Гостра кишкова непрохідністьСкачати 106.94 Kb.
Дата конвертації24.03.2017
Розмір106.94 Kb.
МЕТОДИЧНА ВКАЗІВКА

ДЛЯ СТУДЕНТІВ 6 КУРСУ МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

з дисципліни «Хірургія»,

модуль 1 «Абдомінальна хірургія»

практичне заняття №3 ( 6 год.)
ТЕМА: Гостра кишкова непрохідність. ЕТІОПАТОГЕНЕЗ, КЛАСИФІКАЦІЯ, КЛІНІКА, ДІАГНОСТИКА ТА ДИФЕРЕНЦІЙНА ДІАГНОСТИКА, ТАКТИКА ЛІКУВАННЯ.

Мета: Засвоїти клініку, діагностику, диференційну діагностику різних клінічних форм ГКН. Навчитися визначати лікувальну тактику, показання та протипоказання до консервативного і оперативного лікування, вибір виду знеболення і оперативного втручання, принципи ведення до- і післяопераційного періоду, проведення експертизи непрацездатності і реабілітації після операцій з приводу ГКН.

Професійна орієнтація студентів. Гостра кишкова непрохідність (ГКН) складає до 3,5 % серед хворих хірургічних стаціонарів та до 10 % хворих із гострими захворюваннями органів черевної порожнини. Летальність при ГКН по різних даних коливається від 6 до 18-20 %.
Методика виконання практичної роботи. Практична частина заняття 9.00-12.00

Алгоритм спілкування студентів із пацієнтами з патологією, що розглядається по темі (комунікативні навички):

 1. Привітатись та назвати себе.

 2. На обличчі повинна бути привітна усмішка - це дозволяє встановити до вас довірчих відносин з боку пацієнта.

 3. Пацієнту в приємній формі слід пояснити мету візиту, тему й тривалість бесіди та отримати його згоду.

 4. Якщо пацієнт тільки поступає в стаціонар провести коректну та спокійну бесіду з його родичами, в якій разом з лікуючим лікарем повідомити їх про попередній діагноз, мету госпіталізації, проведення певних обстежень, які плануються для виконання в майбутньому.

 5. Перед проведенням фізикальних методів обстеження пояснити пацієнту яке обстеження буде виконано, вказати на певні неприємні відчуття і дискомфорт, які може відчути пацієнт під час цього обстеження, наголосити на обов'язковості цього обстеження в діагностиці даного захворювання та отримати його згоду.

 6. За потреби транспортування до місця обстеження (оглядова кімната, ендоскопічне відділення, рентгенологічне дослідження, УЗД-кабінет) пояснити її необхідність пацієнту.

 7. Підготуватись до проведення обстеження (для даної патології мається на увазі огляд, пальпація, перкусія живота, оглядова рентгенографія, ендоскопічне дослідження стравоходу, шлунка та дванадцятипалої кишки з метою дифдіагностики, оглядова рентгенографія, УЗД органів черевної порожнини, пальцеве дослідження прямої кишки, аноскопія, ректороманоскопія, колоноскопія) чи лікувальних процедур (очисна клізма, сифонна клізма), – помити руки теплою водою, вдягнути рукавички, підготувати інструментарій до обстеження чи лікувальних міроприємств.

 8. Провести те чи інше заплановане обстеження чи лікувальну маніпуляцію.

 9. Разом з лікуючим лікарем в коректній та доступній для розуміння пацієнтом формі пояснити результати того чи іншого обстеження.

 10. Залучити близьких пацієнта до бесіди та в доступній формі пояснити їм результати даних обстежень а за наявності попередніх обстежень порівняти їх результати, обов'язково з'ясувавши чи зрозумілі для них ваші пояснення.

 11. Обов'язково тільки в присутності лікуючого лікаря обґрунтовувати доцільність оперативного втручання для лікування даної патології у курованого хворого.

 12. Після проведення хірургічного лікування тільки в присутності лікуючого лікаря та за його згоди слід повідомити результати оперативного втручання хворому та його родичам а також про можливість виникнення тих чи інших ранніх чи віддалених післяопераційних ускладнень.

 13. За умов обстеження хворого в післяопераційному періоді слід пояснити пацієнту як вірно виконувати гігієнічні процедури, тощо.

 14. У ввічливій формі отримати згоду пацієнта на участь в перев'язці.

 15. Разом з лікуючим лікарем пояснити пацієнту, а при потребі і найближчим родичам, ті чи інші дії щодо маніпуляцій, які виконані чи плануються виконуватися в майбутньому а також тактики подальшого лікування.

 16. За умов завершення хірургічного лікування тієї чи іншої патології виведенням стоми інформувати стомованих пацієнтів про можливості подальшої реабілітації, покращення якості життя.

 17. Завершити бесіду слід обов'язково з побажанням пацієнту найшвидшого одужання.


Робота 1. Після вступного слова викладача студенти самостійно обстежують хворих з різними видами ГКН, проводять загальне об’єктивне обстеження органів черевної порожнини, знайомляться з медичною документацією, обґрунтовують попередній діагноз, складають план обстеження хворого, оцінюють результати обстежень, проводять диференціальну діагностику, формулюють клінічний діагноз та визначають методи лікування хворих з різними видами ГКН

Робота 2. Студенти самостійно обстежують хворих в післяопераційному періоді, знайомляться з методами діагностики, медичною документацією, обґрунтовують план лікування, інтерпретують результати обстежень, проводять диференціальну діагностику, формулюють клінічний діагноз, проводять перев’язки та заповнюють листок призначень, записують щоденники.

Програма самопідготовки студентів до заняття.

 1. Анатомічні, топографічні, фізіологічні особливості тонкої і товстої кишки.

 2. Фізіологію і патофізіологію водно-електролітної і кислотно-лужної рівноваги.

 3. Класифікація ГКН.Причини і види обтураційної ГКН.

 4. Клініка, діагностика, диференційна діагностика обтураційної ГКН.

 5. Диференційна діагностика обтураційної і странгуляційної ГКН.

 6. Методи верифікації діагнозу обтураційної ГКН.

 7. Класифікація странгуляційної ГКН.

 8. Фази клінічного перебігу странгуляційної ГКН. Особливості етіопатогенезу странгуляційної ГКН.

 9. Клініка, діагностика, диференційна діагностика різних видів странгуляційної ГКН.

 10. Диференційний діагноз странгуляційної і обтураційної ГКН.

 11. Сучасні методи верифікації діагнозу ( оглядова рентгенограма, УЗД, лапароскопія, рентгенологічні методи).

 12. Лікувальна тактика, особливості передопераційної підготовки, вибір об’єму і методу оперативних втручань при странгуляційній кишковій непрохідності.

 13. Особливості ведення післяопераційного періоду, корекції водно-електро­літної і кислотно-лужної рівноваги після операцій з приводу ГКН.

 14. Експертиза непрацездатності та реабілітація хворих після операцій з приводу різних форм ГКН.

 15. Класифікація динамічної ГКН.

 16. Клінічна характеристика, діагностика, диференціальна діагностика різних форм динамічної спастичної ГКН.

 17. Методи лікування хворих на спастичну ГКН.

 18. Причини паралітичної кишкової непрохідності.

 19. Класифікація, клініка, діагностика, диференційна діагностика різних клінічних форм паралітичної кишкової непрохідності.

 20. Лікувальна тактика і вибір методу лікування паралітичної кишкової непрохідності в залежності від клінічного варіанту.

 21. Методи стимуляції моторної функції кишечника.

 22. Клінічні особливості товстокишкової непрохідності залежно від локалізації пухлини в різних відділах ободової кишки.

 23. Клініка, діагностика, диференційна діагностика кишкової непрохідності на грунті пухлини сліпої кишки.

 24. Клініка, діагностика, диференційна діагностика кишкової непрохідності на грунті пухлин правої половини товстої кишки.

 25. Клініка, діагностика, диференційна діагностика кишкової непрохідності на грунті пухлин лівої половини товстої кишки.

 26. Операція Гартмана, тактика виконання, показання, недоліки проведення.

 27. Артеріомезентеріальна непрохідність, клінічна характеристика, діагностика, тактика лікування.


Перерва – 12.00-12.30

Семінарське обговорення теоретичних питань – 12.30-14.00

 1. Диференційна діагностика ГКН.

 2. Класифікація ГКН.

 3. Особливості перебігу ГКН у хворих молодого і старшого віку.

 4. Етіологія, патогенез та клінічні прояви ГКН.

 5. Діагностичні критерії ГКН (клінічні, лабораторні та інструментальні).

 6. Основні методи лікування ГКН.

 7. Покази до оперативного втручання синдрому ГКН. Вибір методу хірургічного лікування ГКН.

 8. Протипокази до оперативного лікування ГКН.

 9. Особливості передопераційної підготовки.

 10. Ускладнення оперативних втручань на ГКН.

 11. Принципи ведення післяопераційного періоду після операцій у хворих з ГКН.

 12. Трудова експертиза.


Перерва – 14.00-14.15

Година самостійної роботи студентів– 14.15-15.00

- розбір завдань тестових ліцензійних іспитів «Крок 2 »;

- оцінювання студентів, які не склали напередодні тестовий контроль за системою «Moodle»;

- здача студентами практичних навичок з відповідним записом у матрикулярну книжку.

Вихідний рівень знань та вмінь:
Зразки тестових завдань та ситуаційних задач:

1. Чоловік, 72 років, звернувся до лікаря зі скаргами на різкий переймоподібний біль у лівій половині живота, нудоту, затримку випорожнень та газів. Хворіє 6 год. Операцій йому не робили. Упродовж останніх 20 років були закрепи. Домішків слизу та крові в калі не виявлено, хворий не схуд. Пульс – 84 за 1 хв. Язик помірно вологий. Живіт різко здутий з асиметрією за рахунок збільшення лівої половини. Визначається шум плеску. Перистальтичні шуми періодично посилюються. На оглядовій рентгенограмі органів черевної порожнини – чаші Клойбера в лівій половині живота з роздутою петлею товстої кишки над ними. Ректально – симптом Обухівської лікарні. Який діагноз найбільщ вірогідний?

A. Заворот сигмоподібної кишки.

B. Обтураційна кишкова непрохідність (пухлинного генезу).

C. Тромбоз мезентеріальних судин.

D. Неспецифічний виразковий коліт.

E. Спайкова непрохідність кишечника.

2. Дитина, 5 місяців, після вживання морквяного пюре стала неспокійною. З'явилось багаторазове блювання. Стан – середньої тяжкості. Живіт не здутий, м'який. При ректальному дослідженні – слиз з вкрапленнями крові. Про яке захворювання треба подумати перш за все?

A. Кишкову інфекцію.

B. Кишкову інвагінацію.

C. Диспепсію.

D. Шлунково-кишкова кровотечу.

E. Поліпоз кишечника.

3. При оглядовій рентгеноскопії і наступній рентгенографії черевної порожнини у хворого визначається декілька ділянок просвітлення напівсферичної форми, розміщених над чіткими горизонтальними рівнями. Чим обумовлена така рентгенологічна картина?

A. Кишковою непрохідністю.

B. Перфоративною виразкою.

C. Метеоризмом.

D. Раком товстої кишки.

E. Хворобою Прайса.
4. Хворого, 67 років, доставлено в хірургічне відділення з явищами гострої кишкової непрохідності. Випорожнень не було впродовж 7 днів. Після сифонної клізми відійшла велика кількість калу і газів. Якою повинна бути подальша тактика лікаря?

A. Відправити додому.

B. Терміново оперувати.

C. Залишити для стаціонарного обстеження.

D. Призначити проносні засоби.

E. Залишити під спостереженням.


5. Який симптом не спостерігається при паралітичній кишковій непрохідності?

A. Затримка випорожнень і газів.

B. Болі у животі.

C. Посилення перистальтики кишечника.

D. Блювання.

E. Здуття живота.


Вихідний рівень знань та вмінь: перевіряється шляхом розв’язування ситуаційних задач з кожної теми, відповідями на тести та конструктивні запитання.

(наявність комплектів тестів і ситуаційних задач у викладача).


Студент повинен знати:

1. Анатомо-фізіологічні особливості різних відділів кишечника.

2. Топографію органів черевної порожнини.

3. Етіопатогенез гострої кишкової непрохідності. Класифікацію ГКН.

4. Фази клінічного перебігу гострої механічної кишкової непрохідності.

5.Причини, клініку, діагностику, диференційну діагностику обтураційної кишкової непрохідності.

6. Види, клініку, діагностику, диференційну діагностику странгуляційної кишкової непрохідності.

7. Методи верифікації діагнозу гостра механічна кишкова непрохідність.

8. Особливості порушень водно-електролітної рівноваги при ГКН.

9. Лікувальну тактику при гострій кишковій непрохідності.

10. Вибір методів консервативного і оперативного лікування хворих на механічну ГКН.

11. Особливості передопераційної підготовки і принципи оперативного лікування хворих на механічну ГКН.

12. Принципи корекції порушень водно-електролітної і кислотно-лужної рівноваги і енергетичного балансу у хворих на ГКН.

13. Експертизу непрацездатності і реабілітації хворих після операцій з приводу ГКН.

14. Причини, клініку, діагностику, диференційну діагностику паралітичної ГКН.

15. Причини, клініку, діагностику, диференційну діагностику спастичної ГКН.

16. Принципи консервативного лікування хворих на динамічну ГКН.

17. Методи стимуляції моторно-евакуаторної функції кишечника.


Студент повинен вміти:

1. Зібрати анамнез у хворого з підозрою на ГКН.

2. Виявити основні клінічні ознаки та симптоми при різних клінічних формах обтураційної ГКН.

3. Виявити основні клінічні ознаки та симптоми при різних клінічних формах странгуляційної ГКН.

4. Виявити основні клінічні ознаки та симптоми при різних клінічних формах динамічної ГКН.

5. Визначати вільну і обмежену рідину в черевній порожнині, шум плескоту, характеристику порушень перистальтики.

6. Аргументувати і формулювати попередній діагноз.

7. Скласти план обстеження хворого і трактувати результати обстежень ( загальний аналіз крові, заг.аналіз сечі, рентгенологічні обстеження шлунково-кишкового тракту: оглядова рентгенограма, пасаж барію, іригографія; УЗД, біохімічне дослідження крові.

8. Визначити покази і протипокази до оперативного втручання, правильно обрати передопераційну підготовку, вид знечулення, оперативний доступ і вид втручання в залежності від клінічної форми механічної ГКН.

9. Визначити принципи консервативного лікування динамічної ГКН.


Джерела інформації:

А - основні:

 1. Хірургія/ за ред Л.Я. Ковальчука.- Тернопіль: Укрмедкнига, 2010.- 1056 с.

 2. Клінічна хірургія/ за ред Л.Я. Ковальчука, В.Ф. Саєнка, Г.В. Книшова.-Тернопіль: Укрмедкнига, т.1. 2000.- 536 с

 3. Клінічна хірургія/ за ред Л.Я. Ковальчука, В.Ф. Саєнка, Г.В. Книшова.-Тернопіль: Укрмедкнига, т.2. 2000.- 536 с.

 4. Л.Я. Ковальчук, Ю.П. Спіженко, В.Ф.Саєнко та інші. Шпитальна хірургія . Тернопіль: Укрмедкнига1999.- 590с.

 5. Матеріали для підготовки студентів до практичних занять та лекцій

В - додаткові:

 1. Невідкладна хірургія: Керівництво для лікарів / за ред. Ковальчука Л.Я. — Тернопіль: Укрмедкнига, 2000. — 288 с.

 2. Лекції з госпітальної хірургії в 3-х томах. За ред. проф. В.Г. Мішалова. „Асканія".- Київ, 2008.

 3. Атлас хірургічних операці і маніпуляцій / за ред Л. Я. Ковальчука, В. М. Поліщука та ін. Тернопіль- Рівне: «ВЕРТЕКС», 1997. — 428 с.


17. Інформаційні ресурси

1. http://intranet.tdmu.edu.ua/data/kafedra/internal/index.php?&path=hospital_surgery/classes_stud/uk/med/lik/ptn/4/ Матеріали підготовки студентів до практичних занять / Кафедра хірургії №1 з урологією.
Методичну вказівку склав доц. Футуйма Ю.М.

Обговорено та затвердженона засіданні кафедри

«23» червня 2014 р. Протокол №3


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка