Грані освіти інформаційно-методичний вісник 2015 р №2 (57)Скачати 118.83 Kb.
Дата конвертації02.01.2017
Розмір118.83 Kb.


ГРАНІ ОСВІТИ

інформаційно-методичний вісник2015 р № 2 (57)


Шановні колеги!

Наближається до завершення черговий 2014-2015 навчальний рік. Рік сповнений успіхами й великими досягненнями, частково негараздами. Але наперекір всьому загальноосвітні навчальні заклади району працювали ритмічно, організовано, злагоджено, плекаючи молоде покоління—майбутнє нашої держави.

24 квітня відбулося перше тестування з української мови й літератури, стартувало ЗНО-215. Проведено низку змістовних цікавих заходів по національно-патріотичному вихованню, запрацювали кімнати школяра. Відповідно до вимог, організовано підвищення кваліфікації педагогічних працівників та їх атестацію. На високому рівні проводяться позакласні та позашкільні навчально-виховні заходи. Учні є призерами та переможцями конкурсів, олімпіад, змагань обласного рівня. Є певні успіхи у дошкільних навчальних закладах. Попереду—успішне проведення державної підсумкової атестації, організація літнього відпочинку дітей, ремонти приміщень, тощо, підведення підсумків роботи. Нам є чим пишатися разом з тим і над чим працювати в майбутньому, спільно вирішувати освітянські справи, впроваджувати новітні технології ІКТ, перспективний педагогічний досвід, а відтак—подолати багато проблем в галузі освіти.

Світлана Колесніченко, начальник відділу освіти, молоді і спорту

Стартувало ЗНО

24 квітня 2015 року відбулося ЗНО з української мови та літератури на базі Білозерської багатопрофільної гімназії та Білозерської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2. Були задіяні 36 аудиторій, які  були облаштовані відповідно до вимог. У аудиторіях пунктів проведення ЗНО контроль за наявністю заборонених технічних засобів здійснював працівник Державної служби охорони з використанням метало-детектора.  У тестуванні взяли участь 500 випускників  поточного та минулих років.  Процедура  проведення зовнішнього незалежного оцінювання пунктів тестування відбувалась з дотриманням нормативно-правових документів, що  регламентують проведення ЗНО. Порушень  в організації роботи  на пунктах тестування  уповноваженими особами Одеського  регіонального центру оцінювання якості оцінювання якості освіти не зафіксовано. Оголошення результатів з української мови та літератури відбудеться до 15 травня 2015 року. Надсилання ЗНЗ відомостей результатів державної підсумкової атестації з української мови  випускників поточного року відбудеться до 20 травня 2015 року.

Оксана Супруненко методист, районного методичного кабінету РЦОЗО
До першого класу—без іспитів і стресів

Батьки старших дошкільнят занепокоєні близьким вступом до школи дітей, звертаються з безліччю запитань щодо підготовки дитини до цієї події. Нерідко вони вимагають від вихователів виконання освітніх завдань, не передбачених чинними програмами і Державним стандартом дошкільної освіти.

Відповідно до статті 18 Закону України “Про загальну середню освіту” зарахування дітей до першого класу початкової школи загальноосвітні навчальних закладів державної та комунальної форм власності здійснюється на безконкурсній основі. Проведення тестувань, співбесід, перевірок рівня знань і вмінь дитини заборонено. Згідно з п. 3.1. Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів), затвердженої наказом МОН України від 19 червня 2003 р № 389 прийом здійснюється на конкурсній основі (співбесіда). При цьому заборонено здійснювати перевірку знань з математики, вмінь з читання і письма та іноземної мови. Співбесіда передбачає лише запитання, щодо загального розвитку дитини, її готовності до систематичного навчання.

Для прийому до першого класу батьки надають такі докумети: заяву на ім’я директора; копію свідоцтва про народження дитини; медичну картку встановленого зразка (форма облікової документації № 026/0 “Медична карта дитини”).

Нині побільшало батьків, які бояться робити щеплення своїм дітям. Правове регулювання цього питання здійснюється Законом України “Про захист населення від інфекційних хвороб” (ст.12, 15). Відмова у прийомі дитини до першого класу виключно через відсутність профілактичних щеплень є грубим порушенням її права на освіту.

Шановні педагоги дошкілля, ознайомте батьків своїх вихованців з інструктивно-методичним листом МОН України від 14.02.2015 р № 1/9-71 “Щодо роз’яснення порядку приймання дітей до першого класу загальноосвітніх навчальних закладів”.


Алла Павлюк, методист районного методичного кабінетуВивчаємо педагогічну спадщину В.О.Сухомлинського


Педагогічна система Василя Сухомлинського - це концептуальна основа особистісно зорієнтованого підходу, що пролонговується у комптентнісно орієнтовану освіту. Саме тому ідеї видатного українського педагога актуальні сьогодні.

Творчість Василя Сухомлинського, починаючи з 1950-х років, привертала увагу не тільки освітян, а й усієї громадськості. Пошуки сучасних гуманістичних концепцій вимагають звернення до виховної системи українського вчителя-творця В. Сухомлинського, у центрі якої знаходиться дитина, як унікальна неповторна особистість.

Авторська школа В. Сухомлинського являла собою школу радості, спрямовану на виховання всебічно розвиненої особистості, школу співдружності поколінь. У ній упродовж 1948-1970 років була реалізована оригінальна система навчально-виховної роботи, вибудована з урахуванням наукових надбань вітчизняної науки та педагогічного досвіду. Василь Сухомлинський обґрунтував теоретичні основи своєї системи, вибудував концепцію і реалізував їх у практичній діяльності, визначив суб'єкти (учитель, учень, родина), мету (формування всебічно розвиненої особистості), складові всебічно розвиненої особистості (розумове, моральне, громадянське, трудове, фізичне, естетичне, патріотичне, ідейно-політичне виховання), що спиралися на гуманістичні основи (окультурення потреб дитини; формування культури бажань, культури почуттів; створення для дитини «радості буття»; формування почуття власної гідності; створення атмосфери успіху; перевага позитивних стимулів і реакцій на поведінку дитини над негативними; взаємодія школи, сім'ї, громадськості тощо). Осередком, сутністю педагогічної системи Сухомлинського стали гуманізм, ставлення до дитини як до унікальної особистості, природовідповідність, культуровідповідність, опора на позитивне в дитині, створення ситуації успіху, одухотворення знання, формування радості пізнання, створення «інтелектуального фону школи» тощо.

В районі відбулися заходи до відзначення 2015 року – року Василя Сухомлинського, що сприяли широкому упровадженню у педагогічну практику гуманних ідей видатного педагога В.О.Сухомлинського.

Тамара Терещенко, методист районного методичного кабінету


Організовуємо роботу по новому

З метою аналізу науково-методичної роботи у квітні-травні було проведено анкетування у якому взяли участь 360 педагогічних працівників, із загальної кількості – 849 чоловік.

Переважна більшість учителів, які брали участь у анкетуванні, є висококваліфікованими фахівцями: 75 опитаних педагогічних працівників є спеціалістами кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії», 35 – «спеціаліст другої категорії», 211 - «спеціаліст першої категорії», 39 - «спеціаліст».

Педагогічні звання - «учитель методист» мають - 19 пед. працівників, «старший учитель» - 57 чол.

Аналіз відповідей вчителів показав, що їм подобається практика проведення семінарів, майстер-класів, шкіл молодого вчителя.

Встановлено, що рівень задоволення від спільної роботи навчальних закладів та РМК становить від 75 до 100%.

Найбільш ефективними формами методичної роботи вважають районні методичні об’єднання, семінари, «круглі столи», майстер-класи, творчі групи тощо.

Значна більшість вчителів у своїй роботі використовує інформаційно-комунікативні технології, фахові журнали, газети та Інтернет-ресурси за порадами КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», РМК та РМО. «Круглі столи», диспути, майстер-класи, практичні заняття, семінари, лекції, дискусії, школа молодого спеціаліста, обмін досвідом та ін.

Організація навчання вчителів на заходах РМК та РМО влаштовує майже 90%, які узяли участь в опитуванні. Разом з тим були запропоновані такі форми роботи як: вебінари, пропаганда передового педагогічного досвіду, самоосвіта; виїзди до музеїв, садиб, відвідування колег інших районів та шкіл м. Херсона.

Більшість вчителів вважають, що підвищення кваліфікації повинно відбуватися в системі і бажано, щоб це були заходи, які б проводилися в очно-дистанційній формі, за допомогою вебінарів, спілкування в онлайн-режимі, обмін досвідом роботи через блоги, сайти («хмарні технології») без відриву від навчально-виховного процесу. Також звертається увага педагогічних працівників на показові уроки на яких вчителі, учасники семінарів виступають в ролі учнів. Слід організувати спілкування із закордонними колегами.

Опитування виявило, що веб-наради, спілкування через блоги та сайти можливе і буде ефективним за умови стимулювання та мотивування вчителів і необхідно забезпечити навчальні заклади комп’ютерною технікою та більш якісним Інтернетом. Крім цього це - створення позитивного сприятливого мікроклімату у спільній роботі, психолого-методична підтримка та спільне планування роботи, яка відповідала б вимогам сучасності та потребам вчителів.

В цілому, думка вчителів-предметників про роботу РМК задовільна.

Серед шляхів оптимізації методичної роботи у районі можна визначити пріоритетними: подолання формалізму, надмірної регламентації, категоричності, волюнтаризму («роби тільки так», «треба тільки це»…) в практиці проведення методичних заходів. Бажано керівникам позашкільних навчальних закладів подавати для ознайомлення плани роботи у травні поточного року для планування вчителями роботи на наступний навчальний рік. Менше проводити конкурсів через які обдаровані учні не встигають виконувати домашні завдання.

Людмила Бондаренко, методист районного методичного кабінету


Інклюзивна освіта на контролі

Метою інклюзивного навчання є реалізація права дітей з особливими освітніми потребами на освіту за місцем проживання, їх соціалізація та інтеграція у суспільство, залучення сім’ї до участі у навчально-виховному процесі.

На належному рівні з вересня 2014 року організовано інклюзивне навчання у 9 загальноосвітніх навчальних закладах, в 13 класах з інклюзивною формою навчання, в яких навчаються 20 учнів з особливими потребами.

Працівниками психологічної служби здійснюється психологічний супровід навчально-виховного процесу.

У всіх школах району оформлені документи з інклюзивної освіти. Створені робочі групи у складі заступника директора з навчально-виховної роботи, практичного психолога, соціального педагога, логопеда, асистента вчителя, медичного працівника, класовода, батьків з метою створення індивідуальної програми розвитку. Учням з порушенням розвитку надаються додаткові послуги. Практичні психологи, логопеди проводять корекційно-розвиткові заняття, зміст яких спрямований на вирішення специфічних завдань, зумовлених особливостями психофізичного розвитку учнів.

Соціальними педагогами відвідуються сім’ї, в яких виховуються діти з особливостями розвитку, здійснюється обстеження житлово-побутових умов, складаються акти обстежень, забезпечується соціалізація дітей з особливими потребами шляхом їх залучення до гурткової роботи, позакласних та позашкільних заходів.

Районним методичним кабінетом організовано діяльність районних методичних об’єднань практичних психологів, соціальних педагогів та логопедів з проблем психологічного і соціально-педагогічного забезпечення інклюзивної освіти.

Також постійно надається методична і консультативна допомога з питань інклюзивного навчання керівникам освітніх закладів, педагогічним працівникам, які працюють у інклюзивних класах, працівникам психологічної служби, вчителям-асистентам, логопедам.


Тетяна Кисиличак - методист районного методичного кабінету

Природничо-математичному циклу предметів постійну увагу!
Робота вчителів математики та фізики спрямована на виконання Закону України „Про освіту", „Про загальну середню освіту”, реалізацію довгострокових програм: районної комплексної програми «Розвиток освіти Білозерського району на 2014-2017 рр»,районної Програми забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів сучасними технічними засобами навчання з природничо-математичних і технологічних дисциплін, Державного стандарту базової і повної середньої освіти, Національної доктрини розвитку освіти, Концепції природничої та математичної освіти тощо.

Методична робота із вчителями математики та фізики здійснюється через районне методичне об’єднання, робота якого спрямована на підвищення науково-методичного рівня з метою забезпечення Державного стандарту шкільної освіти у галузі «Математика» та «Природознавство».

Районний методичний кабінет відділу освіти районної державної адміністрації забезпечує підвищення науково-методичного рівня вчителів природничо-математичного циклу через систему різних видів і форм роботи: районні методичні об’єднання, семінари-практикуми, школи молодого спеціаліста, творчі групи, «Майстер-класи». Здійснюється робота щодо впровадження інноваційних технологій під час викладання математики та фізики. Кожні півроку в районі проводяться моніторингові контрольні роботи з природничо-математичних дисциплін, що допомагає відстежити рівень навчальних досягнень учнів з даних предметів та відкоригувати рівень засвоєння програми.

Враховуючи все вище вказане, слід зазначити, що питання підвищення якості, інноваційного розвитку природничо-математичної освіти, вдосконалення матеріально-технічної, методичної бази залишаються основою для реалізації завдань Державної цільової соціальної програми підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти.

Тому районному методичному кабінету потрібно:

- Продовжити впроваджувати у навчальний процес нові методи та форми організації навчання з метою досягнення більш вагомих результатів.

- Забезпечити обговорення результатів дослідження якості навчання на предметних семінарах-практикумах.

- Стимулювати вчителів до впровадження сучасних технологій викладання предметів природничо-математичного циклу.

- Продовжити вивчення стану методичного забезпечення та рівень навчальних досягнень учнів загальноосвітніх навчальних закладів з математики та фізики в 2015-2016 навчальному році.

Керівникам закладів освіти:- Звернути увагу на використання можливостей особистісно-орієнтованого підходу до розвитку учнів, формування загально-навчальних та інтелектуальних умінь школярів.

- Удосконалити контрольно-оцінювальну діяльність учнів у процесі навчання з урахуванням сучасних досягнень педагогіки.

- Посилити практичну спрямованість у викладанні предметів природничо-математичного циклу, удосконалення роботи з формування практичних умінь та навичок школярів, визначених державною программою.

- Сприяти зміцненню та розвитку навчально-методичного, матеріально-технічного комплексу, матеріально-технічної бази кабінетів предметів природничо-математичного циклу відповідно до вимог чинних програм.

- Посилити напрямки роботи з обдарованими дітьми.

Розв'язання зазначених проблем можливе за умови виконання обласної та районної програм «Розвиток освіти Білозерського району на 2014-2017 рр»в повному обсязі.

Галина Досенко, методист районного методичного кабінету


Шкільна спартакіада фінішувала!


Відділом освіти, молоді і спорту районної державної адміністрації спільно з РМК та навчальними закладами району проведено десять видів змагань районної Спартакіади школярів 2014-2015 навчального року серед 28 загальноосвітніх навчальних закладів району.

Активну участь в усіх змаганнях спартакіади взяли учні Чорнобаївського НВК, Киселівської, Олександрівської, Правдинської, Радянської, Садівської, Музиківської, Білозерської № 2 загальноосвітніх шкіл.

Особливо хотілось би відзначити спортсменів Станіславської ЗОШ І-ІІІ ступенів за прагнення команди даного закладу до перемоги у спартакіаді.

Підсумки Спартакіади будуть визначені у травні 2015 року та доведені до відома освітянської громадськості району.


Сергій Потеряйко , методист районного методичного кабінету

Погоджено: Колесніченко С. С. — начальник відділу освіти, молоді і спорту

Відповідальний за випуск: Задніпряний Г.О.— завідуючий РМК

Укладачі: Супруненко О.В., Терещенко Т.О., Бондаренко Л.М., Павлюк А.В.

Друк і дизайн:Поліщук С.В.— секретар РМК
Наша адреса:

вул. Станіславське шосе, 29/48, смт Білозерка75000. тел. 33-6-32,


e-mail: bilozerka_rmk@meta.ua
База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка