Характеристика хозяйственного права и законодательства план понятие, признаки и виды хозяйственной деятельности. Хозяйственные правоотношения какСторінка1/6
Дата конвертації19.11.2016
Розмір1.4 Mb.
  1   2   3   4   5   6
ТЕМА 1. ПОНЯТИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРАВА И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
ПЛАН

1. Понятие, признаки и виды хозяйственной деятельности.

2. Хозяйственные правоотношения как предмет регулирования хозяйственного права.

3. Понятие и характеристика хозяйственного права.

4. Источники (формы) хозяйственного права.

5. Понятие и признаки хозяйственного законодательства.

6. Система и систематизация хозяйственного законодательства.
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

Основна література
1.1. Підприємницьке право: Підручник / За ред. О.В. Старцева / 2-ге вид. перероб. і допов. – К.: Істина, 2005. – 600 с.

1.2. Хозяйственное право Украины: Учебник / Под ред. А.С. Васильева, О.П. Подцерковного. – Харьков: ООО “Одиссей”, 2005. – 464 с.

1.3. Хозяйственное право: Учебник / В.К. Мамутов, Г.Л. Знаменский, К.С. Хахулин и др.; Под ред. Мамутова В.К. – К.: Юринком Интер, 2002. – 912 с.

1.4. Щербина В.С. Господарське право: Навчальний посібник. - К.: Вентурі, 2004. – 288 с.

1.5. Мандриковський М.М. Господарське законодавство: Навч. посібник. – Львів: Вид-во Нац. ун-ту “Львівська політехніка”, 2004. – 172 с.

1.6. Пігач Я.М., Труфанова Л.М.: Господарське законодавство: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 624 с.

1.7. Господарське право: Навчальний посібник у схемах і таблицях / За заг. ред. М.Л. Шелухіна. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 616 с.


Нормативні акти

2.1. Конституція України // Право України. – 1996. – № 9. – С. 3-39.

2.2. Господарський кодекс України. Господарський процесуальний кодекс України: Офіційні тексти / Міністерство юстиції України. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 304 с.

2.3. Про господарські товариства: Закон України від 19 вересня 1991 року // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 49. – Ст. 682.

2.4. Про Антимонопольний комітет України: Закон України від 26 листопада 1993 року № 3659-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 50. – Ст. 472; Урядовий кур’єр. – 2000. – 6 верес. (Орієнтир № 28).

2.5. Про банки і банківську діяльність: Закон України від 07 грудня 2000 року № 2121-III // Юридичний вісник України. – 2001. – 8-14 лют. (Інформаційно-правовий банк № 6); 15-21 лют. (Інформаційно-правовий банк № 7). (Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 5-6. – Ст. 30)/

2.6. Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його 6анкрутом: Закон України від 14 травня 1992 року № 784-XIV // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 42-43. – Ст. 378; Юридичний вісник України. – 2001. – 29 берез.-4 квіт. (Інформаційно-правовий банк № 13).

2.7. Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців: Закон України від 15 червня 2003 року № 755-ІV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 31-32. – Ст. 263.

2.8. Про захист від недобросовісної конкуренції: Закон України від 07 червня 1996 року № 236/96-ВР (з наступними змінами і доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 36. - Ст. 164; 1998. - № 10. - Ст. 36; 1999. - № 34. - Ст. 274.

2.9.Про захист економічної конкуренції: Закон України від 11 січня 2001 року № 2210-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 12. – Ст. 64.

2.10. Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України від 16 квітня 1991 року № 959-XII // Відомості Верховної Ради Української РСР. - 1991. - № 29. - Ст. 377; Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 31. - Ст. 442; 1993. - № 5. - Ст. 33; № 12. - Ст. 109; № 17. - Ст. 184; 1999. - № 7. - Ст. 49; Юридичний вісник України. - 1999. - 25 лист. - 1 груд. (Інформаційно-правовий банк № 47); 2000. - 4-17 травн. (Інформаційно-правовий банк № 18-19).

2.11. Про інвестиційну діяльність: Закон України від 18 вересня 1991 року // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 47. - Ст. 646; 1992. - № 10. - Ст. 138; Урядовий кур’єр. - 1999. - 24 черв. (Орієнтир № 25).

2.12. Про лізинг: Закон України від 16 грудня 1997 року № 723/97-ВР // Відомості Верховної Ради України. - 1998. - № 16. - Ст. 68.

2.13. Про ліцензування певних видів господарської діяльності: Закон України від 01 червня 2000 року № 1775-III // Відомості Верховної Ради України. - 2000. - № 36. - Ст. 299; № 45. - Ст. 377; 2001. - № 11. - Ст. 45; Урядовий кур’єр. - 2001. - 13 черв. (Орієнтир № 24); Юридичний вісник України. - 2001. - 1-7 верес. (Інформаційно-правовий банк № 35).

2.14. Про оренду державного та комунального майна: Закон України від 10 квітня 1992 року № 2269-XII (з наступними змінами і доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. - 1995. - № 15. - Ст. 99; № 31. – Ст. 244; 1998. - № 11-12. – Ст. 42; № 18. - Ст. 88; № 49. – Ст. 301; 1999. - № 29. - Ст. 239; Юридичний вісник України. - 2000. - 29 черв.-5 лип. (Інформаційно-правовий банк № 26).

2.15. Про патентування деяких видів підприємницької діяльності: Закон України від 23 березня 1996 року № 98/96-ВР (з наступними змінами і доповненнями) // Юридичний вісник України. - 1999. - 2-8 груд. (Інформаційно-правовий банк № 48).

2.16. Про приватизацію державного майна: Закон України від 4 березня 1992 року № 2163-XII (з наступними змінами і доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. - 1997. - № 17. - Ст. 122; 1998. - № 49. - Ст. 301; 1999. - № 7. - Ст. 52; № 51. - Ст. 453; Юридичний вісник України. - 2000. - 25-31 травн. (Інформаційно-правовий банк № 21); Юридичний вісник України. - 2000. - 29 черв.-5 лип. (Інформаційно-правовий банк № 26); Юридичний вісник України. - 2001. - 8-14 лют. (Інформаційно-правовий банк № 6); 15-21 лют. (Інформаційно-правовий банк № 7).

2.17 Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію): Закон України від 06 березня 1992 року № 2171-XII // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 24. - Ст. 350; 1996. - № 34. - Ст. 160; Юридичний вісник України. - 2000. - 30 серп. - 6 верес. (Інформаційно-правовий банк № 35); 2001. - 8-14 лют. (Інформаційно-правовий банк № 6).

2.18. Про природні монополії: Закон України від 20 квітня 2000 року № 1682-III // Урядовий кур’єр. - 2000. - 24 травн. (Орієнтир № 16).

2.19. Про промислово-фінансові групи в Україні: Закон України від 21 листопада 1995 року // Голос України. – 1996. – 21 травн.

2.20. Про страхування: Закон України від 07 березня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 18. - Ст. 78; 1998. - № 2. - Ст. 4; № 11-12. - Ст. 50; 1999. - № 4. - Ст. 35; 2000. - № 19. - Ст. 143; № 27. - Ст. 213; № 38. - Ст. 318; Урядовий кур’єр. - 2000. - 6 груд. (Орієнтир № 41); Юридичний вісник України. - 2001. - 1-7 верес. (Інформаційно-правовий банк № 35).

2.21. Про товарну біржу: Закон України від 10 грудня 1991 року № 1956-XII // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 10. - Ст. 139.

2.22. Про холдингові компанії в Україні: Закон України від 15 вересня 2006 року № 3528-І // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2006. – № 34. – Ст. 291.

2.23. Про цінні папери і фондовий ринок: Закон України від 23 лютого 2006 року // Відомості Верховної Ради України. - 2006. - № 31. - Ст. 268.

2.24. Цивільний кодекс України // Офіційний вісник України. – К.: Міністерство юстиції України, 2003. – № 11.


1. Базовым понятием в хозяйственном праве и законодательстве является понятие хозяйственной деятельности.

Хозяйственная деятельность – это общественно полезная деятельность членов общества и их объединений по производству и реализации продукции, выполнению работ, оказанию услуг, а также по обеспечению их производителей необходимыми ресурсами.

Признаки хозяйственной деятельности

1. Это не разовый акт или единовременное действие, а многоэтапная сложная деятельность, осуществляемая систематически.

2. Осуществляется не для собственных потребностей, а для удовлетворения потребностей других людей и общества в целом.

3. Сочетает частные интересы производителя и публичные интересы государства и общества.

4. Выполняется на профессиональной основе.

5. Результаты деятельности имеют стоимостной характер.

В зависимости от цели и способа организации и осуществления хозяйственная деятельность может быть двух видов – непредпринимательской и предпринимательской (коммерческой).

Непредпринимательская хозяйственная деятельность осуществляется с целью удовлетворения определенных общественных потребностей независимо от прибыльности (получение прибыли от такой деятельности играет второстепенную роль; например, деятельность НИИ, экспериментальных предприятий и учреждений, финансируемых за счет государства).

Предпринимательская хозяйственная деятельность осуществляется субъектом хозяйствования на собственный риск с целью получения прибыли.

Принципы предпринимательской деятельности:

1) свободный выбор деятельности (но в рамках закона);

2) самостоятельное формирование программы деятельности, выбор поставщиков и потребителей изготовленной продукции, установление цен (монополизм, конкуренция, демпинг);

3) свободное распоряжение прибылью;

4) свободный наём работников;

5) привлечение на добровольных началах имущества и средств юридических лиц и граждан.

Государство в нормативных актах регулирует хозяйственную деятельность путем установления ограничений для предпринимателей (обязательность регистрации, лицензирования и др.), а также гарантированием их прав и законных интересов.
2. Хозяйственная деятельность осуществляется путем вступления ее участников в хозяйственные отношения.

Хозяйственные отношения – это урегулированные нормами права общественные отношения, возникающие в среде непосредственного осуществления хозяйственной деятельности или руководства (организации) такой деятельности.

Признаки хозяйственных правоотношений

1) наличие определенного круга субъектов (участников): государство в лице его органов, юридические и физические лица;

2) сочетание в них организационных и имущественных элементов (организация производства; выпуск продукции).

Основной характеристикой хозяйственных правоотношений является состав правоотношения, включающий элементы:1. Объект – материальные и нематериальные блага, по поводу которых субъекты вступают в правоотношения (продукция, услуги, работы и др.).

2. Субъекты – участники хозяйственных правоотношений – физические и юридические лица, их объединения, государство в целом и государственные образования.

3. Содержание – совокупность прав и обязанностей субъектов правоотношений.

Юридические факты – жизненные обстоятельства (действия и события), с которыми связано возникновение, изменение и прекращение правоотношений (например, заключение договора).

Хозяйственные правоотношения регулируются на основе определенных методов (путь к чему-либо).Методы – это используемые законодателем способы правового оформления хозяйственных правоотношений в соответствии с их особенностями.

Методы хозяйственно-правового регулирования:

1. Метод предписаний (императивный) – предусматривает право принятия юридически значимых решений органом хозяйственного руководства (собственником) в отношении подчиненного ему субъекта (решение зарегистрировать предприятие, выдать лицензию и др.);–

2. Метод автономных решений (диспозитивный) – позволяет субъектам хозяйствования принимать самостоятельно юридически значимые решения; -.

3. Метод координации – обеспечивает принятие юридически значимых решений по согласованию сторон путем компромисса.

4. Метод рекомендаций – предусматривает издание компетентными органами адресованных субъектам хозяйствования предложений (рекомендаций) по поводу организации деятельности (примерные уставы, типовые договора и др.).

Виды хозяйственных правоотношений:

I. По характеру правоотношений:

1) отношения по непосредственному осуществлению хозяйственной деятельности;

2) отношения по руководству хозяйственной деятельностью.

II. По взаимному положению сторон:

1) горизонтальные – участники правоотношений равноправны (например, при заключении договоров);

2) вертикальные – одним из участников правоотношений выступает орган хозяйственного руководства, в т.ч. собственник имущества.

III. По сфере действия:

1) внутрихозяйственные – возникают внутри хозяйственной организации между структурными подразделениями;

2) меж(внешне)хозяйственные – возникают между самостоятельными субъектами.

IV. По отраслям народного хозяйства и сферам управления:

1) правоотношения в сфере промышленности;

2) правоотношения в сфере сельского хозяйства;

3) правоотношения в сфере транспорта;

4) правоотношения в сфере капитального строительства.
3. Хозяйственное право (как отрасль права) – это система правовых норм, регулирующих отношения по непосредственному осуществлению хозяйственной деятельности и руководству ею с применением различных методов правового регулирования (ученые читают, что это: самостоятельная отрасль, не самостоятельная отрасль, комплексная отрасль).

В структуру отрасли хозяйственного права входят институты (банкротства, антимонопольного регулирования), подотрасли (предпринимательское право, корпоративное право, инвестиционное право).Предметом (основными вопросами) хозяйственного права как науки является:

1) изучение истории становления и развития системы правового регулирования хозяйственных отношений в Украине и за рубежом;

2) выявление закономерностей, тенденций, пробелов правового регулирования хозяйственных отношений;

3) обобщение правоприменительной практики;

4) выработка рекомендаций по совершенствованию хозяйственного законодательства и практики.

Хозяйственное право (как учебная дисциплина) – это совокупность знаний и навыков правового регулирования хозяйственной деятельности и использования соответствующих правовых норм в практике хозяйствования.

Общий курс хозяйственного права включает Общую и Особенную части. Общая часть содержит в себе материал об основных положениях правового регулирования хозяйственной деятельности, независимо от сферы этой деятельности. Например, темы:

1. Понятие и характеристика хозяйственного права и законодательства.

2. Субъекты хозяйственного права.

3. Правовое регулирование отношений собственности.

4. Хозяйственный договор.

5. Хозяйственно-правовая ответственность.

Специальная часть хозяйственного права содержит материал о правовом регулировании хозяйственной деятельности в отдельных отраслях и сферах хозяйственной жизни. Например, темы:

1. Правовое регулирование банкротства.

2. Правовое регулирование антимонопольной деятельности.

3. Правовое регулирование инвестиционной деятельности.

4. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности.
4. Источник (форма) хозяйственного права – это официально признанный способ внешнего и внутреннего (содержательного) выражения правил поведения в сфере хозяйствования.

Виды источников хозяйственного права:

1. Правовой обычай – исторически сложившееся правило поведения, получившее официальное признание и обеспеченность государственным воздействием (торговые обычаи, деловые обыкновения (начинать переговоры с представления себя и фирмы)). В Украине правовые обычаи используются редко, в основном в сфере внешнеторговых сделок (например, обычай, по которому нарушение внешнеэкономического контракта оценивается по закону места рассмотрения дела).

2. Правовой (юридический (судебный или административный)) прецедент – решение суда или административного органа по конкретному делу, ставшее обязательным для разрешения таких же дел в будущем. Является основным источником в англо-американской правовой семье (общего права). В Украине сходство с прецедентом имеет судебная практика.

3. Нормативно-правовой договор – соглашение двух или нескольких субъектов, устанавливающее права и обязанности как общие правила поведения. Подразделяется на виды:

а) внутригосударственные нормативные договоры – коллективные договоры, уставы предприятий и др.;

б) межгосударственные (международные) нормативные договоры (соглашения, конвенции, пакты и др.).

4. Нормативно-правовой акт – это официально принятый компетентными органами документ, содержащий правовые нормы и регулирующий хозяйственно-правовые отношения. К ним относятся:

1) Конституция Украины – Основной Закон государства;

2) законы – нормативные акты, имеющие высшую юридическую силу (кодексы, законы);

3) подзаконные акты (Указы Президента, Постановления ВРУ, постановления и распоряжения КМУ, приказы министра, нормативные акты местных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления.

Это основной источник права в романо-германской правовой семье.
5. Хозяйственное законодательство – это совокупность нормативно-правовых актов, регулирующих отношения по непосредственному осуществлению и руководству хозяйственной деятельностью.

Предметом регулирования хозяйственного законодательства являются хозяйственные отношения по производству и реализации продукции, выполнению работ, оказанию услуг.Признаки (основные черты) хозяйственного законодательства:

1) наличие базового акта (хозяйственный кодекс);

2) наличие большого количества нормативных актов, что обусловлено объективными (сложность хозяйственной жизни) и субъективными (многочисленные эксперименты в сфере экономики) причинами;

3) преобладание комплексных нормативных актов, содержащих нормы различных отраслей права (гражданского, финансового, трудового и др.);

4) наличие значительного количества нормативных актов ограниченной сферы действия – ведомственных, локальных;

5) наличие нормативных актов бывшего СССР (ГОСТы, Положение о поставке);

6) связь хозяйственного законодательства Украины с коммерческим правом других государств и международными договорами по хозяйственным вопросам. Эта связь осуществляется на основе принципов:

1) приоритета (примата) специальных норм международного договорного права над общими нормами хозяйственного права Украины (в Украине как государстве, относящемуся к романо-германской правовой семье, принято правило: если международным договором установлены другие правила (коллизия норм), чем по законодательству Украины, то применяются правила международного договора);

2) придания нормам международных договоров статуса национального законодательства Украины;

3) права сторон внешнеэкономических договоров выбирать (согласовывать выбор) право страны, которым определяются права и обязанности сторон договора. При отсутствии согласования сторон действует право государства местонахождения (основного места деятельности, проживания) стороны – исполнителя договора: продавца, наймодателя, перевозчика, кредитора, поручителя и др., или страны, где выполняются работы.


6. Система хозяйственного законодательства – это внутреннее его строение, т.е. расположение хозяйственно-правовых актов с учетом их связей и свойств.

Виды систем хозяйственного законодательства:

1) вертикальную систему – в зависимости от юридической силы юридических актов – законы и подзаконные акты;

2) горизонтальную – в зависимости от предмета правового регулирования (по видам и характеру хозяйственной деятельности, отраслям и сферам народного хозяйства (экономики) – нормативные акты в сфере инвестирования, хозяйственных договоров, банкротства и др. Исходя из этого выделяют отрасли, подотрасли и институты хозяйственного законодательства (например: отрасль – хозяйственное законодательство, подотрасль – предпринимательское законодательство, институт – законодательство о банкротстве).

Систематизация в хозяйственном праве – это деятельность законодателя и иных субъектов по упорядочению существующих правовых норм и нормативных актов в единую, внутренне согласованную систему.

Различают 3 вида систематизации законодательства:1. Кодификация – вид систематизации путем упорядочения ранее принятых актов, изменения их содержания, создания нового нормативного акта (кодекса).

2. Инкорпорация – вид систематизации путем внешней обработки и объединения нормативно-правовых актов в единый сборник по определенным принципам:

а) хронологический (Сборник постановлений КМУ за 2002 г.);

б) алфавитный;

в) предметный (Сборник законодательства о предпринимательской деятельности; о банкротстве и др.).

3. Консолидация – вид систематизации путем объединения нормативных актов без изменения их содержания в единый акт, где каждый из объединяемых актов теряет свое самостоятельное значение. Здесь нормативные акты обычно объединяются по признаку их относимости к одному виду деятельности.

ТЕМА 2. СУБЪЕКТЫ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРАВА
ПЛАН


 1. Понятие, признаки и виды субъектов.

 2. Права и обязанности субъектов.

 3. Граждане как субъекты хозяйствования.

 4. Хозяйственные организации как субъекты хозяйствования.

 5. Понятие, виды и правовое положение предприятий.

 6. Создание, функционирование и прекращение деятельности предприятий.


1. Субъекты хозяйственного права – это участники хозяйственных отношений, созданные в установленном законом порядке. непосредственно осуществляющие хозяйственную деятельность или управляющие такой деятельностью, имеющие необходимое для осуществления такой деятельности имущество и обладающие хозяйственной правосубъектностью.

Признаки субъектов:

 1. Наличие определенной организационно-правовой формы, в которой осуществляется хозяйственная или управленческая деятельность. Предприниматели имеют право на выбор форм деятельности в соответствии с законодательством Украины или зарубежной практикой (частное предприятие, хозяйственное общество).

 2. Имущественная обособленность. Субъект хозяйственного права имеет юридически отделенное и закрепленное за ним имущество в форме основных фондов, оборотных средств, других ценностей. Это имущество может быть закреплено субъектами хозяйственного права на определенных основаниях:

 • право собственности (частные предприятия);

 • право полного хозяйственного ведения (государственные и коммунальные предприятия);

 • право оперативного управления (учреждения и казенные предприятия);

 • право пользования.

 1. Наличие хозяйственной правосубъектности – признанной государством за определенным субъектом хозяйствовования быть субъектом права. Включает элементы:

 • правоспособность – способность иметь права и обязанности;

 • дееспособность – способность осуществлять (приобретать) права и обязанности;

 • деликтоспособность – способность отвечать за свои поступки и деятельность.
 1. Создание и организация деятельности субъекта хозяйствования в установленном законом порядке (регистрация, постановка на налоговый учет, получение лицензии) – легитимность.

Классификация субъектов хозяйствования осуществляется по различным критериям:

I. В зависимости от формы собственности, на которой субъекты функционируют:

1) государственные – государственные предприятия;

2) коммунальные – коммунальные предприятия, органы местного самоуправления;

3) коллективныехозяйственные общества, производственные кооперативы;

4) частные – частные предприятия;

5) смешанные – совместные предприятия.II. По субъектному составу:

   1. индивидуальные – физические лица (граждане, иностранцы, апатриды, бипатриды)-предприниматели;

   2. коллективные – юридические лица (предприятия, органы власти и управления)

III. В зависимости от характера осуществляемой деятельности:

 1. субъекты хозяйственного права, непосредственно осуществляющие хозяйственную деятельность (предприятия);

 2. субъекты, осуществляющие руководство хозяйственной деятельностью (министерства).

IV. В зависимости от содержания деятельности и функций субъектов:

 1. предприятия и их структурные подразделения;

 2. объединения предприятий (концерны);

 3. финансовые и посреднические институты (банки, инвестиционные фонды и компании, страховые компании, товарные и фондовые биржи и др.);

 4. граждане-предприниматели;

 5. органы государственной исполнительной власти в экономике.

V. По целям деятельности:

1) субъекты предпринимательской деятельности;

2) субъекты непредпринимательской (некоммерческой) деятельности.

VI. В зависимости от способа создания и формирования уставного фонда:


 1. унитарные – создается одним предпринимателем, который выделяет для этого имущество, формирует уставной фонд, не разделенный на части (паи), утверждает устав, распределяет доходы (государственные, коммунальные предприятия, некоторые частные);

 2. корпоративные – создаются двумя или более учредителями по их общему решению (договору), действуют на основе объединения имущества и (или) деятельности, совместного управления делами на основе корпоративных прав (хозяйственные общества, частные предприятия двух и более лиц).

VII. В зависимости от количества работающих:

 1. малые – среднесписочная численность за год до 50 человек, а объем валового дохода зависит от реализации продукции, но не превышает суммы, эквивалентной 500 тыс. евро;

 2. большие – среднесписочная численность за год более 1000 человек, а объем валового дохода зависит от реализации продукции, но превышает сумму, эквивалентную 5 млн. евро;

 3. средние.


2. Права – мера возможного поведения, обязанности – мера должного поведения).

Права и обязанности субъектов хозяйственного права определены законодательством Украины. Права субъектов классифицируются в зависимости от их содержания:

1) учредительские права – отражены в учредительных документах (учредительный договор, устав, положение), дают право собственнику на:


  • использование имущества для осуществления хозяйственной и другой, не запрещенной законом деятельности;

  • свободный выбор вида деятельности и организационно-правовой формы и их изменение.

По общему правилу учредительские права принадлежат собственнику (собственникам).

2) управленческие права – отражены в уставных актах, основаны на принципе соединения прав собственника на хозяйственное использование своего имущества с самоуправлением трудового коллектива. Включают право: • самостоятельно определять структуру предприятия (количество и состав его структурных подразделений, включая обособленные подразделения: филиалы, представительства и др.);

 • принимать и изменять учредительные документы;

 • утверждать положения о структурных подразделениях;

 • формировать органы управления, назначать должностных лиц и контролировать их деятельность и др.

 1. имущественные права – делятся на общие (присущи всем) и специальные.

Общие – это право:

  • иметь на основании определенного вещного права имущество, приобретать его на законных основаниях;

  • вести хозяйственную деятельность;

  • быть истцом и ответчиком в суде, хозяйственном суде, защищать свои имущественные права и интересы от имени предприятия.

Специальные права имеют субъекты, осуществляющие определенные виды деятельности (например, права в сфере выпуска и оборота ценных бумаг (акции, облигации, векселя).

Аналогично группам прав выделяют группы обязанностей (исходя из конституционного принципа о единстве прав и обязанностей):

1) обязанности при учреждении предприятий:


 • утверждать (переутверждать) учредительные документы;

 • регистрироваться как субъекты хозяйственной деятельности;

 • получить лицензию на определенные виды деятельности;

 1. обязанности в процессе хозяйствования:

 • выполнять хозяйственные обязательства по договорам и гос. заказам;

 • вести бухгалтерский учет своей работы;

 • своевременно подавать налоговым органам декларацию о доходах, платить налоги (обязательные платежи);

 • подавать органам гос. статистики предусмотренную законом отчетность;

 • не допускать недобросовестную конкуренцию;

 • охранять окружающую среду, рационально использовать природные ресурсы и др.


3. Правовое регулирование хозяйственной деятельности физических лиц как субъектов хозяйствования осуществляется гл. 13 Хозяйственного кодекса Украины, Законом «О собственности» и др.

Граждане как субъекты хозяйствования – это физические лица (граждане Украины, иностранцы, апатриды), не ограниченные законом в правоспособности и дееспособности, зарегистрированные в установленном законом порядке как субъекты предпринимательской деятельности, непосредственно осуществляющие такую деятельность (изготовление продукции, выполнение работ, предоставление услуг).

Согласно Закона Украины «О собственности» за физическими лицами было признано право частной собственности на имущество не только потребительского, но и производственного назначения, которое может составить материальную основу хозяйственной деятельности.

Граждане как субъекты хозяйствования не имеют права осуществлять:


   1. виды деятельности, составляющие монополию государства (изготовление и реализация военной техники, боеприпасов, взрывчатых веществ, наркотиков, денег и др.);

   2. виды деятельности, осуществление которых предусматривается в определенных организационных формах (банковская деятельность – банки и др.);

   3. виды деятельности, осуществление которых требует получения специальных разрешений (лицензий) в соответствии с ЗУ «О лицензировании определенных видов хозяйственной деятельности» от 1.06.2000 г.

Также установлены ограничения для определенных категорий физических лиц в отношении возможности осуществления ими предпринимательской деятельности. Не имеют права заниматься предпринимательской деятельностью:

– военнослужащие;

– госслужащие;

– народные депутаты Украины;

– другие лица, уполномоченные осуществлять функции государства;

– лица, имеющие непогашенную судимость за корыстные преступления, т.д.

Хозяйственный кодекс Украины предусмотрел, что гражданин может осуществлять предпринимательскую деятельность в формах:


   1. непосредственно как предприниматель или через частное предприятие, которое им создается;

   2. с привлечением или без привлечения наемного труда;

   3. самостоятельно или совместно с другими лицами.

Возможность реализовать право на занятие предпринимательской деятельностью возникает у лица с момента наступления полной дееспособности (по гражданскому праву – 18 лет). 16-летнее физическое лицо может быть учредителем и членом кооператива. По ГК Украины 16-летний гражданин может быть зарегистрирован как предприниматель и приобрести полную гражданскую дееспособность при наличии двух условий:

 1. желание заниматься предпринимательской деятельностью;

 2. согласие родителей (опекунов, органа опеки и попечительства).

Физическое лицо для реализации своего права на занятие предпринимательской деятельностью должно зарегистрироваться в установленном порядке. Действующее законодательство предусматривает государственную регистрацию граждан-предпринимателей как с созданием юридического лица, так и без создания.

Для проведения государственной регистрации государственному регистратору подаются:

– заполненная регистрационная карточка;

– копия справки о включении заявителя в Государственный реестр плательщиков налогов и иных обязательных платежей;

– документ, подтверждающий внесение регистрационного сбора за проведение государственной регистрации физического лица-предпринимателя.

Государственному регистратору запрещается требовать для проведения регистрации дополнительные документы, не предусмотренные Законом «О государственной регистрации юридических лиц, а также физических лиц-предпринимателей» 2004 г.

Порядок государственной регистрации физических лиц-предпринимателей включает:

– проверку комплектности подаваемых государственному регистратору документов и полноты сведений, указанных в регистрационной карточке;

– проверку документов на отсутствие оснований для отказа в регистрации;

– внесение сведений о физическом лице-предпринимателе в Единый государственный реестр;

– оформление и выдачу свидетельства о государственной регистрации и выписки из Единого государственного реестра.

Государственная регистрация осуществляется государственным регистратором в исполнительном комитете местного совета или районной государственной администрации по месту жительства физического лица-предпринимателя.

Срок государственной регистрации физического лица-предпринимателя не должен превышать два рабочих дня с даты поступления документов для регистрации.

Свидетельство о государственной регистрации должно быть выдано заявителю не позже следующего дня с даты государственной регистрации.

В свидетельстве о государственной регистрации указывается:

- имя физического лица-предпринимателя;

- идентификационный код;

- место жительства;

- дата проведения государственной регистрации;

- место проведения государственной регистрации;

- данные о государственном регистраторе.

За проведение государственной регистрации физического лица-предпринимателя взыскивается регистрационный сбор в размере два необлагаемых минимума доходов граждан.

Государственный регистратор не позже следующего рабочего дня с даты государственной регистрации физического лица-предпринимателя передать органам статистики, налоговой службы, пенсионного фонда, фондов социального страхования сведения о проведении регистрации с указанием номера и даты внесения записи в Единый государственный реестр.

Предприниматель открывает в учреждениях банка расчетный и другие счета на свое имя.

В случае, если индивидуальный предприниматель собирается заниматься теми видами деятельности, для осуществления которых необходимо получить лицензию, следует подать в специально уполномоченный орган определенные документы (Закон Украины «О лицензировании отдельных видов предпринимательской деятельности). Орган в течение 10 дней принимает решение о выдаче лицензии или отказе в ее выдаче.

Граждане – субъекты хозяйствования должны соблюдать экологические, санитарно-гигиенические, противопожарные и другие требования.


4. Хозяйственные организации – это созданные в установленном законом порядке коллективы физических и (или) юридических лиц, имеющих обособленное имущество для осуществления хозяйственной деятельности или руководства ею.

Для того, чтобы участвовать в хозяйственной деятельности, хозяйственная организация должна обладать хозяйственной правосубъектностью, которая в основном состоит из компетенции. Компетенция хозяйственной организации – это совокупность прав и обязанностей, закрепленных за ней действующим законодательством. В состав компетенции входит: 1. круг вопросов, решаемых хозяйственной организацией;

 2. обязанности, возлагаемые законом на хозяйственную организацию;

 3. формы ответственности за нарушение обязанностей;

 4. способы защиты нарушенных прав.

Классифицируют хозяйственные организации по характеру деятельности, по форме собственности (см.1 вопр.), в зависимости от порядка создания, состава учредителей-участников, делимости или неделимости имущества (уставного фонда) на части. По последнему критерию хозяйственные организации делятся на 2 группы:

 1. хозяйственные организации корпоративного типа – создаются одним или больше учредителями, которые входят в состав организации; их имущество или уставной фонд разделяется на части; состав и внутренние отношения формируются на праве членства (например, хоз.общества, производственные кооперативы, совместные предприятия);

 2. хозяйственные организации унитарного типа – имеют одного учредителя и собственника имущества, который находится вне организации, закрепленное имущество не делится на части (паи), состав и внутренние отношения формируются на основе трудового найма, единоначальности и соподчиненности (например, государственные, частные предприятия. министерства и др.)


5. Предприятие – это основное звено народного хозяйства, которое имеет права юридического лица и выполняет производственную, научно-исследовательскую и торговую деятельность с целью получения прибыли (признаки см. 1 вопрос).

Виды предприятий в Украине:

1) государственное предприятие – это предприятие унитарного типа, действующее на базе выделенной части государственной собственности, без разделения его на части. Создается в распорядительном порядке компетентным органом. Собственником имущества является государство и административно-территориальные образования, а предприятие получает это имущество на праве полного хозяйственного ведения. Выделяют следующие виды государственных предприятий:

- государственные предприятия, основанные на государственной или республиканской (АРК) собственности;

- казенные предприятия (имущество закрепляется за ним на праве оперативного управления) – унитарное предприятие, действующее на базе выделенной части государственной собственности, которая не подлежит приватизации, без разделения его на части. Создается путем преобразования из государственного предприятия по решению КМУ. Осуществляет деятельность, относящуюся к монополии государства, и оно же является основным потребителем (гос. заказы);

2) арендное предприятиеэто предприятие в форме хозяйственного общества, созданного членами трудового коллектива государственного, коллективного или другого предприятия с целью аренды и эксплуатации целостного имущественного комплекса для осуществления хозяйственной деятельности. Функционирует на базе смешанной собственности (государственной (коммунальной) – напр., основные фонды принадлежат государству, а предприятие владеет и пользуется на основании договора аренды – и коллективной (ценные бумаги и денежные средства);

3) частное предприятие – это форма предприятия, основанного на собственности физического лица и (или) юридических лиц. При этом собственник и предприниматель выступают в одном лице;

4) совместное предприятиеэто организационная форма предприятия, основанного на базе объединения имущества различных форм собственности. Обычно имеют форму хоз. обществ, т.е. являются субъектами права коллективной собственности. Делятся на обычные (национальные) и совместные предприятия с иностранными инвестициями (не менее 10% иностранных инвестиций в уставном фонде);

5) иностранное предприятие – это форма предприятия с местонахождением в Украине, созданного согласно законодательству иностранного государства, имущество которого полностью находится в собственности иностранных граждан, юридических лиц и государства.
6. Создание предприятий происходит на основе общих и специальных условий. Общие распространяются на все предприятия, специальные – на отдельные виды предприятий.

Создание предприятия в юридическом понимании – это утверждение и получение предусмотренных законом документов:  1. решение собственника (собственников) или уполномоченного органа о создании предприятия;

  2. устав;

  3. свидетельство о государственной регистрации;

  4. документы на землепользование (землевладение). Выдаются по решению местного совета.

Способами создания предприятия являются:

 1. принудительное разделение другого предприятия;

 2. реорганизация действующего предприятия, т.е. выделение из состава действующего предприятия его структурных подразделений;

 3. создание субъекта хозяйственного права без создания юридического лица – обособленные подразделения, филиалы, дочерние предприятия.

При создании предприятия обязательной является процедура государственной регистрации.

Для проведения государственной регистрации предприятия (юридического лица) государственному регистратору подаются:

- заполненная регистрационная карта на проведение государственной регистрации;

- копия решения учредителей или уполномоченного ими органа о создании юридического лица (в случаях, предусмотренных законом);

- два экземпляра учредительных документов;

- документ, подтверждающий внесение регистрационного сбора за проведение государственной регистрации;

- справка о резервировании наименования (если оно имело место);

а также, в случаях, предусмотренных законом:

- копия решения органов Антимонопольного комитета Украины или КМУ о даче разрешения на согласованные действия или на концентрацию субъектов хозяйствования;

- документ, подтверждающий внесение учредителями вкладов определенного размера в уставный фонд;

- отчет о проведении подписки на акции;

- копия Государственного акта на право частной собственности учредителя на землю или на право постоянного пользования ею, либо копия договора аренды;

- документ о подтверждении регистрации иностранного лица в стране его местонахождения.

Государственный регистратор может оставить поданные для проведения регистрации документы без рассмотрения или отказать в проведении государственной регистрации только в случаях, предусмотреных законом.

Государственный регистратор вносит в регистрационную карточку на проведение государственной регистрации юридического лица идентификационный код заявителя, а в Единый государственный реестр предприятий и организаций Украины – запись о проведении государственной регистрации юридического лица.

Дата внесения в реестр записи о проведении государственной регистрации юридического лица есть датой государственной регистрации.

Срок регистрации не должен превышать трех рабочих дней с даты поступления документов для регистрации.

Свидетельство о государственной регистрации оформляется и выдается учредителю или уполномоченному им органу не позже следующего рабочего дня с даты государственной регистрации. Вместо со Свидетельством выдается один экземпляр учредительных документов с отметкой о проведении государственной регистрации.

Государственный регистратор не позже следующего рабочего дня с даты государственной регистрации обязан передать соответствующим государственным органам статистики, государственной налоговой службы, Пенсионного фонда Украины, фондов социального страхования сведения о проведении государственной регистрации юридического лица. Основанием для взятия юридического лица на учет в этих органах является сообщение госрегистратора.

В соответствии с законодательством Украины предприятие становится юридическим лицом, приобретает права и обязанности со дня его государственной регистрации.

Прекращение деятельности предприятия может быть добровольным и принудительным.

Юридическими основаниями добровольного прекращения деятельности предприятия являются:

– инициатива собственника;

– замена профиля деятельности;

– затоваривание;

– окончание срока, на который предприятие создано;

– достижение цели, поставленной учредителями, и др.

Принудительное прекращение деятельности осуществляется на основании решения суда (хозяйственного суда) при:

– признании банкротом;

– определении недействительности учредительных документов;

– систематическом нарушении законодательства и др.

Прекращение деятельности предприятия осуществляется путем ликвадации и реорганизации (слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования).

  1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка