Харківська національна академіяСторінка1/9
Дата конвертації05.05.2017
Розмір1.82 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ


МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
МІКРОЕКОНОМІКА
Тексти лекцій та завдання до основних тем курсу

(для студентів 2 курсу денної і 3 курсу заочної форми навчання за спеціальностями 7.050.106 "Облік і аудит",

7.050.107 "Економіка підприємства" та

7.050201 "Менеджмент організацій"

Харків –ХНАМГ – 2004Мікроекономіка. Тексти лекцій та завдання до основних тем курсу (для студентів 2 курсу денної і 3 курсу заочної форми навчання за спеціальностями 7.050.106 "Облік і аудит", 7.050.107 "Економіка підприємства" та 7.050201 "Менеджмент організацій"). Укл. Шекшуєв О.А., Тимофієва С.Б. Харків: ХНАМГ, 2004 – С. 143.

Розглядаються поведінка і механізм прийняття рішень окремими економічними суб'єктами, які прагнуть вигоди, оптимально використовуючи обмежені ресурси альтернативного застосування. До кожної теми додаються тестові завдання. тексти лекцій мають системний характер і відповідають програмі курсу "Мікроекономіка".

Розглядаються основні закономірності функціонування ринкової економічної системи. Наведено загальні поняття теорії споживчого вибору, теорії фірми і ринкових структур. Досліджується взаємозв'язок між вибором економічної стратегії та умовами конкретних ринкових ситуацій.

Призначені для студентів економічних спеціальностей.

Укладачі: О.А. Шекшуєв,

С.Б.Тимофієва

Рецензент: канд. екон. наук І.А.Островський
Рекомендовано кафедрою економічної теорії, протокол № 5 від 25.11.2003 р.


© Шекшуєв О.А., Тимофієва С.Б., ХНАМГ, 2004.

ВСТУП

Будь-яка економічна діяльність, у кінцевому підсумку, зводиться до прийняття рішень про те, що, як, скільки і для кого виробляти продукт, що задовольняє різноманітні людські потреби.

Споживачі й підприємці, робітники й фермери, державні урядовці й члени уряду постійно зустрічаються з проблемою вибору варіанту досягнення визначених цілей за умов обмежених економічних можливостей. Яке рішення вони не прийняли б, воно завжди буде чогось коштувати, у нього завжди будуть "альтернативні витрати".

Економічні суб'єкти інтуїтивно прагнуть звести свої витрати до мінімуму і отримати максимальний зиск.

Необхідність вибору обумовлена наявністю постійних суперечностей між потребами й бажаннями, з одного боку, і можливостями їх задоволення, з другого.

Від чого ж залежать рішення, що приймаються? Чи існують які-небудь закономірності, що визначають вибір економічних суб'єктів? Відповідь на ці та інші запитання дає мікроекономічний аналіз.

Особливість економічної сфери діяльності полягає в тому, що зміни на мікрорівні реалізуються через дії індивідуальних економічних суб'єктів, поведінка яких істотно впливає на макроекономічні процеси.

Якщо знати основні принципи, згідно з якими приймаються економічні рішення, можна істотно підвищити шанси на успіх у сфері практичної діяльності. З'ясування деяких з цих принципів становить завдання цього тексту лекцій.Вступ до мікроекономіки
Тема 1. Предмет і метод мікроекономіки
  1. Проблема обмеженості ресурсів і необхідність вибору. КВМ, її функції в мікроекономічному аналізі.

  2. Предмет і функції мікроекономіки.

  3. Методологічні засади мікроекономіки.


1. Проблема обмеженості ресурсів і необхідність вибору
Людина існує у світі обмежених можливостей.

Не тільки окрема людина, але й все суспільство, існує у світі обмежених можливостей, незважаючи на те, що за віки своєї історії людство суттєво розширило межи цих обмежень. Але й сьогодні обмеженість наявних ресурсів залишається важливою проблемою.

Обмеженість ресурсів має відносний характер. Вона полягає у принциповій неможливості одночасного і певного задоволення всіх потреб. Якби ресурси не були обмежені, не було б необхідності турбуватися про найкраще їх використання.

Зауважимо, що обмежені ресурси називають економічними благами. Але є й вільні блага, що „розподіляються” шляхом простого привласнення, наприклад, атмосферне повітря.

Найближчим наслідком обмеженості ресурсів є конкуренція між альтернативними цілями використання ресурсів, тому що практично усі ресурси можуть бути використані для задоволення самих різноманітних потреб.

Зауважимо, що як перед суспільством, так і перед окремою людиною завжди постає проблема вибору напрямів і засобів використання обмежених ресурсів з різних конкуруючих між собою цілей. Методи вирішення цієї проблеми й становить предмет економічної науки.

У процесі вибору, який нав’язаний обмеженістю наявних ресурсів, люди стикаються з необхідністю вирішення трьох фундаментальних завдань: Що, тобто, які товари чи послуги і в якій кількості виробляти? Як, тобто за допомогою яких обмежених ресурсів й технічних засобів, виробляти необхідні людям блага? Для кого виробляти ці обмежені миттєві блага?

При обговоренні цих та інших, пов’язаних з ними завдань, економісти широко використовують різного роду моделі, що дозволяють у компактній формі отримати певні результати.

Спробуємо за допомогою найпростішої моделі сформулювати основну економічну проблему, „що, як і для кого виробляти?”. Припустімо, що мешканці якоїсь гіпотетичної країни можуть використовувати свої природні й людські ресурси для виробництва засобів виробництва і предметів споживання. Побудуємо графік виробничих можливостей цієї країни (рис.1).


Рис.1 – Графік виробничих можливостей

На осі абсцис будемо відкладати кількість предметів споживання (Х), на осі ординат – кількість засобів виробництва (У). Крива АВСД, що має назву крива виробничих можливостей, характеризує максимально можливі обсяги виробництва засобів виробництва і предметів усіх наявних ресурсів. Це означає, що кожна точка на цій кривій показує певну комбінацію товарів цих двох видів. Наприклад, точка В показує комбінацію Хв одиниць предметів споживання і Ув одиниць засобів виробництва.

Графік кривої виробничих можливостей дозволяє мати більш чітке уявлення про три взаємопов’язані поняття: обмеженість ресурсів, вибір, витрати.

Точка F, що знаходиться у межах виробничих можливостей, показує таку комбінацію засобів виробництва й предметів споживання, яка значно менша за можливий обсяг при ефективному використанні всіх ресурсів. Якщо вибрати цю точку, то матимемо недовикористання ресурсів (наприклад, безробіття) або низьку ефективність використання ресурсів (наприклад, великі витрати, у тому числі й робочого часу).

Точка М характеризує такий випуск продукції, який є недосяжним при повному використанні наявних ресурсів та існуючих технологій.

Таким чином, крива АВСД (межа області виробничих можливостей) характеризує одночасно й можливий, й бажаний обсяг виробництва. Точки на самій кривій АВСД представляють різні можливі сполучення обсягів випуску засобів виробництва і предметів споживання, необхідно вибрати ту комбінацію, що є найбільш ефективною.

Порівняємо точки В і С. Якщо вибрати точку В, то віддаємо перевагу більшому виробництву засобів виробництва (Ув) і меншій кількості предметів споживання (Хв). Якщо вибираємо точку С, отримаємо протилежну ситуацію. При переході від точки В до точки С отримаємо додатково Х=ОХс-ОХв у одиницях предметів споживання, жертвуючи У=ОУс-ОУв одиниць засобів виробництва.

Кількість одного товару, яку необхідно принести в жертву для збільшення виробництва іншого товару на одиницю, називають альтернативними витратами, або витратами втрачених можливостей.

Далі розглянемо форму кривої АВСД. Вона випукла праворуч – догори. Це пов’язано з тим, що одні ресурси можуть більш продуктивно використовуватись при виробництві предметів споживання, інші – засобів виробництва. Рухаючись по межі виробничих можливостей праворуч – донизу і змінюючи таким чином структуру виробництва на користь збільшення випуску предметів споживання, у виробництво залучається все більше малоефективні для виробництва предметів споживання ресурси. Тому кожна додаткова одиниця випуску предметів споживання буде вимагати все більшого скорочення виробництва засобів виробництва. У міру наближення до будь-якої з осей координат нахил кривої (до даної осі) буде зростати, а це призводить до зростання альтернативних витрат.

Чи може суспільство вийти за межі своїх виробничих можливостей? Чи може зсунутися КВМ догори і праворуч? Безумовно, так. Або за рахунок технічних та економічних нововведень, або за рахунок збільшення виробничих ресурсів (відкриття нових природних копалин, включення у виробничу діяльність тих, хто раніше не працював і т.п.). Якщо нові технологічні процеси будуть впроваджуватися одночасно й рівномірно у всіх галузях, то зсув КВМ буде таким, як показано на графіку (рис. 2). Точка М, що знаходилась поза межами першої КВМ, стане тепер досяжною.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка