Фізика і мистецтво” 11 клас (1 год/тиждень, усього – 34 год)Скачати 220.92 Kb.
Дата конвертації05.03.2017
Розмір220.92 Kb.
А.Ф.ЗАБЛОДСЬКА, учитель-методист,

викладач фізики СЗШ № 290 м. Києва
сПЕЦКУРС

Фізика і мистецтво”11 клас

(1 год/тиждень, усього – 34 год)

Грош цена вашей физике,

Если она застилает для вас

Все остальное – шорох леса,

Краски заката, звон рифм…

Любая замкнутость

Свидетельствует об ограниченности.

Физик не воспринимающий поэзии, искусства, - плохой физик.

Л.Д.Ландау
Що значить навчати? Це означає систематично спонукати учнів здійснювати відкриття.

Г.СпенсерПояснювальна записка

Важливим завданням середньої школи є формування в учнів загальної цілісної картини світу з його єдністю і різноманітністю властивостей.

Наука і мистецтво – два методи пізнання навколишнього світу, які доповнюють одне одного. Представники мистецтва постійно використовують фізичні закономірності, а фізики люблять і цінують мистецтво, що збуджує їхню творчу думку, надихає і допомагає пізнавати таїнство природи.

Учні з фізичними явищами зустрічаються в житті на кожному кроці, але не помічають їх і часто не можуть їх пояснити. Мета даного спецкурсу в тому, щоб навчити учнів бачити фізику навколо нас, аналізувати, пояснювати і використовувати фізичні явища.

Необхідний компонент творчої і наукової діяльності – образне мислення. У процесі створення образу виключну роль відіграє фантазія. Між тим методика розвитку образного мислення підчас вивчення фізики практично не розроблена. Сьогодні, як і 20 років тому, актуальні слова Б.Кедрова: „Невміння розвивати мислення людини, її фантазію й інтуїцію – поки що великий недолік нашої школи”.

В зв’язку з цим заслуговує уваги ідея розвитку творчих здібностей до фізики методами естетичного виховання.

Спецкурс „Фізика і мистецтво” – це спроба поєднати естетичне виховання з вивченням фізики, спроба поєднати між собою науку і мистецтво.

Програма спецкурсу розрахована на 34 год (1 год/тиждень) для учнів 11 класів будь-якого профілю (найоптимальніший варіант – для художньо-естетичного профілю).

Глибоке оволодіння матеріалом спецкурсу вимагає практикувати роботу з довідковою, науковою, і науково-популярною літературою, зумовлює потребу підготовки рефератів, обговоренні доповідей учнів, проведення екскурсій.

Широкий спектр питань у програмі спецкурсу, глибина знань стимулюватимуть розвиток евристичних, дослідницьких прийомів роботи учнів, формуватимуть вміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки, сприятимуть естетичному й духовному розвитку учнів, ініціативі, творчості, культурі мислення, а отже, це все забезпечуватиме інтелектуальний розвиток особистості.


Мета і завдання курсу:

ü узагальнити і систематизувати знання учнів з усіх розділів фізики, базуючись на прикладах використання фізичних законів різними галузями мистецтва;

ü розширити науковий і естетичний круг огляд учнів;

ü формувати загальнокультурний рівень особистості.


Література

 1. Світ мистецтва. Популярна дитяча енциклопедія. – Харків: Синтекс, 2001. – 160с.

 2. Энциклопедия для детей. Т.7. Искусство. Ч.1, Ч.2, 2-е изд., испр./Глав ред. М.Д. Аксёнова. – М.: Аванта, 2001. – 688с.: ил.

 3. Гончаренко С.І. Фізика: Проб. підручник для 9 кл. серед. загальноосвіт. шк., гімназій і класів гуманітарного профілю. Затверджено М-вом освіти України. – К.: Освіта, 1997. – 431 с.

 4. Гончаренко С.І. Фізика: Проб. підручник для шкіл ІІІ ступеня, гімназій і класів гуманітарного профілю. 10 клас. Допущено М-вом освіти України. – К.: Освіта, 1996. – 270 с.

 5. Гончаренко С.У. Фізика: Підруч. для 11 кл. середн. загальноосв. шк. – К.: Освіта, 2002. – 319 с.

 6. Білявський Г.О., Фурдуй Р.С. Основи екологічних знань: Підручник. – К.: Либідь, 1997. – 288 с.

 7. У світі відкриттів // Зб. статей. – Воронеж, 2000. – 102 с.

 8. Журнал „Великие художники”. Ч.2, Ч.5. – К.: Иглмосс Юкрейн, 2003. – 32 с.

 9. Ланіна І.Я. Позакласна робота з фізики. - К., Рад. школа, 1983.

 10. Дубас З., Шаромова В. Нетрадиційні уроки фізики. Ч. ІІ. 10 – 11 клас. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2003. – 144 с.

 11. Матеріали періодичної преси.


Тематичне планування спецкурсу

Фізика і мистецтво”11 клас

(1 год/тиждень, усього – 34 год)


п/п

Розділ, назва теми

Кіль-кість год

Форма прове-дення

Демонстрації

Фрон

тальні дослі

ди

Учні повинні

знати

вмітиІ. ВСТУП (3 год.)

w види мистецтва

особливості кожного виду мистецтваw знаходити зв'язок між наукою і мистецтвом

1

1.1

Що таке мистецтво. Види мистецтва: просторові і тимчасові.

Що таке архітектура. Архітектурна конструкція, її принципи. Засоби і стиль архітектури.1

Лекція, бесіда

2

1.2

Що таке живопис і графіка. Їх призначення, мова і засоби. Що таке скульптура. Її різновиди.

1

Лекція, бесіда

3

1.3

Тимчасові види мистецтва: музика, театр, кіно, телебачення, література.

Наука і мистецтво: спільники чи супротивники. Місце і роль мистецтва в технологічній цивілізації.1

Лекція, бесідаІІ. МЕХАНІКА І ЇЇ ЗВ'ЯЗОК З МИСТЕЦТВОМ (11 год.)1. Прості механізми.

2. Фотографії дощу, падаючих капель.

3. Репродукція К.Моне „Сніданок на траві”.

4. Уривки музичних творів:

w „Вальс” з балету „Спляча красуня” П.І.Чайковського;

w „Марш” з балету „Лускунчик” П.І.Чайковського;

w „Вальс” Д.Шостаковича;

w „Лебідь” Сен-Санса;

w „Заметіль” Свиридова;

w Запис природних шумів.

5. Макет фонтана і водонапірної вежі.

6. Репродукції серії робіт космонавта О.Леонова.

7. Репродукція А.Соколова „Зоряний шлях”

8. Кадри з художнього фільму на космічну тему.

9. Уривки з науково-фантастичної літератури:

w „Навколо місяця” Ж.Верна;

w „Перші люди на місяці” Г.Уеллса;

w „З Землі на Місяць” Ж.Верна;

w „Аеліта” О.Толстого.

10. Камертон і його звучання.

11. Предмети, що видають звук.

12. Музичні інструменти.

13. Плакат „Рівні інтенсивності шуму та їхній вплив на здоров’я.

w закони механі

ки


w наводити приклади використання в мистецтві законів механіки

4

2.1

Що вивчає кінематика. Обертальний рух і мистецтво жонглерів, гончарів, ювелірів. Обертальний рух в балеті

1

Лекція, бесіда

5

2.2

Передача руху художніми засобами. Опис різних видів руху в художній літературі. Рух мовою музики.

1

Лекція, бесіда

6

2.3

Основні закони динаміки і статики. Прості механізми на службі у театра і кіно (у робітників сцени).

1

Лекція, бесіда

7

2.4

Закони рівноваги тіл і архітектура. Рівновага і балет.

1

Лекція, бесіда

8

2.5

Вплив сил тяжіння, пружності і тертя на форму предметів і зображення цього художніми засобами.

1

Лекція, бесіда

9

2.6

Гідростатика і архітектура малих форм (фонтани, водонапірні вежі, акведуки). Теорія сполучених посудин, гідравлічних насосів у наукових працях Леонардо да Вінчі.

1

Лекція, бесіда

10

11


2.7

2.8


Закони збереження в механіці. Реактивний рух і космічна тема в творчості художників, кінематографістів, письменників.

2

Лекція, бесіда

12

2.9

Механічні коливання і їх характеристики. Звукові коливання. Музикальні звуки і шуми, їх використання в музиці. Акустичний резонанс і його використання в театрі.

1

Лекція, бесіда

13

2.10

Камертон. Сила звуку і її зв'язок з гучністю. Суб’єктивне сприйняття звуку і слух людини.

1

Лекція, бесіда

14

2.11

Інфразвуки і спроба використання їх в театрі. Ультразвук – помічник художніх експертів. Музичні інструменти і фізичні основи їх роботи.
Лекція, бесідаІІІ. ОПТИКА І ЇЇ ЗВ'ЯЗОК З МИСТЕЦТВОМ (9 год.)1. Репродукції картин:

w „Сутінки” І.І.Шишкіна;

w „Жито” А.Сайрасова;

w Гвоздики й клематиси в кришталевій вазі” Е.Мане;

w „Прихильник абсента” Е.Мане;

w „Собор в Руані” К.Моне;

w „Регата в Аржантеї” К.Моне;

w „Враження. Схід Сонця” К.Моне

2. Фотографії веселки, сходу й заходу сонця.

3. Лінзи.

4. Спектроскоп.

5. Плакат „Будова ока”.

6. Репродукції шедеврів художніх творів, які мали багато підробок:

w „Апокаліпсис”, „Меланхолія” А.Діорера

w „Мона Ліза” Л.да Вінчі

7. Репродукція „Ван Гог” Гогена.


w закони геометричної оптики;

w закони хвильової оптики;w закони фотометрії

w пояснювати, як використову-вати закони оптики в мистецтві

15

3.1

Закони геометричної оптики. Закони поширення світла і розміщення окремих об’єктів на художніх картинах, створення тіні та напівтіні (світлотіні) на малюнку.

1

Лекція, бесіда, де- монстрації

16

3.2

Використання законів розсіювання і рефракції світла в живописі. Лінзи і проекційний апарат в кіно і театрі. Міражі.

1

Лекція, бесіда, де- монстрації

17

3.3

Прості і складні кольори. Хвильова оптика. Сприйняття кольорів. Дисперсія світла і зображення цього явища на пейзажах.

1

Лекція, бесіда, де- монстрації

18

3.4

Використання в живописі фізичних властивостей кольору викликати додатковий інший колір (зміщення кольорів).

1

Лекція, бесіда, де- монстрації, фронтальні досліди
Дослідження зміщення кольорів19

3.5

Вплив середовища на забарвлення тіл. Вплив довжини хвилі на технологічне сприйняття людиною „теплих” і „холодних” кольорів і використання цього впливу живописцями. Колір в театрі: декорації, одяг, косметичні прийоми.

1

Лекція, бесіда, де- монстрації

20

3.6

Закони фотометрії для образотворчого мистецтва і театру.


1

Лекція, бесіда, де- монстрації

21

3.7

Невидиме випромінювання (ультрафіолетове, інфрачервоне, рентгенівське) і його використання для експертизи художніх полотен, скульптур

1

Лекція, бесіда, де- монстрації

22

3.8

Шедеври - підробки (копії), багатошарові картини

1

Лекція, бесіда, де- монстрації

23

3.9

Закономірності бінокулярного зору. Дефекти зору деяких великих художників і вплив цих дефектів на живописні роботи.

1


ІУ. МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА І ЇЇ ВИКОРИСТАННЯ В МИСТЕЦТВІ

(4 год.)1. Дифузія в рідинах.

2. Художні вироби з металу і аморфних тіл.

3. Гігрометри.

4. Психрометр Августа.

5. Капілярні явища. Змочування.

6. Репродукція „Лєда і Лебідь” Т.Жеріко


w основи МКТ;

w закони термодинамікиw пояснювати, як закони і явища молекулярної фізики використо-вуються в мистецтві

24

4.1

Явище дифузії і створення світлих тонів будь-якого основного кольору, створення похідних кольорів внаслідок змішування основних кольорів. Художня техніка „грізаль” (одноколірні роботи).

1

Лекція, бесіда, де- монстрації, фронтальні досліди
1. Створення світлих тонів основного кольору.

2. Змішування основних кольорів.

25

4.2

Процеси нагрівання, плавлення металів, їхня пластичність і деформація, як види обробки металів. Технологія виготовлення художніх виробів з металу і аморфних тіл. Художнє лиття і кування.

1

Лекція, бесіда, де- монстрації, фронтальні досліди
Виготовлення свічок різної форми.
26

4.3

Вологість повітря. Вплив оточуючого середовища (температури, вологості) на зберігання витворів мистецтва і друкованих видань.

1

Лекція, бесіда, де- монстрації, фронтальні досліди
Визначення відносної вологості повітря за допомогою психрометра Августа.
27

4.4

Капілярність і її вплив на вибір художниками фактури поверхні для картин.

1

Лекція, бесіда, де- монстрації, фронтальні досліди
Підйом рідини по капіляру. Дослідження різних видів паперу на капілярність.


У. ЕЛЕКТРОДИНАМІКА І ЇЇ ЗВ'ЯЗОК З МИСТЕЦТВОМ

(2 год.)1. Радіоприймач.

2. Магнітні стрічки для магнітофонів.

3. Фотографії північного сяйва, „вогнів святого Ельма”, дугового розряду, нічного міста з вогнями рекламних ламп.

4. Репродукція „Перед дощем” Ф.А.Васильєва.

5. Уривок з роману „На двох планетах” К.Лассвіца.

6. Репродукція „О.С.Попов демонструє адміралу Макарову першу у світі радіоустановку” І.С.Сорокіна

7. Телевізори: ламповий напівпровідниковий, з плоским екраном.

8. Барельєф (або його фото).


w закони постійного струму;

w особливості струму у різних середовищах;

w характерис-тики і властивості електромагніт-них коливань і хвиль.


w наводити приклади використання електричних і магнітних явищ для розвитку тимчасових видів мистецтва – музики і телебачення.

28

5.1

Постійний струм і його закони. Регулювання освітлення в театрі. Струм у різних середовищах. Використання гальванопластики для створення рельєфних копій.

1

Лекція, бесіда, демон-страції

29

5.2

Електромагнетизм. Радіохвилі. Розвиток телебачення. Магнітний запис інформації, у тому числі музики.

1

Лекція, бесіда, демон-страціїУІ. КВАНТОВА ФІЗИКА І ЇЇ ВИКОРИСТАННЯ В МИСТЕЦТВІ

(2 год.)1. Роботи фотохудожників.

2. Голограми.


w закони квантової фізики.

w пояснювати хімічну дію світла і її використання у фотомис-тецтві;

w пояснювати принцип створення і використання голограм;

w наводити приклади використання фізичних методів аналізу (спектрального аналізу, рентгенографії, радіо вуглецевого аналізу) речовини мистецтво-знавцями.


30

6.1

Світлові кванти. Фотохімічна дія світла і її вплив на живописні полотна. Фотографія. Фотомистецтво.

1

Лекція, бесіда, демон-страції

31

6.2

Лазери – квантові джерела світла, створення голографії й одержання об’ємного зображення. Лазери - охоронці в музеях. Лазерний живопис, світлотеатр.

Спектральний аналіз. Радіовуглецевий аналіз. Рентгенографія. Використання даних методів у мистецтві.1

Лекція, бесіда, демон-страціїУІІ. ВИДАТНІ ФІЗИКИ І РОЛЬ МИСТЕЦТВА В ЇХНЬОМУ ЖИТТІ (1 год.)1. Портрети митців.

2. Репродукції картин Л. да Вінчі.


w прізвища фізиків, які поєднували заняття наукою і мистецтвом.

w навести приклади мистецьких творів, які належать науковцям;

w довести, що фізика і мистецтво поєднані між собою.32

7.1

Фізики митці: Леонардо да Вінчі, М.В.Ломоносов, Д.Максвелл – художники; Л.Керролл, І.О. Єфремов, О.Казанцев – письменники; А.Ейнштейн, Л.Ландау, М.Планк, І.Курчатов та ін. - фізики-шанувальники мистецтва.

1

Лекція, бесіда, демон-страціїУІІІ. ФІЗИКА І ФАНТАСТИЧНА ЛІТЕРАТУРА

(1 год.)
w аналізувати прочитані художні твори з точки зору їх реальності; здійснювати наукову цензуру цих творів;

w висувати свої, науково обґрунтовані ідеї.33

8.1

Фізичні ідеї, описані у фантастичній літературі, які з часом були реалізовані.

Помилки, допущені у фантастичній літературі, пов’язані з порушеннями законів природи.

Фантастичні фізичні проблеми: мандрівки у часі, антисвіти і т.п.

Лекція, бесідаІХ. ІСТОРІЯ НАУКИ І ТЕХНІКИ І ЇЇ ВІДОБРАЖЕННЯ В ХУДОЖНІХ ПОЛОТНАХ, В КІНЕМАТОГРАФІ, І ЛІТЕРАТУРІ, В СКУЛЬПТУРІ

(1 год.)
Лекція, бесіда, демон-страції

1. Репродукції – портрети відомих учених:

w „І.Ньютон” Дж. Ван-дер-Банка;

w „Архімед” Домініко Феті;

w „М.В.Ломоносов” А.І.Васильєва;

w „Іван Ползунов” А.Л.Ганженського;

w „Портрет П.Л.Капіци і Н.Н.Семенова” Б.Кустодієва;

w „Софія Ковалевська” М.Іванова

w „Леонардо да Вінчі” Автопортрет

2. Репродукції гравюр:

w „Дослід з Магдебурзькими півкулями”;

w „Дослід з водяним барометром”;

w „Дослід з визначення швидкості звуку в повітрі”.

3. Репродукція мозаїки з Геркуланумі „Смерт Архімеда”.

4. Фотографія „Весна і собор в Пізі”.

w наводити приклади відображення історії розвитку науки і техніки у творах мистецтва.

Паралельно зі спецкурсом можна використовувати, доповнюючи його, можна організуватиТворчу майстерню:


 1. Пишемо літературні твори: оповідання, вірші з описом фізичних явищ, законів НФ ідей.

 2. Всесвіт очима художника.

 3. Наші архітектурні проекти („Проектую автономну садибу”).

 4. Фізика на шкільній театральній сцені.

 5. НФ в кінематографі (аналіз фільмів з метою відокремлення наукових ідей від суто фантастичних).

 6. Організація фотовиставки „Незвична фізика звичайних явищ”.

 7. Гра „Живі скульптури”, присвячена фізичній тематиці.


Екскурсії

Можливі об’єкти: галереї, Київський музей російського мистецтва, музей мистецтва ім. Богдана і Варвари Ханенків, Національний художній музей України, Музей сучасного образотворчого мистецтва України, Музей мініатюр і голограм (Лавра).База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка