Харсун Олександра Олексіївна викладач вищої категорії. Тема заняття: Облік заробітної плати на підприємстві. Вид заняття: лекціяСкачати 54.56 Kb.
Дата конвертації31.12.2016
Розмір54.56 Kb.
Дидактичний аналіз відкритого заняття з

дисципліни «Фінансовий облік»
Данилова Людмила Анатоліївна- методист вищої категорії

Дата: Згідно навчальної програми.

Група: 31-Б.

Дисципліна: «Фінансовий облік».

ПІБ викладача: Харсун Олександра Олексіївна

-викладач вищої категорії.Тема заняття: Облік заробітної плати на підприємстві.

Вид заняття: Лекція - бесіда в супроводі мультимедійної підтримки з елементами самостійної практичної роботи.

Мета:

Навчальна: Вивчення типових проводок з обліку заробітної плати, єдиного соціального внеску, податку з доходу фізичних осіб; порядоку розрахунку нарахувань на фонд заробітної плати.

Навчити студентів користуватися планом рахунків 6 класу; навчитися використовувати опорний конспект самостійно, як елемент професійної діяльності. Продемонструвати основні прийоми бухгалтерських проводок по заробітній платі.Закріпити знання студентів за темою «Salary» шляхом проведення контрольного аудіювання та говоріння, вивчення нового лексичного (лексика за спеціальністю) матеріалу;

Розвиваюча: Розвивати вміння працювати з аудійованим матеріалом, розвивати слухову та зорову пам’ять, розвивати вміння відображати господарські операції в прикладних програмах.

Розвивати економічне мислення, творчий підхід до реалізації поставленого завдання, вміння працювати в стресових ситуаціях.Розвивати логічне мислення, вміння висловлювати свою точку зору, робити висновки, навички правильної фонетичної вимови нових лексичних одиниць, навички сприймати на слух інформацію іноземною мовою, навички монологічного мовлення.

Виховна: Формування суспільно-політичної активності у студентів; формування культури навчальної праці. Виховання порядності, працьовитості та моральної стійкості молодого спеціаліста.

Виховувати активну громадянську позицію, оптимістичний світогляд, любов до майбутньої професії, виховувати допитливість, почуття відповідальності.

Тип заняття: Комбіноване заняття (комбіноване: аудіювання, говоріння (монологічне мовлення)

Загальна мета заняття: формування іншомовної професійної комунікативної компетенції майбутніх молодших спеціалістів. Адаптація молодих спеціалістів в англомовному просторі.

Очікувані результати: Після цього заняття студенти зможуть проводити розрахунки по робочого часу, заробітної плати, бюджетних та соціальних платежів; складати типові проводки по обліку заробітної плати; вміти в подальшому використовувати їх в своїй професійній діяльності.

За допомогою конспекту систематизувати свої знання, перевірити рівень свої знань і провести в разі необхідності аналіз помилок, що в подальшому позитивно вплине на рівень підготовки молодого спеціаліста та його конкурентоздатність на сучасному ринку праці.Обладнання: Персональні комп’ютери, опорні конспекти, методичні роздаткові матеріали.
I. Організаційний момент заняття.
1. Повна готовність викладача до заняття, наявність плану заняття. Викладач добре володіе навчальним матеріалом, заздалегідь підготовлена мультимедійна презентація по темі.

2. Студенти готові до заняття укожного є навчальні приналежності і роздатковий матеріал.

3. Аудиторія підготовлена до занття згідно санітарних норм.
II. Актуалізація почуттєвого досвіду і опорних знань студентів і практичного їх досвіду.

Викладач цілеспрямовано чітко визначає значення обліку і звітності організації в ринкоих умовах. Студенти спілкуються і висловлюють свої дкмки, які необхідні для рішення поставленого завдання.


ІІІ. Мотивація навчальної діяльності студентів.

Викладач повідомив тему, мету і завдання заняття. Методом фронтальної бесіди перевірив засвоєння основних понять і їх значення в умовах дії Міжнародних стандартів П(С)БО.


IV. Діяльність викладача на занятті

1. На занятті викладачем успішно використовується інформаційно-рецептивний і репродуктивні методи.

2. Викладач коментує кожну діювиконання завдання, намагається зацікавити студентів.

3. Переключає увагу, підтримувє інтерес до роботи студентів, використовує зовнішньо орієнтовні основи, прийомів актуалізації знань, умінь студентів. Спеціально підібрані питання, завдання носять творчий характер, тому що вихідні дані взято з реальних господарських операцій бази проходження технологічної практики (ДП «Харківський облавтодор ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України»)V. Діяльність студентів на заняттяі (самостійне виконання практичної частини роботи)
1. Викладач творчо організував колективну пізнавальну діяльність студентів, а саме:

- статичні пари - студентів сидять за одним столом і виконують одне завдання;

- дидактичні пари - декілька студентів об’єднані за рівнем засвоєння матеріалу;

- варіаційні пари - у групі чотири студенти, кожний працює то з одним то з іншим; відбувається обмін матеріалом варіанти яких пропобляються всіма членами мікрогрупи.

Кожний студент стає компетентним по своїй частині завдання і успішно навчає кожного незалежно від рівня загальної підготовленості.

Найближча мета кожного – учити інших тому, що вивчив сам. Кожний відповідає за виконання практичного завдання іншими студентами.


VI. Узагальнення й систематизація знань і способів виконання дій.
Викладач раціонально і творчо використовує інтелектуальні засоби здійснення розумововї діяльності студентів, які дають можливість студентам проводити опосередковане й узагальнене пізнання об’єктивної дійсності.

При контролі і самоконтролі виявилась взаємодія викладача і студентів за характером їхнього спілкування. Через форми організації пізнавальної діяльності студенти оволодівають соціальним досвідом: навикам роботи в колективі. Головним джерелом соціального досвіду, що виховує, є характер самопрояву студентів при різних формах роботи: лідерство або співучасть у роботі колективу, змагання в темпах виконання роботи, почуття відповідальності за якість своєї праці, зацікавленість у результатах роботи.


V. Загальна оцінка заняття
1. План заняття виконаний на 100%

2. Реалізація основної дидактичної мети досягнуто.

3. Цікавою і повчальною була презентація розроблена викладачем бухгалтерського обліку, хороша підбірка завдань для практичної роботи

4. Викладач добре володіє сучасними педагогічними технологіями, а саме роботою з комп'ютером і мультімідійним проектором, володіє прийомами і методами навчання.

5. Структура і тип заняття повністю відповідають меті та завданням заняття. Навчальний матеріал відповідає програмі. Викладач грунтовно володіє теоретичнм матеріалом з даної теми, у викладі теми простежувалася логіка і послідовність, володіє різними методами навчання: евристична бесіда, демонстрація презентацій, пошуковий, дослідницький.

Мова викладача - чітка і впевнена. Самоосвітня робота студентів показала вміння виділяти суттєві ознаки основних понять, конкретизувати їх, проявилася зацікавленість і активність студентів. Стиль спілкування викладача і студентів - доброзичливий, підтримувалася культура мови, спостерігався явний авторитет викладача. Мета заняття досягнута. Використані на занятті прийомидали можливість студентам узагальнити способи рішення практичних завдань.


Дітей , їх особисту гідність і їх потреби треба так само шанувати,

як і старших, і тільки поводячися з ними лагідно, щиро, розумно,

як з рівними, входячи в їх спосіб думання, можна виховувати

чесних, щирих, правдолюбних і справді вільних людей.

Іван Франко
База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка