – № 7. – С. 134–137.

 57. Волошина В.К. Поняття та зміст принципу забезпечення доведеності вини / В.К. Волошина // Наукові записки Міжнародного гуманітарного університету : зб. – О. : Міжнар. гуманітар. ун-т, 2007. – Вип. 7. – С. 294–296.

 58. Волошина В.К. Поняття та зміст принципу нерозголошення відомостей досудового розслідування за новим КПК України // Митна справа.-2012.-№6.-Ч.2.-Книга 2.-С.117-122.

 59. Волошина В.К. Поняття та класифікація специфічних принципів досудового слідства / В.К.Волошина // Актуальні проблеми держави та права : зб.наук. праць. – Вип. 32 / Редкол.: С.В. Ківалов (голов. ред.) та ін.; відп. за вип. Ю.М. Оборотов. – О. : Юрид. лі-ра, 2007. – С. 365–369.

 60. Волошина В.К. Принцип вільної оцінки доказів та його роль в доказуванні// Актуальні проблеми держави та права: збірник наукових праць.Вип.69. / ред. кол.: С.В. Ківалов та ін.; відп. за вип. В.М. Дрьомін..-О.: Юрид. літ., 2013.

 61. Волошина В.К. Реализация принципа презумпции невиновности на стадии досудебного расследования // Актуальні проблеми держави і права. – Вип.27. – Одеса, 2006. – С.31–37

 62. Волошина В.К. Реалізація принципу обов’язковості процесуальних рішень у стадії досудового розслідування // Актуальні проблеми держави і права : збірник наукових праць.Вип.44/ редкол.: С.В. Ківалов (голов.ред.) та ін.; відп. За вип. Ю.М.Оборотов.- Одеса: Юридична література,2008.-С.195-199.

 63. Волошина В.К. Розмежування специфічних принципів розслідування та загальних умов стадії досудового розслідування / В.К. Волошина // Підприємництво, господарство та право. – № 9. – 2009. – С. 179–183.

 64. Волошина В.К. Розмежування специфічних принципів розслідування та загальних умов стадії досудового розслідування // Вісник прокуратури України. - №1. – 2010.

 65. Волошина В.К. Таємниця досудового слідства: поняття та зміст / В.К. Волошина // Актуальні проблеми політики : зб. наук. праць / голов. ред. С.В. Ківалов; відп. за вип. Л.І. Кормич. – О. : Фенікс, 2008. – Вип. 33. – С. 179–184.

 66. Волошина В.К. Щодо співвідношення специфічних принципів розслідування та загальних умов провадження досудового слідства / В.К. Волошина // Часопис Академії адвокатури України. – 2009. – № 2 // Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Chaau/2009-2/09vvkpds.pdf

 67. Гловюк И. Международное модельное регулирование функции судебного контроля в досудебном уголовно-процессуальном производстве // Мировой судья. – 2009. - №11. – С. 18-22.

 68. Гловюк И. Судебный контроль решений, влияющих на ход уголовного судопроизводства, по УПК Украины и Российской Федерации: сравнительный аспект // Мировой судья. – 2010. - №4. – С. 27-30.

 69. Гловюк И. Судебный контроль решений, влияющих на ход уголовного судопроизводства, по УПК Украины и Российской Федерации: сравнительный аспект // Мировой судья. – 2010. - №5. - С. 19 – 22.

 70. Гловюк И.В. Доступ к суду в уголовном процессе: проблемы теории // Уголовное судопроизводство. – 2009. - №3. – С. 10-12.

 71. Гловюк И.В. Модель расследования в процедуре Международного уголовного суда // Альманах международного права / редкол.: Кивалов С.В. (гл. ред.) и др. – О.: Феникс, 2009. – 284 с. – С. 76-82.

 72. Гловюк И.В. Судебный контроль постановления о возбуждении уголовного дела в уголовном процессе Украины // Российский судья. – 2009. – №11. – С. 41-44.

 73. Гловюк И.В. Судебный контроль решений, влияющих на ход уголовного судопроизводства, по УПК Украины // Научные труды РАЮН. В 3-х томах. Вып. 9, Т. 3. – М.: Юрист, 2009. – С. 835-839.
  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка