Фінансовий ринокСторінка4/7
Дата конвертації22.04.2017
Розмір0.63 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

Тема 1. Фінансовий ринок: сутність, функції та роль в економіці (6 год)

 1. Рух фінансових потоків в економіці та його забезпечення. Перетворення заощаджень в інвестиції.

 2. Класифікація учасників фінансового ринку за формою.

 3. Система взаємодії суб’єктів фінансового ринку.

 4. Загальна структуризація фінансового ринку.

 5. Фінансові активи, їх класифікація та властивості.

Рекомендована література: 44, 47, 48, 63, 66.
Тема 2. Регулювання фінансового ринку (8 год)


 1. Основні завдання державного регулювання фінансового ринку та органи, що його здійснюють.

 2. Роль Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України і Міністерства фінансів України у регулюванні фінансового ринку.

 3. Функції Антимонопольного комітету України та Фонду державного майна України у регулюванні фінансового ринку.

 4. Національний банк України як орган регулювання фінансового ринку.

 5. Повноваження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг.

 6. Діяльність Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку у сфері регулювання ринку фінансових послуг.

 7. Саморегулівні організації на фінансовому ринку.

Рекомендована література: 3, 7, 13, 15, 16, 41, 44, 48, 56, 63, 66, 67, 69, 70.
Тема 3. Фінансові посередники (6 год)


 1. Діяльність комерційних банків на фінансовому ринку.

 2. Ломбарди як фінансові посередники на ринку.

 3. Специфіка послуг факторингових і лізингових компаній.

 4. Особливості діяльності фінансових компаній.

 5. Фінансові послуги пенсійних фондів на ринку.

 6. Страхові компанії як фінансові посередники на ринку.

Рекомендована література: 2, 6, 9, 11, 12, 29, 44, 47, 48, 62, 64, 65, 72.

Тема 4. Процентні ставки та їх структура (6 год)

 1. Вплив політики Національного банку України на формування процентних ставок.

 2. Теорія вартості грошей у часі.

 3. Компаундинг і дисконтування за схемами простих відсотків.

 4. Компаундинг і дисконтування за схемами складних відсотків

 5. Банківський компаундинг та дисконтування.

 6. Визначення основних параметрів ануїтету: розміру платежу, нарощеної і теперішньої суми.

Рекомендована література: 26, 43, 44, 47, 58, 62, 69, 71.


Тема 5. Ризик і ціна капіталу (4 год)

 1. Види та функції цін. 2. Розвиток теорій ризику.

 3. Методи оцінки ризику на фінансовому ринку.

 4. Методи ціноутворення. Специфіка ціноутворення на фінансовому ринку.

 5. Вартість капіталу та методи її оцінювання.

Рекомендована література: 44, 47, 48, 58, 62, 66.
Тема 6. Ринок облігацій як складова ринку капіталів (4 год)


 1. Права і обов’язки емітента та власника облігацій.

 2. Випуск та розміщення облігацій підприємств.

 3. Емісія облігацій державних та місцевих позик.

 4. Особливості функціонування й розвитку ринку облігацій в Україні.

Рекомендована література: 14, 34, 44, 46, 47, 59, 61, 62, 76, 78.
Тема 7. Ринок пайових цінних паперів (6 год)


 1. Анулювання, консолідація та дроблення акцій.

 2. Права і обов’язки емітента та власника акцій.

 3. Емісія, реєстрація, розміщення та обіг акцій.

 4. Методика розрахунку курсу акцій.

 5. Фактори, що визначають дивідендну політику.

 6. Особливості функціонування й розвитку ринку акцій в Україні.

Рекомендована література: 1, 4, 14, 35, 36, 37, 38, 44, 46, 47, 61, 62, 78.
Тема 8. Ринок похідних фінансових інструментів (4 год)


 1. Ф’ючерсні контракти, їх значення та характеристика.

 2. Особливості контрактів своп. Процентні та валютні свопи.

 3. Банківський ринок своп, його особливості.

 4. Випуск та обіг американських депозитарних розписок та варантів.

Рекомендована література: 19, 43, 44, 45, 47, 61, 62, 66.
Тема 9. Грошовий ринок і ринок банківських позик (8 год)


 1. Вексель, його види. Банківські операції з векселями.

 2. Державні інструменти грошового ринку: депозитні сертифікати НБУ та казначейські векселі.

 3. Взаємозв’язок грошово-кредитної політики з бюджетною політикою держави.

 4. Банківський кредит, його види. Грошова позика та її форми.

 5. Позики фізичним особам: позики громадянам на отримання освіти, користування платіжними картками.

 6. Пільгові державні позики на будівництво та придбання житла.

 7. Інвестиційний кредит і позики під боргові зобов’язання суб’єктів господарювання.

 8. Факторинг і лізинг: механізм здійснення операцій, види, переваги і недоліки.

Рекомендована література: 10, 12, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 43, 44, 47, 49, 53.
Тема 10. Валютний ринок (4 год)


 1. Валютні деривативи: суть та види.

 2. Банківський переказ, авансові платежі та розрахунки за відкритими рахунками.

 3. Валютна політика Національного банку України.

 4. Міжбанківський валютний ринок в Україні.

Рекомендована література: 18, 27, 43, 44, 47, 50, 57, 60, 68, 69.

Тема 11. Фондова біржа та біржові операції (8 год)

 1. Історія створення бірж у західних країнах. Розвиток фондових бірж в Україні.

 2. Біржовий бюлетень, його значення для організації торгівлі.

 3. Встановлення ціни на цінні папери.

 4. Види біржових наказів. Механізм здійснення біржових операцій.

 5. Особливості лістингу цінних паперів на фондовій біржі, основні вимоги та умови.

 6. Торговельно-інформаційні системи як інститути позабіржової торгівлі цінними паперами.

 7. Система лістингу цінних паперів у торговельно-інформаційній системі.

 8. Діяльність учасників Національної депозитарної системи: депозитаріїв, зберігачів, незалежних реєстраторів.

Рекомендована література: 8, 14, 30, 31, 33, 40, 42, 44, 45, 47, 54, 57, 75, 82.
Тема 12. Фундаментальний і технічний аналіз (4 год)


 1. Аналіз прибутковості корпоративних прав як складова фундаментального аналізу.

 2. Основні методи технічного аналізу:

 • метод середньої плинної;

 • метод “моментів”;

 • згладжування і екстраполяція динамічних рядів.

 1. Прибуток у контексті управління портфелем цінних паперів.

 2. Управління портфельним ризиком.

Рекомендована література: 44, 45, 46, 47, 62.

Види самостійної роботи студентів, форми контролю та звітності

з дисципліни “Фінансовий ринок”Види та форми самостійної роботи студентів

Форми контролю та звітності

І. Підготовка до поточних аудиторних занять

1.1. Вивчення обов’язкової та додаткової літератури, текстів лекцій тощо

1.2. Підготовка до семінарських занять

1.3. Підготовка до контрольних робіт, тестування


1.1. Активна участь у різних видах аудиторних занять

1.2. Виступи та доповнення на семінарських заняттях

1.3. Написання контрольної роботи, тестів


ІІ. Навчально-дослідна робота

2.1. Пошук (підбір) та огляд літературних джерел за заданою проблематикою

2.2. Написання рефератів, науково-пошукових робіт за заданою проблематикою

2.3. Аналітичний огляд наукової публікації

2.4. Підготовка презентацій2.1. Розгляд підготовлених матеріалів під час аудиторних занять

2.2. Обговорення (захист) матеріалів науково-пошукової роботи під час аудиторних занять або ІКР

2.3. Обговорення результатів проведеної роботи під час аудиторних занять або ІКР

2.4. Демонстрація слайдівІІІ. Наукова робота

3.1. Підготовка наукових публікацій

3.1. Обговорення з викладачем підготовлених матеріалів, подання їх у друк
1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка