Фізіологія центральної нервової системи назва дисципліниСкачати 22.77 Kb.
Дата конвертації08.04.2017
Розмір22.77 Kb.

Фізіологія центральної нервової системи

назва дисципліни


Семестр: 7 Обсяг дисципліни: загальна кількість годин - _105__ (кредитів ЄКТС – 3,5); аудиторні години - 32 (лекції - 32 , практичні - ___ , семінарські - ___, лабораторні - __)

Лектор: проф. Федірко Н.В.______________(ел. адреса n_fedirko@yahoo.co.uk )

Результати навчання:

 • знати: фізіологічні основи функціонування нервової системи людини.

 • вміти: оцінити ефективність регуляції окремими відділами центральної нервової системи функцій організму.

Анотація навчальної дисципліни:

Завдання спецкурсу «Фізіологія центральної нервової системи» полягає у висвітленні фундаментальних принципів функціонування центральної нервової системи людини та основних механізмів, які лежать в основі формування, здійснення та порушення поведінкових та психічних процесів. Під час викладання курсу розглядаються механізми передачі інформації за допомогою електричного нервового імпульсу та механізми міжклітинної передачі збудження, природа нервового імпульсу, інтегративні функції центральної нервової системи. Особлива увага приділяється фізіологічним механізмам формування вищих психічних функцій організму людини та їх порушення при патологічних станах організму. Крім того, в межах викладання спецкурсу «Фізіологія центральної нервової системи» проводиться ознайомлення студентів із основами фізіології вищої нервової діяльності: механізми утворення та гальмування умовних рефлексів, закономірності збереження та забування інформації, мотиваційно-емоційні основи поведінки та ін.Рекомендована література: 

 1. Фізіологія людини і тварин (фізіологія нервової, м’язової і сенсорних систем): підручник / М.Ю. Клевець, В.В. Манько, М.О. Гальків та ін. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 312 с.

 2. Начала физиологии Учебник для вузов / Под ред. А.Д. Ноздрачева. – СПб: Лань, 2001. – 1088 с.

 3. Физиология человека: В 2-х т. / Под ред. В.М.Покровского, Г.Ф.Коротько. – М., 1997.

 4. Физиология человека / Под ред. Р. Шмидта и Г.Тевса.: В 3-х т. – М.: Мир, 1996.

 5. Ганонг В.Ф. Фізіологія людини. Підручник. – Львів: БаК, 2002. – 784 с.

 6. Чайченко Г.М., Цибенко В.О., Сокур В.Д. Фізіологія людини і тварин. - К.: Вища школа, 2003. – 463 с.

 7. Клевець М.Ю. Фізіологія людини і тварин. Книга 1. Фізіологія нервової, м’язової і сенсорних систем: Навчальний посібник. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2000. – 199 с.

 8. Ноздрачев А.Д., Баранникова Н.А., Батуев А.С. и др. Общий курс физиологии человека и животных: В 2-х кн. – М.: “Висшая школа,” 1991.

 9. Физиология человека / Под ред. Г.И.Косицкого. – М.: Медицина, 1985. – 544 с.

 10. Ганонг В.Ф. Фізіологія людини. Підручник. – Львів: БаК, 2002. – 784 с.


Форми та методи навчання: __лекції, самостійна робота, консультації____

(лекції, практичні, семінарські заняття, консультації, самостійна робота)

Форма звітності:__залік___________________

(екзамен, залік)

Мова навчання:  українська
Розглянуто на засіданні кафедри «25» грудня 2015 р. Протокол № 8
Завідувач кафедри ________________________ проф. Манько В.В.

(підпис)

Затверджено на Вченій раді факультету «___»____________ 20___ р. Протокол №______


Декан ________________________ ___________________________

(підпис)


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка