Форма № н 04 Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова Кафедра гістології “затверджуюСторінка5/6
Дата конвертації27.03.2017
Розмір1.12 Mb.
1   2   3   4   5   6

Практичні навички, якими повинні оволодіти студенти при вивченні курса гістології, цитології та ембріології:

 1. Уміти визначати структурні елементи у гістологічних препаратах.

 2. Уміти визначати структрні елементи на електронних мікрофотографіях.


Перелік електронних мікрофотографій, які необхідно діагностувати під час підсумкових занять:

 1. Мітохондрія

 2. Гранулярна ендоплазматична сітка

 3. Внутрішньоклітинний сітчастий апарат Гольджі

 4. Лізосоми

 5. Війчаста епітеліальна клітина

 6. Тонофібрили в клітинах шипуватого шару епідермісу шкіри

 7. Фібробласти

 8. Макрофаг

 9. Плазматична клітина

 10. Тканинний базофіл

 11. Базофільний гранулоцит

 12. Еозинофільний гранулоцит

 13. Нейтрофільний гранулоцит.

 14. Лімфоцит

 15. Кровоносний капіляр фенестрованого типу

 16. Лімфатичний капіляр

 17. Міокард

 18. Міжклітинні контакти в шипуватому шарі епідермісу шкіри

 19. Тироцит

 20. Емаль та дентин у зачатку зуба

 21. Ворсинка тонкої кишки

 22. Гепатоцит

 23. Панкреатоцит

 24. Подоцит та кровоносний капіляр ниркового тільця

 25. Епітеліоцит проксимального відділу нефрона

 26. Епітеліоцит дистального відділу нефрона

 27. Сім'яний звивистий каналець

 28. Сперматозоїд

 29. Вторинний фолікул

 30. Безмієлінове нервове волокно кабельного типу

 31. Мієлінове волокно


Перелік гістологічних препаратів, які необхідно діагностувати під час підсумкових занять:

1. Мітоз рослинних клітин.

2. Пластинчастий комплекс Гольджі.

3. Кров амфібії.

4 .Кров людини..

5. Жирова тканина.

6. Пухка волокниста сполучна тканина.

7. Сухожилок.

8. Гіаліновий хрящ.

9. Еластичний хрящ.

10. Волокнистий хрящ.

11. Поперечний зріз трубчастої кістки.

12. Розвиток кістки на місці хряща.

13. Розвиток кістки на місці мезінхіми.

14. Мезотелій.

15. Кубічний і циліндричний епітелій.

16. Гладка м’язова тканина.

17. Посмугована серцева м’язова тканина.

18. Тигроїд нервових клітин.

19. Астроцитарна нейроглія.

20. Мієлінові нервові волокна.

21. Поперечний зріз нервового стовбура.

22. Гемомікроциркуляторне русло.

23. Артерія м’язового типу.

24. Вена м’язового типу.

25. Артерія еластичного типу.

26. Стінка серця.

27. Лімфатичний вузол.

28. Селезінка.

29. Мигдалик.

30. Червоний кістковий мозок.

31. Гіпофіз.

32. Щитовидна залоза.

33. Тимус.

34. Наднирник.

35. Листоподібні сосочки язика.

36. Ниткоподібні сосочки язика.

37. Губа.

38. Поздовжній шліф зуба.

39. Шліф корня зуба.

40. Гістогінез тканин зуба.

41. Стравохід.

42. Перехід стравоходу в шлунок.

43. Дно шлунка.

44. Тонка кишка.

45. Товста кишка.

46. Червоподібний відросток.

47. Привушна слинна залоза.

48. Під’язикова слинна залоза.

49. Печінка свині.

50. Печінка людини.

51. Ін’єкція судин печінки.

52. Підшлункова залоза.

53. Шкіра пальця людини.

54. Шкіра з волоссям.

55. Трахея.

56. Легеня.

57. Нирка.

58. Сечовід.

59. Сечовий міхур.

60. Яєчко.

61. Придаток яєчка.

62. Передміхурова залоза.

63. Яєчник.

64. Маткова труба.

65. Матка.

66. Піхва.

67. Молочна залоза.

68. Плацента людини.

69. Зародок хребетних (96 год.)

70. Пуповина.

71. Кора великих півкуль головного мозку.

72. Кора мозочка.

73. Поперечний зріз спинного мозку.

74. Чутливий ганглій.

75. Вегетативний ганглій.

76. Повіка.

77. Меридіональний розріз передньої частини ока.

78. Рогівка.

79. Задня стінка ока.80. Спіральний (Кортіїв) орган.
Перелік теоретичних питань та практичних навичок, без оводіння якими студент не може отримати позитивну оцінку:

 1. Клітина. Загальний план будови еукаріотичних клітин. Клітинна оболонка: її будова, хімічний склад і функції. Міжклітинні сполучення, типи і структурно-функціональна характеристика.

 2. Клітина. Цитоплазма. Загальна морфофункціональна характеристика. Класифікація органел, їх структура і функція. Включення, їх класифікація, хімічна і морфофункціональна характеристика.

 3. Клітина. Ядро, його значення в життєдіяльності клітин. Способи репродукції клітин.

 4. Життєвий цикл клітин, його етапи, морфофункціональна характеристика. Загальні положення клітинної теорії

 5. Тканина як один із рівней організації живого. Визначення. Класифікація. Поняття про стовбурові клітини.

 6. Покривний епітелій. Морфофункціональна характеристика.

 7. Залози. Принципи класифікації. Секреторний цикл. Типи секреції. Загальна будова.

 8. Поняття про систему крові та ії тканинні компоненти. Кров як тканина, ії формені елементи. Ерітроцити, їх кількість, будова, функція, тривалість життя.

 9. Кров'яні пластинки (тромбоцити), їх походження, кількість, функції.

 10. Класифікація і характеристика лейкоциті в. Лейкоцитарна формула. Зернисті лейкоцити. їх різновиди, будова, функції, тривалість життя.

 11. Незернисті лейкоцити (агранулоцити), їх різновиди, будова, функції, кількість. Поняття про Т- і В-лімфоцити.

 12. Пухка волокниста тканина. Морфофункціональна характеристика. Міжклітинна речовина. Фібробласти і їх роль в утворенні міжклітинної речовини. Макрофаги походження, функція.

 13. Хрящова тканина. Класифікація. Будова і функція. Регенерація.

 14. Кісткова тканина. Пластинчаста трубчаста кістка, будова, регенерація.

 15. М'язова тканина. Загальна морфофункціональна характеристика. Класифікація. Непосмугована м'язова тканина. Локалізація.

 16. Посмугована скелетна м'язова тканина. Саркомер як елементарна скорочувальна одиниця.

 17. Нервова тканина. Структурно-функціональна характеристика нейронів. Нервові волокна. Мієлінові і безміелінові нервові волокна.

 18. Спинний мозок. Будова сірої та білої речовини. Провідні шляхи спинного мозку.

 19. Головний мозок. Будова кори великих півкуль.

 20. Мозочок. Функціональна характеристика. Нейронний склад кори.

 21. Автономна (вегетативна) нервова система. Загальна характеристика.

 22. Артерії, вени та капіляри. Загальна морфофункціональна характеристика.

 23. Лімфатичні судини. Морфофункціональна характеристика. Значення їх в організмі.

 24. Серце. Загальна морфофункціональна характеристика.

 25. Органи чутті в. Джерела розвитку. Будова основних функційнальних апаратів очного яблука.

 26. Органи рівноваги. Морфофункціональна характеристика.

 27. Ендокринна система. Гіпоталамус. Будова. Значення його для організму.

 28. Гіпофіз. Джерела розвитку, будова, клітинний склад. Які гормони

 29. синтезуються в гіпофізі?

 30. Щитовидна залоза. Будова. Функціональне значення.

 31. Наднирник. Будова кіркової та мозкової речовини. Секреторна функція наднирників, ії регуляція.

 32. Травна система. Загальний план будови. Стравохід, його будова і функція.

 33. Шлунок. Морфофункціональна характеристика відділів.

 34. Тонка кишка. Морфофункціональна характеристика”

 35. Товста кишка та ії відміни від тонкої кишки.

 36. Підшлункова залоза. Розвиток, будова і значення.

 37. Печінка. Загальна морфофункціональна характеристика. Особливості кровопостачання. Уява про потральну часточку і ацинус.

 38. Гемопоез. Поняття дро стовбурові клітини, дифферони. Будова червоного кісткового мозку.

 39. Органи кровотворення. Будова і функціональне значення лімфатичних вузлів.

 40. Селезінка. Будова і функціональне значення білої і червоної пульпи.

 41. Легені. Морфофункціональна характеристика. Будова повітроносних та респираторних відділів. Аерогематичний бар'єр.

 42. Сечова система. Морфофункціональна характеристика. Нирки. Будова, особливості кровопостачання. Нефрон, будова відділів нефрону.

 43. Яєчко. Будова, функція.

 44. Яєчник. Будова, функція. Циклічні зміни в яєчниках в період статевої зрілості.

 45. Матка, маткові труби, піхва. Будова, функція. Циклічні зміни в слизовій оболонці матки.

 46. Жіночі та чоловічі статеві клітини. Морфофункціональна характеристика.

 47. Запліднення, дроблення та будова бластули у людини.

 48. Характеристика і значення процесу гаструляції. Гаструляція у людини.

 49. Зв'язок зародка з організмом мат ері. Імплантація. Плацента людини, будова, функція.

 50. Поняття про критичні періоди під час внутрішньоутробного і постнатального розвитку.


Мінімальний перелік гістологічних препаратів, які повинні діагностуватистуденти, для отримання позитивної оцінки

 1. Селезінка.

 2. Плацента.

 3. Вена.

 4. Задня стінка ока.

 5. Печінка свині.

 6. Яєчник.

 7. Легені.

 8. Вилочкова залоза.

 9. Мозочок.

 10. Підшлункова залоза.

 11. Гіпофіз.

 12. Спинний мозок.

 13. Сім'яник.

 14. Гіаліновий хрящ.

 15. Артерія м'язового типу.

 16. Кора головного мозку.

 17. Нирка.

 18. Надниркова залоза.

 19. Кістка (поперечний розтин).

 20. Кров жаби.

 21. Щитовидна залоза.

 22. Поперечносмугасті м'язи язика.

 23. Капіляри.

 24. Лімфатичний вузол.

 25. Печінка людини.

 26. Матка.

 27. Шкіра з волоссям.

 28. Аорта.

 29. Шкіра пальця.

 30. Міокард

 31. Кров людини.

 32. Ірідальний кут ока.

 33. Жир у печінці.

 34. Нерв на поперечному розтині.

 35. Розвиток кістки на місці хряща.

 36. Глікоген у печінці.

 37. Еластичний хрящ.

 38. Безм'якотний нерв.

 39. Жирова тканина.

 40. Трахея


Мінімальний перелік електронних мікрофотографій, які повинні діагностуватистуденти, для отримання позитивної оцінки

 1. Мітохондрія

 2. Гранулярна ендоплазматична сітка

 3. Внутрішньоклітинний сітчастий апарат Гольджі

 4. Лізосоми

 5. Макрофаг

 6. Фібробласт

 7. Плазматична клітина

 8. Тканинний базофіл

 9. Базофільний гранулоцит

 10. Еозинофільний гранулоцит

 11. Нейтрофільний гранулоцит.

 12. Лімфоцит

 13. Кровоносний капіляр фенестрованого типу

 14. Лімфатичний капіляр

 15. Міокард

 16. Мітохондрія

 17. Гранулярна ендоплазматична сітка

 18. Внутрішньоклітинний сітчастий апарат Гольджі

 19. Лізосоми

 20. Війчаста епітеліальна клітина

 21. Тонофібрили в клітинах шипуватого шару епідермісу шкіри

 22. Фібробласти

 23. Макрофаг

 24. Плазматична клітина

 25. Тканинний базофіл

 26. Базофільний гранулоцит

 27. Еозинофільний гранулоцит

 28. Нейтрофільний гранулоцит.

 29. Лімфоцит

 30. Кровоносний капіляр фенестрованого типу

 31. Лімфатичний капіляр

 32. Міокард

 33. Міжклітинні контакти в шипуватому шарі епідермісу шкіри

 34. Тироцит

 35. Емаль та дентин у зачатку зуба

 36. Ворсинка тонкої кишки

 37. Гепатоцит

 38. Панкреатоцит

 39. Подоцит та кровоносний капіляр ниркового тільця

 40. Епітеліоцит проксимального відділу нефрона

 41. Епітеліоцит дистального відділу нефрона

 42. Сім'яний звивистий каналець

 43. Сперматозоїд

 44. Вторинний фолікул

 45. Безмієлінове нервове волокно кабельного типу

 46. Мієлінове волокно

 47. Подоцит та кровоносний капіляр ниркового тільця

 48. Сперматозоїд

 49. Вторинний фолікул

 50. Безмієлінове нервове волокно кабельного типу

 51. Мієлінове волокноЕкзаменаційні білети з гістології для студентів стоматологічного факультету за спеціальністю «стоматологія»:
Форма № Н-5.05

Вінницький національний медичний університет ім. М.І.Пирогова

(повне найменування вищого навчального закладу)


Освітньо- кваліфікаційний рівень IV .

Напрям підготовки медицина

Спеціальність лікувальна справа, педіатрія Семестр 2-3

Навчальна дисципліна гістологія, цитологія та ембріологія
ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 1

1. Загальний план будови еукаріотичних клітин. Ядро, його значення в життєдіяльності клітини. Основні компоненти та їх функціональна характеристика.

2. Ендокринна система. Гіпоталамус. Відділи гіпоталамуса. Особливості організації і функції нейросекреторних клітин.

3. Мигдалики. Розвиток, будова, функції. Лімфоепітеліальне глоткове кільце.
ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 2

1. Класифікація судин в залежності від гемодинамічних умов і будови стінки. Артерії еластичного типу. Регенерація судин. Вікові зміни.

2. Нервова тканина. Морфофункціональна характеристика, джерела розвитку. Нейрон, будова, класифікація.

3. Розвиток кореня зуба. Цементобласти й їх значення в утворені цементу.
ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 3

1. Підщелепні слинні залози, їх розвиток і будова.

2. Прищитоподібна залоза, будова, функції.

3. Класифікація клітинних органел. Мембранні органели, функції.


ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 4

1. Будова і функціональне значення лімфатичних вузлів. Участь лімфатичних вузлів у проліферації, диференціюванні і дозріванні Т- і В-лімфоцитів.

2. Під’язикові слинні залози, їх розвиток, будова.

3. Гаструляція. Позазародкові органи у людей.
ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 5

1. Органи кровотворення. Селезінка, її будова і функціональне значення, особливості кровопостачання.
2. Покривний епітелій. Морфофункціональна характеристика. Класифікація. Фізіологічна регенерація, локалізація камбіальних клітин у різних видах епітелію.
3. Привушні слинні залози, розвиток, будова.
ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 6

1. Мигдалики, їх будова і розвиток.

2. Лейкоцити крові і їх класифікація. Морфофункціональна характеристика. Лейкоцитарна формула. Зміни лейкоцитарної формули, їх клінічне значення.

3. Ядро, його значення в життєдіяльності клітин, будова, поняття про гетеро- та еухроматин.
ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 7

1. Похідні шкіри (волосся, нігті, залози). Джерела їх розвитку. Будова і функція.

2. Нервова тканина. Нейрон, морфофункціональна характеристика. Класифікація, принцип будови. Рецепторні і ефекторні нервові закінчення.

3. Прорізування постійних зубів. Вікові зміни зубів.
ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 8

1. Гістофізіологічна характеристика вторинно-чутливих сенсо-епітеліальних клітин. Орган смаку, джерела розвитку, будова, функції.

2. М’язові тканини. Загальна морфофункціональна характеристика. Джерела розвитку поперечно-посмугованої м’язової тканини. Гістогенез, будова, регенерація.

3. Великі слинні залози. Класифікація. Розвиток, будова та функція привушної залози.
ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 9

1. Ендокринна система. Класифікація ендокринних залоз. Типи гормонів, їх властивості і принципи взаєморегуляції залоз.

2. Волокниста сполучна тканина. Джерела розвитку, класифікація. Клітинні елементи пухкої волокнистої сполучної тканини.

3. Зуби. Предентин, вторинний та прозорий дентин. Реакція дентину на пошкодження.


ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 10

1. Органи чуття. Класифікація, загальна морфофункціональна характеристика. Поняття про аналізатори. Будова і цитофізіологія рецепторних клітин.

2. Розвиток зуба. Утворення емалі.

3. Запліднення і його фази.


ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 11

1. Тимус. Будова і функціональне значення. Поняття про вікову і акцідентальну інволюцію тимуса.

2. Будова і морфофункціональна характеристика м’яких тканин зуба.

3. Овоцит, будова, класифікація овоцитів.
ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 12

1. Серце. Джерела розвитку. Будова стінки серця. Провідна система серця. Вікові зміни.

2. Цемент, будова. Розвиток цементу, класифікація.

3. Клітина, як основна структурно-функціональна одиниця тканини. Визначення. Мембранні органели цитоплазми.
ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 13

1. Травний канал. Загальний план будови стінки травного каналу.

2. М’язова тканина. Загальна морфофункціональна характеристика. Гладенька м’язова тканина, джерела її розвитку, будова і функції. Іннервація.

3. Загальна характеристика і класифікація твердих тканин зуба. Будова та функції емалі.


ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 14

1. Судини мікроциркуляторного русла. Морфофункціональна характеристика. Основні типи капілярів.

2. Емаль, виникнення емалевих призм, будова амелобластів. Вапнування емалі.

3. Поняття про критичні періоди в ембріональному розвитку. Вплив екзо- і ендогенних факторів на розвиток плода.
ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 15

1. Легені. Морфофункціональна характеристика. Будова респіраторного відділу. Аерогематичний бар’єр.2. Нервова тканина. Морфофункціональна характеристика. Синапси. Класифікація, будова.

3. Пульпа зуба, клітинні елементи пульпи, їх будова і функції.
ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 16

1. Яєчник. Будова, функції. Циклічні зміни в яєчнику в період статевої зрілості і їх регуляція. Ендокринна функція яєчника.

2. Нервові волокна. Морфофункціональна характеристика мієлінових і безмієлінових волокон. Регенерація нервових волокон.

3. Розвиток зуба в онтогенезі. Закладка зубного зачатка. Формування зубних бруньок.
ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 17

1. Тканини внутрішнього середовища. Кров, формені елементи.

2. Травна система. Шлунок, будова слизової оболонки шлунка.

3. Прорізування молочних зубів. Зміна зубів.
ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 18

1. Головний мозок. Нейронна організація кори великих півкуль. Поняття про мозковий модуль. Мієлоархітектоніка.

2. Гемопоез. Стовбурові клітини крові, диферони. Характеристика ембріонального кровотворення в жовтковому мішку, печінці, червоному кістковому мозку.

3. Диференціювання зубних зачатків. Емалевий орган.
ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 19

1. Наднирникові залози. Будова кіркової і мозкової речовини, їх гормони. Зв’язок наднирникових залоз з гіпофізом.

2. Тканини внутрішнього середовища. Кров, тромбоцити.

3. Порожнина рота. Язик. Будова і функції сосочків язика. Орган смаку.
ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 20

1. Артерії. Класифікація типів і їх морфофункціональна характеристика. Будова. Взаємозв’язок гемодинамічних умов і будови стінки артерій.

2. Підтримуючий апарат зубів. Періодонт, зубна альвеола.

3. Загальний план будови еукаріотичних клітин. Плазмалема, типи міжклітинних контактів.
ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 21

1. Шлунок. Загальна характеристика оболонок стінки. Будова залоз різних відділів шлунка.

2. Розвиток кореня зуба. Формотворча роль епітеліальної піхви Гертвіга.

3. Сперматогенез і овогенез: порівняльна характеристика.
ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 22

1. Нирки. Будова і функціональне значення кіркових і юкстамедулярних нефронів. Особливості кровопостачання.

2. Незернисті лейкоцити (агранулоцити), їх різновидність, кількість, розміри, будова, функція, поняття про Т-і В- лімфоцити.

3. Ясна. Будова і хімічна характеристика. Ясенева кишеня. Епітеліальні прикріплення.
ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 23

1. Печінка. Загальна морфофункціональна характеристика. Джерела розвитку. Особливості кровопостачання. Класична печінкова часточка. Регенерація печінки.

2. Загальна характеристика порожнини рота. Будова, структурні і функціональні особливості слизової оболонки.

3. Етапи ембріогенезу. Гаструляція, її біологічне значення.
ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 24

1. Орган слуху і рівноваги. Джерела і функціональне значення.

2. Будова і морфофункціональна характеристика м’яких тканин зуба.

3. Статеві клітини. Морфофункціональна характеристика сперматозоїда. Роль ядра і цитоплазми в передачі спадкової інформації.
ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 25

1. Гіпофіз. Джерела розвитку, будова, зв’язок з гіпоталамусом.

2. Зуби. Будова предентину. Вторинний дентин, прозорий дентин, реакція дентину на пошкодження.

3. Мітоз. Його значення і регуляція.
ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 26

1. Мозочок, його будова і функціональне значення. Нейронний склад і гліоцити кори мозочка. Міжнейронні зв’язки.

2. Кісткова тканина. Трубчаста кістка, будова, розвиток, регенерація.

3. Зуби. Будова пульпи зуба. Реактивні властивості та кровопостачання пульпи.
ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 27

1. Товста кишка і червоподібний відросток. Загальна характеристика. Джерела розвитку. Вікові зміни.

2. Морфофункціональна характеристика цементу, його фізико-хімічні властивості. Клітинний і безклітинний цемент. Утворення цементу в процесі розвитку зуба, живлення цементу.

3. Класифікація органел. Органели спеціального призначення, їх структура і функції.
ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 28

1. Матка. Будова, функції, розвиток. Циклічні зміни органів жіночої статевої системи, їх гормональна регуляція. Вікові зміни.

2. Зернисті лейкоцити, їх різновидності, кількість. Будова і функції різних видів зернистих лейкоцитів.

3. Будова енамелобластів. Виникнення емалевих призм.
ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 29

1. Орган зору. Джерела розвитку. Гістофізіологічна характеристика фоторецепторних клітин.

2. Гемограма і лейкоциторна формула. Вікові зміни, її значення для медицини.

3. Гістогенез тканин зуба. Дентинобласти. Гістогенез дентину.
1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка