«Географія світового господарства» Назва дисципліни – «Географія світового господарства»Скачати 23.87 Kb.
Дата конвертації31.12.2016
Розмір23.87 Kb.
«Географія світового господарства»


 1. Назва дисципліни – «Географія світового господарства».

 2. Лектор – доцент Редін Вадим Іванович.

 3. Статус – вибірковий.

 4. Курс – 4; семестр – 7.

 5. Кількість: кредитів – 1,5; академічних годин – 88 (в т.ч. лекції - 16; практичні - 32; самостійна робота - 44).

 6. Попередні умови для вивчення – курс «Географія світового господарства» розроблений для студентів, які прослухали курси «Основи суспільної географії» й «Економічна та соціальна географія».

 7. Опис курсу:

  1. Мета курсу: вивчення сучасних особливостей територіального розповсюдження світового господарства в межах географічного простору.

  2. Задачі курсу: сформувати уявлення про сутність і роль світового господарства в сучасному соціумі; дослідити теоретико-методичний апарат географії світового господарства; сформувати знання про регіональні особливості світового господарства; ознайомити студентів з принципами розміщення світового господарства.

  3. Зміст курсу: теоретичні засади географії світового господарства; методика досліджень світового господарства; районування світового господарства; характеристика особливостей світового господарства окремих регіонів.

 8. Форми та методи навчання – лекції, практичні і семінарські роботи, самостійна робота студентів згідно з програмою курсу.

 9. Форми організації контролю знань, система оцінюванняусне опитування, перевірка практичних робіт, тестове опитування; вихідний модульний контроль; контроль знань здійснюється шляхом проведення контрольних робіт за модульно-рейтинговою системою.

 10. Навчально-методичне забезпечення – електронні презентації лекцій, завдання і матеріали до практичних і семінарських робіт, авторські методичні вказівки з курсу.

 11. Мова викладання – українська.

 12. Список рекомендованої літератури:

 1. Алисов Н.В. География мирового хозяйства / Н.В. Алисов, Б.С. Хорев. – М., 2000. – 668 с.

 2. Алисов Н.В. Экономическая и социальная география мира (общий обзор): учебник / Н.В. Алисов, Б.С. Хорев. – М., 2001. – 704 с.

 3. Воронин В.П. Мировое хозяйство и экономика стран мира: учеб. пособие / Воронин В.П., Кандакова Г.В., Подмолодина И.М. – М.: Финасы и статистика, 2007. – 236 с.

 4. Голиков А.П., Грицак Ю.П., Казакова Н.А., Сидоров В.И. География мирового хозяйства: Учебное пособие. – К.: Центр учеб. литературы, 2008. – 192 с.

 5. Липец Ю.Г. и др. География мирового хозяйства: учеб. пособие. – М., 1999. – 400 с.

 6. Международные экономические отношения // Под ред. Е.Ф. Жукова и др. М.: Юнити, 1999.

 7. Международные экономические отношения. Учебник для вузов // Под ред. Рыбалкина В.Е. и др. М.: Юнити, 2000.

 8. Мировая экономика и международный бизнес: учебник // Под ред. Полякова В.В., Щенина Р.К. – Изд. 3-е, стер. – М.: КноРус, 2006. – 650 с.

 9. Мировая экономика и переход к устойчивому развитию / Отв. ред. В.И. Зоркальцев. – Новосибирск: Наука, 2000. – 269 с.

 10. Мировая экономика. Экономика зарубежных стран: учебник. – М., 2000. – 480 с.

 11. Мировая экономика: механизмы и факторы роста / Дайнеко А.Е. и др. – М.: Изд-во деловой и учеб. лит., 2004. – 320 с.

 12. Мировая экономика: прогноз до 2020 года / под ред. Дынкина А.А., Королева И.С., Мачавариани Г.И. – М.: Магистр, 2007. – 429 с.

 13. Мировая экономика: тенденции 90-х годов. – М., 1999. – 303 с.

 14. Фомичев В.И. Международная торговля. Учебник. М: Информ-М, 1998.


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка