Генетичний аналіз назва вибіркової дисципліниСкачати 22.17 Kb.
Дата конвертації16.04.2017
Розмір22.17 Kb.

Генетичний аналіз

назва вибіркової дисципліни


Семестр: _5Обсяг дисципліни:

загальна кількість годин - 120 (кредитів ЄКТС - 4);

аудиторні години - 32_ (лекції - 32 , практичні - ___ , семінарські - ___,

лабораторні - ___ )

Лектор: доц. Черник Ярослава Іванівна_(ел.адреса yacher@mail.ru ) ,

Результати навчання:

  • знати:

  • вміти:

  • аналізувати незалежне і зчеплене успадкування ознак, проводити генетичний аналіз мінливості, локалізувати гени та проводити їх внутрішньогенне картування;

  • будувати родоводи, генетичні та фізичні карти хромосом, вирішувати генетичні задачі на основні закономірності успадкування, визначати взаємозв’язок структури генетичного матеріалу з його функціями.


Анотація навчальної дисципліни:

Основним завданням дисципліни є вивчення конкретних методів генаналізу в еукаріотичних об’єктів, ведення протоколів експериментів, їх статистична обробка. В курсі аналізується роль генотипу та чинників навколишнього середовища в модифікації основних формул розщеплення. Студенти знайомляться з методами локалізації генів - визначення групи зчеплення, внутрішньогенного картування, отримання та виявлення мутацій у різних тест-системах.


Рекомендована література: 
1. Льюин Б. Гены: М.: Мир, 1987, 554 с.

2. Орлова Н.Н. Генетический анализ. М.: Изд-во МГУ, 1991, 317 с.

3. Орлова Н. Н. Сборник задач по общей генетике. М.: Изд-во МГУ, 1982, 125 с.

4. Тихомирова М.М. Генетический анализ. Ленинград: Изд-во ЛГУ, 1990, 280 с.

5. Хесин Р.Б. Непостоянство генома. М.: Наука, 1984, 525 с.

6. Тоцький В.М. Генетика. 2-е видання. - Одеса.: Астропринт, 2002, 657 с.

7. Инге-Вечтомов С.Г. Генетика с основами селекции. - М.: Высшая школа.: 1989, 654.

8.Сингер М, Берг П. Гены и геномы. М.: Мир, 1998, в 2-х т.

9. Griffiths A.J.F., Miller J.H., Suzuki D.T., Lewontin R.C., Gelbart W.M. An introduction to genetic analysis. New York: W.H. Freeman, 2000. - 860 p.

10. Weaver R.F., Hedrick P.W. Genetics. - Dubuque, IA: Wm. C. Brown Publishers, 1997. - 638 p.

11. Федоренко В.О., Черник Я.І., Максимів Д.В., Боднар Л.С. Задачі та вправи з генетики. – Львів: Оріяна-Нова, 2009. – 598 с.

Інформаційні ресурси

1. http://www.google.com.ua/

2. http;//uk.wikipedia.org/wiki/

3. http://culonline.com.ua

Форми та методи навчання: _лекції, консультації, самостійна робота__

(лекції, практичні, семінарські заняття, консультації, самостійна робота)

Форма звітності:_залік_____

(екзамен, залік)

Мова навчання:  українська

Розглянуто на засіданні кафедри «23» грудня 2015 р. Протокол № _

Завідувач кафедри __________________ _проф Федоренко В.О._

(підпис)
Затверджено на Вченій раді факультету « » 2015 р. Протокол №

Декан ________________________ _доц. Хамар І.С._(підпис)


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка