Голова районної державної адміністраціїСторінка1/7
Дата конвертації05.03.2017
Розмір1.17 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова районної державної адміністрації
В. СЛИШ


«14» січня 2016 року


Відомості
про виконання плану основних заходів Великобурлуцькою

районною державною адміністрацієюза 2015 рік
Відділ організаційно – кадрової роботи апарату районної державної адміністрації протягом 2015 року проводив організаційне та кадрове забезпечення роботи апарату, голови та заступників голови районної державної адміністрації.

За 2015 рік відділ провів наступну роботу:

- проводив організаційне забезпечення апаратних нарад голови райдержадміністрації за участю начальників структурних підрозділів райдержадміністрації щопонеділка;

- здійснював організаційне забезпечення проведення селекторних нарад керівництва Харківської обласної державної адміністрації з головами районний державних адміністрацій;

- надавав дані про вакансії державних службовців райдержадміністрації;

- проводив організаційне забезпечення засідання колегії райдержадміністрації та зборів адміністративно-господарського активу району;

- склав паспорт Великобурлуцького району на 2015 рік;

- підготував та узгодив графік відпусток працівників райдержадміністрації на 2016 рік;

- надавав інформацію про працівників органу виконавчої влади, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень;

- надавав щоквартальну інформацію про якісний склад державних службовців;

- надавав щорічну інформацію про якісний склад кадрового резерву;

- надавав річний звіт по кадрах до районного відділу статистики;

- здійснював аналіз виконання планів роботи структурних підрозділів райдержадміністрації за строками виконання;

- розробив комплексну програму роботи з кадрами на 2016 рік;

- проводив роботу щодо надання допомоги в розробці особистих планів стажування з особами, які зараховані до кадрового резерву, та щодо організації підвищення їх кваліфікації;

- проводив щоквартально засідання Ради по роботі з кадрами;

- направляв до Головдержслужби щомісячний звіт “Картка”;

- щомісячно готував інформацію про призначення і звільнення керівників територіальних органів, інших центральних органів виконавчої влади;

- проводив засідання конкурсної комісії для проведення конкурсу на заміщення вакантних посад;

- готував проекти розпоряджень, заходів, інформацій та довідок згідно з дорученнями голови, його заступників та керівника апарату районної державної адміністрації;

- надавав практичну допомогу в удосконаленні організаційної і кадрової роботи структурних підрозділів райдержадміністрації;

- здійснював аналіз виконання планів роботи структурних підрозділів райдержадміністрації за січень – грудень 2015 року;

- готував почесні грамоти, подяки, пам'ятні адреси;

- складав щоквартальний, щомісячний та щотижневий план роботи відділу на 2015 рік;

- складав щоквартальний, щомісячний та щотижневий план роботи районної державної адміністрації на 2015 рік;

- щоденно готувалась та надавалась до Харківської обласної державної адміністрації інформація про місце перебування голови райдержадміністрації на наступну добу та щотижнево на наступний тиждень;

- організаційно забезпечувалось проведення перевірок виконання делегованих повноважень виконавчими комітетами сільських та селищних рад та надавання їм методичної допомоги;

- готувався та направлявся до обласної державної адміністрації звіт про виконання основних заходів за тиждень;

- працівники відділу брали участь у підготовці заходів до святкових та пам’ятних подій тощо.

Загальним відділом апарату райдержадміністрації за 2015 рік оформлено 7 протоколів колегії райдержадміністрації та зборів адміністративно-господарського активу райдержадміністрації. Своєчасно доведено рішення колегій до виконавців.

Підготовлено та направлено до юридичного відділу апарату облдержадміністрації та до районної прокуратури копії розпоряджень голови райдержадміністрації прийнятих протягом 2015 року (№№1-312)

Здійснювалось опрацювання проектів розпоряджень голови райдержадміністрації, їх реєстрація, тиражування та направлення заінтересованим юридичним та фізичним особам. Зареєстровано 312 розпорядження голови райдержадміністрації.

Здійснювалось опрацювання вхідної кореспонденції, прийом та відправка електронної пошти, реєстрація вхідної та вихідної кореспонденції, опрацьовано 1981 вхідних документів та 3495 вихідних, організовувалась доставка документів за резолюцією голови райдержадміністрації згідно «Розносної книги».

Щоденно здійснювалось посвідчення гербовою та іншими печатками райдержадміністрації документів, які видавались, погоджувались або затверджувались керівництвом райдержадміністрації та державних актів на право власності на землю.

Здійснювався аналіз документообігу в райдержадміністрації помісячно.

Здійснювався аналіз звернень громадян, що надійшли до райдержадміністрації щомісячно. Здійснювався аналіз виданих розпоряджень голови райдержадміністрації щомісячно (312 розпоряджень). Проводилась робота з документами «Для службового користування». Списувались документи «До справи». Здійснювалось списання та знищення бланків райдержадміністрації. Здійснювалось укомплектування справ за номенклатурою.

Щомісячно складались плани роботи відділу. Розроблена номенклатура справ апарату райдержадміністрації на 2016 рік.

Перевірено роботу зі зверненнями громадян виконавчих комітетів Великобурлуцької селищної ради, Катеринівської сільської ради, Рубленської сільської ради, Вільхуватської сільської ради, Федорівської сільської ради, Новоолександрівської селищної ради, Андріївської сільської ради, Міловської Шипуватської сільської ради, Гртгорівської сільської ради, Підсереднянської сільської ради. В ході проведеної перевірки надано методичну допомогу, вказано на недоліки в роботі, складена довідка з рекомендаціями щодо їх усунення.

На виконання Закону України «Про звернення громадян» здійснювались організаційно-технічні заходи щодо організації особистих та виїзних прийомів громадян керівництвом райдержадміністрації, обліку письмових звернень, на 11.01.2016 надійшло 236 звернень громадян, в яких порушено 237 питань з них 155 письмових та 81 заявника звернулися усно.

На виконання Указу Президента України від 7 лютого 2008 року № 109/2008 « Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування» організовувались особисті прийоми громадян керівництвом адміністрації згідно з затвердженим графіком.

Протягом 2015 року проводились особисті прийоми згідно графіку та 19 виїзних прийомів головою райдержадміністрації. Виїзні прийоми були здійснені до сіл Вільхуватка, Катеринівка, Підсереднє, Хатнє, Андріївка, Григорівка, Новоолександрівка, Федорівка, Гнилиця, Мілове, Рублене, Шипувате, Гнилиця Перша, Малий Бурлук, Приколотне, Чорне, Катеринівка, Григорівка, Червона Хвиля, Гнилиця. Під час проведення особистого прийому громадян надійшло 39 звернень. Всього звернулось 39 громадян. В більшій кількості звернень, які зареєстровані в 2015 році порушувались питання комунального господарства і соціального захисту, аграрної політики і земельних відносин, транспорту і зв’язку. Менша кількість звернень становлять звернення праці і заробітної плати, охорони здоров’я, екологія та природні ресурси, сім’я, діти.

Проведено 12 засідань комісії з питань розгляду звернень громадян – Засідання комісій проводились щомісячно.

Протягом 2015 року відділом фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації проведено аналіз кошторису за 2015 рік та аналіз використання коштів державного та місцевого бюджетів.

Бухгалтерський облік ведеться відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, а також інших нормативно – правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку.

Протягом 2015 року відділ був ознайомлений із ЗУ «Про Державний бюджет України на 2015 рік», Бюджетним кодексом України, Податковим кодексом України .

Протягом звітного періоду сектором контролю апарату райдержадміністрації здійснювався контроль за виконанням 336 документів, у тому числі 120 документів минулих років.

Щомісячно проводився моніторинг питань та завдань, які були поставлені в документах. Найбільша кількість документів стосується соціального захисту населення – 40, масових комунікацій та внутрішньої політики – 40, економіки та паливно-енергетичного комплексу – 29, освіти, сім’ї та молоді – 26, надзвичайних ситуацій – 24, житлово-комунального господарства – 23.

З метою запобігання порушенням термінів виконання контрольних документів щомісячно проводився аналіз виконання управліннями, відділами райдержадміністрації розпоряджень і доручень голів обласної та районної державних адміністрацій, на апаратних нарадах у голови райдержадміністрації заслуховувалась інформація начальників управлінь, відділів про стан виконання окремих розпоряджень, доручень голови районної державної адміністрації, документів органів вищого рівня.

Введено в практику підготовку щотижневих нагадувань про наближення строків виконання. Протягом звітного періоду було надіслано в управління і відділи районної державної адміністрації нагадування про наближення термінів виконання 982 завдань, що були встановлених у контрольних документах.

Проведена інвентаризація довгострокових контрольних документів. Документи що довгий час перебували на контролі і втратили актуальність були зняті з контролю.

За результатами виконання знято з контролю, як виконані 212 документів.

Станом на 1 січня 2016 року на оперативному контролі в секторі залишилось 124 документи. Із них 42 розпорядження та 8 доручень голови обласної державної адміністрації, 65 листів керівництва обласної державної адміністрації, 9 розпоряджень голови райдержадміністрації.

Їх виконання буде контролюватися у 2016 році.

Відповіді, інформації на виконання документів надаються по суті з дотриманням вимог поставлених у документі. Відповідним працівникам структурних підрозділів районної державної адміністрації, на яких покладені обов’язки по роботі з контрольними документами надавались методичні рекомендації щодо оформлення відповідей відповідно до вимог інструкції по діловодству.

Щоквартально до обласної державної адміністрації надсилався звіт про роботу з контрольними документами у районній державній адміністрації.

Підготовлено та узгоджено матеріали для проведення 2 колегій районної державної адміністрації, на яких розглядалися питання про підсумки роботи з контрольними документами та стан виконавської дисципліни.

Впродовж 2015 року сектором масових комунікацій апарату райдержадміністрації відповідно до затвердженого плану роботи здійснювалась систематизація та аналіз отриманої інформації за основними напрямками, що характеризують суспільно-політичну ситуацію в районі. До Управління внутрішньої політики Департаменту масових комунікацій Харківської облдержадміністрації щоденно готувався та направлявся звіт щодо резонансних подій у районі, а щочетверга та щомісяця – інформаційні записки про суспільно-політичну ситуацію в районі.

Забезпечувалася взаємодія з керівниками релігійних громад, які зареєстровані та діють у районі. Через районні ЗМІ забезпечувалося інформування населення району щодо порядку проведення у православних храмах району святкових богослужінь, обрядів освячення води та пасок. Щокварталу сектором готувався та направлявся до відділу у справах релігій обласної державної адміністрації звіт про релігійну ситуацію у Великобурлуцькому районі та щомісячні інформації щодо наявних фактів порушення законодавства України у сфері віросповідання, втручання у внутрішні справи релігійних організацій, здійснення провокацій та розпалювання релігійної ворожнечі.

Протягом року забезпечувалося функціонування та інформаційне наповнення офіційного веб-сайту Великобурлуцької райдержадміністрації. Здійснювалося наповнення документами електронного архіву РДА, ведення системи обліку (реєстру) документів, що містять публічну інформацію. Надавалися консультації посадовим особам структурних підрозділів РДА, відповідальним за доступ до публічної інформації. До управління забезпечення доступу до публічної інформації облдержадміністрації щомісяця готувалися та надавалися звіти про проведену у райдержадміністрації роботу щодо виконання вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації».

У січні 2015 року працівниками сектору у складі ініціативної групи надавалася методична допомога інститутам громадянського суспільства району по створенню нової громадської ради при райдержадміністрації, обранню її керівних органів. 29 січня 2015 року у залі засідань Великобурлуцької районної державної адміністрації було організовано і проведено установчі збори інститутів громадянського суспільства по формуванню нового складу громадської ради.

Починаючи з червня 2015 року сектором здійснювався моніторинг виконання органами місцевого самоврядування Великобурлуцького району Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки», надавалася методична та консультаційна допомога сільським та селищним головам.

У ІІ - ІV кварталах 2015 року сектором забезпечувалося висвітлення на офіційному сайті райдержадміністрації та у районних ЗМІ заходів з проведення реформ у сфері місцевого самоврядування та децентралізації повноважень органів виконавчої влади.

Протягом 2015 року в районній газеті «Вісник Великобурлуччини» та на офіційному веб-сайті РДА розміщувалися матеріали щодо героїзації осіб, які віддали життя за незалежність України, прославлялися мужність українських військовослужбовців, які відстоюють територіальну цілісність держави, відданість волонтерів. Під час відзначення Дня Соборності України, Дня Конституції України, Дня незалежності України, відповідно до рекомендацій Українського інституту національної пам’яті, сектором забезпечувалося встановлення у фойє районної державної адміністрації портретів загиблих учасників АТО: великобурлучанина Дмитра Посохова та Володимира Радіонова. У рамках районних урочистих заходів було організовано покладання вінків та квітів до могил загиблих героїв.

Протягом року сектор координував підготовку та проведення у районі урочистих заходів з нагоди державних свят та визначних і пам’ятних дат, забезпечував проведення засідань організаційних комітетів. Так, зокрема, здійснювалася координація підготовки та проведення районних заходів до Дня Соборності України (22 січня), Дня пам’яті Героїв Крут (29 січня), 72-ї річниці визволення Великобурлуцького району від фашистських загарбників (3 лютого), Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав (15 лютого), Дня Героїв Небесної Сотні (20 лютого), Дня Чорнобильської трагедії (26 квітня), Дня пам’яті та примирення (8 травня), 70-річчя Перемоги над нацизмом у Європі (9 травня), Дня Скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні (22 червня) та Дня Конституції України (28 червня), Дня Державного Прапора України (23 серпня), Дня незалежності України (24 серпня), Дня захисника України та Дня українського козацтва (14 жовтня), Дня визволення України від фашистських загарбників (28 жовтня), Дня гідності та свободи (21 листопада), Дня пам’яті жертв голодоморів (28 листопада), Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС (14 грудня).

Для публікації у районній газеті “Вісник Великобурлуччини” та оприлюднення на сайті райдержадміністрації готувалися тексти привітань від імені голови райдержадміністрації та голови районної ради з нагоди державних та професійних свят, тексти виступів під час проведення урочистих заходів.Юридичним сектором апарату районної державної адміністрації протягом 2015 року було розглянуто та надано відповідь по 62 зверненням фізичних та юридичних осіб у встановленому законом порядку.

Надано 56 усних та письмових консультацій на виконання вимог закону стосовно надання первинної юридичної допомоги.

Прийнято участь в 25 судових засіданнях, постійно приймається участь в комісіях, членами яких є працівники юридичного сектору, надається правова допомога при роботі комісій.

У встановленій законом термін надаються проекти відповідей на запити, згідно чинного законодавства візуються проекти розпоряджень голови районної державної адміністрації.

План роботи запланований Центром надання адміністративних послуг районної державної адміністрації за 2015 рік виконано:

- підготовлено інформації на виконання доручення голови обласної державної адміністрації №01-28/4345 від 26.06.2014 «Про запровадження переліку адміністративних послуг органів влади, які надаються через центр надання адміністративних послуг»;

- 19 лютого 2015 року забезпечено участь в семінарі за участю представників територіальних органів центральних органів виконавчої влади в м. Харкові;

- 28 жовтня 2015 року забезпечено участь в засіданні круглого столу з основних напрямків реформи системи надання адміністративних послуг в Україні за участю представників Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Харківської і Волинської ОДА, Центру досліджень місцевого самоврядування (м. Львів) та центру політики-правових реформ (м. Київ), адміністраторів Центрів надання адміністративних послуг Харківської області, а також представників викладацького складу Харківського регіонального інституту державного управління Національної Академії державного управління при Президентові України;

- протягом звітного періоду забезпечено участь в онлайн семінарах з Департаментом підвищення конкурентоспроможності регіону ОДА за участю представників суб’єктів надання адміністративних послуг (26.03.2015, 27.05.2015, 23.09.2015, 20.10.2015, 12.11.2015, 23.12.2015, 29.12.2015)

- згідно графіка забезпечено участь адміністратора в навчальних заходах районним підрозділом Реєстраційної служби Великобурлуцького районного управління юстиції Харківської області;

- забезпечено надання консультацій, прийом суб’єктів звернення, передача пакету документів суб’єктам надання адміністративних послуг та видача результатів надання адміністративних послуг відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 травня 2014 №532-р;

- через Центр надання адміністративних послуг протягом 2015 року зареєстровано 1131 звернення щодо надання адміністративних послуг;

Поза планом 08-10 червня та 04-06 листопада 2015 року начальником-адміністратором ЦНАП підвищено кваліфікацію в Харківському регіональному інституті державного управління на тематичному семінарі «Адміністративні процедури та надання адміністративних послуг».

Відділ ведення Державного реєстру виборців апарату райдержадміністрації відповідно до Закону України “Про Державний реєстр виборців” та Посадових інструкцій працівників відділу за 2015 рік виконував наступні функціональні обов’язки:

- опрацьовано нові розпорядчі та нормативні акти з питань ведення Державного реєстру виборців, якими керується відділ у своїй роботі : Закони України, постанови ЦВК, укази Президента України, постанови КМУ, постанови ВРУ, та ін.;

- опрацьовано інструкцію користувача Автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи “Державний реєстр виборців” (АІТС ДРВ) та вдосконалено навички користування даною програмою для роботи з базою даних виборців району;

- виконано роботи щодо проведення щомісячного періодичного поновлення персональних даних Державного реєстру виборців;

- за результатами опрацювання відомостей періодичного поновлення начальником відділу видано накази щодо внесення змін до реєстру;

- проводилось систематичне поновлення бази даних антивірусної програми;

- постійно проводилися перевірки бази даних на виявлення двійників в Реєстрі виборців та встановлювалися висновки по кратних включеннях виборців згідно відповідей на запити отримані від Великобурлуцького РС ГУДМС України в Харківській області;

- проводилась постійна робота над покращенням знань з питань організації ведення Державного реєстру виборців шляхом вивчення законодавства України та розгляду інформації про ведення Реєстру виборців розміщеної на офіційному сайті розпорядника Державного реєстру виборців;

- проводилося листування з регіональним відділом адміністрування Державного реєстру виборців апарату обласної державної адміністрації з питань ведення Реєстру.

Сектор взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної та режимно-секретної роботи апарату райдержадміністрації за 2015 рік виконав наступні завдання:

1. Підготовлені розпорядження голови РДА:
- про призив громадян на строкову військову службу у 2015 році - І квартал;

- про стан виконання Комплексної програми профілактики правопорушень в районі на 2011-2015 роки - ІІ квартал;

- про проведення приписки до призовної дільниці громадян 1998 року народження - ІУ квартал;
- з питань, віднесених до повноважень сектора – протягом року;

2. Режимно-секретна робота:

- проведена річна перевірка режимно-секретної роботи за 2014 рік – І квартал;

- проведені квартальні перевірки наявності виготовлених та вхідних таємних документів – щоквартально;

- проведений аналіз підготовка і подання доповіді про стан охорони державної таємниці в РДА за 2014 рік – 1 квартал;

- проводилась робота щодо перегляду грифів секретності матеріальних носіїв таємної інформації та приведення їх у відповідність до ЗВДТ № 440 від 12.08.2005 – протягом року;

3. Правоохоронна робота :

- проаналізовано виконання Комплексної програми профілактики правопорушень в районі на 2011-2015 роки – щоквартально;

- проаналізовано стан правопорядку в районі,дотримання громадського порядку і криміногенної обстановки – щомісяця;

- проводився аналіз умов діяльності відділення дільничних інспекторів міліції РВ ГУМВС України в Харківській обл.. та заходів щодо поліпшення роботи інспекторів – вересень;

- вивчалася робота РВ ГУМВС України в Харківській обл. щодо забезпечення заходів з охорони громадського порядку, боротьби зі злочинністю;

- проводились аналіз, підготовка та подання до ОДА інформації про стан виконання заходів взаємодії місцевих органів виконавчої влади та правоохоронних органів – І,ІІІ квартал;

4. Оборонна робота та моб. підготовка:


- проводився аналіз і підготовка інформації про підсумки роботи районної призовної комісії під час:

весняної призовної кампанії – ІІ квартал;


осінньої призовної кампанії –ІV квартал;

- проводилось уточнення показників забезпечення ЗСУ, інших військових формувань моб. ресурсами в особливий період – щоквартально.Проводився аналіз стану виконання заходів з моб. підготовки району у 2015 році. Підготовка щорічної доповіді про стан моб. готовності РДА за 2015 рік – за окремим планом.
  1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка