«Формування бізнес – моделі підприємства»Скачати 151.62 Kb.
Дата конвертації26.12.2016
Розмір151.62 Kb.


Бердянський державний педагогічний університет

Інститут освітніх інженерно-педагогічних технологій

Кафедра фундаментальних та інженерних дисциплін

Навчальна дисципліна

«Формування бізнес – моделі підприємства »

(за кредитно-модульною системою)

Галузь: 0305 « Економіка та підприємництво»

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

Напрям підготовки: 6.030504 «Економіка підприємства»

Курс: 4 курс

Семестр: 8 семестр

Форма навчання: денна

Загальна кількість годин: 144 год.

Кредитів: 4 кредити

Змістових модулів: 6

Лекцій: 32

Семінарських занять: 32

Самостійна робота: 80

Вид контролю: підсумкова контрольна робота


Форма навчання: заочна

Загальна кількість годин: 144 год.

Лекцій: 8 год.

Практичних занять: 8 год.

Самостійна робота: 128 год.

Вид контролю: екзамен2011 р.

1. НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИЗК

Назва теми

Кількість годин

Всього

Із них

Лекцій

Практ.

заняття

СРС

ЗК №1


Теоретико-методологічні основи бізнес планування в системі управління підприємницько-бізнесовими структурами в ринкових умовах господарювання.

12

8

8

20

ЗК №2

Методи бізнес-планування підприємницько-бізнесових структур.

14

8

8

20

ЗК

№3


Методика індивідуально-самостійної роботи з теорії та практики бізнес-планування.

14

8

8

20

ЗК №4

Методика самоконтролю з розробки бізнес-плану

14

8

8

20
Разом:

144

32

32

80

2. ЗМІСТ ТЕМ ДИСЦИПЛІНИ

Тема І. Теоретико-методологічні основи бізнес-планування в системі управління підприємницько-бізнесовими структурами в ринкових умовах господарювання

Ринок та план в ринкових умовах господарювання. Система планування бізнесу різних рівнів управління (загальнораціональний, регіональний, місцевий). Види планування. Критерії вибору форми планування. Стратегічне, тактичне, оперативне планування. Бізнес-планування в системі планування.

Література: 1-9, 12
Тема ІІ. Методи бізнес-планування підприємницько-бізнесових структур

Методика розробки “Бізнес-плану” та його основні розділи.. Зміст резюме “Бізнес-плану”. Бізнес і його стратегія: аналіз існуючого бізнесу та його стратегічні можливості. Ринок та маркетингова стратегія. Виробництво і ресурси. Фінансовий аналіз. Фактори ризику.

Література: 10-11, 13
Тема ІІІ. Методика індивідуально-самостійної роботи з теорії та практики бізнес-планування

Написання ефективного “Бізнес-плану”. “Бізнес-план” підприємства що приватизується. “Бізнес-план” підприємства що реструктурується. Бізнес-план” акціонування підприємства “Бізнес-план” інвестиційного проекту. “Бізнес-план” підприємства з отримання кредиту.

Література: 11-20
Тема ІV. Методика самоконтролю з розробки бізнес-плану

Скласти контрольний перелік питань розробки стислого викладання інформації щодо підприємства (проекту): бізнес; продукція; ринок; керівництво і персонал; фінансування.

Скласти один з перелічених розділів “Бізнес-плану”: “Бізнес та його загальна стратегія”; “Ринок та маркетингова стратегія” ,«Виробництво та організація робіт»; «Менеджмент та процес прийняття рішень»; «Фінанси підприємства»; «Фактори ризику».

Література: 1-11


3. ЗМІСТ ТЕМ ЛЕКЦІЙ

Лекція 1


Тема І. Теоретико-методологічні основи бізнес-планування в системі управління підприємницько-бізнесовими структурами в ринкових умовах господарювання

 1. Ринок та план в ринкових умовах господарювання.

 2. Система планування бізнесу різних рівнів управління (загальнораціональний, регіональний, місцевий).

 3. Види планування. Критерії вибору форми планування.

 4. Стратегічне, тактичне, оперативне планування. Бізнес-планування в системі планування.

Література: 1-9
Лекція 2

Тема ІV. Методи самоконтролю з розробки бізнес-плану

1.Скласти контрольний перелік питань розробки стислого викладання інформації щодо підприємства (проекту):


 • бізнес;

 • продукція;

 • ринок;

 • керівництво і персонал;

 • фінансування.

2. Скласти один з перелічених розділів “Бізнес-плану”:

 • “Бізнес та його загальна стратегія”;

 • “Ринок та маркетингова стратегія”;

 • «Виробництво та організація робіт»;

 • «Менеджмент та процес прийняття рішень»;

 • «Фінанси підприємства»;

 • «Фактори ризику».

Література: 1-7
4. ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
Практичне заняття 1

Тема 2. Методи бізнес-планування підприємницько-бізнесових структурПитання до обговорення:

 1. Співвідношення понять “планування” та “бізнес-планування” в діяльності підприємств в ринкових умовах господарювання.

 2. Теоретичні стандарти розробки бізнес-планів підприємства.

Література: 2, 8.

Практичне заняття 2

Тема 3. Методика індивідуально-самостійної роботи з теорії та практики бізнес-планування

Питання до обговорення:


 1. Структура “Бізнес-плану” та основний зміст його розділів.

 2. Методика розробки “Бізнес-плану” з використанням комп’ютерної технології.

Література: 2, 3, 11.

5. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ


Тема 1. Теоретико-методологічні основи бізнес-планування в системі управління підприємницько-бізнесовими структурами в ринкових умовах господарювання

 1. Що таке система управління бізнесово-підприємницькими структурами?

 2. Дати визначення категорії “система” в управлінні.

 3. Які елементи складають систему управління?

 4. Які функції управління визначають управління як процес?

 5. Яке місце займає планування серед функцій управління?

 6. В чому суть бізнес-планування?

 7. Визначити співвідношення понять “планування” та “бізнес- планування”.

 8. Чим визначається роль та місце бізнес-планування в системі управління підприємницькими структурами (підприємствами)?

 9. Чи існує теоретичний стандарт на розробку бізнес-плану?

 10. Які рівні управління обумовлюють системи планування бізнесу?

 11. Які об’єктивні умови розвитку бізнесу обумовлюють види планування?

Література: 2, 3, 11.

Тема 2. Методи бізнес-планування підприємницько-бізнесових структур 1. Які основні розділи формують структуру “Бізнес-плану”?

 2. Як розробити успішний “Бізнес-план”?

 3. Яке місце займає “Резюме” у складі “Бізнес-плану”?

 4. Який контрольний список питань формує зміст стислого викладу суті бізнес-структури та розробки “Бізнес-плану”?

 5. В чому суть змісту “Резюме” “Бізнес-плану”?

 6. Який зміст вкладається у розділ “Бізнес і його стратегія”?

 7. Як визначити маркетингові можливості підприємства у “Бізнес-плані”?

 8. Дайте визначення поняття “маркетингова стратегія”.

 9. В чому суть розробки розділу “Виробництво та експлуатація” у “Бізнес-плані”?

 10. Наведіть приклад календарного плану у формі графіка витрат, за якими буде отримано фінансове відшкодування?

 11. Що входить до контрольного списку питань для розробки розділу виробництва та експлуатації “Бізнес-плану”?

 12. Які вимоги бізнес-планування до інфраструктури?

 13. Із яких основних фінансових звітів формується фінансовий розділ “Бізнес-плану”?

 14. Які допущення необхідно брати до уваги при складанні фінансових звітів?

 15. З якими типами ризиків стикається бізнес?

 16. З чого починається управління впливом ризику на діяльність бізнесових структур?

 17. Які додатки можна сформувати при розробці “Бізнес-плану”?

Література: 2, 3, 11.
Тема 3. Методика індивідуально-самостійної роботи з історії та практики бізнес-планування

 1. Які знання необхідні при розробці бізнес-плану підприємства, що приватизується?

 2. В чому особливість розробки бізнес-плану підприємства, що реструктурується?

 3. Які особливості розробки бізнес-плану акціонерного товариства.

 4. В чому роль бізнес-планів у порівняльному аналізі інвестиційних проектів?

 5. Яке місце бізнес-планів у вирішенні проблем залучення інвестицій?

 6. Яке відношення мають бізнес-плани до можливостей отримання кредитів підприємницькими структурами?

Література: 2, 3, 11.
Тема 4. Методика самоконтролю з розробки бізнес-плану

 1. Який контрольний перелік питань необхідно сформулювати для стислого викладання інформації щодо бізнесу підприємства?

 2. Наведіть контрольний перелік питань до стислого викладу інформації щодо продукції підприємства.

 3. Сформулюйте контрольні питання до стислої інформації щодо ринку підприємства.

 4. Які контрольні питання дадуть можливість надати стислу інформацію щодо керівництва і персоналу підприємства?

 5. Що необхідно знати для розробки розділу бізнес-плану “Бізнес та його загальна стратегія”?

 6. Які основні вимоги до розробки розділу бізнес-плану “Ринок та маркетингова стратегія”?

 7. Сформулюйте вимоги до розробки розділу бізнес-плану “Виробництво та організація робіт”.

 8. Які вимоги бізнес-планування до розробки розділу “Менеджмент та процес прийняття рішень”?

 9. Наведіть основні вимоги до розробки розділу бізнес-плану “Фінанси підприємства”.

 10. Яким чином можна врахувати фактори ризику у відповідному розділі бізнес-плану?

Література: 2, 3, 11.
6. ПИТАННЯ ДО САМОПЕРЕВІРКИ

 1. Загальнотеоретичне поняття економічної діяльності підприємства.

 2. Теорія взаємодії ринкових відносин та процесу планування діяльності підприємств в умовах трансформації економіки в Україні.

 3. Планування та його механізм в системі функцій виробничого менеджменту. Господарюючих суб’єктів.

 4. Бізнес-планування в системі управління підприємницько-бізнесовими структурами в ринкових умовах господарювання.

 5. Нормативно-правові основи бізнес-планування в умовах ринкових перетворень в економіці України.

 6. Механізм розробки бізнес-плану в світлі сучасних вимог теорії та практики управління.

 7. Бізнес-планування в системі управління проектами.

 8. Бізнес-планування в системі стратегічного управління підприємства.

 9. Бізнес-планування в приватизаційному процесі реформування відносин власності в Україні.

 10. Бізнес-планування в реалізації інвестиційної політики держави, підприємства, регіону.

 11. Бізнес-планування в системі корпоративного управління в сучасних умовах розвитку України.

 12. Бізнес-планування в системі управління процесом акціонування підприємств в Україні.

 13. Бізнес-планування в системі управління процесом корпоратизації підприємств в Україні.

 14. Бізнес-планування в системі кредитної політики в Україні.

 15. Бізнес-планування в системі управління процесом реструктурування підприємств в ринкових умовах господарювання.

 16. Технологія та етапи розробки бізнес-плану підприємства.

 17. Типова схема складання бізнес-плану діючого підприємства.

 18. Бізнес-план підприємства, що санується.

 19. Бізнес-план підприємства, що приватизується.

 20. Бізнес-план підприємства, що акціонується.

 21. Бізнес-план підприємства, що корпоратизується.

 22. Бізнес-план підприємства, що реструктурується.

 23. Бізнес-план інвестиційного проекту.

 24. Бізнес-план обґрунтування отримання кредитних ресурсів.

 25. Сучасна структура бізнес-плану діючого суб’єкту господарської діяльності в ринково-орієнтованій економіці.

 26. Бізнес-план інноваційного проекту.

 27. Резюме, його місце, роль і зміст в структурі бізнес-плану.

 28. Розділ “Бізнес та його загальна стратегія” в структурі бізнес-плану підприємства.

 29. Розділ “Маркетинговий аналіз та маркетингова стратегія” в структурі бізнес-плану підприємницького суб’єкту господарювання.

 30. Розділ “Підприємництво та організація бізнесу” в структурі бізнес-плану діючого підприємства.

 31. Розділ “Менеджмент та прийняття рішень” в структурі бізнес-плану підприємства.

 32. Розділ “ Фінанси” в структурі бізнес-плану господарюючого суб’єкту підприємницької діяльності.

 33. Розділ “Фактори ризику” в структурі бізнес-плану функціонуючого підприємства.

 34. Вплив конкурентного середовища на бізнес-планування підприємницьких структур.

 35. Вплив загальнонаціонального обсягу економіки на процес бізнес-планування підприємства.

 36. Зміст та особливості бізнес-планування малих підприємств в Україні.

 37. Призначення бізнес-планування в розробці загальної стратегії управління підприємницької діяльності підприємства.

 38. Бізнес-планування підприємства в аспекті глобальних стратегій в міжнародному бізнесі.

 39. Взаємодія процесу глобалізації та бізнес-планування в діяльності підприємницьких структур.

 40. Критерії та показники успішного бізнес-планування функціонуючих бізнесово-підприємницьких структур.

 41. Міжнародна уніфікація структурування бізнес-планів господарюючих суб’єктів.

 42. Світовий досвід використання бізнес-планування як інструмента управління підприємництвом.

 43. Бізнес-планування в механізмі пошуку іноземних партнерів з бізнесу.

 44. Бізнес-план як інструмент управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємницьких структур.

 45. Бізнес-планування в системі управління ЗЕД підприємства.

 46. Роль бізнес-планування в процесі управління іноземними інвестиційними проектами та їх впровадженням в діяльність підприємницьких структур в Україні.

7. ПИТАННЯ ДО ЕКЗАМЕНУ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ 1. Загальнотеоретичне поняття економічної діяльності підприємства.

 2. Теорія взаємодії ринкових відносин та процесу планування діяльності підприємств в умовах трансформації економіки в Україні.

 3. Планування та його механізм в системі функцій виробничого менеджменту. Господарюючих суб’єктів.

 4. Бізнес-планування в системі управління підприємницько-бізнесовими структурами в ринкових умовах господарювання.

 5. Нормативно-правові основи бізнес-планування в умовах ринкових перетворень в економіці України.

 6. Механізм розробки бізнес-плану в світлі сучасних вимог теорії та практики управління.

 7. Бізнес-планування в системі управління проектами.

 8. Бізнес-планування в системі стратегічного управління підприємства.

 9. Бізнес-планування в приватизаційному процесі реформування відносин власності в Україні.

 10. Бізнес-планування в реалізації інвестиційної політики держави, підприємства, регіону.

 11. Бізнес-планування в системі корпоративного управління в сучасних умовах розвитку України.

 12. Бізнес-планування в системі управління процесом акціонування підприємств в Україні.

 13. Бізнес-планування в системі управління процесом корпоратизації підприємств в Україні.

 14. Бізнес-планування в системі кредитної політики в Україні.

 15. Бізнес-планування в системі управління процесом реструктурування підприємств в ринкових умовах господарювання.

 16. Технологія та етапи розробки бізнес-плану підприємства.

 17. Типова схема складання бізнес-плану діючого підприємства.

 18. Бізнес-план підприємства, що санується.

 19. Бізнес-план підприємства, що приватизується.

 20. Бізнес-план підприємства, що акціонується.

 21. Бізнес-план підприємства, що корпоратизується.

 22. Бізнес-план підприємства, що реструктурується.

 23. Бізнес-план інвестиційного проекту.

 24. Бізнес-план обґрунтування отримання кредитних ресурсів.

 25. Сучасна структура бізнес-плану діючого суб’єкту господарської діяльності в ринково-орієнтованій економіці.

 26. Бізнес-план інноваційного проекту.

 27. Резюме, його місце, роль і зміст в структурі бізнес-плану.

 28. Розділ “Бізнес та його загальна стратегія” в структурі бізнес-плану підприємства.

 29. Розділ “Маркетинговий аналіз та маркетингова стратегія” в структурі бізнес-плану підприємницького суб’єкту господарювання.

 30. Розділ “Підприємництво та організація бізнесу” в структурі бізнес-плану діючого підприємства.

 31. Розділ “Менеджмент та прийняття рішень” в структурі бізнес-плану підприємства.

 32. Розділ “ Фінанси” в структурі бізнес-плану господарюючого суб’єкту підприємницької діяльності.

 33. Розділ “Фактори ризику” в структурі бізнес-плану функціонуючого підприємства.

 34. Вплив конкурентного середовища на бізнес-планування підприємницьких структур.

 35. Вплив загальнонаціонального обсягу економіки на процес бізнес-планування підприємства.

 36. Зміст та особливості бізнес-планування малих підприємств в Україні.

 37. Призначення бізнес-планування в розробці загальної стратегії управління підприємницької діяльності підприємства.

 38. Бізнес-планування підприємства в аспекті глобальних стратегій в міжнародному бізнесі.

 39. Взаємодія процесу глобалізації та бізнес-планування в діяльності підприємницьких структур.

 40. Критерії та показники успішного бізнес-планування функціонуючих бізнесово-підприємницьких структур.

 41. Міжнародна уніфікація структурування бізнес-планів господарюючих суб’єктів.

 42. Світовий досвід використання бізнес-планування як інструмента управління підприємництвом.

 43. Бізнес-планування в механізмі пошуку іноземних партнерів з бізнесу.

 44. Бізнес-план як інструмент управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємницьких структур.

 45. Бізнес-планування в системі управління ЗЕД підприємства.

Роль бізнес-планування в процесі управління іноземними інвестиційними проектами та їх впровадженням в діяльність підприємницьких структур
ЛІТЕРАТУРА

Нормативна

 1. Закон України “Про підприємництво” від 07.02.91р. зі змінами та доповненнями.

 2. Закон України “Про підприємства в Україні” від 27.03.91 р. зі змінами та доповненнями.

 3. Закон України “Про господарські товариства” від 19.09.91 р.

 4. Закон України “Про оренду державного та комунального майна” в редакції від 23.12.97 р.

 5. Закон України “Про власність” від 26.03.91 р. зі змінами та доповненнями.

 6. Закон України “Про режим іноземного інвестування” від 19.03.96 р.

 7. Закон України “Про приватизацію майна державних підприємств” від 04.03.92 р. зі змінами та доповненнями.

 8. Указ Президента України “Про корпоратизацію підприємств” від 15.06.93 р. із змінами.

Основна

 1. Алексеева М.М. Планирование деятельности фирм. -М: «Финансы и статистика», 2004, - 246 с.

 2. Бизнес-план инновационного проекта. Методика составления./ Буров В.П., Гам В.В., Козаков А.П., -М.: ЦИПКК, 2005. –100 с.

 3. Бизнес-план: Методические материалы. / Под ред. Р. Г. Маниловского. –М..: Финансы и статист., 2004.-78 с.

 4. Липсиц И.В. Бизнес-план – основа успеха: Практ. пособ.-2-е изд., перераб., доп. -М.: Дело, 2004. –112 с.

 5. Малий бізнес та підприємництво в ринкових умовах господарювання: Навч. посібник (Л.І.Воротіна, В.Є.Воротін, Л.Н. Мартинюк, Т.В. Черняк./ За ред. проф. Л.І.Воротіної) К: Вид-во Європ. ун-ту, 2001.-307 с.

 6. Уткин Е.А., Котляр Б.А., Ракопорт Б.М. Бизнес-планирование. Курс лекций. –М.: «ЭКМОС», 2001. –320 с.

Додаткова

 1. Агафонова Л.Г. Підготовка бізнес-плану: практикум. – К: “Знання”, 2005.- 150 с.

 2. Виханский О.С. Стратегическое управление: Учебник. - М.: Гайдарика, 2005.- 345 с.

 3. Гуткевич С.А. Инвестиционная привлекательность аграрного сектора экономики. –К.: Европейский университет, 2003. –252с.

 4. Єрмошенко М.М. Маркетинговий менеджмент: Навч.посібник. –К.: НАУ, 2002. -324 с.

 5. Макаревич М. Бизнес-план для иностранного инвестора. Методическое пособие для практического применения. –М.: Финпресс, 2005. – 208 с.

 6. Покронивний С.Ф., Соболь С.М., Швиданенко Г.О. Бизнес-план: технологія розробки та обгрунтування. – К.: КНЕУ, 2005. – 208 с.

 7. Сергеев А.А. Экономические основы бизнес-планирования: Учебное пособие для вузов - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004. – 303 с.База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка