І. П. Ющук Рідна мова Поглиблене вивченняСторінка33/90
Дата конвертації03.04.2017
Розмір5.06 Mb.
1   ...   29   30   31   32   33   34   35   36   ...   90

§ 36. Значущі частини слова

У словах розрізняємо основу й закінчення. Основа в свою чергу може розкладатися на корінь, префікс і суфікс. Основа, корінь, префікс, суфікс, закінчення — значущі частини слова (морфеми).

1. Закінчення — це змінна частина слова, яка, утворюючи різні форми його, вказує на зв’язок між словами в реченні.

Щоб правильно визначити закінчення, треба зіставити різні форми того самого слова. Наприклад, визначаючи закінчення в слові радісного, зіставляємо цю форму з іншими формами того самого слова, тобто змінюємо його за відмінками, родами, числами: радісному, радісний, радісна, радісних. Змінилася тільки частина -ого. Отже, це закінчення.

Звуки, що змінюються внаслідок чергування, до закінчення не належать: друг, друг-а, друз-і, друж-е; ок-о, в оц-і, оч-ей; дорог-а, дороз-і, доріг; сидж-у, сид-иш.

Визначаючи закінчення, як і будь-які значущі частини слова, треба орієнтуватися не на написання слова, а на вимову, тобто на його звуковий склад. Наприклад, у слові сім’я закінчення а, а не я. Встановлюємо це, усно відмінюючи слово: [с'імй-а], [с'імй-і], [с'імй-у], [с'імй-ейу]. Так само: [надій-а], [надій-і], [надій-у]; [земл'-а], [земл'-у].

Якщо в змінюваному слові в якійсь його формі нема закінчення, кажемо, що це слово має нульове закінчення: молодь, край, зошит, книжок, сімей, земель, пісень.

Незмінні слова і незмінні форми слів не мають закінчень: бюро, кіно, журі, кенгуру; скоро, поволі, змалку, восени; перемігши, стоячи, відпочивати.

Основа — це частина слова без закінчення: сонц-е, сонечк-о, сонячн-ий, прац'-а, працюй-емо, працьовит-ий, мрій-а, мрій-уть, мрійн-ий, замріян-ий.

2. Слова, що мають спільну звукову частину і близькі за значенням, називаються спорідненими (або однокореневими): народ, народжений, народний, народність, родина, рід (роду), рідний, рідня.

Спільна частина споріднених слів називається коренем.

Наприклад, слова ліс, лісок, перелісок, лісник, лісовий, проліски зв’язані між собою значенням (усі вони певним чином стосуються лісу) і мають спільну звукову частину -ліс-. Саме ця частина і є коренем у всіх наведених тут словах.

Голосні і приголосні звуки кореня можуть чергуватися, внаслідок чого корінь видозмінюється: бр-ати, бер-у, ви-бир-аю, ви-бор-и, з-бір; ход-ити, ходж-у, ход'-ать, хід; їздити, виїжджати.

3. Частина слова, яка стоїть перед коренем і надає слову нового значення або відтінку, називається префіксом.

Слова мають переважно по одному префіксу: пере-мога, під-мога, ви-мога, з-магання, на-магання, по-магати. Іноді в слові буває два або більше префіксів: до-по-мога, з-не-може-кий, на-по-готові, на-в-пере-йми.

4. Частина слова, яка стоїть між коренем і закінченням, називається суфіксом.

Суфікси бувають словотворчі і формотворчі.

Словотворчі суфікси надають слову нового значення або відтінку: роб-от-а, роб-ітник, роб-оч-ий, зароб-іток, перероб-к-а, вироб-нич-ий; руч-еньк-а, руч-ечк-а, руч-ищ-е.

До словотворчих суфіксів, а не до закінчень відносимо і застиглі колишні закінчення в прислівниках: радісн-о, згор-и, зверх-у, дочист-а, вноч-і, час-ом, зрешт-ою, по-нов-ому.

Формотворчі суфікси творять або допомагають творити різні форми того самого слова: зроби-ти (неозначена форма дієслова), зроби-в, зроби-л(минулий час), зробив-ши (дієприслівник), коліща — коліщ-ат-и, плем’я — плем-ен (непрямі відмінки іменників IV відміни).

Суфікси іноді можуть невіддільно зливатися з коренем: козак + ств(о) = козацтво; товариш + ськ(ий) = товариський.

5. За будовою слова́ і форми слів бувають:

а) прості — в основі є лише один корінь: повітря, сільський;

б) складні — в основі є два, зрідка — три корені: вітродвигун, сільськогосподарський, п’ятисотметровий;

в) складені — складаються з двох і більше окремих слів: буду читати, двадцять один, віч-на-віч.
140. Придивіться уважно, як треба визначати будову слова. Після цього самостійно розберіть подані слова (у кожному слові спочатку знаходьте закінчення й корінь, а потім префікси й суфікси) і свій аналіз звірте з аналізом, поданим у підручнику.


Слово і його транскрипція

Основа

закінчення

префікси

корінь

суфікси

боєць [бойец']бой

ец'побоїще [побойішче]

по

бой

ішч

е

бійниця ійниц'а]бій

ниц'

а

прибій [прибій]

при

бій

вибоїна [вибойіна]

ви

бой

ін

а

б’ють [бйут']бйут'

б’ючи [бйучи]бй

учи

141*. Визначте будову поданих слів за наведеним вище зразком.

1. Слово, вислів, словник, прислів’я, безслівний, дослівно. 2. Протока, потічок, течія, текучий, стічний, витікають. 3. Сидять, сидячи, сяду, посиджу, сідло, сидіння, пересідаємо.1   ...   29   30   31   32   33   34   35   36   ...   90


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка