Функціональна логістикаСкачати 24.78 Kb.
Дата конвертації02.04.2017
Розмір24.78 Kb.
Опис навчальної дисципліни

ФУНКЦІОНАЛЬНА ЛОГІСТИКА

Кафедра менеджменту організацій та логістики

Лекції: к.т.н., доц. Антонюк Дмитро Анатолійович Практичні заняття: к.т.н., доц. Антонюк Дмитро Анатолійович

Напрям, спеціальність,

Освітньо – кваліфікаційний рівеньОрганізаційно – методична характеристика навчальної дисципліни

Академічна характеристика

Структура

Зміст


Галузь знань: 0306 – «Менеджмент і адміністрування»

Напрям підготовки:

6.030601 «Менеджмент»Професійне спрямування:

«Логістика»

Бакалавр

Рік навчання: 4

Семестр: 1

Кількість навчальних тижнів: 14

Позиція за базовим навчальним планом:

Цикл професійної та практичної підготовки

Кількість ECTS

кредитів: 2

Види підсумкового контролю: залікКількість залікових кредитів та змістових модулів у них: 2

Кількість годин:

Загальна: 81

Лекції: 14

Практичні заняття: 14

Самостійна робота: 26

Індивідуальна робота: 27

Види індивідуального завдання: -

Реферат і доповідь
Кількість балів за

Поточний контроль

ІНДЗ

Підсумковий контроль

КМ1

КМ 2

15-30

15-30

20

20
Мета курсу: детальне вивчення базових функцій логістики, оволодіння теоретичними знаннями і практичними навичками організаційного, технологічного, технічного та інформаційного забезпечення функціональних напрямів логістики.

Завдання:

    - набуття студентами глибоких теоретичних знань з питань концепції, стратегії та тактики функціональної логістики;

    - опанування студентами методичним інструментарієм розроблення та реалізації завдань функціональної логістики;- оволодіння знаннями у функціональних сферах логістики: виробничій, постачання, розподілення, транспортній та інформаційній.
ЗМ1: Сутність функціональної логістики, матеріальний потік та його організація.

ЗМ2: Організація системи розподілення, транспортування, інформаційна логістика на підприємстві.

Сергеев В.И. Логистика в бизнесе: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2001. – 608 с.

Крикавський Є.В. Логістика. Основи теорії: Підручник – Львів: Національний університет «Львівська політехніка», Інтелект-Захід, 2004. – 416 с. Смехов А.А. Введение в логистику. – М.: Транспорт, 1993. – 122 с.

Неруш Ю.М. Коммерческая логистика: Учебник для вузов / Гл. ред. Н.Д. Эриашвили. - М.: Банки и биржи: ЮНИТИ, 1997. - 271 с; 3-е изд., перераб.

Гаджинский А.М. Основы логистики. – М.: Маркетинг, 1995. – 124 с.База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка