Головне Управління охорони здоров'я Львівської обласної державної адміністраціїСкачати 121.72 Kb.
Дата конвертації26.12.2016
Розмір121.72 Kb.
Головне Управління охорони здоров'я

Львівської обласної державної адміністрації

КЗ Львівська обласна наукова медична бібліотека

Відділ наукової медичної інформації

КЗ ЛОНМБ

До науково-практичної конференції

"Актуальні питання педіатричної практики"

м. Львів, вул. В.Великого, готель "Гетьман"

24 травня 2012 року


АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ

ПЕДІАТРИЧНОЇ ПРАКТИКИ

Рекомендаційний список літератури

Львів – 2012

Укладачі: Фільчагова І.О.

Новицька І.М.

Цимбала О.М.


Відповід. за випуск: Лозинська С.С.

С Головне Управління охорони здоров'я Львівської обласної державної адміністрації КЗ Львівська обласна наукова медична бібліотека Відділ наукової медичної інформації КЗ ЛОНМБ

Головне Управління охорони здоров'я

Львівської обласної державної адміністрації

КЗ Львівська обласна наукова медична бібліотека

Відділ наукової медичної інформації

КЗ ЛОНМБ
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯПЕДІАТРИЧНОЇ ПРАКТИКИ

Рекомендаційний список літератури

м. Львів 2012 р.

1. Абаев Ю.К. Боли в животе у детей. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2007. - 288 с.

Шифр 616.053 / А-13
2. Актуальні питання вакцинопрофілактики інфекційних хвороб у дітей /Сміян І.С. та ін.. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2001. – 143 с.

Шифр 616.9 / А-43


3. Актуальні проблеми педіатрії: Матеріали 12-го з»їзду педіатрів України, 12-14 жовтня 2010 р., м.Київ /За ред. О.М. Лук»янової, Ю.Г. Антипкіна, В.Г. Майданника. - К., 2010. –

204 с.
Шифр 616.053 / А-43


4. Амбулаторно-поликлиническая педиатрия /Под ред. Доскина В.А. - М.: МИА, 2008. - 464 с.

Шифр 616.053 / А-61


5. Антигомотоксическая терапия распространенных заболеваний у детей /Под ред. С.П. Кривопустова, Б.К. Шамугия. – К.: Книга плюс, 2006. – 248 с.

Шифр 616.053 / А-72


6. Антонік В.І., Антонік І.П., Андріанов В.Є. Анатомія, фізіологія дітей з основами гігєни та фізичної культури.-К.,2009.-336 с.

Шифр 612.053 / А-72


7. Білопольський Ю.А. Я-мама. Вагітність, пологи, розвиток,

здоров»я, харчування. - Харків:Торсінг Плюс, 2008. - 320 с.

Шифр 616.053 / Б-43

- 2 -


8. Білоус В.І., Білоус В.В. Талотоксикози («Чернівецька хімічна хвороба»). – Чернівці: Місто, 2002. – 284 с.

Шифр 614.72 / Б-61


9. Білоусов Ю.В., Білоусова О.Ю. Хронический запор у детей.-Харьков: Факт, 2009. - Харьков, 2009. - 158 с.

Шифр 616.34 / Б-43


10. Біологічна роль макро- та мікроелементів в організмі дитини. Діагностика, корекція та профілактика диселементозів : Метод. рекоменд. /МОЗ України, Укр. центр наук. мед. інформ. та патентно-ліцензійної роботи; Укл. Нагорна Н.В. та ін. – К., 2010. – 36 с.

Шифр 616.39 / Б-63


11. Братусь І.В. Інформаційно-консультаційні послуги з питань здоров»я матері та дитини: аналіз проблем. Погляд клієнтів, медичних працівників і фахівців установ соціальної сфери Івано-

Франківського, Волинського та Донецького регіонів /За заг. ред.

О.Г. Карагодіної. – К.: Наук. світ, 2006. – 111 с.

Шифр 616.053 / І-74


12. Братусь І.В. Разом до гармонії: розвиток дитини раннього віку: Метод. посібник / За заг. ред. І.Д. Звєревої. – К.: Кобза, 2004. – 160 с.

Шифр 613.91 / Р-17


13. Верновський Г. Дослідження в перинатології. Серцево-судинні захворювання у новонароджених. – К.: Молодь, 2004. – 311 с.

Шифр 616.053 / В-35


14. Виноград Л.В., Мініна Л.О. Алгоритми виконання практичних навичок з педіатрії /За ред. В.І. Литвиненка. – К.: Здоров”я, 2006. – 212 с.

Шифр 616.053 / В-49


15. Відновлювальне лікування немовлят з дисплазією кульшових суглобів: Метод. рекоменд. /АМН України, МОЗ України, Укр. центр наук. мед. інф.-ї та пат.-ліценз. роботи; Укл. Ніколаєва Н.Г та ін. – Одеса, 2011. – 20 с.

- 3 -
Шифр 616.72 / В-42


16. Волощак-Гембіцка Б., Марушевський Б. Кардіологічні стани, які загрожують життю новонароджених: Друга регіональна школа-семінар "Рання діагностика та лікування новонароджених з вродженими вадами", 22 лист. 2002р., м. Львів. - Львів, 2002. - 88 с.
Шифр 616.053 / В-67
17. Вроджені вади та набуті захворювання серця у дітей раннього віку: Матеріали конференції, 27-28 листопада 2008 р. – Львів, 2008. – 28 с.

Шифр 616.126 / В-82


18. Гуссоева И.Г., Ботвиньева В.В., Рамонова А.М. Вопросы оптимизации лечения ОКИ у детей старше года. – Санкт-Петербург, 2010. – 24 с.

Шифр 616.904 / Г-96


19. Дефицит железа у детей и подростков. Причины, диагностика, лечение, профилактика /Уч. пособие для системы послевузовского профессионального образования врачей педиатров. – М., 2006. – 32 с.

Шифр 616.152 / Д-39


20. Диспансеризація здорових дітей в умовах поліклініки /Мотич П.С. та ін. – К.: Вища школа, 2003. – 221 с.

Шифр 616.053 / Д-48


21. Діагностика, профілактика загострень та способи лікування полінозу у дітей: Метод. рекоменд. /МОЗ України, АМН України, Укр. центр наук. мед. інформ. та патентно-ліцензійної роботи; Укл. Недельська С.М. та ін. – К., 2010. – 26 с.

Шифр 616.056 / Д-44


22. Дольницький О.В., Галаган В.О., Ромадіна О.В. Природжені вади розвитку. Основи діагностики та лікування. – К., 2009. –

104 с.


Шифр 616.053 / Д-64

- 4 -
23. Європейская стратегия «Здоровье и развитие детей и подростков». – ВОЗ, 2005. – 24 с.

Шифр 616.053 / Е-24
24. Євтушенко О.С., Євтушенко С.К. Сучасні методи лікування м”язової спастичності у дітей з органічними захворюваннями нервової системи: Метод. рекоменд. /Донецьк. держ. мед. ун-т. – Донецьк, 2006. – 26 с.

Шифр 616.74 /Є-27


25. Збірник завдань для підготовки до тестового екзамену з професійно орієнтованих дисциплін. Крок-2. Загальна лікарська підготовка. Частина 2: Педіатричний профіль. Акушерство та гінекологія. Гігієнічний профіль /МОЗ України, Міністерство освіти і науки України, Національний медичний університет ім.

О.О. Богомольця, Центр тестування при МОЗ України. – К., 2005. – 404 с.

Шифр 616.053 / З-14
26. Збірник нормативно-правових актів у сфері захисту прав дітей /Ред. кол. Довженко В.І. та ін.; Представництво Дитячого Фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні. – К., 2003. – 412 с.

Шифр 616.053 / З-41


27. Збірник нормативно-правових документів з питань ВІЛ/СНІДу у дітей /О.В. Мешкова, Т.А. Бордуніс, М.Б. Козелкова. -К., 2007. - 444 с.

Шифр 612.017 / З-41

28. Злоякісні форми епілепсії у дітей раннього віку (клініка, діагностика, лікування) : Метод.рекоменд./Донецьк.держ.мед.ун-т.;

Укл. Євтушенко С.К. та ін. – Донецьк, 2006. – 26 с.

Шифр 616.853 / З-68
29. Імунореабілітація дітей з рецидивуючою та хронічною бронхо-легеневою патологією: Метод. рекоменд. /Дніпропетр. мед. академ.; Укл. Больбот Ю.К. та ін. – Дніпропетровськ, 2005. – 20 с.

Шифр 616.24 / І-55


- 5 -
30. Интенсивная терапия в педиатрии /Под ред. Михельсона В.А. - М.: ГОЭТАР-Медиа, 2007. – 552 с.

Шифр 616.053 / И-73

31. Капитан Т.В. Пропедевтика детских болезней с уходом за детьми. – М.: МЕДпресс-информ, 2006. – 794 с.

Шифр 616.053 / К-20


32. Квантовая терапия апаратами РИКТА в педиатрии /Хан М.А., Радецкая Л.И., Кононова О.М. и др. – М.: ЗАО «МИЛТА-ПКП ГИТ», 2009. – 84 с.

Шифр 615.837 / К-32


33. Кимирилова О.Г. Арбовирусные менингиты у детей /Астраханская гос. мед. академия; Научн.-технол. фармац. фирма «Полисан». – Санкт-Петербург-Астрахань, 2009. – 19 с.

Шифр 616.925 / К-40


34. Клінічне медсестринство в педіатрії /За ред.Тарасюка В.С. –

К.: Медицина, 2006. - 264 с.

Шифр 616.053 / К-49
35. Кондратенко В., Ломоносов В. Заїкання: феноменологія та основні напрями реабілітації. - К.: КНТ, 2006. - 70 с.

Шифр 616.216 / К-64

36. Корниенко Е.А. Лечение инфекции Helicobacter pylori у детей. – Санкт-Петербург, 2009. – 30 с.

Шифр 616.904 / К-67


37. Коцур Н.І. Основи педіатрії і дитячої гігієни: Навчальний посібник. – Переяслав-Хмельницький – Чернівці: Книги-XXI, 2008. – 632 с.

Шифр 616.053 / К-75


38. Курек В.В., Кулагин А.Е. Руководство по неотложным состояниям у детей.-М.: Мед. лит, 2008. – 464 с.

Шифр 616.053 / К-89


- 6 -
39. Куриляк О., Іванів Ю., Личковська О. У дитини вроджена вада серця. Що робити? – Львів: ВФ «Афіша», 2010. – 25 с.

Шифр 616.126 / К-93


40. Леженко Г.О., Резніченко Ю.Г. Застосування замісної імунотерапії при лікуванні дітей із затримкою внутрішньо-утробного розвитку /Запорізький держ. мед. ун-т. – К., 2007. – 8 с.

Шифр 618.38 / Л-40


41. Лечение и профилактика заболеваний у детей (пособие для родителей) / Нееl. - Баден-Баден, 2006. – 19 с.

Шифр 616.053 / Л-52


42. Львівська модель подолання йододефіциту на обласному рівні /Укл. Іванова І., Труш О. – К., 2007. – 103 с.

Шифр 616.441 / Л-89


43. Маруненко М.І., Неведомська Є.О., Бобрицька В.І. Анатомія і вікова фізіологія з основами шкільної гігієни: курс лекцій. - Київ, 2004. - 479с.

Шифр 612.053 / М-29


44. Медико-соціальні проблеми формування здоров'я дітей та підлітків, шляхи їх вирішення: Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю. – Харків, 2010. – 182 с.

Шифр 616.053 / М-42


45. Мізюк М.І., Тимощук О.В., Суслик З.Б. Середні величини основних показників фізичного та біологічного розвитку дітей початкової школи Прикарпатського регіону: Метод. рекоменд.

/Ів.-Франк. мед. ун-т. – К., 2006. – 56 с.

Шифр 612.053 / М-58
46. Моделі покращення перинатального здоров'я в Україні: узагальнення досвіду роботи 2005-2007 рр. /Українсько-Швейцарська Програма «Здоров”я матері та дитини». – К.: Логос, 2009. – 188 с.

Шифр 616.053 / М-74


47. Муковісцидоз (діагностика, лікування, спостереження)

- 7 -
/За ред. Я. Возниці. – Львів: Вид-во «Мс», 2004. – 39 с.

Шифр 616.37 / М-90
48. Навички заради здоров»я. Навчання здоровому способу життя на засадах розвитку навичок: важливий компонент школи, дружньої до дитини, школи, що підтримує здоров'я: Інформаційна серія «Здоров»я в школі», документ 9. – ВООЗ, 2004. – 123 с.

Шифр 613.95 / Н-15

49. Нарушения фосфорно-кальциевого обмена у детей. Проблемы и решения /Росс. мед. академия последипл. образования МЗ и соц. развития РФ; Под ред. Коровина Н.А., Захарова И.Н., Чебуркин А.В. – М., 2005. – 70 с.

Шифр 616.39 / Н-30


50. Невідкладні стани в педіатрії: Навч. посібник /Р.І. Поцюрко, Л.С. Леськів, М.М. Монастирська та ін.; За ред. Р.І. Поцюрка. – К.: Медицина, 2007. – 192 с.

Шифр 616.053 / Н-40

51. Нормативно-правові акти та документи, розроблені на виконання Указу Президента від 11 липня 2005 р. № 1068 «Про першочергові заходи щодо захисту прав дітей» /МОЗ України у справах сім'ї, молоді та спорту; Державний інс-т проблем сім'ї та молоді. – К., 2005. – 103 с.

Шифр 610.207 / Н-83


52. Няньковський С.Л. та ін. Робочі класифікації дитячих хвороб /С.Л. Няньковський, Д.І.Квіт, О.Д.Добрянський , Р.О.Герега. -Львів, 2000. - 96 с.
Шифр 616.053 / Н-99
53. Острые респираторные вирусные инфекции в амбулаторной практике врача-педиатра /Под ред. Коровиной Н.А., Заплатнико-

ва А.Л. – М., 2004. - 47 с.

Шифр 616.902 / О-79

- 8 -
54. Отт В.Д., Тутченко Л.І., Марушко Т.Л. Дитяче харчування. Годуйте вашого малюка груддю (поради мамам). – К., 2000. – 23 с.

Шифр 616.053 / Д-49
55. Оцінка якості життя дітей з порушенням ритму серця і про-відності: Метод. рекоменд. /Донецьк. мед. ун-т; Укл. Нагорна Н.В.

та ін. - Донецьк, 2007. - 18 с.

Шифр 616.053 / О-93
56. Патогенетична антигомотоксична терапія перинатальних уражень серця у новонароджених: Метод. рекоменд. /МОЗ Украї-ни, Укр. медпатентінформ.; Укл. Кривопустов С.П. та ін. – К., 2007. –

32 с.


Шифр 616.053 / П-20
57. Педіатрія: Навчальний посібник /За ред. проф. Тяжкої О.В. – К.: Медицина, 2005. – 550 с.

Шифр 616.053 / П-24


58. Педиатрия: Учебник для мед. вузов /Под ред. Н.П. Шабалова. – СПб.: СпецЛит, 2007. – 911 с.

Шифр 616.053 / П-24


59. Педіатрія в практиці сімейного лікаря /За ред. Н.В. Банадиги. - Тернопіль: Укрмедкнига, 2008. - 340 с.

Шифр 616.053 / П-24


60. Перинатальная помощь и уход. Безопасное материнство и эффективный перинатальный уход: нужны ли изменения? – JSI; USAID, 2007. – 650 c.

Шифр 616.053 /П-27


61. Про затвердження Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах: Наказ № 298/227 від 17.04.2006 р. – К., 2006. – 56 с.

Шифр 613.22 / П-78


62. Про затвердження клінічних Протоколів надання медичної допомоги при невідкладних станах у дітей на шпитальному і до

- 9 -
шпитальному етапах: Наказ МОЗ України № 437 від 31.08.2004 р. – К., 2004. – 86 с.

Шифр 616.053 / П-78
63. Про затвердження Протоколів лікування дітей за спеціальності «Дитяча урологія»: Наказ № 624 від 29.12.2003 р. – К., 2003. – 40 с.

Шифр 616.6 / П-78


64. Про затвердження Протоколів діагностики і лікування захворювань та травм опорно-рухового апарату у дітей: Наказ МОЗ України № 521 від 26.07.2006 р. – К., 2006. – 51 с.

Шифр 616.7 / П-78


65. Про затвердження Протоколів діагностики та лікування інфекційних хвороб у дітей: Наказ № 354 від 09.07.2004 р. /МОЗ

України. – К., 2004. – 110 с.

Шифр 616.9 / П-78
66. Проведення комплексної оцінки потреб дитини в інтернатному закладі: Реформування державної системи опіки над дітьми / Ю.Алімова, О.Безпалько, І.Звєрєва та ін..; Представництво благодійної організації «Надія і житло для дітей» в Україні. - К., 2006. - 132 с.
Шифр 74.2 / П-78
67. Протоколи діагностики та лікування хвороб у дітей: інфекційні хвороби, імунологія, пульмонологія /За ред.С.О. Крамарєва, П.П. Сокура, Л.І. Чернишової /Довідник «VADEMECUM Доктор Сімейний лікар». – К.: ТОВ «ГІРА “Здоров’я України”», 2006. – 372 с.

Шифр 616.053 / П-83


68. Профілактика та лікування мікроекологічних порушень у дітей раннього віку: Метод. рекоменд. /ДУ «Інститут педіатр., акушер. та гінекол. АМН України»; Укл. Антипкін Ю.Г. та ін. - Київ, 2008. – 32 с.

Шифр 616.053 / А-72


- 10 -
69. Процес О.Г., Василик В.С., Хошаба О.М. Індивідуальне

прогнозування соматичних порушень у підлітків з різними соціаль-но-психологічними і поведінковими характеристиками: Метод.

рекоменд. /Вінницьк. мед. ун-т. - К., 2007. - 18 с.

Шифр 616.053.3 / П-84


70. Пясецька Н.М. Анемія новонароджених і дітей раннього віку. - К., 2006. - 88 с.

Шифр 616.152 / П-99


71. Рациональная фармакотерапия часто болеющих детей /Под ред. Романцова М.Г. – Санкт-Петербург, 2006. – 93 с.

Шифр 616.053 / Р-27


72. Робочі класифікації дитячих хвороб /Няньковський С.Л.. Квіт Д.І., Добрянський Д.О., Герега Р.О. – Львів, 2000. – 96 с.

Шифр 616.053 / Н-99
73. Розвиток модельних центрів інклюзивної освіти для дітей з особливими потребами. Партнерська програма інституційної розбудови ТАСІС: інформаційний збірник. – К., 2003. – 76 с.

Шифр 616.216 / Р-64


74. Руководство по своду правил. Руководство по выполнению Междунардного свода правил маркетинга заменителей грудного молока /Ред. Э.Дж.Сокол; ЮНИСЕФ. - Пенанг, 2003. - 292 с.
Шифр 613.22 / Р-84
75. Рылова Н.Ю. Новорожденный ребенок. - М., 2008. - 352 с.

Шифр 616.053 / Р-95


76. Селбст С.М. Секреты неотложной педиатрии /Стивен М. Селбст, Кейт Кронэн; Пер. с англ.; Под общ. Ред. Проф. Н.П. Шабалова. – М.: МЕДпресс-информ, 2006. – 480 с.

Шифр 616.053 / С-29


77. Системная энзимотерапия в педиатрии /Омельченко Л.И., Крючко Т.А., Ошлянская Е.А., Шпехт Т.В.; Под ред. Л.И. Омель-ченко. – К.: ФАДА, ЛТД, 2006. – 162 с.

- 11 -
Шифр 616.053 / С-40


78. Сміян І. Лекції з педіатрії. - Тернопіль, 2006. - 768 с.

Шифр 616.053 / С-50


79. Сміян І. Лікування дітей на питних курортах. - Тернопіль, 2006. - 72 с.

Шифр 616.053 / С-50


80. Соболева Н.П., Курочкин А.А. Клиническая вегетология в ринологии детского возраста (Квантовая медицина в комплексной терапии детей и подростков с заболеваниями носа и околоносовых пазух). - Тверь, 2001. - 184 с.
Шифр 616.21 / С-54
81. Современный подход к церебропротекторной терапии недоношенных новорожденных в условиях отделения реанимации и интенсивной терапии /Рогаткин С.О., Володин Н.Н., Дегтяре-

ва Е.А. и др. – М., 2010. – 67 с.

Шифр 616.053 / С-56
82. Соколова Н., Тульчинская В. Сестринское дело в педиатрии: практикум. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2005. – 384 с.

Шифр 616.053 / С-59


83. Соціальний захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування: досвід реформування: Державна доповідь про становище дітей в Україні за підсумками 2005 р.

/О.Р.Артюх, Л.В. Балим, Бондаренко Т.В. та ін. – К., 2006. - 144 с.

Шифр 67.9 / С-69
84. Стабілізація стану новонародженої дитини перед транспорту-ванням і допомога під час транспортування. Частина 2. Досвід Україно-Швейцарської Програми «Здоров'я матері та дитини 2008-2010 рр.» - Запоріжжя: ТОВ «Друкарня “Друкарський світ”», 2011. – 579 с.

Шифр 616.053 / С-75


- 12 -
85. Стан здоров»я дітей та підлітків в Україні та надання їм медичної допомоги за 2005рік /Гол. ред. В.Л. Весельский, М.В. Го-лубчиков, Р.О. Моісееєнко; МОЗ України, Центр мед. статисти МОЗ України. - К., 2006. - 210 с.


Шифр 610.6 / С-76
86. Сучасна діагностика хелікобактерної інфекції у дітей: Метод. рекоменд. /Харк.мед.академ.післядипл.освіти МОЗ України;

Укл. Білоусов Ю.В. та ін. – К., 2006. – 22 с.

Шифр 616.33 / С-91
87. Сучасні аспекти діагностики та контролю за перебігом сезонної алергії у дітей : Метод.рекоменд. /Запорізьк. мед. ун-т; Укл. Не-дєльська С.М. та ін. - К., 2010. - 28 с.

Шифр 616.056 / С-91


88. 13-я Европейская конференция Международной ассоциации здоровья подростков «Клиники, дружественные к подросткам: медико-социальные и психологические аспекты»: Материалы конференции, Санкт-Петербург, 12-14 сентября 2007. – Санкт-Петербург: РОО «Взгляд в будущее», 2007. – 160 с.

Шифр 613. 95 / Е-22


89. Чернишова Л.І., Самарін Д.В. Кандидозна інфекція у дітей: Навч. пос. – Вінниця: Нова Книга, 2006. – 168 с.

Шифр 616.969 / Ч-49


90. Чернобыль…Здоровье детей /В.М. Пономаренко, А.М. Нагорная, А.И. Щербатый и др. – К., 1996. – 253 с.

Шифр 616.053 / Ч-49


91. Шабалов Н.П. Детские болезни: Учебник. 6-е изд., переработ. и дополн. В 2-х томах. Т. 1. – СПб: Питер, 2007. – 928 с.

Шифр 616.053 / Ш-12


92. Шабалов Н.П. Детские болезни: Учебник. 6-е изд., переработ. и дополн. В 2-х томах. Т. 2. – СПб: Питер, 2007. – 928 с.

Шифр 616.053 / Ш-12


- 13 -
93. Эллен Дж. Сокол. Руководство по своду правил: руководство по выполнению Международного свода правил маркетинга заменителей грудного молока /Центр документации по Межд. своду правил маркетинга заменителей грудного молока, Межд. сеть действий по детскому питанию. – Пенанг, Малайзия, 2003. – 291 с.

Шифр 613.22 / Р-84

Підписано до друку 17.05.2012 р. Тираж 50 прим.

79008, м. Львів, вул. Руська, 20

Львівська обласна наукова медична бібліотека

Відділ наукової медичної інформаціїТел. 235-78-00, 235-61-39


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка