Форма № н 04 національний банк україни університет банківської справи львівський інститут банківської справиСторінка2/3
Дата конвертації02.12.2016
Розмір0.5 Mb.
1   2   3

Тема 7.1. Загальні засади кримінального права


 1. Поняття, принципи і джерела кримінального права.

 2. Поняття, ознаки й склад злочину.

 3. Покарання та його види.

Література:Нормативний матеріал.

 1. Конституція України

 2. Кримінальний кодекс України.

 3. Кодекси України. У 3-х книгах. - К.: Юрінком Інтер, 1997, 2000.

Спеціальна література:

 1. Бегей І.І.: Порадник із правознавства: Семінарські заняття: Навч. посібник. – К.: УБС НБУ, 2007

 2. Правознавство / За ред. В. Копейчикова. - К.: Юрінком Інтер, 2004.

 3. Чернишова Н.В., Володько М.В., Хазін М.А. Кримінальне право України. Тези лекцій. – К.: Наукова думка, 2005.

 4. Хрестоматія з правознавства України. – К.: Юрінформ, 1996.

Тема 7.2. Відповідальність за окремі види злочинів( інд. робота)


 1. Державні злочини.

 2. Злочини проти власності. Господарські злочини.

 3. Злочини проти життя, здоров'я, волі й гідності особи.

 4. Злочини проти політичних і трудових прав громадян.

 5. Службові злочини.

Література:

Нормативний матеріал.

 1. Конституція України

 2. Кримінальний кодекс України.

 3. Кодекси України. У 3-х книгах. - К.: Юрінком Інтер, 1997, 2000.


Спеціальна література:

 1. Бегей І.І.: Порадник із правознавства: Семінарські заняття: Навч. посібник. – К.: УБС НБУ, 2007

 2. Правознавство: Навч. посібник / За ред. П.Д. Пилипенка.3-тє вид., стереотипне- Львів: “Новий Світ”, 2006.

 3. Правознавство / За ред. В. Копейчикова. - К.: Юрінком Інтер, 2004.

 4. Чернишова Н.В., Володько М.В., Хазін М.А. Кримінальне право України. Тези лекцій. – К.: Наукова думка, 2005.

 5. Хрестоматія з правознавства України. – К.: Юрінформ, 1996.

Розділ VIIІ. Основи судочинства в Україні

Тема 8.1. Судочинство (правосуддя) в Україні

 1. Порядок розгляду цивільних справ.

 2. Порядок розгляду господарських справ.

 3. Кримінальне судочинство.

 4. адвокатура в Україні (СР, 2 год.).

Література:Нормативний матеріал.

 1. .Конституція України

 2. Цивільний кодекс України.

 3. Цивільний процесуальний кодекс України.

 4. Кримінальний процесуальний кодекс.

 5. Кодекси України. У 3-х книгах. - К.: Юрінком Інтер, 1997, 2000.

Спеціальна література:

 1. Бегей І.І.: Порадник із правознавства: Семінарські заняття: Навч. посібник. – К.: УБС НБУ, 2007

 2. Правознавство / За ред. В. Копейчикова. – К.: Юрінком Інтер, 2004.

 3. Правознавство: Навч. посібник / За ред. П.Д. Пилипенка.3-тє вид., стереотипне- Львів: “Новий Світ”, 2006.

 4. Хрестоматія з правознавства України. – К.: Юрінформ, 1996.


4. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма

заочна форма

усього

у тому числі

усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

с.р.

л

п

лаб

інд

с.р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Модуль 1

Змістовий модуль 1. «Правознавство»

Розділ І. Основи теорії держави і права

Тема 1.1. Основи теорії держави
 2

 

 -

 Ф, ОА -4

БС, ЕК-2- 2
2
Тема 1.2. Основи теорії права

1

 

 -

 -

 4
 

 

 

 

 

Розділ II. Основи конституційного права
Тема 2.1. Основи теорії та історії конституційного процесу

1

 2

 -
2

 9
Тема 2.2. Права, свободи та обов’язки людини і громадянина
2

2

-

-

4Тема 2.3. Конституційне регулювання виборів та референдуму як форм представницької та безпосередньої демократії


-

-

6


Тема 2.4. Конституційно-правові основи організації державної влади України

1
-
9Тема 2.5. Територіальний устрій України. Конституційний статус Автономної Республіки Крим (АРК) і місцевого самоврядування
1

2

 -
2
 

Розділ IІI. Основи адміністративного права й адміністративні правопорушення

Тема 3.1., 3.2. Основні засади адміністративного
1
-

-

4Розділ ІV. Основи цивільного права
Тема 4.1. Загальні засади цивільного права

1

-

-
2
2

Тема 4.2. Право власності. Зобов'язальне право
-

2

-
2Тема 4.3. Спадкове право
2Розділ V. Основи шлюбно-сімейного права

Теми 5.1, 5.2. Шлюб і сім'я. Акти громадянського стану
2

22Розділ VІ. Основи трудового права

Тема 6.1. Загальні засади трудового права
1


4Тема 6.2., 6.3. Колективний і трудовий договір. Робочий час і час відпочинку
1

22Тема 6.4., 6.5. Трудова дисципліна. Матеріальна відповідальність сторін. Трудові спори
2

27Розділ VII. Основи кримінального права

Тема 7.1. Загальні засади кримінального права
1


4Тема 7.2. Відповідальність за окремі види злочинів
1

24Розділ VIIІ. Основи судочинство в Україні

Тема 8.1. Судочинство (правосуддя) в Україні
2

2Ф, ОА – 6

БС, ЕК - 8

Модуль 2 -------

ІНДЗ

Усього годин

108

20

1862
4
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка