Форма № н 04 двнз “тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського моз україниСторінка2/3
Дата конвертації26.12.2016
Розмір0.52 Mb.
1   2   3
Тема 48. Медично-соціальне значення проблеми неплідності у шлюбі. Етіопатогенетичні чинники розвитку неплідності Обстеження подружньої пари при неплідному шлюбі. Сучасні принципи і методи лікування жіночої неплідності. Допоміжні репродуктивні технології

Тема 49. Організація, структура і завдання служби планування сім`ї. Сучасні аспекти контрацепції. Класифікація, механізм дії та ефективність сучасних протизаплідних засобів.

Тема 50. Профілактика ВІЛ інфекції у медичних установах. Профілактика ризику зараження інфекціями, що передаються с кров’ю, та способи його зниження. Постконтактна профілактика.

4. Структура навчальної дисципліни

Денна форма навчання
Назви змістових модулів і тем

усього

у тому числі

л

п

лаб.

інд.

с.р

1

2

3

4

5

6

7
Модуль 1.

Фізіологічний перебіг вагітності, пологів та післяпологового періоду (2 змістових модулі)

Змістовий модуль I. Фізіологічний перебіг вагітності, пологів та післяпологового періоду
Тема 1. Організація акушерської допомоги. Предмет акушерства та гінекології. Основні етапи розвитку акушерства та гінекології. Роль сімейного лікаря в профілактиці перинатальних захворювань і смертності

Тема 2. Жіночий таз. Плід як об’єкт пологів.

Тема 3. Фізіологія вагітності. Перинатальна охорона плода. Методи обстеження вагітних. Акушерська термінологія.

Тема 4. Фізіологія пологів. Знеболювання пологів

Тема 5. Фізіологія післяпологового періоду. Фізіологія періоду новонародженості.

2

2
2
2

2


1

2
3
3

3


Змістовий модуль 2.

Перинатонологія. Фактори ризику перинатального періоду.
Тема 6. Вагітність і пологи при тазовому передлежанні. Вагітність і пологи при аномаліях кісткового таза. Проблеми макросомії в акушерстві, вагітність та пологи при крупному плоді.

Тема 7.Аномалії розвитку плідного яйця. Багатоплідна вагітность. Аномалії положення плода.

Тема 8. Методи діагностики стану внутрішньоутробного плода. Плацентарна недостатність. Гіпоксія плода (гостра, хронічна). Ретардація, гіпотрофія плода.

Тема 9. Ізоантигенна несумісність крові матері та плода. Патологія періоду новонародженості. Асфіксія новонародженого. Токсико-септичні захворювання новонародженних. Методи інтенсивної терапії та реанімації новонародженого.

Тема 10. Фармакотерапія в акушерстві. Питання медичної етики та деонтології. Фармакокінетика і фармакодинаміка лікарських препаратів.

Тема 11. Курація вагітних та породіль, підготовка учбової історії хвороби. Захист учбової історії пологів.
2


4

2


12

6


3

3
6

4
26
Всього
18

3636


 Модуль 2.Патологічний перебіг вагітності, пологів та післяпологового періоду (1 змістовий модуль)

Змістовий модуль 3. Патологічний перебіг вагітності, пологів та післяпологового періоду

Тема 12. Ранні гестози. Гіпертонічні розлади при вагітності. Прееклампсія. Еклампсія.

Тема 13. Невиношування вагітності.

Тема 14. Переношування вагітності. Аномалії скоротливої діяльності матки

Тема 15. Вагітність і пологи при екстрагенітальних захворюваннях. Ведення вагітності та пологів у ВІЛ інфікованих жінок.

Тема 16. Акушерські кровотечі під час першого триместру вагітності. Позаматкова вагітність. Акушерські кровотечі під час другої половини вагітності, у пологах та післяпологовому періоді. Інтенсивна терапія і реанімація при кровотечі в акушерстві

Тема 17. Оперативне акушерство. Пологовий травматизм.

Тема 18. Післяпологові септичні захворювання

2
1

1

2


2


6
3

3
6


6

3

3

3

4
7


2

6


Всього
8

3022

Модуль 3 Захворювання жіночої репродуктивної системи. Планування сім’ї. ( 4 змістових модулі)

Змістовий модуль 4. Ендокринні порушення жіночої статевої системи


Тема 19. Клінічна анатомія та фізіологія жіночих статевих органів. Методи обстеження гінекологічних хворих.

Тема 20. Порушення менструальної функції. Нейроендокринні синдроми в гінекології.

Тема 21. Ендометріоз. Гінекологічні захворювання дітей та підлітків. Аномалії положення та розвитку жіночих статевих органів
2


6
4
24
2


Змістовий модуль 5. Основи онкогінекології

Тема 22. Доброякісні пухлини жіночих статевих органів. Гінекологічні аспекти захворювань молочної залози.

Тема 23. Фонові та передракові захворювання жіночих статевих органів. Злоякісні новоутворення геніталій. Трофобластичні захворювання.

2

2


3

3
3

Змістовий модуль 6. Запальні захворювання жіночих статевих органів та гінекологічні захворювання, які потребують невідкладної допомоги


Тема 24. Запальні захворювання жіночих статевих органів

Тема 25. «Гострий живіт» в гінекології
2

6

62Змістовий модуль 7. Неплідний шлюб. Планування сім’ї

Планування сім'ї у ВІЛ-інфікованих
Тема 26. Неплідний шлюб. Планування сім’ї

Тема 27. Курація хворих, підготовка учбової історії хвороби Захист учбової історії хвороби.
2

3
38


Всього
10

3619


Модуль 4. Акушерство і гінекологія ( 6 змістових модулей)

Змістовий модуль 8. Фізіологічне акушерство

Тема 28. Фізіологія вагітності, пологів післяпологового періоду. Перинатальна охорона плода. Фармакотерапія в акушерстві. Питання медичной етики та деонтології.64

Змістовий модуль 9. Патологія вагітності та пологів

Тема 29. Ранні гестози. Гіпертонічні розлади при вагітності. Прееклампсія. Еклампсія. Показання, протипоказання, умови та технічні особливості оперативних втручань в акушерстві.Ранні гестози. Гіпертонічні розлади при вагітності. Прееклампсія.

Тема 30. Багатоплідна вагітність. Передчасне переривання вагітності. Переношування вагітності

Тема 31. Невідповідність голівки плоду та таза матері. Проблема макросомії в сучасному акушерстві. Неправильні положення плода.

Тема 32. Кровотечі пад час вагітності, в пологах та в післяпологовому періоді. Геморагічний шок. ДВС-синдром. Термінальні стани в акушерстві

Тема 33. Аномалії скоротливої діяльності матки. Пологовий травматизм матері та плоду. Сучасні підходи до діагностики та лікування пологових травм матері та плода.

Тема 34. Вагітність і пологи при екстрагенітальних захворюваннях.Ведення вагітності та пологів у ВІЛ інфікованих жінок.

Тема 35. Післяпологові септичні захворювання6
6

12

6


6
6

6Змістовий модуль 10. Перинатальна патологія

Тема 36. Плацентарна дисфункція. затримка розвитку плода. Патологія періоду новонародженості. Методи інтенсивної терапії та реанімації новонародженого.

Тема 37. Імунологічна несумісність крові матері та плода. Аномалії розвитку плідного яйця.6


6


Змістовий модуль 11. Вікова фізіологія жіночої репродуктивної системи, методи обстеження гінекологічних хворих

Тема 38. Клінічні та фізіологічні зміни в жіночих статевих органах в різні вікові періоди. Нейроендокринна регуляція функції статевої системи.

Тема 39. Методи обстеження гінекологічних хворих
6

6


Змістовий модуль 12. Гінекологічні захворювання

Тема 40. Жіночі урогенітальні запальні захворювання. Діагностика, лікування та профілактика

Тема 41. Порушення менструальної функції у різні вікові періоди, нейроендокринні синдроми в гінекології.

Тема 42. Ендометріоз. Методи діагностики, лікування та профілактики ендометріозу. Неправильні положення, травматичні пошкодження статевих органів та аномалії розвитку жіночих статевих органів

Тема 43. Патологічні стани репродуктивної системи у дитячому та підлітковому віці.

Тема 44. Доброякісні новоутворювання статевих органів жінки. Діагностика, лiкування та профілактика. Гінекологічні аспекти захворювань молочної залози.

Тема 45. Передракові та фонові захворювання статевих органів жінки Злоякiснi новоутворювання та трофобластичнi захворювання. Діагностика, лiкування та профілактика.

Тема 46. «Гострий живіт» у гінекології. Діагностика, диференційна діагностика, лікування та профілактика невідкладних станів в гінекології, основні принципи та методи хірургічних втручань

Тема 47. Показання, протипоказання, умови та технічні особливості операцій на жіночих статевих органах. Лікувально-діагностичнї ендоскопічні методи лікування у гінекології. Підготовка та післяопераційне ведення гінекологічних хворих при ургентних та планових оперативних втручаннях. Принципи та методи анестезіології та реанімації під час гінекологічних операцій6
3

3
6
6


3

3

6


Змістовий модуль 13. Неплідність у шлюбі. Планування сім`ї

Тема 48. Медично-соціальне значення проблеми неплідності у шлюбі. Етіопатогенетичні чинники розвитку неплідності Обстеження подружньої пари при неплідному шлюбі. Сучасні принципи і методи лікування жіночої неплідності. Допоміжні репродуктивні технології

Тема 49. Організація, структура і завдання служби планування сім`ї. Сучасні аспекти контрацепції. Класифікація, механізм дії та ефективність сучасних протизаплідних засобів.

Тема 50. Профілактика ВІЛ інфекції у медичних установах. Профілактика ризику зараження інфекціями, що передаються с кров’ю, та способи його зниження. Постконтактна профілактика.
6
5
6

Всього7857

Підсумковий модульний контроль І- ІУ модуля

-

-

-

-

-

-

Усього годин
36

180134

ІНДЗ – не передбачено5. Теми лекційних занять

Модуль 1.

Фізіологічний перебіг вагітності, пологів та післяпологового періоду.

Змістовий модуль І Фізіологічний перебіг вагітності, пологів та післяпологового періоду.

№ з/п

Тема лекції

К-сть годинПредмет акушерство та гінекологія. Організація акушерської допомоги. Основні етапи розвитку акушерства та гінекології. Роль сімейного лікаря в профілактиці перинатальних захворювань та смертності.

2Жіночий таз. Плід як об´єкт родів. Акушерська термінологія.

2Фізіологія вагітності.

2Фізіологія пологів. Знеболювання пологів.

2Фізіологія післяпологового періоду. Фізіологія періоду новонародженості..

2

Змістовий модуль 2

Перинатонологія. Фактори ризику перинатального періоду.Плацентарна недостатність. Дистрес плода. Затримка внутрішньоутробного розвитку плода.Багатоплідна вагітність.

2Ізоантигенна несумісність крові матері та плода. Патологія періоду новонародженості.

2Асфіксія новонародженого. Методи інтенсивної терапії та реанімації новонародженого.

2Фармакотерапія в акушерстві Питання медичної етики та деонтології. Фармакокінетика і фарамакодинаміка лікарських препаратів.


2

модуль 2 Патологічний перебіг вагітності, пологів та післяпологового періоду

Змістовий модуль 3. Патологічний перебіг вагітності, пологів та післяпологового періоду

1

Ранні гестози. Гіпертонічні розлади при вагітності. Прееклампсія. Еклампсія.


2

2

Невиношування вагітності.


2

3

Акушерські кровотечі під час першого триместру вагітності. Позаматкова вагітність. Акушерські кровотечі під час другої половини вагітності, у пологах та післяпологовому періоді. Інтенсивна терапія і реанімація при кровотечі в акушерстві

2

4

Оперативне акушерство. Пологовий травматизм.

2

модуль 3 Захворювання жіночої репродуктивної системи. Планування сім’ї

Змістовий модуль 4. Ендокринні порушення жіночої статевої системи

1

Порушення менструальної функції. Нейроендокринні синдроми в гінекології.

2

Змістовий модуль 5. Основи онкогінекології

2

Доброякісні пухлини жіночих статевих органів


2

3

Фонові та передракові захворювання жіночих статевих органів. Злоякісні новоутворення геніталій.

2

Змістовий модуль 6. Запальні захворювання жіночих статевих органів та гінекологічні захворювання, які потребують невідкладної допомоги

4

Запальні захворювання жіночих статевих органів

2

Змістовий модуль 7. Неплідний шлюб. Планування сім’ї

Планування сім'ї у ВІЛ-інфікованих5

Неплідний шлюб. Планування сім’ї

2
Разом

36


6. Теми семінарських робіт – не передбачено

7. Теми практичних занять


Модуль 1. Фізіологічний перебіг вагітності, пологів та післяпологового періоду. (2 змістові модулі)


Змістовий модуль І Фізіологічний перебіг вагітності, пологів та післяпологового періоду.

№ з/п

Тема заняття

Кількість годин

1.

Жіночий таз. Плід як об’єкт пологів. Фізіологія вагітності. Перинатальна охорона плода. Методи обстеження вагітних. Акушерська термінологія

6

2

Фізіологія пологів. Знеболювання пологів Фізіологія післяпологового періоду.

Фізіологія періоду новонародженості.6

Змістовий модуль 2

Перинатонологія. Фактори ризику перинатального періоду.

3.

Вагітність і пологи при тазовому передлежанні. Аномалії положення плода. Розгинальне передлежання голівки.

6

4

Вагітність і пологи при аномаліях кісткового таза. Проблеми макросомії в акушерстві, вагітність та пологи при крупному плоді. Багатоплідна вагітность

6

5

Методи діагностики стану внутрішньоутробного плода. Плацентарна недостатність. Дистрес плода (гострий, хронічний). Затримка внутрішньоутробного розвитку плода.

6

6

Ізоантигенна несумісність крові матері та плода.

Патологія періоду новонародженості. Асфіксія новонародженого. Токсико-септичні захворювання новонароджених. Методи інтенсивної терапії та реанімації новонародженого. Захист учбової історії пологів6

модуль 2 Патологічний перебіг вагітності, пологів та післяпологового періоду

Змістовий модуль 3. Патологічний перебіг вагітності, пологів та післяпологового періоду

1

Ранні гестози. Гіпертонічні розлади при вагітності. Прееклампсія. Еклампсія.

6

2

Невиношування вагітності. Переношування вагітності. Аномалії скоротливої діяльності матки.

6

3

Вагітність і пологи при екстрагенітальних захворюваннях. Ведення вагітності та пологів у ВІЛ інфікованих жінок.

6

4


Акушерські кровотечі під час першого триместру вагітності. Позаматкова вагітність. Акушерські кровотечі під час другої половини вагітності, у пологах та післяпологовому періоді. Інтенсивна терапія і реанімація при кровотечі в акушерстві

6

5

Оперативне акушерство. Пологовий травматизм.

Післяпологові септичні захворювання6

модуль 3 Захворювання жіночої репродуктивної системи. Планування сім’ї

Змістовий модуль 4. Ендокринні порушення жіночої статевої системи

1

Клінічна анатомія та фізіологія жіночих статевих органів. Методи обстеження гінекологічних хворих. Аномалії положення та розвитку жіночих статевих органів. Курація хворих.

6

2

Порушення менструальної функції. Нейроендокринні синдроми в гінекології. Ендометріоз. Гінекологічні захворювання дітей та підлітків.

6

Змістовий модуль 5. Основи онкогінекології

3

Гінекологічні аспекти захворювань молочної залози.Доброякісні пухлини жіночих статевих органів. Фонові та передракові захворювання жіночих статевих органів. Злоякісні новоутворення геніталій. Трофобластичні захворювання.

6

Змістовий модуль 6. Запальні захворювання жіночих статевих органів та гінекологічні захворювання, які потребують невідкладної допомоги

4

Запальні захворювання жіночих статевих органів.

6

5

«Гострий живіт» в гінекології.

6

Змістовий модуль 6. Запальні захворювання жіночих статевих органів та гінекологічні захворювання, які потребують невідкладної допомоги

6

Неплідний шлюб. Планування сім’ї. Захист учбової історії хвороби.

6

Модуль 4. Акушерство і гінекологія

Змістовий модуль 8. Фізіологічне акушерство

1

Фізіологія вагітності, пологів післяпологового періоду.

6

Змістовий модуль 9. Патологія вагітності та пологів

2

Ранні гестози. Гіпертонічні розлади при вагітності. Прееклампсія. Еклампсія.

6

3

Передчасне переривання вагітності.Переношування вагітності. Аномалії скоротливої діяльності матки.

6

4

Пологовий травматизм матері та плоду. Сучасні підходи до діагностики та лікування пологових травм матері та плода. Акушерські операції.

6

5

Кровотечі під час вагітності, в пологах та в післяпологовому періоді.

6

6

Геморагічний шок. ДВС-синдром. Термінальні стани в акушерстві

6

7

Вагітність і пологи при екстрагенітальних захворюваннях. Ведення вагітності та пологів у ВІЛ інфікованих жінок.

6

Змістовий модуль 10. Перинатальна патологія

8

Плацентарна дисфункція. затримка розвитку плода. Патологія періоду новонародженості. Методи інтенсивної терапії та реанімації новонародженого

6

Змістовий модуль 12. Гінекологічні захворювання

9

Порушення менструальної функції у різні вікові періоди, нейроендокринні синдроми в гінекології. Ендометріоз. Методи діагностики, лікування та профілактики ендометріозу

6

10

Жіночі урогенітальні запальні захворювання. Діагностика, лікування та профілактика

6

11

Доброякісні новоутворювання статевих органів жінки. Гінекологічні аспекти захворювань молочної залози..

6

12

Передракові та фонові захворювання статевих органів жінки. Злоякiснi новоутворювання та трофобластичнi захворювання.

6

13

«Гострий живіт» у гінекології. Показання, протипоказання, умови та технічні особливості операцій на жіночих статевих органах. Підготовка та післяопераційне ведення гінекологічних хворих при ургентних та планових оперативних втручаннях.


6Разом

180

8. Теми лабораторних занять – не передбачено

9.Самостійна роботап/п

Тема

Кількість

годин

Модуль 1: Фізіологічний перебіг вагітності, пологів та післяпологового періоду

1.

Підготовка до практичних занять та лекцій, курація вагітних та породіль та написання учбової історії хвороби

20

2.

Опрацювання тем, які не входять до плану аудиторних занять:
Лабораторна діагностика ВІЛ-інфекції. Консультування в контексті ВІЛ-інфекції. Поняття консультування та його етичні принципи. Навички консультування.

Добровільне тестування з до- та післятестовим консультуванням (ДКТ)2

Спадкові та вроджені захворювання плода. Роль медико-генетичної консультації в їх діагностиці.

2

Аномалії поза зародкових елементів плідного яйця (плаценти, плідних оболонок і пупкового канатика). Трофобластичні захворювання.

2

3.

Індивідуальна СРС

4

4.

Підготовка до підсумкового контролю

6

модуль 2 Патологічний перебіг вагітності, пологів та післяпологового періоду

1.

Підготовка до практичних занять та лекцій, курація вагітних та породіль

7

2.

Опрацювання тем, які не входять до плану аудиторних занять:
Захисні варіанти операції кесарського розтину.

2

Перев’язка внутрішніх здухвинних артерій.

2

Післяпологові нориці. Етіологія, лікування, профілактика.

2

Пролонгована вагітність. Комплексне медикментозне лікування переношування вагітності.

2

Вагітність при аномаліях розвитку жіночих статевих органів.

2

3.

Індивідуальна СРС

3

4.

Підготовка до підсумкового контролю

5

МОДУЛЬ 3: Захворювання жіночої репродуктивної системи. Планування сім’ї.

1.

Підготовка до практичних занять та лекцій, курація хворих та написання учбової історії хвороби

4

2.

Опрацювання тем, які не входять до плану аудиторних занять:
Питання гінекологічної ендокринології

2

Проблема патологічних станів репродуктивної системи у дітячому та підлітковому віці.

2

Лікувально-діагностичнї ендоскопічні методи лікування у гінекології.

2

3.

Індивідуальна СРС

4

4.

Підготовка до підсумкового контролю

5

Модуль 4. Акушерство і гінекологія

1.

Підготовка до практичних занять

12

2.

Опрацювання тем, які не входять до плану аудиторних занять:Післяпологові септичні захворювання

4

Імунологічна несумісність крові матері та плода. Аномалії розвитку плідного яйця.

6

Невідповідність голівки плоду та таза матері. Проблема макросомії в сучасному акушерстві. Неправильні положення плоду.

6

Профілактика ВІЛ інфекції у медичних установах. Профілактика ризику зараження інфекціями, що передаються с кров’ю, та способи його зниження. Постконтактна профілактика.

6
Патологічні стани репродуктивної системи у дитячому та підлітковому віці.

5
Показання, протипоказання, умови та технічні особливості операцій на жіночих статевих органах. Лікувально-діагностичні ендоскопічні методи лікування у гінекології. Підготовка та післяопераційне ведення гінекологічних хворих при ургентних та планових оперативних втручаннях. Принципи та методи анестезіології та реанімації під час гінекологічних операцій.

6

3.

Індивідуальна СРС

6

4.

Підготовка до підсумкового контролю

6
Разом

134


10. Індивідуальні заняття – не передбачено
11. Методи навчання

За джерелами знань використовуються такі методи навчання: словесні – розповідь, пояснення, лекція, інструктаж; наочні – демонстрація, ілюстрація; практичні – практична робота, задачі.

За характером логіки пізнання використовуються такі методи:

аналітичний, синтетичний, аналітико-синтетичний, індуктивний, дедуктивний.

За рівнем самостійної розумової діяльності використовуються методи:

проблемний, частково-пошуковий, дослідницький.12. Методи контролю

Форми контролю і оцінювання дисципліни

При оцінюванні знань студентів приділяється перевага стандартизованим методам контролю: тестування (усне, письмове, комп’ютерне), структуровані письмові роботи, структурований контроль практичних навичок.

Оцінка з дисципліни визначається як середня з оцінок за модуль, на які структурована навчальна дисципліна.

Оцінка за модуль визначається як сума оцінок поточної навчальної діяльності та оцінки підсумкового модульного контролю і виражається за 200 бальною системою.Форми контролю

Поточний контроль здійснюється на кожному практичному занятті відповідно до конкретних цілей теми. На всіх практичних заняттях застосовується об’єктивний контроль теоретичної підготовки та засвоєння практичних навичок.

Форми поточного контролю:

Теоретичні знання – тестові завдання, комп’ютерне тестування, індивідуальне опитування, співбесіда, письмові роботи.

Практичні навички та уміння – самостійне опитування та огляд вагітної, роділлі, породіллі, виконання зовнішнього акушерського обстеження на фантомі, вміння робити висновки, уміння самостійно ставити попередній діагноз, складати план обстеження та лікування пацієнток. Підсумковий контроль здійснюється на основі теоретичних знань, практичних навичок та умінь.

Підсумковий контроль засвоєння модуля відбувається по завершенню вивчення блоку відповідних змістових модулів шляхом тестування і вважається зарахованим, якщо студент набрав не менше 50 балів.

Форми підсумкового контролю:

Теоретичні знання – система питань письмового та комп’ютерного тестування.

Практичні навички та уміння –вислухати серцебиття плода та проведення зовнішнього акушерського обстеження, діагностика терміну вагітності.
13. Розподіл балів, які отримують студенти

 Максимальна кількість балів, що присвоюється студентам при засвоєнні кожного модулю (залікового кредиту) – 200, в тому числі за поточну навчальну діяльність – 120 балів, за результатами модульного підсумкового контролю – 80 балів.Оцінювання поточної навчальної діяльності:

Студенту за кожний етап практичного заняття (практична частина, семінарське обговорення, письмовий контроль) виставляється оцінка за 12-бальною шкалою. Потім виводиться середнє арифметичне значення трьох оцінок, яке виставляється в журнал.

На практичній частині за кожен етап роботи виставляється оцінка наступним чином:

1.На початку практичної частини викладач ставить конкретне завдання відповідно до того, яку пацієнтку курують студенти, (вони повинні знати методику опитування та огляду пацієнтки). За цей етап студент може максимум набрати 2 бали.

 2. За виконанням практичної роботи ретельно слідкує викладач, в кінці він оцінює одержаний результат. Максимум за даний вид роботи студент може отримати 4 бали.

3. Захист практичної роботи. На цьому етапі студент подає викладачу протокол виконаної роботи, може отримати максимум 6 балів.

В кінці практичної частини викладач виводить середнє арифметичне з кожної оцінки за частини занять і виставляє її кожному студенту.

1   2   3


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка