І. Навчальна роботаСкачати 459.37 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації27.03.2017
Розмір459.37 Kb.
  1   2
З В І Т

про виконання плану основних заходів за 2013/2014 навчальний рік

кафедри досудового розслідування
навчально-наукового інституту підготовки фахівців


для підрозділів слідства та кримінальної міліції
Національної академії внутрішніх справІ. Навчальна робота

Основними завданнями кафедри досудового розслідування (далі – кафедра) на 2013-2014 навчальний рік є забезпечення навчально-виховного процесу у навчально-науковому інституті підготовки фахівців для підрозділів слідства та кримінальної міліції (далі – ННІПФПСКМ), навчально-науковому інституті заочного навчання (ННІЗН) і регіональних відділеннях, навчальному центрі післядипломної освіти ННІУ НАВС, підвищення професійної майстерності науково-педагогічного складу, підготовка та доопрацювання навчально-методичного забезпечення дисциплін та спецкурсів, які викладаються кафедрою, покращення методично-технічної бази, проведення науково-дослідної роботи, виконання планів основних заходів НАВС, ННІЗН та ННІПФПСКМ.

За звітний період кафедрою досудового розслідування здійснено ряд заходів, спрямованих на виконання покладених завдань відповідно до плану основних заходів кафедри, ННІПФПСКМ та НАВС.

Систематично науково-педагогічним складом кафедри вивчаються нормативно-правові акти органів законодавчої та виконавчої влади у сфері кримінального судочинства з метою їх використання у навчальному процесі, методичній та науковій роботі колективу кафедри.

У роботі кафедри постійно знаходяться у полі зору проблеми розробки і проведення заходів з удосконалення навчальної та наукової діяльності. З урахуванням наказів та доручень МВС України та НАВС, робочих навчальних планів оновлені плани проведення лекційних, семінарських та практичних занять, завдання для індивідуальної та самостійної роботи курсантів, програми проходження стажування та навчальної практики, тематика наукових робіт тощо.

У ННІПФПСКМ НАВС в 2013-2014 н.р. кафедрою було забезпечено викладання наступних навчальних дисциплін та навчальних курсів: «Доказування на досудовому слідстві»; «Практикум зі складання кримінально-процесуальних документів»; «Судові стадії кримінального процесу»; «Особливості розслідування окремих видів злочинів» з наступним прийняттям заліків, семестрових екзаменів.

У ННІЗН НАВС – «Кримінальний процес (Загальна частина)»; «Кримінальний процес (Особлива частина)»; «Прокурорський нагляд»; «Особливі порядки кримінального провадження»; «Судова влада в Україні»; «Правове регулювання інвестиційної діяльності»; «Практикум зі складання кримінально-процесуальних документів»; «Кримінально-процесуальне доказування»; «Адвокатура України»; «Теорія судових доказів»; з наступним прийняттям заліків, екзаменів.

Загалом у 2013-2014 навчальному році навчальне навантаження кафедрою досудового розслідування виконано в повному обсязі.
Науково-педагогічний склад


Виконано

Заплановано

Різниця

1. Начальник кафедри Осауленко О.А.

641

640

+1

2. Професор Зарубей В.В.

619

583

+36

3. Професор Ієрусалимов І.О.

639

531

+108

4. Доцент  Александренко О.В.

666

694

- 28

5. Доцент Хахуцяк О.Ю.

822

833

- 11

6. Доцент Тимошенко Ю.П.

67

727

- 660

7. Доцент Самодін А.В.

749

720

+29

8. Доцент Плєва К.В.

0

0

+2

9. Старший викладач Степанова Г.М.

0

0

+2

10. Старший викладач Терещенко Ю.В.

971

795

+ 176

11. Старший викладач Симчук А.С.

659

138

+ 521

12. Викладач Патик А.А.

761

845

- 84

13. Викладач Моргун Н.С.

706

538

+168

14. Викладач Кузьмічова Є.В.

711

731

- 20

ВСЬОГО:

8011

7775

+236

У 2013-2014 навчальному році було заплановано 7775 годин навантаження. Фактично виконано науково-педагогічним складом кафедри 8011 годин, що на 236 годин більше запланованого.

Збільшення навантаження обумовлено:

- проведенням незапланованих навчальних (лекційних) занять науково-педагогічним складом для слухачів (на умовах окремого договору) та студентів регіональних відділень ННІЗН, за напрямом підготовки «правознавство» з навчальних дисциплін, а саме: «Кримінальний процес (ч. І, ІІ )», «Судова влада в Україні», «Прокурорський нагляд», «Особливі порядки кримінального провадження»;

- виходом з декретної відпустки доцента кафедри Плєви К.В. та старшого викладача кафедри Степанової Г.М.;

- перерозподілом навчального навантаження (у зв’язку з переходом доцента кафедри Тимошенка Ю.П. до інституту кримінально-виконавчої служби Державної пенітенціарної служби України (Наказ МВС №880 о/с від 27.09.2013р))


ІІ. Методична робота та наукова робота

1. Доопрацьовано, відповідно до вимог робочих навчальних програм, із врахуванням змін, які відбулись у кримінальному процесуальному законодавстві України, плани проведення семінарських та практичних занять, завдання на індивідуальну та самостійну роботу курсантів, підготовлено мультимедійне супроводження семінарських та практичних занять з навчальних дисциплін: • Особливості розслідування окремих видів злочинів;

 • Доказування на досудовому слідстві;

 • Судові стадії кримінального процесу;

 • Практикум зі складання кримінально-процесуальних документів.

2. Оновлено тестові завдання з дисциплін:

- “Судові стадії кримінального процесу” для курсантів 4-го курсу ННІПФПСКМ (спеціалізація – слідча) вересень 2013 р.);

- «Доказування на досудовому слідстві», для курсантів 4 -го курсу ННІПФПСКМ (спеціалізація – слідча);

- “Особливості розслідування окремих видів злочинів”, 4–й курс, ННІПФЕКП НАВС (вересень 2013 р.);

- «Практикум зі складання кримінально-процесуальних документів», для курсантів 3-го та 4-го курів ННІПФПСКМ НАВС(вересень 2013 р.);

- “Кримінальний процес (Загальна частина)” для слухачів та студентів 4-го курсу ОКР “Бакалавр” ННІ ЗН НАВС (вересень 2013 р.);

- зі спецкурсу “Кримінальне процесуальне доказування” для студентів 2-го курсу ОКР “Магістр” ННІ ЗН НАВС (вересень 2013 р.)3. Оновлено курс лекцій з дисциплін та спецкурсів:

- «Судові стадії кримінального процесу» для курсантів 4-го курсу ННІПФПСКМ НАВС (всього 10 лекцій (2 год.), (вересень 2013 р.);

- «Кримінальний процес (Особлива частина)» для слухачів (студентів) 4-го курсу ННІЗН НАВС (всього 6 лекцій (12 год.) (жовтень 2013 р.);

- «Особливості розслідування окремих видів злочинів», 4–й курс, ННІПФЕКП НАВС (листопад 2013 р.);

- «Доказування на досудовому слідстві» для курсантів 4-го курсу ННІПФПСКМ НАВС (спеціалізація – слідча),

- «Практикум зі складання кримінально-процесуальних документів» для курсантів 3-го, 4-го курсів ННІПФПСКМ НАВС (спеціалізація – слідча);

- «Судова влада в Україні» для слухачів та студентів 1-го курсу ОКР “Спеціаліст” ННІ ЗН НАВС (всього 3 лекції (6 год.), жовтень 2013 р.);

- «Прокурорський нагляд» для слухачів та студентів 1-го курсу ОКР “Спеціаліст” ННІ ЗН НАВС (всього 3 лекції (6 год.), листопад 2013 р.);

- «Особливі порядки кримінального провадження», для слухачів та студентів 1-го курсу ОКР “Спеціаліст” ННІ ЗН НАВС (всього 3 лекції (6 год.), листопад 2013 р.);

5. Оновлено залікові та екзаменаційні білети:

- з курсу «Судові стадії кримінального процесу», 4–й курс, ННІПФПСКМ (вересень 2013 р.).

- з дисципліни «Доказування на досудовому слідстві», 4–й курс, ННІПФПСКМ (вересень 2013 р.).

- з дисципліни «Практикум зі складання кримінально-процесуальних документів», для курсантів 3-го, 4-го курсів ННІПФПСКМ НАВС(вересень 2013р.).

- «Кримінальний процес (Ч. 1)» для курсантів та слухачів ННІ ЗДН НАВС.

– з курсу «Особливості розслідування окремих видів злочинів», 4–й курс, ННІПФЕКП і ННІПФПСКМ НАВС (листопад 2013 р.); • зі спецкурсу «Теорія судових доказів» для студентів 5-го курсу ОКР “Бакалавр” ННІ ЗН НАВС (вересень 2013 р.);

 • з спецкурсу «Кримінальне процесуальне доказування» для студентів 2-го курсу ОКР “Магістр” ННІ ЗН НАВС (вересень 2013 р.)

– з дисципліни “Судові та правоохоронні органи України” для студентів 2-го курсу ОКР “бакалавр” (друга вища освіта) ННІ ЗН НАВС (травень 2014 р.).

6. Підготовлено та проведено лекційні заняття на тему «Практичне застосування положень КПК та складання процесуальних документів під час досудового розслідування» в системі службової підготовки з працівниками ОВС ГУ МВС України в м. Києві та Київській області:

- у Дарницькому РУ ГУМВС України в м. Києві - Самодін А.В., 24.12.2014 року;

- у Київському училищі професійної підготовки працівників міліції ГУ МВС України в м. Києві (с. Ново-Петрівці) - доценти Александренко О.В., Хахуцяк О.Ю., протягом жовтня – листопада 2013;

- в училищі професійної підготовки працівників міліції ГУ МВС у Київської області (с. Хотянівка) - професор кафедри Зарубей В.В., протягом жовтня – листопада 2013р.
7. Підготовлено та опубліковано:

7. 1 Кримінальний процес (загальна частина) [Текст]: робоча навч. прогр. / [уклад.: О. А. Осауленко, , А.В. Самодін, А. С. Симчук,]. – К. : Нац. акад. внут. справ, 2013. – 20 с.; Для студентів 4-го курсу (термін навчання – 4 роки 6 місяців, на умовах договору з фізичними та юридичними особами) навчально-наукового інституту заочного навчання Національної академії внутрішніх справ.7.2 Кримінальний процес: робоча навч. прогр. / [уклад.: О. А.Осауленко, А. С. Симчук, А. В. Самодін, О.Ю.Хахуцяк ]. – К.: Нац. акад. внутр. справ, 2013.; Для слухачів 4 курсу (державне замовлення) навчально-наукового інституту заочного навчання Національної академії внутрішніх справ.

7.3 Практикум зі складання кримінально-процесуальних документів: метод. рекоменд. / [уклад.: А. В. Самодін]. – К.: Нац. акад. внутр. справ, 2013.; Для слухачів 4 та 5 курсів (на умовах окремого договору з працівниками ОВС) навчально-наукового інституту заочного навчання Національної академії внутрішніх справ.

7.4. Адвокатура України [Текст]: Методичні матеріали / [уклад.: А. В. Самодін, А. С. Симчук]. – К.: Нац. акад. внутр. справ, 2014. – 18 с.; Для студентів 3-го для студентів 3-к курсу ОКР «бакалавр» (друга вища освіта) курсу (слідча спеціалізація) навчально-наукового інституту заочного навчання Національної академії внутрішніх справ.

7.5 Доказування на досудовому слідстві [Текст]: Навч. метод. комплекс. / [уклад.: О. А. Осауленко, І.О. Ієрусалимов, В. В. Зарубей, О. В. Александренко, О. Ю. Хахуцяк, А.В. Самодін, А. С. Симчук,]. – К.: Нац. акад. внутр. справ, 2013 (Для курсантів 4-го курсу навчально-наукового інституту підготовки фахівців підрозділів слідства та кримінальної міліції Національної академії внутрішніх справ, напрям підготовки - «правознавство» (6.030401); освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»).

7.6 Судові стадії кримінального процесу [Текст]: Навч. метод. комплекс. / [уклад.: О. А. Осауленко, О. Ю. Хахуцяк]. – К.: Нац. акад. внутр. справ, 2013 (Для курсантів 4-го курсу навчально-наукового інституту підготовки фахівців підрозділів слідства та кримінальної міліції Національної академії внутрішніх справ, напрям підготовки - «правознавство» (6.030401); освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»).

7.7. Практикум зі складання кримінально-процесуальних документів [Текст]: Навч. метод. комплекс. / [уклад.: І.О. Ієрусалимов, В. В. Зарубей, О. В. Александренко, О. Ю. Хахуцяк, А.В. Самодін, Ю.В. Терещенко, Є.В. Кузьмічова, Н.С. Моргун]. – К.: Нац. акад. внутр. справ, 2013 (Для курсантів 3-го курсу навчально-наукового інституту підготовки фахівців підрозділів слідства та кримінальної міліції Національної академії внутрішніх справ, напрям підготовки - «правоохоронна діяльність» (6.030402); освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»), 4-го курсу навчально-наукового інституту підготовки фахівців підрозділів слідства та кримінальної міліції Національної академії внутрішніх справ, напрям підготовки - «правознавство» (6.030401); освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»).

7.8. Особливості розслідування окремих видів злочинів [Текст]: Навч. метод. комплекс. / [уклад.: О. А. Осауленко, І.О. Ієрусалимов, В. В. Зарубей, О. В. Александренко, О. Ю. Хахуцяк, А.В. Самодін, А. С. Симчук,]. – К.: Нац. акад. внутр. справ, 2013 (Для курсантів 4-го курсу навчально-наукового інституту підготовки фахівців підрозділів слідства та кримінальної міліції Національної академії внутрішніх справ, напрям підготовки - «правознавство» (6.030401); освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»).

7.9. Кримінальний процес (1, 2 частини) [Текст]: Методичні матеріали / [уклад.: О.А. Осауленко, О.Ю. Хахуцяк, А. В. Самодін, А. С. Симчук]. – К.: Нац. акад. внутр. справ, 2014. – 16 с.; Для студентів 4 курсу навчально-наукового інституту заочного навчання Національної академії внутрішніх справ;

7.10. Судові та правоохоронні органи України [Текст]: Методичні матеріали / [уклад.: О.А. Осауленко, А. В. Самодін, А. С. Симчук]. – К.: Нац. акад. внутр. справ, 2014. – 15 с.; Для 2-К курсу (набір 2013 року, 5 років навчання, «Бакалавр») навчально-наукового інституту заочного навчання Національної академії внутрішніх справ.
8. Здійснювалось наукове керівництво щодо написання магістерських робіт:

8.1. Слухачів магістратури заочної форми навчання (21):

 - Карпюка В.О. – «Загальні положення досудового розслідування» – науковий керівник – доцент кафедри досудового розслідування ННІПФПСКМ НАВС, к. ю. н. Самодін А.В.;- Павлика В.А. – «Сторона захисту у кримінальному процесі» – науковий керівник - доцент кафедри досудового розслідування ННІПФПСКМ НАВС, к. ю. н. Самодін А.В.;

- Павлик Л.В. – «Дія кримінального процесуального закону в просторі, часі та за колом осіб» – науковий керівник - професор кафедри досудового розслідування ННІПФПСКМ НАВС, к. ю. н., доцент Зарубей В.В.;

- Пухальського А.О. – «Видача осіб, які вчинили кримінальні правопорушення (екстрадиція)» – науковий керівник - професор кафедри досудового розслідування ННІПФПСКМ НАВС, к. ю. н., доцент Зарубей В.В.;

- Фролова А.В. – «Кримінальне провадження на підставі угод» - науковий керівник - доцент кафедри досудового розслідування ННІПФПСКМ НАВС, к. ю. н. Хахуцяк О.Ю.;

- Фаренюка О.С. – «Слідчі (розшукові) дії у кримінальному провадженні» - науковий керівник - доцент кафедри досудового розслідування ННІПФПСКМ НАВС, к. ю. н., доцент Александренко О.В.;

- Гальчука Р.С. – «Невтручання у приватне життя як засада кримінального провадження» - науковий керівник - доцент кафедри досудового розслідування ННІПФПСКМ НАВС, к. ю. н. Самодін А.В.;

- Герасимчук Т.Д. – « Кримінальне провадження щодо неповнолітніх» - науковий керівник - доцент кафедри досудового розслідування ННІПФПСКМ НАВС, к. ю. н. Хахуцяк О.Ю.;

- Сьомко В.Т. – «Особливості розслідування незаконного полювання» - науковий керівник - професор кафедри досудового розслідування ННІПФПСКМ НАВС, к. ю. н., доцент Ієрусалимов І.О.;

- Мороза В.В. – «Участь експерта та спеціаліста у кримінальному провадженні» - науковий керівник - професор кафедри досудового розслідування ННІПФПСКМ НАВС, к. ю. н., доцент Зарубей В.В.;

- Горячевої Г.В. – «Захисник у кримінальному провадженні» - науковий керівник - доцент кафедри досудового розслідування ННІПФПСКМ НАВС, к. ю. н., доцент Тимошенко Ю.П.;

- Прокофʼєва Ю.М. – «Особливості розслідування злочинів у сфері обігу радіоактивних матеріалів» - науковий керівник – начальник кафедри досудового розслідування ННІПСК НАВС, старший науковий співробітник, к. ю. н. Сокиран М.Ф.;

- Паюка О.Ф. – «Особливості розслідування вбивств, пов’язаних з виконанням релігійного обряду» - науковий керівник – начальник кафедри досудового розслідування ННІПСК НАВС, старший науковий співробітник, к. ю. н. Сокиран М.Ф.

- Курбанова М.О. – «Презумпція невинуватості та забезпечення доведеності вини» - науковий керівник – начальник кафедри досудового розслідування ННІПФПСКМ НАВС, к. ю. н. Осауленко О.А.;

- Теслюк Ю.Б. – «Оскарження рішень, дій чи бездіяльності під час досудового розслідування» - науковий керівник - доцент кафедри досудового розслідування ННІПФПСКМ НАВС, к. ю. н., доцент Тимошенко Ю.П.;

- Чистова В.М. – «Перегляд кримінальних справ Верховнім Судом України» - науковий керівник - доцент кафедри досудового розслідування ННІПФПСКМ НАВС, к. ю. н., доцент Александренко О.В.;

- Ятлук Т.М. – «Кримінальне провадження щодо неповнолітніх» - науковий керівник - доцент кафедри досудового розслідування ННІПФПСКМ НАВС, к. ю. н., доцент Тимошенко Ю.П.;

- Кучебо С.О. – «Участь прокурора у судових стадія кримінального процесу» - - науковий керівник - доцент кафедри досудового розслідування ННІПФПСКМ НАВС, к. ю. н. Хахуцяк О.Ю.;

- Осецької Я.К. – «Особливості розслідування наруги гад могилою» - науковий керівник - професор кафедри досудового розслідування ННІПФПСКМ НАВС, к. ю. н., доцент Ієрусалимов І.О.;

- Кметь А.С. – «Забезпечення процесуальних прав та законних інтересів підозрюваного на досудовому слідстві» - науковий керівник – начальник кафедри досудового розслідування ННІПФПСКМ НАВС, к. ю. н. Осауленко О.А.;

- Гаврилюк О.М. – «Особливості розслідування шахрайства, пов’язаного з відчуженням приватного житла» - науковий керівник - професор кафедри досудового розслідування ННІПФПСКМ НАВС, к. ю. н., доцент Ієрусалимов І.О.;
8.2. Слухачів магістратури денної форми навчання НАВС (8):

 • Бесараб В.С. – «Забезпечення права на захист у досудовому кримінальному провадженні» – науковий керівник - начальник кафедри досудового розслідування, к. ю. н. Осауленко О.А.;

 • Гончаренко М.О. – «Кримінальне провадження на підставі угод» – науковий керівник - доцент кафедри досудового розслідування, к. ю. н. Хахуцяк О.Ю.;

 • Старовойт А.М. – «Правовідносини слідчого оперативного підрозділу, прокурора та слідчого, судді на стадії досудового розслідування» – науковий керівник - заступник начальника ГСУ МВС України, д. ю. н., доцент Татаров О.Ю.;

 • Миронюк В.В. – «Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження» – науковий керівник - професор кафедри досудового розслідування, к. ю. н., доцент Зарубей В.В.;

 • Хома Т.О. – «Слідчі (розшукові дії) дії: поняття, класифікація, загальні умови провадження» – науковий керівник - доцент кафедри досудового розслідування, к. ю. н., доцент Александренко О.В.;

 • Яворський В.В. – « Правове регулювання діяльності захисника у стадії досудового розслідування» – науковий керівник - доцент кафедри досудового розслідування, к. ю. н. Самодін А.В.;

 • Лиховоля Л.К. – «Порядок застосування запобіжних заходів під час досудового розслідування – науковий керівник - старший викладач кафедри досудового розслідування, к. ю. н. Терещенко Ю.В.;

 • Руда Г.А. – «Екстрадиція у кримінальному провадженні України» – науковий керівник - професор кафедри досудового розслідування, к. ю. н., доцент Ієрусалимов І.О.


9. Науково-педагогічним складом кафедри була прийнята участь з науковими доповідями у науково-практичних конференціях, семінарах та круглих столах (34):

 1. Осауленко О.А., Брисковська О.М., Тактика проведення слідчого огляду при розслідуванні злочинів, пов’язаних із знищенням, підробкою або заміною номерів, вузлів та агрегатів транспортного засобу // Криміналістичний вісник. – К. – 2013. – № 1 (19).

 2. Осауленко О.А. Рівність прав сторін кримінального провадження як засада забезпечення засади змагальності // Актуальні проблеми розслідування злочинів за новим Кримінальним процесуальним кодексом України [Текст] : зб. наук. праць за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф. (Київ, 5 лип. 2013 р.) – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2013. – С. 43–46. (– 300 с.).

 3. Осауленко О.А. Правове регулювання діяльності захисника у стадії досудового розслідування: матеріали Науково-практичного семінару «Особливості доказування на стадії досудового розслідування у кримінальному провадженні» (м. Київ 29 листопада 2013 року).

 4. Симчук А.С. Актуальні проблеми розслідування злочинів за новим кримінальним процесуальним кодексом україни [Текст]: зб. наук. Праць за матеріалами Всеукраїнської наук.-практ. Конф. (Київ, 5 липня 2013 р.) – К.: Нац. акад. внутр. справ, 2013. – 300 с // Питання вдосконалення початкового етапу досудового розслідування. – С. 58-62.

 5. Симчук А.С. Развитие институционной структуры правового государства в современых условиях: международной конференция «Прогноз развития правовой системы, как средство повышение качества принимаемых актов» (31 мая 2013 года г. Санкт-Петербург): Фонд развития юридической науки. – Центр академических публикаций. – 74 стр.

 6. Симчук А.С. Развитие институционной структуры правового государства в современых условиях: международной конференция «формирование нового облика правовой системы в СНГ» (29 июля 2013 года г. Санкт-Петербург): Фонд развития юридической науки. – Центр академических публикаций. – 74 стр. –Начало досудебного расследования за уголовным процессуальным кодексом Украины. – С. 33-36.

 7. Симчук А.С. Конституційні засади правового життя: світові традиції та національні реалії: збірник матеріалів Міжнародної юридичної науково-практичної конференції “Актуальна юриспруденціяˮ м. Київ, 28 червня 2013 року. Тези наукових доповідей. – К., 2013. – 160 с. – Заявник, який не є потерпілим у Кримінальному процесуальному кодексі України. – С. 140-144.

 8. Симчук А.С. «Особливості початку досудового розслідування. Європейський досвід» круглого столу «Співробітництво та обмін інформаціями з компетентними органами України та Європи» (м. Київ 12 грудня 2013 року) – К.: ННІПФПСКМ.-2013.

 9. Зарубей В.В., Ілляшенко О.В. «Проблеми використання «червоних повідомлень» МОКП_Інтерпол в Україні при здійсненні міжнародного розшуку підозрюваних, обвинувачених та осіб, які ухиляються від кримінального покарання» // // Актуальні проблеми розслідування злочинів за новим КПК України: зб. наук. праць за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф. (Київ, 5 лип. 2013 р.). – К.: НАВС, 2013. – С. 25-26.

 10. Зарубей В.В., Савченко М.А. « Допустимість доказів» // «Сучасна наука – пенітенціарній практиці», міжнародна науково- практична конф. (Київ, 24 жовтня 2013 р.). – К.: ІКВС, 2013. – С. 141-142.

 11. Зарубей В.В. Затримання особи як захід забезпечення кримінального провадження: матеріали Науково-практичного семінару «Особливості доказування на стадії досудового розслідування у кримінальному провадженні» (м. Київ 29 листопада 2013 року).

 12. Зарубей В.В. Забезпечення права на захист у досудовому кримінальному провадженні: матеріали науково-теоретичного семінару «Забезпечення прав і свобод учасників кримінального процесу за новим Кримінальним процесуальним кодексом України» (м. Київ 10 грудня 2013 року.)

 13. Зарубей В.В. «Міграційні питання та питання реадмісії» матеріали круглого столу «Співробітництво та обмін інформаціями з компетентними органами України та Європи» (м. Київ 12 грудня 2013 року) – К.: ННІПФПСКМ.-2013.

 14. Александренко О.В. «Современные возможности судебных экспертиз и направления их использования при расследовании серийных сексуальных убийств» // Міжнародна науково-практична конференція, присвячена 100 річчю Київського НДІСЕ. – К.: НДІСЕ, 2013. - С. 185-187.

 15. Александренко О.В. «Проблеми проведення досудового розслідування за КПК України» // Актуальні проблеми розслідування злочинів за новим КПК України: зб. наук. праць за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф. (Київ, 5 лип. 2013 р.). – К.: НАВС, 2013. – С. 16-18.

 16. Александренко О.В., Зарубей В.В. «Про удосконалення кримінально-процесуальних засобів подолання протидії розслідуванню» // Правові реформи в Україні. Ч. 1: зб. матеріалів V Всеукраїнської наук.-теорет. конф., Київ, 16 жовт. 2013 р. – К.: НАВС. – 2013. - С. 140-142.

 17. Александренко О.В. Кримінальне провадження щодо окремої категорії осіб: матеріали Науково-практичного семінару «Особливості доказування на стадії досудового розслідування у кримінальному провадженні» (м. Київ 29 листопада 2013 року).

 18. Александренко О.В. Забезпечення законності та обґрунтованості процесуальних рішень слідчого матеріали науково-теоретичного семінару «Забезпечення прав і свобод учасників кримінального процесу за новим Кримінальним процесуальним кодексом України» (м. Київ 10 грудня 2013 року).

 19. Александренко О.В. Співробітництво у сфері юстиції свободи та безпеки матеріали круглого столу «Співробітництво та обмін інформаціями з компетентними органами України та Європи» (м. Київ 12 грудня 2013 року) – К.: ННІПФПСКМ.-2013.

 20. Терещенко Ю.В. Удосконалення структурно-функціональної побудови органів досудового розслідування в Україні: матеріали круглого столу «Актуальні проблеми застосування кримінального законодавства».(28 листопада 2013 року) – К..: Інститут кримінально-виконавчої служби.- 2013.

 21. Терещенко Ю.В. Процесуальні строки і їх дотримання при провадженні досудового розслідування: матеріали Науково-практичного семінару «Особливості доказування на стадії досудового розслідування у кримінальному провадженні» (м. Київ 29 листопада 2013 року).

 22. Терещенко Ю.В. Обшук житла чи іншого володіння особи: правова регламентація та практика провадження: матеріали науково-теоретичного семінару «Забезпечення прав і свобод учасників кримінального процесу за новим Кримінальним процесуальним кодексом України» (м. Київ 10 грудня 2013 року).

 23. Терещенко Ю.В. Побудова міграційних партнерств в Україні: матеріали круглого столу «Співробітництво та обмін інформаціями з компетентними органами України та Європи» (м. Київ 12 грудня 2013 року) – К.: ННІПФПСКМ.-2013.

 24. Патик А.А. Статус особи, до якої застосовуються примусові заходи медичного та виховного характеру на судовій стадії кримінального процесу: матеріали IV Всеукр. наук.-практ. конф. «Проблемні питання стану дотримання захисту прав людини в Україні» (5 грудня 2013 року) – К. Нац.акад. внутр. справ. – 2013.

 25. Моргун Н.С. Наслідки порушення загальних засад кримінального провадження: матеріали ІІ-ї Міжнародної науково-практичної конференції «Малиновські читання» (15-16 листопада 2013) – Острог, Національний університет «Острозька академія». – 2013.

 26. Моргун Н.С. «Європейські стандарти захисту недоторканості права власності в кримінальному судочинстві» матеріали круглого столу «Співробітництво та обмін інформаціями з компетентними органами України та Європи» (м. Київ 12 грудня 2013 року) – К.: ННІПФПСКМ.-2013.

 27. Ієрусалимов І.О., Страшко Д.С. Криміналістичне забезпечення захисту культурної спадщини // Нормативно-правове регулювання судової експертизи: збірник матеріалів круглого столу. – К.: ННІПФЕКП Нац. акад. внутр. справ, 2013. – С. 174-178.

 28. Ієрусалимов І.О. Місце криміналістичних знань та криміналістичної техніки в структурі криміналістичного забезпечення слідчої діяльності //Актуальні питання техніко-криміналістичного забезпечення кримінальних проваджень: збірник матеріалів круглого столу. - К.: ННІПФЕКП НАВС, 2013. – С. 110-113. (у співавторстві з Жидким Д.В.)

 29. Ієрусалимов І.О. Організація техніко-криміналістичного забезпечення слідчої діяльності // Актуальні питання техніко-криміналістичного забезпечення кримінальних проваджень: збірник матеріалів круглого столу. - К.: ННІПФЕКП НАВС, 2013. – С. 113-118. (у співавторстві з Користинським С.Ю. )

 30. Ієрусалимов І.О. Ситуативний аналіз завдань техніко-криміналістичного забезпечення слідчої діяльності // Актуальні питання техніко-криміналістичного забезпечення кримінальних проваджень: збірник матеріалів круглого столу. - К.: ННІПФЕКП НАВС, 2013. – С. 118-121. (у співавторстві з Рудою Г.А.)

 31. Кузьмічова Є.В. «Оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів досудового розслідування та прокурора під час досудового розслідування» матеріали науково-теоретичного семінару «Забезпечення прав і свобод учасників кримінального процесу за новим Кримінальним процесуальним кодексом України» (м. Київ 10 грудня 2013 року).

 32. Кузьмічова Є.В. «Оперативне співробітництво між Україною та Європейським поліцейським офісом» матеріали круглого столу «Співробітництво та обмін інформаціями з компетентними органами України та Європи» (м. Київ 12 грудня 2013 року) – К.: ННІПФПСКМ.-2013.

 33. Самодін А.В. «Окремі кримінально-процесуальні аспекти забезпечення невтручання у приватне життя особи у стадії досудового розслідування» матеріали круглого столу кафедри кримінально-правових дисциплін Інституту кримінально-виконавчої служби «Актуальні проблеми застосування кримінального законодавства» (м. Київ 28 листопада 2013 року) К.: ННІПФПСКМ.-2013.

 34. Самодін А.В. «Затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину, уповноваженою службовою особою» матеріали круглого столу кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Прикарпатського факультету Львівського державного університету внутрішніх справ «Актуальні проблеми удосконалення професійно-психологічної підготовки працівників міліції громадської безпеки в умовах сьогодення», (26 грудня 2013 року) м. Івано-Франківськ.

 35. Осауленко О.А. Розподіл кримінально-процесуальних функцій на стадії досудового розслідування у світлі нового КПК України // Актуальні проблеми адміністративного та кримінального права і процесу: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених (в авторській редакції), (Донецьк 15 березня 2014) . – Донецьк: ООО «Цифровая типография», 2014. – С. 205-207.

 36. Зарубей В.В. «Оператвино-розшукове забезпечення розслідування квартирних крадіжок учинених іноземцями» // Мат. наук.- практ. семінару «Проблемні питання взаємодії слідчих та оперативних підрозділів ОВС при розслідуванні кримінальних правопорушень» (31 березня 2014 року) – ННІПФПСКМ НАВС – 2014.

 37. Зарубей В.В. «Особливості проведення слідчих (розшукових) і процесуальних дій при міжнародному співробітництві» // Мат. наук.-практ. конференції «Актуальні проблеми розслідування злочинів» (31 березня 2014 року) – ННІПФПСКМ НАВС – 2014.

 38. Александренко О.В., Зарубей В.В. Проблемные вопросы начала досудебного расследования в действующем УПК Украины: матер. Міжнар. наук.-практ. конф. «Уголовный процесс: от прошлого к будущему» (21 березня 2014 року). – М.: Акад. Слідчого комітету РФ». – 2014. - С. 29-32.

 39. Александренко Е.В. Основні напрями попередження серійних сексуальних вбивств та інших злочинів на сексуальному грунті: матер. Міжнар. наук.-практ. конф. «Актуальні проблеми юридичної науки 2014» (21 березня 2014 року). – К.: Нац. акад. управління. – 2014. – С. 268-272.

 40. Александренко Е.В. Особенности тактики допроса по делам о серийных сексуальных убийствах: матер. Міжнар. наук.-практ. конф. «Актуальные проблемы криминалистической тактики» (28 березня 2014 року).– М.: МГЮА. - 2014. - С. 4-7.

 41. Александренко Е.В. К вопросу о структуре методики расследования серийных сексуальных убийств: матер. 10 (позачергової) Міжнар. наук.-практ. конф. «Криминалистика и судебная экспертиза: наука, обучение, практика» (26-27 червня 2014 р.). – Х.: Нац. юрид. Акад., 2014. – (подано до друку).

 42. Александренко О.В., Зарубей В.В. Особливості тактики допиту іноземців при розслідуванні вчинених ними злочинів: // Мат.третьої наук.-практ. конференції «Актуальні проблеми розслідування злочинів» (1 липня 2014 року) –– К.: Нац. акад.. внутр. справ. – 2014. – (подано до друку).

 43. Александренко О.В. «Проблемні питання початку досудового розслідування»// Мат. наук.- практ. семінару «Проблемні питання взаємодії слідчих та оперативних підрозділів ОВС при розслідуванні кримінальних правопорушень» (31 березня 2014 року) – ННІПФПСКМ НАВС – 2014.

 44. Александренко О.В. «Актуальні проблеми досудового розслідування серійних вбивств» // Мат. наук.-практ. конференції «Актуальні проблеми розслідування злочинів» (31 березня 2014 року) – ННІПФПСКМ НАВС – 2014.

 45. Ієрусалимов І.О. «Концептуальні основи криміналістичного забезпечення слідчої діяльності в умовах діючого КПК // Мат. наук.- практ. семінару «Проблемні питання взаємодії слідчих та оперативних підрозділів ОВС при розслідуванні кримінальних правопорушень» (31 березня 2014 року) – ННІПФПСКМ НАВС – 2014.

 46. Самодін А.В. Окремі кримінальні процесуальні аспекти об’єднання матеріалів досудового розслідування // Мат.третьої наук.-практ. конференції «Актуальні проблеми розслідування злочинів» (1 липня 2014 року) –– К.: Нац. акад.. внутр. справ. – 2014. – (подано до друку).

 47. Хахуцяк О.Ю. Проблемні питання у статусі «понятий» // Мат.третьої наук.-практ. конференції «Актуальні проблеми розслідування злочинів» (1 липня 2014 року) –– К.: Нац. акад.. внутр. справ. – 2014. – (подано до друку).

 48. Хахуцяк О.Ю. Речові докази у кримінальному провадженні // Мат. наук.- практ. семінару «Проблемні питання взаємодії слідчих та оперативних підрозділів ОВС при розслідуванні кримінальних правопорушень» (31 березня 2014 року) – ННІПФПСКМ НАВС – 2014.

 49. Хахуцяк О.Ю. Провадження на підставі угод: актуальні питання // Мат. наук.-практ. конференції «Актуальні проблеми розслідування злочинів» (31 березня 2014 року) – ННІПФПСКМ НАВС – 2014.

 50. Терещенко Ю.В.Засоби ефективного розслідування вбивств // Мат. круглого столу «Актуальні питання судово-експертного забезпечення кримінальних проваджень» (10 квітня 2014 року) – К.: Нац. акад.. внутр. справ. – 2014. – с.300-302.

 51. Терещенко Ю.В. Особливості взаємодії органів досудового розслідування з іншими правоохоронними органами під час розслідування тяжких та особливо тяжких злочинів// Мат. наук.- практ. семінару «Проблемні питання взаємодії слідчих та оперативних підрозділів ОВС при розслідуванні кримінальних правопорушень» (31 березня 2014 року) – ННІПФПСКМ НАВС – 2014.

 52. Терещенко Ю.В. Проблемні питання тактики допиту іноземців які скоїли крадіжки особистого майна громадян з квартир // Мат. наук.-практ. конференції «Актуальні проблеми розслідування злочинів» (31 березня 2014 року) – ННІПФПСКМ НАВС – 2014.

 53. Терещенко Ю.В. Проблемні аспекти повідомлення про підозру // Мат.третьої наук.-практ. конференції «Актуальні проблеми розслідування злочинів» (1 липня 2014 року) –– К.: Нац. акад.. внутр. справ. – 2014. – (подано до друку).

 54. Моргун Н.С. «Співвідношення суспільного та особистого інтересу при реалізації засади недоторканості права власності» // Проблеми і перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах СНД // Матер. ХІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (30-31.01.2014) – http:/conferences.neasmo.org.ua.

 55. Моргун Н.С. Тимчасове вилучення майна за чинним КПК України // Матер. круглого стіл «Сучасні проблеми теорії і практики кримінального та кримінального процесуального права України» (27 січня 2014 року) в межах Днів науки у Національному університеті «Києво-Могилянська академія» - К.: Києво-Могилянська академія. – 2014.- с. 95-100.

 56. Моргун Н.С. Сравнительный анализ оснований проведення обыска по УПК Украины и Республики Беларусь в контексте соблюдения принципа неприкосновенности права собственности // Матер. II Международной научно-практической конференции «Борьба с преступностью: теория и практика» (27 февраля 2014 года) – Могилевский высший колледж МВД Республики Беларусь, г. Могилев. – 2014.- с.324-332.

 57. Моргун Н.С. «Особливості проведення негласних слідчих (розшукових) дій» // Мат. наук.- практ. семінару «Проблемні питання взаємодії слідчих та оперативних підрозділів ОВС при розслідуванні кримінальних правопорушень» (31 березня 2014 року) – ННІПФПСКМ НАВС – 2014.

 58. Моргун Н.С. «Проблемні питання недоторканності права власності при проведенні досудового розслідування». // Мат. наук.-практ. конференції «Актуальні проблеми розслідування злочинів» (31 березня 2014 року) – ННІПФПСКМ НАВС – 2014.

 59. Моргун Н.С. Поняття та правова природа обмеження права власності // Мат.третьої наук.-практ. конференції «Актуальні проблеми розслідування злочинів» (1 липня 2014 року) –– К.: Нац. акад.. внутр. справ. – 2014. – (подано до друку).

 60. Кузьмічова Є.В. Адвокат як окрема категорія осіб в кримінальному процесі // Мат.третьої наук.-практ. конференції «Актуальні проблеми розслідування злочинів» (1 липня 2014 року) –– К.: Нац. акад.. внутр. справ. – 2014. – (подано до друку).

 61. Кузьмічова Є.В. «Адвокат як окрема категорія осіб у кримінальному провадженні».// Мат. наук.- практ. семінару «Проблемні питання взаємодії слідчих та оперативних підрозділів ОВС при розслідуванні кримінальних правопорушень» (31 березня 2014 року) – ННІПФПСКМ НАВС – 2014.

 62. Кузьмічова Є.В. «Особливості досудового розслідування кримінальних проваджень за браком доказів в сучасних умовах» // Мат. наук.-практ. конференції «Актуальні проблеми розслідування злочинів» (31 березня 2014 року) – ННІПФПСКМ НАВС – 2014.

 63. Симчук А.С. Окремі питання нормативно-правового регулювання початку досудового розслідування // Дні науки Національного університету «Києво-Могилянська академія на факультеті правничих наук, 2004: тези наукових доповідей та повідомлень на круглих столах 23 та 27 січня 2014 року. – К.: Національний університет «Києво-Могилянська академія», 2014. – С. 104-107.

 64. Симчук А.С. Правова регламентація строків початку досудового розслідування // Актуальні проблеми розслідування злочинів [Текст] :зб. нак. праць за матеріалами наук.-практ. конф. (1 липня 2014 р. на базі навчально-наукового інституту підготовки фахівців для підрозділів слідства та кримінальної міліції (м. Київ, вул. Народного Ополчення, 9). – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2014 – (подано до друку).

 65. . Симчук А.С., Руда Г.А. Екстрадиція як одна із форм міжнародного співробітництва під час кримінального провадження // Актуальні проблеми розслідування злочинів [Текст] :зб. нак. праць за матеріалами наук.-практ. конф. (1 липня 2014 р. на базі навчально-наукового інституту підготовки фахівців для підрозділів слідства та кримінальної міліції, м. Київ, вул. Народного Ополчення, 9). – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2014 – (подано до друку).

 66. Симчук А.С., Наконечна Л.С. Педагог як суб’єкти кримінального провадження щодо неповнолітніх // Дні науки Національного університету «Києво-Могилянська академія на факультеті правничих наук, 2004: тези наукових доповідей та повідомлень на круглих столах 23 та 27 січня 2014 року. – К.: Національний університет «Києво-Могилянська академія», 2014. – 124 с. – С. 104-107.

 67. Симчук А.С. «Проблемні питання правового врегулювання початку досудового розслідування». // Мат. наук.-практ. конференції «Актуальні проблеми розслідування злочинів» (31 березня 2014 року) – ННІПФПСКМ НАВС – 2014.

 68. Симчук А.С. «Удосконалення початкового стану досудового розслідування. Проблеми теорії та практики» // Мат. наук.- практ. семінару «Проблемні питання взаємодії слідчих та оперативних підрозділів ОВС при розслідуванні кримінальних правопорушень» (31 березня 2014 року) – ННІПФПСКМ НАВС – 2014.


10. Методичні рекомендації

  1. Розслідування злочинів, пов’язаних із знищенням, підробкою або заміною номерів, вузлів та агрегатів транспортного засобу [Текст]: метод. рек. / [Чернявський С.С., Брисковська О.М., Вознюк А.А., О.А. Осауленко та ін]. – К.: Нац. акад. внутр. справ, 2013. – 88 с.

  2. Досудове розслідування шахрайств з фінансовими ресурсами, учинених шляхом службового підроблення [Текст]: метод. рек. / [Чернявський С.С., Удалова Л.Д., Осауленко О.А. ]. – К.: Нац. акад. внутр. справ, 2013.

  3. Порядок взаємодії між органами внутрішніх справ, закладами охорони здоров’я та органами прокуратури при встановленні факту смерті людини [Текст]: метод. рек. / [Чернявський С.С., Осауленко О.А., Весельській В.К. ]. – К.: Нац. акад. внутр. справ, 2013.

  4. Практичне використання операторів мобільного зв’язку при розслідуванні кримінальних правопорушень про умисні вбивства та встановленні осіб, що їх скоїли [Текст]: метод. рек. / [Чернявський СС., Осауленко О.А., Никифорчук Д.Й., Кудінов В.А. – К.: Нац. акад. внутр. справ, 2013.

  5. Організація роботи службової особи, відповідальної за перебування затриманих / Авт. колект. фахівців наукової лабораторії з проблем досудового розслідування ННІ ПФПСКМ НАВС, кафедри досудового розслідування ННІ ПФПСКМ НАВС та Головного слідчого управління МВС України (п. 15 розділу 2 Плану НД та ДКР НАВС на 2014 рік).

  6. Особливості фіксації ходу та результатів проведення слідчих (розшукових) дій / Авт. колект. фахівців кафедри досудового розслідування ННІ ПФПСКМ НАВС, наукової лабораторії з проблем досудового розслідування ННІ ПФПСКМ НАВС, УМВС України в Закарпатській області, Головного слідчого управління МВС України (п. 8 розділу 2 Плану НД та ДКР НАВС на 2014 рік).

  7. Особливості розслідування злочинів, учинених у сфері земельних відносин / Авт. колект. фахівців кафедри досудового розслідування ННІ ПФПСКМ НАВС, наукової лабораторії з проблем досудового розслідування ННІ ПФПСКМ НАВС, УМВС України в Івано-Франківській області, Головного слідчого управління МВС України (п. 11 розділу 2 Плану НД та ДКР НАВС на 2014 рік).


10.1.Прийнято участь у розробці методичних рекомендацій:

1. Алгоритм дій працівників ОВС у складі слідчо-оперативної групи в типових ситуаціях щодо реагування на повідомлення про кримінальні правопорушення (відповідно до доручення ННІПФПСКМ НАВС від 12.02.2014 № 36) (вн. № 1/127 від 04.03.2014р);

2. Алгоритм дій працівників ОВС у межах кримінальних проваджень щодо розшуку майна підозрюваної або обвинуваченої особи, накладення на нього арешту та забезпечення його збереження (на виконання п.5 рішення колегії МВС України від 17.01.2014 № 1км/1, оголошеного наказом МВС України від 31.01.2014 № 84)

3. Процесуальний порядок застосування запобіжних заходів, пов’язаних з тимчасовою ізоляцією особи (п. 6 розділу 2 Плану НД та ДКР НАВС на 2014 рік);

4. Організація розслідування вбивств минулих років (п. 9 розділу 2 Плану НД та ДКР НАВС на 2014 рік);

5. Взаємодія слідчих, співробітників оперативних та інших підрозділів ОВС на початковому етапі досудового розслідування (п. 10 розділу 2 Плану НД та ДКР НАВС на 2014 рік) (акт приймання науково-дослідної роботи 31.03.2014р);

6. Організація роботи службової особи, відповідальної за перебування затриманих (п. 15 розділу 2 Плану НД та ДКР НАВС на 2014 рік) (вих. 46/214 від 27.02.2014р);

7. Процесуальний порядок звільнення від кримінальної відповідальності (п. 17 розділу 2 Плану НД та ДКР НАВС на 2014 рік) (акт приймання науково-дослідної роботи 21.03.2014р);

8. Особливості проведення слідчого експерименту при розслідуванні злочинів проти життя та здоров’я особи(п. 19 розділу 2 Плану НД та ДКР НАВС на 2014 рік);

9. Особливості розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової та професійної діяльності пов’язаної з наданням публічних послуг (п. 20 розділу 2 Плану НД та ДКР НАВС на 2014 рік) (акт приймання науково-дослідної роботи 31.03.2014р)(вих. № 46/347м від 09.04.2014);

10. Особливості розслідування вбивств, які вчиняються на об’єктах залізничного транспорту (п. 28 розділу 2 Плану НД та ДКР НАВС на 2014 рік) (вн. 1/267 від 19.05.2014р);

11. Докази і доказування в діяльності слідчих підрозділів ОВС (п. 30 розділу 2 Плану НД та ДКР НАВС на 2014 рік) (акт приймання науково-дослідної роботи 19.03.2014р);

12. Критерії визначення оптимальної чисельності працівників МВС України (п. 10 розділу 2 Плану НД та ДКР НАВС на 2014 рік);

13. Протидія злочинам, пов’язаним із сепаратистськими діями (доручення ректорату від 01.04.2014р., протокол № 8)
11. Підготовлено та видано у співавторстві:

Навчальний посібник Кримінальний процес. Загальна частина (альбом схем)[текст] навч.Посіб./ [Л.Д. Удалова, В.В. Рожнова, Д.П. Письменний та ін] – К.:Центр учбової літератури,2014. – 144с.


12. Підготовлені та опубліковані наукові статті:

 1. Осауленко О.А., Брисковська О.М. Тактика проведення негласних слідчих (розшукових) дій щодо розслідування злочинів пов‘язаних із знищенням, підробкою або заміною номерів вузлів та агрегатів транспортного засобу // Негласні слідчі (розшукові) дії у кримінальному провадженні та особливості їх проведення оперативними підрозділами органів внутрішніх справ. Додаток до Вісника Луганського державного університету ім. Е.О.Дідоренка № 1, 2013. – С. 175–18.

 2. Осауленко О.А., Брисковська О.М., Легалізація автотранспортних засобів, здобутих злочинним шляхом організованими злочинними групами на сучасному етапі // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією. – К. – 2013. – № 1 (29). – С. 19–28.

 3. Александренко О.В., Титко А.В. «Інститут угоди про примирення в кримінальному процесі України» // Юридична наука, 2013, № 2. - С. 95-103.

 4. Александренко О.В. «Виключна міра покарання як необхідний чинник ефективної протидії насильницькій злочинності» // Юридична наука, 2013, № 3. С. 73-80.

 5. Александренко О.В., Самойлов М.В. «Ще раз до питання про актуальні проблеми чинного КПК України» //Юридичний часопис НАВС, № 2 (6), 2013. С. 3-8.

 6. Александренко О.В., Кузьмічова Є.В. «Право людини на забезпечення лікарської таємниці: міжнародно-правовий аспект» // Юридична наука, 2013, № 9. - С. 7-13.

 7. Початковий етап розслідування незаконного заволодіння автотранспортом [Текст]: метод. рек. / [Чернявський С.С., Фаринник В.І., Брисковська О.М. та ін]. – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2014. – 84 с.

 8. Процесуальний порядок звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з дійовим каяттям та примиренням винного з потерпілим [Текст]: метод. рек. / [Удалова Л.Д., Чернявський С.С., Алєксєєва-Процюк Д.О. та ін]. – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2014. – 36 с.

 9. Осауленко О.А. Загальні вимоги до проведення слідчих (розшукових) дій за кримінальним процесуальним кодексом України // Науково-аналітичний журнал Митна справа. – 2014 р. – № 3. – С. 145-148.

 10. Aleksandrenko O.V., Veselovska N.O. Vandalizm on objects of cultural heritage // Юридична наука. – 2014. - № 3. – С. 41-47.

 11. Александренко О.В. Ще раз до питання про актуальні проблеми чинного КПК України, або який кодекс нам потрібен // Юридична наука. – 2014. - № 3. – С. 109-114.

 12. Александренко О.В., Терещенко Ю.В., Моргун Н.С. Проблемні питання початку досудового розслідування // Юридична наука. – 2014 № 7 – (подано до друку).

 13. Самодін А.В. Кримінальна процесуальна діяльність службової особи, відповідальної за перебування затриманих //«Юридичний вісник» Нац. ун-ту «Одеська юридична академія». – 2014. – № 4. – (подано до друку).

 14. Самодін А.В. Невтручання у приватне життя як засада кримінального провадження // «Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право» – 2014. – № 27. – (подано до друку).

 15. Хахуцяк О.Ю. Кримінально-процесуальні аспекти правового статусу понятих у кримінальному провадженні //«Юридичний вісник» Нац. ун-ту «Одеська юридична академія». – 2014. – № 4. – (подано до друку).

 16. Терещенко Ю.В. Слідчі (розшукові) дії як різновид процесуальних дій // Науково-аналітичний журнал «Митна справа». – 2014 р. – № 1. – С. 112-117.

 17. Моргун Н.С. Сравнительный анализ оснований проведения обыска и соблюдения принципа неприкосновенности права собственности УПК Украины и Кыргызской Республики//Научно-аналитический журнал «Право и політика». – 2014.-№ 2. – С.159-173.

 18. Моргун Н.С. Обмеження права власності при реалізації засади недоторканості права власності у кримінальному провадженні//Юридична наука. – 2014. - № 6. – (подано до друку).

 19. Моргун Н.С. Поняття та значення недоторканості права власності як засади кримінального провадження//Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Право». – 2014. - Спеціальний випуск. – (подано до друку).

 20. Моргун Н.С. тимчасове вилучення майна як захід забезпечення кримінального провадження, що обмежує право власності//Митна справа. – 2014. - № 4 ч. 2. т. 2. – (подано до друку).

 21. Кузьмічова Є.В., Моргун Н.С., Терещенко Ю.В. Реалізація права на безоплатну правову допомогу в Україні// Вітчизняне громадсько-політичне, науково-популярне видання «Гетьман». – 2014. - № 1 (54). – С. 58-59.

 22. Моргун Н.С., Ієрусалимов І.О., Терещенко Ю.В. Корупція – як системне соціально-патологічне явище// Вітчизняне громадсько-політичне, науково-популярне видання «Гетьман». – 2014. - № 2 (55). – С. 63-64.

 23. Симчук А.С. Генеза інформації до початку кримінального провадження до судової реформи 1864 року // Електронний збірник наукових статей Ужгородського національного університету. – 2014. – (подано до друку).

 24. Симчук А.С. Генеза інформації до початку кримінального провадження після судової реформи 1864 року // Журнал «Державо и право Інституту ім . Корецького – 2014. – (подано до друку).

 25. Александренко Е.В. До питання про визначення поняття та класифікацію серійних сексуальних вбивств // Юридична наука. – 2014. - № 5. – С. 75-83.


13. Надавалися пропозиції до:

- проекту Закону України “Про національне бюро розслідувань України” (22 вересня 2013р.);

- проекту Закону України Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності службових осіб органів державної влади у разі прийняття незаконного рішення, реєстр. №3829 від 25.12.2014 року (12 лютого 2014р.);

- проекту Закону України Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо порушення права на захист, реєстр. № 3880 від 14.01.2014 року (14 лютого 2014р.);

- проекту Закону України Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реалізації положень Кримінального процесуального кодексу України, реєстр. № 4712 від 16.04.2014 року (01 липня 2014р.).
14. У продовж звітного періоду науково-педагогічний склад кафедри виконував службові доручення та доручення керівництва НАВС, ННІПФПСКМ у формі пропозицій, рекомендацій, довідок, аналізів тощо.

15. Науково-педагогічним складом кафедри проведено роботу щодо підвищення якості навчального процесу, за рахунок заходів по практичному спрямуванню навчального процесу, а саме систематичне залучення до проведення занять працівників досудового слідства та дізнання системи МВС України.

16. Практичні заняття з курсантами 3 та 4 курсів проводилися у навчальному районному управлінні та криміналістичному полігоні ННІПФПСКМ. Загалом проведено 14 години практичних занять.
ІІІ. Організаційна робота

Науково-педагогічний склад кафедри досудового розслідування своєчасно проходить стажування у практичних підрозділах органів внутрішніх справ, згідно Плану-графіку проходження стажування науковими та науково-педагогічними працівниками Національної академії внутрішніх справ у практичних підрозділах ОВС, наукових установах, вищих навчальних закладах, судових та правоохоронних органах, затвердженого наказом НАВС. Зокрема, у 2013-2014 навчальному році стажування пройшли: • Професор кафедри, к. ю. н., доцент, полковник міліції Александренко О.В. – у ГСУ МВС України (15-28 березня 2014р);

 • Старший викладач кафедри, к. ю. н., майор міліції Терещенко Ю.В. – Слідчий відділ Оболонського РУ ГУ МВС України в м. Києві (15-28 березня 2014р);

 • Викладач кафедри, к. ю. н., майор міліції Патик А.А. – Слідче відділення лінійного відділу на станції Київ-Пасажирський (01-14 березня 2014р);

 • Викладач кафедри, майор міліції Моргун Н.С. – Слідче відділення лінійного відділу на станції Київ-Пасажирський (01-14 березня 2014р);

 • Викладач кафедри, к. ю. н., старший лейтенант міліції Кузьмічова Є.В. – Слідчий відділ Солом’янського РУ ГУ МВС України в м. Києві (01-14 квітня 2014р);

Особовий склад кафедри неодноразово залучався до несення служби по охороні громадського порядку на території Київського гарнізону, а саме: при проведенні перевиборів до Верховної Ради України у окремих округах, виборах Президента України, Пасхальних та Першотравневих святах, на День Перемоги. Чоловічий склад кафедри ніс службу у складі групи швидкого реагування за окремими графіками, відповідальними по інституту.


  1   2


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка