Форма № н 04 Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова Кафедра гістології “затверджуюСторінка3/6
Дата конвертації27.03.2017
Розмір1.12 Mb.
1   2   3   4   5   6


5. Теми лекцій
з/п

Назва теми

Кількість годин (денна форма)

1.

Введення до гістології.Цитологія. Загальна мбріологія

2

2.

Гістологія загальнх тканин. Епітеліальні тканини. Кров та лімфа.

2

3.

Гістологія загальнх тканин. Сполучні тканини.

2

4.

Гістологія спеціальних тканин. М’язові тканини. Нервова тканина.

2

5.

Нервова система.

2

6.

Органи чуття.

2

7.

Серцево-судинна система.

2

8.

Травна система. Загальний план будови травної трубки.

2

9.

Травна система. Зуби. Розвиток. Будова.

2

10.

Травна система. Печінка. Підшлункова залоза.

2
Разом

20


6. Теми практичних занять
з/п

Назва теми

Кількість годин (денна форма)

1.

Історія розвитку гістології, цитології та ембріології. Методи гістологічних цитологічних та ембріологічних досліджень.

2

2.

Цитологія. Структурні компоненти клітини. Поверхневий апарат клітини.

2

3.

Цитологія. Цитоплазма.

2

4.

Цитологія. Ядеро. Репродукція клітин. Старіння та смерть клітини.

2

5.

Загальна ембріологія. Ембріогенез хордових та хребетних. Ембріогенез людини (І).

2

6.

Ембріогенез людини (ІІ).

2

7.

Підсумкове заняття № 1 «Цитологія і загальна ембріологія»

2

8.

Загальні принципи організації тканин. Епітеліальні тканини.

2

9.

Тканини внутрішнього середовища. Кров. Плазма крові. Еритроцити.

2

10.

Кров. Лімфа. Лейкоцити. Тромбоцити.

2

11.

Гемопоез і лімфопоез.

2

12.

Сполучні тканини. Пухка сполучна тканина.

2

13.

Щільна волокниста сполучна тканина та сполучні тканини зі спеціальними властивостями.

2

14.

Скелетні тканини. Хрящові тканини та хондрогенез.

2

15.

Скелетні тканини. Кісткові тканини та остеогенез

2

16.

М'язові тканини. Гладенька та скелетна посмугована мʼязова тканина.

2

17.

М'язові тканини. Серцевий мʼяз.

2

18.

Нервова тканина. Нейроцити. Нейроглія.

2

19.

Нервова тканина. Нервові волокна. Нервові закінчення.

2

20.

Підсумкове заняття № 2 «Гістологія загальних тканин. Гістологія спеціальних тканин».

2

21.

Нервова система. Спинний мозок. Стовбур мозку. Мозочок.

2

22.

Нервова система. Кора великих півкуль.

2

23.

Нервова система. Периферична нервова система. Автономна нервова система.

2

24.

Органи чуття. Орган зору.

2

25.

Органи чуття. Орган слуху та рівноваги.

2

26.

Органи чуття. Орган нюху, смаку та дотику.

2

27.

Шкіра. Загальна характеристика.

2

28.

Шкіра. Похідні шкіри.

2

29.

Підсумкове заняття № 3 «Гістологія нервової системи та аналізаторів. Гістологія шкіри».

2

30.

Тестовий контроль за І семестр.

2

31.

Серцево-судинна система. Артерії. Мікроциркуляторне русло.

2

32.

Серцево-судинна система. Вени. Лімфатичні судини. Серце.

2

33.

Органи кровотворення та імунного захисту. Центральні органи кровотворення та імунного захисту.

2

34.

Органи кровотворення та імунного захисту. Периферійнй органи кровотворення та імунного захисту.

2

35.

Ендокринна система. Гіпоталамо-гіпофізарна система. Епіфіз.

2

36.

Ендокринна система. Надниркові залози. Щитовидна залоза. Прищитовидні залози.

2

37.

Підсумкове заняття № 4 «Гістологія серцево-судинної, ендокринної систем та органів кровотворення та імунного захисту».

2

38.

Травна система. Розвиток травної системи. Морфофункціональна характеристика травної трубки. Ротова порожнина. Язик. Мигдалики.

2

39.

Травна система. Слинні залози.

2

40.

Травна система. Зуб. Тканини зуба. Емаль.

2

41.

Травна система. Зуб. Тканини зуба. Дентин. Цемент.

2

42.

Травна система. Зуб. Тканини зуба. Пульпа. Пародонт.

2

43.

Травна система. Зуб. Розвиток та зміна зубів. Регенеративні властивості, реакція на вплив зовнішнього середовища, вікові зміни тканин зуба.

2

44.

Травна система. Глотка, стравохід.

2

45.

Травна система. Шлунок.

2

46.

Травна система. Тонка кишка.

2

47.

Травна система. Товста кишка.

2

48.

Травна система. Печінка.

2

49.

Травна система. Підшлункова залоза.

2

50.

Підсумкове заняття № 5 «Спеціальна гістологія травної системи».

2

51.

Дихальна система. Повітроносні шляхи.

2

52.

Дихальна система. Респіраторний відділ.

2

53.

Сечовидільна система. Нирки.

2

54.

Сечовидільна система. Ендокринний апарат нирки. Сечовивідні шляхи.

2

55.

Чоловіча статева система. Яєчко.

2

56.

Чоловіча статева система. Сім’явиносні шляхи. Додаткові залози.

2

57.

Жіноча статева система. Яєчник. Жіночі статеві шляхи.

2

58.

Жіноча статева система. Молочна залоза. Плацента.

2

59.

Підсумкове заняття № 6 «Спеціальна гістологія дихальної, сечовидільної та репродуктивних систем».

2

60.

Тестовий контроль за рік.

2
Разом

120


7. Самостійна робота
з/п

Назва теми

Кількість годин

1.

Історія розвитку гістології як науки.

2

2.

Історія розвитку гістології в Україні. Історія кафедри гістології ВНМУ ім. М.І. Пирогова.

2

3.

Будова та хімічний склад хромосом.

4

4.

Амітоз. Ендомітоз. Поліплоідія.

2

5.

Поняття про екстракорпоральне запліднення, його медичне та соціальне значення.

4

6.

Поняття про критичні періоди ембріогенезу та онтогенезу.

4

7.

Вікові особливості гемограми та лейкоцитарної формули.

4

8.

Щільна волокниста сполучна тканина. Будова сухожилків, фіброзних мембран, зв'язок.

2

9.

Вікові зміни клітин та міжклітинної взаємодії сполучної тканини.

2

10.

Перебудова кістки під час росту організму. Чинники, які впливають на ріст кісток.

4

11.

Спинний мозок. Ядра і провідні шляхи спинного мозку.

4

12.

Стовбур мозку. Організація сірої речовини.

4

13.

Довгастий мозок. Найважливіші асоціативні ядра. Проміжний мозок.

4

14.

Серцево-судинна система. Джерела і хід ембріонального розвитку.

4

15.

Гістогенез органів ротової порожнини.

4

16.

Лімфоепітеліальне глоткове кільце.

2

17.

Реактивні властивості тканин зуба. Вікові зміни зубів.

4

18.

Розвиток сурфактантного комплексу в онтогенезі.

2

19.

Вікові зміни і регенеративні можливості органів видільної системи.

4

20.

Вікові зміни і регенеративні можливості органів чоловічої статевої системи.

4

21.

Вікові зміни і регенеративні можливості органів жіночої статевої системи.

4
Разом:

708. Індивідуальні завдання
Теми рефератів для індивідуальної роботи:


 1. Історія створення світлового мікроскопа.

 2. Електронна мікроскопія.

 3. Історія вчення про клітину. Клітинна теорія. Сучасні положення. Т.Шванн, М. Шлейден, Р.Вірхов та їх внесок у розвиток клітинної теорії.

 4. Ядро. Будова і функції.

 5. Будова і функції біологічних мембран.

 6. Органели синтезу. Ендоплазматична сітка і рибосоми. Будова і функції.

 7. Апарат Гольджі. Будова. Функції.

 8. Апарат енергоутворення клітини. Мітохондрії. Будова. Функції.

 9. Органели руху. Фібрилярні-скоротливі структури клітини.

 10. Пероксисоми (мікротільця). Будова, походження, функції.

 11. Лізосоми. Будова. Функції. Роль у розвитку захворювань (лізосомні хвороби).

 12. Сучасні уявлення про життєвий цикл клітини. Регуляція клітинного циклу. Апоптоз і його роль.

 13. Міжклітинні контакти. Типи. Будова. Функції.

 14. Мітоз. Сучасні уявлення. Порушення мітозу та їх роль у розвитку захворювань.

 15. Поліплоїдія. Поняття, механізми розвитку, біологічне значення поліплоїдії.

 16. Особливості імунологічної регуляції ембріогенезу у людини. Взаємовідносини в системі "мати - плід".

 17. Критичні періоди розвитку.

 18. Відхилення в розвитку. Сіамські близнюки.

 19. Гістогенез і морфофункціональна характеристика епідермісу. Кератинізація.

 20. Епітелій повітроносних шляхів.

 21. Структура і функції базальних мембран.

 22. Гістологічна характеристика залозистого епітелію.

 23. Гістогенез і морфофункціональна характеристика кишкового епітелію.

 24. Система крові в нормі і при різних захворюваннях (хвороби крові, хвороби шлунково-кишкового тракту, ревматичні хвороби, інфекційні захворювання).

 25. Стовбурові кровотворні клітини.

 26. Макрофаги.

 27. Нейтрофіли. Будову. Функції. Роль в організмі при патології.

 28. Тромбоцити. Виникнення. Будову. Функції. Роль.

 29. Розвиток і гетерогенність тучних клітин. Морфофункціональна характеристика.

 30. "Класичні" макрофаги і дендритні клітини. Розвиток. Морфологія. Функції.

 31. Розвиток, гетерогенність, морфофункціональна характеристика фібробластів.

 32. Структура, біосинтез і фібрилогенез колагену. Застосування в медицині.

 33. Структура, біосинтез і фібрилогенез еластину. Еластоліз.

 34. Основна речовина сполучної тканини. Компоненти основної речовини і їх функції.

 35. Гістогенез, будова і функції бурої жирової тканини.

 36. Фізіологічна і репаративна регенерація поперечно-посмугованої м'язової тканини. Стимуляція регенерації.

 37. Гістохімічні та структурні аспекти функціонування скорочувального апарату поперечно-посмугованої м'язової тканини.

 38. Гладенька м'язова тканина. Типи. Гістофізіологія. Регенерація.

 39. Поперечно-посмуговані м'язові тканини нелокомоторного апарату. Види. Будову. Функції.

 40. Кардіоміоцит. Типи. Ультраструктура. Молекулярні аспекти скорочення робочих кардіоміоцитів.

 41. Гістогенез поперечно-посмугованої і гладенької м'язової тканини. Вікові зміни.

 42. Будова і гістохімія контрактильного апарату лейомиоцитів.

 43. Розвиток серця і кардіоміогенез. Регенерація. Вікові зміни.

 44. Патологія поперечно-посмугованої м'язової тканини. М'язова дистрофія Дюшена.

 45. Морфофункціональна характеристика синапсів. Регенерація. Патоморфологія.

 46. Регенерація та вікові зміни нервової тканини.

 47. Гістогенез, будова і функції нейроглії.

 48. Джерела розвитку і гістогенез нервової тканини.

 49. Морфофункціональна характеристика рецепторного апарату.

 50. Гематоенцефалічний бар'єр.

 51. Міелогенез. Морфофункціональна характеристика мієлінових нервових волокон.

 52. Розвиток і морфофункціональна характеристика безміелінових нервових волокон.

 53. Морфофункціональна характеристика нейронів.

 54. Цитоархітектоніка кори головного мозку. Модульна організація зон кори.

 55. Розвиток кори і модулів кори великих півкуль головного мозку.

 56. Розвиток, нейрональна і синаптична організація мозочка. Міелоархітектоніка.

 57. Гістологічна будова та функціональна характеристика органу нюху. Нюховий аналізатор.

 58. Гістогенез, регенерація та вікові зміни органу нюху.

 59. Вомероназальний орган.

 60. Зоровий аналізатор. Будова. Функції.

 61. Зоровий аналізатор. Теорії зорового сприйняття. Порушення зору.

 62. Будова паличок і колбочок.

 63. Оболонки ока. Будова і функції сітчастої оболонки.

 64. Будова кортієвого органу.

 65. Слуховий аналізатор. Теорії звукосприйняття.

 66. Слуховий аналізатор. Порушення слуху.

 67. Орган рівноваги. Будова. Функції.

 68. Розвиток венозної системи людини.

 69. Провідна система серця.

 70. Морфологічні особливості шляхів мікроциркуляції та їх становлення в онтогенезі.

 71. Нервова регуляція кровообігу.

 72. Кровотворення. Механізми. Регуляція.

 73. Імунологічні аспекти апоптозу.

 74. Участь клітин в імунних реакціях. Клітинна і гуморальна відповідь.

 75. Медіатори імунних процесів.

 76. Гіпоталамо-гіпофізарна нейросекреторна система. Будова і розвиток.

 77. Гіпоталамо-гіпофізарна нейросекреторна система. Взаємодії гіпофіза і гіпоталамуса.

 78. Гормони щитовидної залози. Утворення, вплив на організм в умовах норми і патології.

 79. Кровопостачання гіпофіза.

 80. APUD-система. Будова. Походження. Функції.

 81. Розвиток, будова і гістофізіологія зубів.

 82. Лімфоепітеліальне глоткове кільце Пирогова.

 83. Гастроентеропанкреатична ендокринна система. Розвиток. Будова. Функції.

 84. Острівці Лангерганса. Розвиток. Будова. Функції.

 85. Гістофізіологічні аспекти функціонування гепатоцитів.

 86. Компенсаторно-пристосувальні процеси в кишечнику.

 87. Морфологічні особливості лімфоїдних (Пейерових) бляшок кишки.

 88. Червоподібний відросток, будова, роль у імуногенезі.

 89. Будова слизової оболонки різних відділів шлунка. Зв'язок захисної функції слизової з захворюваннями шлунково-кишкового тракту.

 90. Гістологічна будова броніхіального дерева. Особливості будови дрібних бронхів. Причини і механізм розвитку бронхоспазму.

 91. Легені - імунний орган. Будова розташування і клітинний склад імунних структур в легенях.

 92. Макрофаги легень і їх функції.

 93. Респіраторний відділ легень. Будова, клітинний склад, функції клітин. Аерогематичний бар'єр.

 94. Шкіра як орган імунної системи.

 95. Фізіологічна і репаративна регенерація епідермісу.

 96. Морфофункціональна характеристика спеціалізованих клітин епідермісу.

 97. Вплив ретиноїдів на регенерацію і фунуціональний стан шкіри.

 98. Механізми бар'єрно-захисних функцій шкіри.

 99. Гістологічна будова та функціональна характеристика сальних залоз. Себорея.

 100. Гістологічна будова та функціональна характеристика потових залоз. Етіологія, патогенез, клініка гіпергідрозу.

 101. Гістологічне будова та функціональна характеристика волосся. Пігментація. Циклічна активність волосяних фолікулів.

 102. Регенерація шкіри.

 103. Аспекти розвитку, регенерації та нейрогуморальної регуляції молочних залоз.

 104. Розвиток і гістологічна будова нігтів. Оніхомікози.

 105. Гормональна регуляція оваріально-менструального циклу.

 106. Біологічна дія жіночих статевих гормонів на організм.

 107. Морфологічні та функціональні зміни в ендометрії протягом оваріально-менструального циклу.

 108. Фето-плацентарний бар'єр. Система "мати - плід".

 109. Вікові зміни ендометрію: у період менархе, в клімактеричний період, в період менопаузи.

1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка