Фармацевтичний факультетСкачати 427.69 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації01.05.2017
Розмір427.69 Kb.
  1   2   3
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЕКОНОМІКИ ФАРМАЦІЇ І ТЕХНОЛОГІЇ ЛІКІВНАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС

З ДИСЦИПЛІНИ

«ПРОМИСЛОВА ТЕХНОЛОГІЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ»

ДЛЯ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 7.12020101 – «ФАРМАЦІЯ»


Міністерство охорони здоров'я України

Івано-Франківський національний медичний університет

ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший проректорпроф. Г.М. Ерстенюк (підпис, прізвище, ініціали)

«___» .___________ .20 __ р.


РОБОЧА ПРОГРАМА
ПРОМИСЛОВА ТЕХНОЛОГІЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ

(назва навчальної дисципліни)


_ _ 7.12020101 ФАРМАЦІЯ_________________

(шифр, назва спеціальності)

Факультет фармацевтичний____________

Кафедра організації та економіки фармації і технології ліків________


Нормативні дані

Форма навчанняКурс

Семестр

Кількість годин

Залік,

диф. залік (семестр)
Іспит

(семестр)

Всього

Аудиторних

С

П

РС


Лекції

Практичні заняття

Лабора-

торні заняттяСемі-нарські

заняття


Заочна

(5 років)ІV


VII

2164

16

-

-


176

-

VIII

4

16

іспит

Заочна

(5,5 років)
ІV


VII

216


4

12

-

-


184

-


-

VIII

4

12

-

V

ІХ

46

4

12

30

1

Робочу програму склали: доц. Семенів Д.В., ас. Гавкалюк М.І.


Івано-Франківськ – 2011

Робоча програма складена: на основі типової програми навчальної дисципліни «Промислова технологія лікарських засобів», яка розроблена співробітниками Національного фармацевтичного університету і затверджена ЦМК МОЗ України, 2005 р.

Робочу програму обговорено і затверджено на засіданні кафедри ОЕФ і технології ліків «–––– » ––––––––––––––––––––––––––––––– 20__р.

Протокол №__


Завідувач кафедри

ОЕФ і технології ліків _____________________________ доц. Семенів Д.В.


Програму ухвалено на засіданні циклової методичної комісії:

«5» січня 2012 р.

Протокол № 4

Голова комісії _________________________________ проф. Мойсеєнко М.І.
ЗМІСТ
1. РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА


  1. Робочий навчальний план

  2. Тематичні плани

1.2.1. Тематичний план лекцій

1.2.2. Тематичний план практичних занять

1.2.3. Тематичний план самостійної позаудиторной роботи


  1. Засоби контролю знань студентів

   1. Засоби проведення поточного контролю рівня знань

1.3.2.Засоби проведення підсумкового контролю знань і його форми

  1. Перелік навчально-методичної літератури

   1. Основна

   2. Додаткова

2. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ.  1. Загальні-методичні матеріали

   1. Мета і завдання дисципліни

   2. Аналіз зв'язків із суміжними дисциплінами

   3. Методи активізації і інтенсифікації навчання

   4. Основні знання і уміння

   5. Перелік обов’язкових практичних навичок

  2. Методичні матеріали для викладачів

   1. Тези лекцій

   2. Методичні розробки для викладачів до проведення практичних занять з студентами

2.3. Методичні матеріали для студентів

2.3.1. Методичні вказівки для студентів до практичних занять2.3.2. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів
3. МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

1. РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
1.1. РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

Заочна форма навчання (5 років)

Назва дисципліни

Кількість годин

Рік навчання

Вид контролю

Всього

Лекції

Практичні заняття

Самостійна робота

VII семестр

ПТЛЗ

132

4

16

112

ІV

-

VII семестр

ПТЛЗ

84

4

16

64

ІV

іспит


Заочна форма навчання (5,5 років)

Назва дисципліни

Кількість годин

Рік навчання

Вид контролю

Всього

Лекції

Практичні заняття

Самостійна робота

VII семестр

ПТЛЗ

142

4

12

126

ІV

-

VIIІ семестр

ПТЛЗ

74

4

12

58

ІV

-

ІХ семестр

ПТЛЗ

46

4

12

30

V

іспит

1.2. Тематичні плани


1.2.1. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ

з/п


Тема лекції

К-сть годин

5р.

5,5р.

1.

Основні тенденції та завдання фармацевтичної технології в розвитку лікарських засобів. Перспективи розвитку сучасних ліків.Загальні поняття про машини та апарати. Подрібнення. Порошки. Збори.

2

2


2.

Таблетовані лікарські форми. Виготовлення таблеток прямим пресуванням і з попередньою грануляцією.Виготовлення таблеток з оболонками. Вивчення фізико-механічних властивостей таблеток.

2

2


3.

Асептичні та стерильні лікарські форми. Розчини для ін'єкцій в ампулах. Інфузійні розчини.

2

2

4.

Екстракційні препарати. Способи екстрагування рослинної та тваринної сировини. Настойки. Екстракти рідкі, густі та сухі.

2

2


5.

Ферментні препарати з тваринної, рослинної сировини та мікробіологічного синтезу.

-

2


6.

Новогаленові препарати. Препарати біостимуляторів. Препарати із свіжої рослинної сировини. Особливості технології приготування лікарських розчинних чаїв.

-

2
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка