Фахові завдання для вступних екзаменів на педагогічну ступінь навчання за спеціальністю: 01010401 «професійна освіта. Зварювальне виробництво» для абітурієнтів на базі окр молодшого спеціалістаСкачати 256.77 Kb.
Дата конвертації26.05.2017
Розмір256.77 Kb.
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ ІНДУСТРІАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧНИЙ ТЕХНІКУМФАХОВІ ЗАВДАННЯ

ДЛЯ ВСТУПНИХ ЕКЗАМЕНІВ

НА ПЕДАГОГІЧНУ СТУПІНЬ НАВЧАННЯ

ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ: 5.01010401 «ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА.

ЗВАРЮВАЛЬНЕ ВИРОБНИЦТВО»

ДЛЯ АБІТУРІЄНТІВ НА БАЗІ ОКР МОЛОДШОГО СПЕЦІАЛІСТА

Затверджено:

циклова комісія

«Зварювальне виробництво»

Протокол № __ від _______2010р.

Голова ц/к_______Вечеребіна В.М

ДІПТ

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ:


 • Кількість варіантів фахових завдань – 5.

 • Кількість питань у фаховому завданні – 20.

 • Оцінювання відповіді на одне питання – 1 – 4 балів (вказується поряд з питанням).

 • Максимальна кількість набраних балів – 60.

 • Прохідна кількість балів – 30.

 • Кількість варіантів відповідей на одне питання – 4 – 5 (може бути також – «нема відповіді»).

 • Передбачено прийом фахових екзаменів як письмово так і комп’ютерними засобами.

 • Час проведення екзамену – 45 хвилин.

 • Надано стисли методичні рекомендації щодо консультування та підготовки абітурієнтів до екзамену випробування.


КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ:
Питання в тесті різні за складністю. Оцінювання відповідей проводиться диференційовано від 1 до 4 балів в залежності від складності. Ціна питання вказується поряд з питанням.

ПЕРЕЛІК

СПОРІДНЕНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ МОЛОДШОГО СПЕЦІАЛІСТА,

ЗА ЯКИМИ ДОЗВОЛЕНО ПРОДОВЖЕННЯ НАВЧАННЯ

ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ

5.01010401 «ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА. ЗВАРЮВАЛЬНЕ ВИРОБНИЦТВО»

ЗА ОКР «МОЛОДШИЙ СПЕЦІАЛІСТ»

(ЗА ДЕННОЮ ТА ЗАОЧНОЮ ФОРМАМИ НАВЧАННЯ)
- Зварювальне виробництво 5.05050401

- газо-електротермічне нанесення покриття 5.05050402

- контроль якості металів і зварних з’єднань 5.05050403

- обслуговування та ремонт устаткування зварювального виробництва 5.05050404ВИМОГИ

ЩОДО ЗНАНЬ ТА УМІНЬ

АБІТУРІЄНТА, ЩО ПОСТУПАЄ НА СПЕЦІАЛЬНІСТЬ

5.01010401 «ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА. ЗВАРЮВАЛЬНЕ ВИРОБНИЦТВО»

НА БАЗІ ОКР МОЛОДШОГО СПЕЦІАЛІСТА
Вимоги щодо знань та вмінь абітурієнтів визначаються освітньо-кваліфікаційній характеристикою молодшего спеціаліста Галузевих стандартів вищої освіти України:
галузь знань 0505 «Машинобудування та матеріалообробка» ,
напрям підготовки 6.05050401 «Зварювання» ,


 • спеціальність 5.05050401 «Зварювальне виробництво»,
 • спеціальність 5.05050402 «Газо-електротермічне нанесення покриття»,
 • спеціальність 5.05050403 «Контроль якості металів і зварних з’єднань»,
 • спеціальність 5.05050404 «Обслуговування та ремонт устаткування зварювального виробництва»,

освітній рівень - неповна вища освіта.МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ЩОДО ПІДГОТОВКИ

ДО ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ЕКЗАМЕНУ
Фаховий вступний екзамен є комплексним, складеним з тестування з наступних навчальних дисциплін:

 • Технологічні основи зварювання плавленням.

 • Обладнання електричного зварювання плавленням.

 • Технологічне устаткування.

 • Виготовлення зварних конструкцій.

 • Охорона праці в галузі.

 • Контроль якості.


НА ДОПОМОГУ АБІТУРІЄНТАМ

Для успішної здачі вступного екзамену з профілюючих дисциплін

необхідно обробити та засвоїти наступний навчальний матеріал
Навчальна дисципліна

«Теоретичні основи зварювання плавленням»

Технологія механізованого зварювання|зварювання| під шаром флюсу

При автоматичному зварюванні|зварюванні| під шаром флюсу (рис.1) зварювальний дріт і гранульований флюс подаються в зону дуги, що горить в порожнині, заповненій парами металу і матеріалів флюсу.

Під впливом тепла зварювальної дуги плавляться кромки основного металу, електродний дріт і частина|частка| флюсу. По мірі переміщення дуги розплавлений флюс випливає на поверхню зварювальної ванни, охолоджує|, утворюючи шлакову кірку|скоринку|, що легко відділяється|відокремлюється| від шва, а метал зварювальної ванни кристалізується у формі|у формі| заварного шва. Шлак захищає розплавлений метал від дії кисню і азоту повітря, легує і уповільнює|сповільняє| охолоджування|охолодження| металу шва, що сприяє отриманню|здобуттю| якісного наплавленого металу при високій продуктивності.

Флюси, що використовуються при електричному зварюванні|зварюванні| повинні забезпечити|: • захист зони зварювання|зварювання| від навколишнього середовища;

 • стійкість горіння дуги;

 • добре|добре| формування металу шва;

 • щільні шви не схильні до кристалізаційних| тріщин;

 • легку відділяємість| шлакової кірки|скоринки| від шва після|потім| охолодження|остигання|;

 • найменша виділяємість| пилу і шкідливих для здоров'я зварювальника|зварювальника| газів;

 • легування металу шва;

 • зменшення витрат електродного| металу на згорання та розбризкування.

При зварюванні|зварюванні| вуглецевих і низьколегованих конструкційних сталей| найчастіше використовується вуглецевий дріт марки Св08 і Св08А в поєднанні| з|із| високо| крем'янистим марганцевим флюсом марки ОСЦ-45, АН-348А. Вимоги до цих флюсів регламентується ГОСТ 9087-81 «Флюси зварювальні плавлені». Цей стандарт встановлює 14 різних марок флюсів, що виплавляються в полум'яних або електричних печах.

Технологія механізованого зварювання|зварювання| в середовищі|середі| захисних газів

На цей час|нині| в народному господарстві значне місце|місце-милю| займає|позичає| дугове зварювання|зварювання| в середовищі|середі| захисних газів. Об'єм застосування дугового зварювання|зварювання| в середовищі|середі| захисних газів все більше зростає завдяки його технологічним та економічним перевагам.

Технологічними перевагами є|з'являються| відносна простота процесу зварювання|зварювання|, можливість|спроможність| напівавтоматичного і автоматичного зварювання|зварювання| швів, що знаходяться|перебувають| в різних просторових положеннях|становищах|, що дозволяє механізувати зварювання|зварювання| в різних просторових положеннях|становищах|, зокрема зварювання|зварювання| не поворотних стикових труб|труба-конденсаторів|. Невеликий об'єм|обсяг| шлаків, що беруть участь в процесі зварювання|зварювання| в захисних газах, дозволяє у ряді випадків отримати|одержувати| шви високої якості.

При зварюванні|зварюванні| в захисних газах, що спеціально подається в зону горіння дуги газ або суміш газів, захищають розплавлений метал від дії навколишнього середовища. Захисні гази можуть бути інертними та активними. В якості інертних газів застосовується аргон і гелій. Активними захисними газами є|з'являються| вуглекислий газ, азот і різні суміші (суміш аргону з|із| вуглекислим газом, аргону з|із| азотом, аргону з|із| киснем). Інертні захисні гази застосовуються при зварюванні|зварюванні| високолегованих сталей|, кольорових металів і високо активних металів. Активні захисні гази використовують при зварюванні|зварюванні| вуглецевих і деяких сортів|гатунків| легованих сталей|.

При зварюванні|зварюванні| у вуглекислому газі відбувається|походить| підвищене вигорання вуглецю, марганцю і кремнію. При зварюванні низько вуглецевим дротом насамперед|передусім| відбувається|походить| інтенсивне вигорання вуглецю, внаслідок чого у шві утворюються пори. Тому при зварюванні|зварюванні| низько і середньо вуглецевих сталей| використовують кремнемарганцевистий| дріт з|із| підвищеним вмістом розкислювачів, наприклад марок Св08ГС і Св08Г2С.

Зварювання|зварювання| в середовищі|середі| вуглекислого газу плавким електродом проводять|виробляють| на постійному струмі|току| зворотної полярності. Це пояснюється|тлумачить| тим, що при прямій полярності процес зварювання|зварювання| характеризується великим розбризкуванням навіть при зварюванні|зварюванні| значно меншими струмами|токами|. Це приводить|призводить| до зменшення глибини провару. Зварювання|зварювання| на прямій полярності характеризується збільшенням окислення|окислений| елементів і підвищенням схильності шва до утворення пір.ЗАГАЛЬНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ПРОФЕСІЙНОГО ВСТУПНОГО ЕКЗАМЕНУ

з навчальної дисципліни

«Теоретичні основи зварювання плавленням»

 1. У чому полягає сутність|сутність| механізованого зварювання|зварювання| під шаром флюсу?

 2. Які вимоги висуваються| до зварювальних флюсів?

 3. Які марки зварювальних дротів застосовуються для зварювання конструкційних сталей| під шаром флюсу?

 4. Які марки зварювальних флюсів застосовуються для механізованого зварювання|зварювання| конструкційних сталей|?

 5. Яке поєднання| марки дроту і флюсу застосовують для зварювання|зварювання| низьковуглецевих сталей|?

 6. Який ГОСТ регламентує вимоги до флюсів?

 7. Яку кількість марок флюсів встановлює ГОСТ 9087-81?

 8. Яким зварювальним дротом виконують зварювання|зварювання| низковуглецевих сталей| в середовищі|середі| вуглекислого газу?

 9. На якому струмі|току| виконують зварювання|зварювання| в середовищі|середі| вуглекислого газу плавким електродом?

 10. Якими технологічними перевагами володіє зварювання|зварювання| в середовищі|середі| захисних газів?

 11. На які два типи|типів| діляться захисні гази?

 12. Які гази відносяться до активних захисних газів?

 13. Які гази відносяться до інертних захисних газів?

 14. Які бувають суміші захисних газів?

 15. Для зварювання|зварювання| яких сталей| застосовуються активні захисні гази?

 16. Для зварювання|зварювання| яких сталей| застосовуються інертні захисні гази?

 17. До якого дефекту шва приводить|призводить| зварювання|зварювання| в середовищі|середі| захисних газів низько вуглецевим дротом?

 18. Для чого до складу зварювального дроту для зварювання|зварювання| у вуглекислому газі вводять|запроваджують| марганець і кремній?

 19. Чим характеризується зварювання|зварювання| в середовищі|середі| вуглекислого газу на прямій полярності?

Навчальна дисципліна

«Обладнання електричного зварювання плавленням»
Загальні|спільні| відомості про обладнання|обладнання| для механізованих способів зварювання|зварювання|

Електричне зварювання|зварювання| плавленням за ступенем|мірі| механізації розрізняють на автомати­чне|, напівавтоматичне та ручне.

При автоматичному зварюванні|зварюванні| ме­ханізовані| всі основні зварювальні операції: збудження електричної дуги, підтримка стійкого її горіння, подача електродного дроту в зону горіння дуги, переміщення його вздовж|вздовж| зварюваних кромок із швидкістю зварювання|зварювання|, захист розплавленого металу від шкідливої дії кисню та азоту повітря, заварка кратера в кінці|у кінці| шва і припинення процесу зварювання|зварювання|.

При напівавтоматичному| зварюванні|зварюванні| механізована тільки|лише| частина|частка| операцій. Зазвичай|звично| залишається| немеханізованою переміщення електродного дроту. Цю операцію зварювальник|зварювальник| виконує вручну|вручну|.

Обладнання|обладнання|, що використовується при ав­томатичному| зварюванні|зварюванні|, називається зварювальними автоматами, а при напівавтоматичному зварюванні|зварюванні| — зварювальними напівавтоматами.
Будова|устрій| зварювальних напівавтоматів

Основними вузлами зварювального напівавтомата є|з'являються|:

1. Механізм подачі електродного дроту. Він складається з електродвигуна, редуктора і системи роликів і касет, що подають і притискають. Електродвигун з|із| редуктором забезпечує| обертання ролика, що подає, проштовхуючого електродний дріт по гнучкому порожнистому кабелю до зони зварювання|зварювання|. Він також дозволяє налагоджувати|набудовувати| швидкість подачі дроту і підтримувати| її постійною в процесі роботи. Як привід в цьому механізмі можуть використовуватися електродвигуни як змінного, так і постійного струму|току|. Швидкості подачі електрод­ного| дроту може змінюватися ступінчасто|східчастий| за допомогою змінних шестерень або змінних роликів, що подають, плавним ре­гулюванням| числа обертів|зворотів| електродвигуна постійного струму|току|, а так само плавно-ступінчасто|східчастий|. Для подачі електродного дроту суцільного перетину застосовують механізми подачі з|із| однією парою роликів, що подають. Для подачі електродного дроту порошкового перетину застосовують механізми подачі з|із| двома парами роликів, що подають.

Для напівавтоматичному зварюванні|зварювання| в захисних газах застосовують в основному три типи|типів| механізмів подачі електродного дроту:

- закритий|зачиняти| МПЗ (рис. 1) з|із| касетою на 5 кг сталевого дроту (для напівавтоматів ПДГ-305, ПДГ-306 і ін.);

- відкритий|відчиняти| МПО (рис. 2) з|із| касетою на 12 або 20 кг сталевого дроту (для напівавтоматів ПДГ-502, ПДГ-504 і ін.);- відкритий|відчиняти| на візку МПТ (рис. 3) з|із| кас­етним| пристроєм|устроєм| для бухти до 50 кг сталевого дроту (для напівавтоматів ПДГ-505, ПДГ-601 ).
2. Гнучкий шланг призначений для подачі електродного дроту|, зварювального струму|току|, захисного газу, а іноді|інколи| і охолоджуючої| води або газу до пальника.
3. Зварювальні пальники призначені для підведення до місця|місце-милі| зварювання|зварювання| електродного дроту, зварювального струму|току| і захисного газу. Пальники класифікуються за типом на пістолетні і молоткові, а за видом|виду| охолодження|охолодження| на природного охолодження|охолодження| (повітрям) і штучного охолодження|охолодження| (водою або газом).

Для зварювання|зварювання| в захисних газах низьковуглецевих і низьколегованих| сталей| застосовуються зварювальні напівавтомати наступних|слідуючих| типів: ПДГ-305, ПДГ-306, ПДГ-502, ПДГ-504, ПДГ-505, ПДГ-601.Класифікація зварювальних автоматів

Основним вузлом автомату є|з'являється| зварювальна головка|голівка| - це механізм, що забезпечує підведення зварювального струму|току| до електродного дроту, збуджує| електричну дугу, подає дріт в зону її горіння та припиняє процес зварювання|зварювання|.

Якщо зварювальна головка|голівка| встановлена|установлена| нерухомо|непорушно|, а зварюваний виріб обертається або пересувається, то така головка|голівка| називається підвісною. Якщо ж в конструкції головки|голівки| є|наявний| механізм для її переміщення, то вона називається самохідною. Самохідні зварювальні головки|голівки|, що пересуваються по зварюваному виробу або по спеціальному рейковому шляху|колії|, називаються зварювальними тракторами.


Типи зварювальних автоматів

Для механізованого зварювання|зварювання| під шаром флюсу застосовуються наступні|слідуючі| зварювальні трактори: АДФ-1002, АДФ-1002, АДФ-1201, ТС-17С.
Для автоматичного зварювання|зварювання| під шаром флюсу застосовуються наступні|слідуючі| зварювальні головки|голівки|: А-1416, А-1412, А-1406.Для автоматичного зварювання|зварювання| в середовищі|середі| захисних газів застосовуються наступні|слідуючі| зварювальні трактори і головки|голівки|: К 005, А-1406.Сучасні зварювальні автомати випускають вітчизняні виробники:

- ВАТ «Каховський завод |обладнання| електрозварювального обладнання»

- Інститут електрозварювання ім. Е.О. Патона

- ВАТ завод Електромашинобудування «Фірма СЕЛМА»
ЗАГАЛЬНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ПРОФЕСІЙНОГО ВСТУПНОГО ЕКЗАМЕНУ

з навчальної дисципліни «Обладнання електричного зварювання плавленням»

:


 1. Як класифікується електричне зварювання|зварювання| плавленням за ступенем|мірі| механізації?

 2. Які зварювальні операції механізуються при автоматичному зварюванні|зварюванні|?

 3. Яка зварювальна операція залишається немеханізованою при напівавтоматичному зварюванні|зварюванні|?

 4. Як називається обладнання|обладнання|, яке застосовується при автоматичному зварюванні|зварюванні|?

 5. Як називається обладнання|обладнання|, яке застосовується при напівавтоматичному зварюванні|зварюванні|?

 6. Що входить до механізму подачі електродного дроту?

 7. Скільки роликів, що подають застосовується в механізмі подачі в напівавтоматах для зварювання|зварювання| порошковим дротом?

 8. Скільки розрізняють типів механізмів подачі електродного дроту залежно від маси касети?

 9. З|із| яких основних вузлів складається зварювальний напівавтомат?

 10. Що є|з'являється| основним вузлом зварювального автомата?

 11. Що називається підвісною зварювальною головкою|голівкою|?

 12. Що називається самохідною зварювальною головкою|голівкою|?

 13. Що називається зварювальним трактором?

 14. Які типи зварювальних напівавтоматів застосовуються для зварювання|зварювання| в захисних газах низьковуглецевих і низьколегованих| сталей|?

 15. Які типи зварювальних тракторів застосовуються для зварювання|зварювання| під шаром флюсу?

 16. Які типи зварювальних головок|голівок| застосовуються для зварювання|зварювання| під шаром флюсу?

 17. Які типи зварювальних автоматів застосовуються для зварювання|зварювання| в середовищі|середі| захисних газів?

 18. Які вітчизняні виробники випускають сучасні зварювальні автомати?


Навчальна дисципліна

«Виготовлення зварних конструкцій»

Технологічний процес виготовлення зварних конструкцій

Виробництво зварних конструкцій забезпечується технічно грамотними проектними рішеннями, що регламентуються вимогами одиничних державних систем: технологічної підготовки виробництва (ЕСТПП), конструкторської (ЕСКД) і технологічної документації (ЕСТД).

Невід'ємною частиною комплекту технічної документації на зварний виріб є технічні умови. Технічні умови відповідно до вимог ГОСТ 2.114-70 повинні містити всі вимоги до продукції, її виготовлення, контролю, приймання і постачання, які доцільно вказувати в конструкторській або іншій технічній документації.
Основи технічного нормування

Під структурою норми часу розуміється склад витрат робочого часу, необхідного для виконання одиниці роботи.

Основним часом називається час, що витрачається робітником на якісну зміну предмета праці - його розмірів, властивостей, складу, форми, або положення в просторі. Визначається виходячи з найбільш раціональних режимів роботи обладнання.

Допоміжним часом називається час, що витрачається на дії виконавця, що забезпечує виконання основної роботи. Це тимчасові витрати на вивантаження і знімання готової продукції, переміщення виробів у процесі їх виготовлення, у межах робочої зони, контроль за якістю продукції, що виготовляється, пересуванням (переходом) робітника, дії з управління обладнанням, необхідні для виконання операцій, крім налагодження, І повторювані з кожною одиницею продукції.Основи проектування цехів, монтажних дільниць

У процесі розробки плану і розрізів будівлі проектованого складально-зварювального цеху визначають необхідні розміри останнього і розташування в ньому всіх елементів виробництва.

Остаточний розмір ширини прольоту в межах отриманих розрахункових значень встановлюють з урахуванням найбільш зручного розташування технологічного процесу проектованого цеху та вимог ГОСТ 23837-79.

У будинках складально-зварювальних цехів з поздовжнім напрямком виробничого потоку, а також в подовжніх прольотах при інших схемах планування величина кроку колон нормалізована і складає 12 м для одноповерхових будівель. Розмір кроку колон у поперечному прольоті одноповерхової будівлі складально-зварювального цеху завжди дорівнює ширині поздовжнього прольоту. Крок колон приймається 6 і 12 м.ЗАГАЛЬНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ПРОФЕСІЙНОГО ВСТУПНОГО ЕКЗАМЕНУ

з навчальної дисципліни «Виготовлення зварних конструкцій»

:

 1. Якими державними стандартами регламентуються вимоги до проектних рішень при виробництві зварних конструкцій?

 2. Якою частиною комплексу технічної документації на зварний виріб є технічні умови?

 3. Що повинні містити технічні умови на зварний виріб відповідно до вимог ГОСТ 2.114-70?

 4. З яких складових складається норма часу, необхідна для виконання одиниці роботи?

 5. Що таке основний час?

 6. Що таке допоміжний час та на які витрати він витрачається?

 7. Вимогам якого ГОСТу повинні відповідати проектовані цехи за технологічним процесом?

 8. Який крок колон приймається у складально-зварювальних цехах з поздовжнім напрямом виробничого потоку, а також в подовжніх прольотах?

 9. Який крок колон у поперечному прольоті приймається при проектуванні плану складально-зварювального цеху?


Навчальна дисципліна

«Охорона праці»
Загальні положення з техніки безпеки

Техніка безпеки - це система організаційних і технічних заходів і засобів, що запобігають впливу на небезпечних виробничих факторах, що працюють.

Охорона праці - це система законодавчих актів і відповідних їм соціально-економічних, технічних і гігієнічних та організаційних заходів, що забезпечують безпеку, збереження здоров'я та працездатності людини в процесі праці.

Виконання зварювальних робіт вимагає дотримання певного комплексу правил техніки безпеки та охорони праці.

Електрозварник, приступаючи до роботи, повинен перевірити наявність і справність обладнання, заземлюючих пристроїв, захисних огороджень і пристосувань.
Загальні вимоги безпеки до технологічного обладнання

Зварювальний трансформатор, ацетиленовий генератор, балони із зрідженим газом повинні розміщуватися поза ємкостей, в яких проводиться зварювання.

Ацетиленовий генератор служить для здобуття технічного ацетилену при взаємодії карбіду кальцію з водою. Кожен переносний ацетиленовий генератор повинен мати паспорт та інвентарний номер. Допускається встановлення переносних генераторів для виконання тимчасових газополум’яних робіт в робочих і житлових провітрюваних приміщеннях.

При використанні балонів зі стисненими газами необхідно дотримувати встановлених заходів безпеки: не кидати балони, не встановлювати їх поблизу нагрівальних приладів, не дозволяється зачищення і фарбування наповнених газом балонів, а також зміцнення кілець на їх горловині, не зберігати разом балони з киснем та горючими газами, балони зберігати у вертикальному положенні. При замерзанні води в редукторі ацетиленового генератора відігрівати його тільки через спеціальні прилади або обкладати ганчірками, намоченими в гарячій воді. Категорично забороняється відігрівати будь-які балони із стисненими газами відкритим полум'ям, тому що це майже неминуче призводить до вибуху балону.

Запобігання травм, пов'язаних зі складальними та транспортними операціями (травми механічного характеру). Важливе значення має впровадження комплексної механізації й автоматизації, що значно зменшує небезпеку травм такого роду. При зварюванні металоконструкцій масою більше 15 кг стаціонарні робочі місця необхідно обладнати збірними стендами і засобами механізації.
Надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках

Першу допомогу потерпілому при нещасному випадку необхідно надавати в наступному порядку: • звільнити потерпілого від ушкоджуючого фактора, що на нього діє (важкий предмет, електричний струм, хімічні реагенти, вода і т.д.), винести на свіже повітря, розстебнути пояс і ґудзики;

 • провести штучне дихання, зупинити кровотечу, накласти пов'язку, шину і т.д.;

 • викликати «швидку допомогу» або доставити потерпілого до найближчої лікувальної установи будь-яким транспортом, дотримуючись правил безпеки.

Якщо після звільнення потерпілого від дії електричного струму встановлено, що він не дихає, слід негайно приступити до штучного дихання та непрямого масажу серця.

При відсутності спеціальних медичних апаратів найбільш ефективним є штучне дихання методом «з рота в рот» або «з рота в ніс». Натискати на грудину потрібно один раз на секунду поштовхом такої сили, щоб змістити її на 3 - 5 см. Після кожного натискання швидко віднімати руки від грудної клітини, що б не заважати її вільному випрямленню. Виконавши 3-4 натискання, роблять перерву на 2с, під час якого виробляють вдування повітря за методом «з рота в рот», після чого необхідно повторити масаж з вказаною частотою до наступної перерви і знову зробити вдування. За цим способом за хвилину потрібно зробити 60-70 натискань на грудину при частоті штучного дихання 15-20 разів на хвилину.ЗАГАЛЬНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ПРОФЕСІЙНОГО ВСТУПНОГО ЕКЗАМЕНУ

з навчальної дисципліни «Охорона праці»


 1. Що називається охороною праці?

 2. Що повинен перевірити електрогазозварювальник приступаючи до роботи?

 3. Де повинні розташовуватися балони зі зрідненим газом?

 4. Що забороняється робити при використанні балонів зі стисненим газом?

 5. Чи дозволяється зачищення і фарбування наповнених газом балонів, а також закріплення кілець на їх горловині?

 6. Що потрібно робити|чинити| насамперед|передусім| при враженні|ураженні| електричним струмом|током|?

 7. При якій масі зварюваної деталі, робоче місце|місце-миля| зварювальника|зварювальника| має бути обладнане вантажопідйомним пристосуванням?

 8. Яка кількість вдихів за одну хвилину|мінуту| робиться|чинить| при проведенні штучного дихання?

 9. Чим слід відігрівати переносний ацетиленовий генератор у наслідок|внаслідок| замерзання в ньому води?

 10. Які методи першої допомоги використовується при відсутності спеціальних медичних апаратів?

Навчальна дисципліна

«Технічне устаткування»
Механізоване обладнання для установки та переміщення зварних виробів

До механізованого обладнання для установки та переміщення зварних виробів відносять: обертачі, маніпулятори, кантувачі та роликові стенди.Обертач – призначений для установки виробів в зручне положення для зварювання шляхом обертання довкола однієї вісі, а також для обертання деталей із зварювальною швидкістю при автоматичному зварюванні.

Обертачі бувають горизонтальні та вертикальні.

Обертач - спрощений маніпулятор, в якому відсутній механізм нахилу, який має дві швидкості: маршову і зварювальну. Він призначений для зварювання виробів тих, що мають кільцеві шви.

Маніпулятор - призначений для установки виробів в зручне положення для зварювання, шляхом повороту їх довкола двох вісей (нахилу та обертання), а також для обертання їх зі швидкістю зварювання при механізованому зварюванні. Маніпулятори, що забезпечують тільки установку виробу в зручне положення для зварювання та які не мають швидкості зварювання називаються позиціонерами.

Кантувач – призначений для установки виробів в зручне положення для зварювання, шляхом їх повороту довкола горизонтальної вісі. Він має одну маршову швидкість.

Кантувачі розрізняють за конструктивним виконанням: двостійкові, кільцеві, цепні, ричажні, домкратні, челночні, книжні та з поворотною рамою.Роликовий стенд - призначений для обертання циліндричних або конічних виробів з маршовою швидкістю, при установці їх в зручне положення, а також для обертання деталей із зварювальною швидкістю при автоматичному зварюванні кільцевих швів.
Обладнання для установки та переміщення зварювальних автоматів

До такого обладнання відносять: колони, колони з консолями, візки та направляючі пристрої для зварювальних апаратівКолони діляться за типом розміщення на них апаратів – для несамохідних та самохідних. Перші призначені для зварювання кільцевих швів, другі - для кільцевих та прямолінійних швів.

Колона з консоллю – це стаціонарна або переносна колона, на кінці якої розташовані механізм подачі напівавтомату та касета зі зварювальним дротом.

Візки ділять за конструкцією на три групи:

 • велосипедні візки переміщуються на двох коліях, розташованих у вертикальній площині одна над іншою;

 • глагольні візки відрізняються від велосипедних тим, що пересуваються на двох коліях, розташованих на підлозі цеху;

 • портальні візки пересуваються на двох коліях, розташованих з двох сторін виробу.

Направляючі пристрої для зварювальних апаратів призначені для встановлення та переміщення на них самохідних пристроїв при зварюванні прямолінійних швів з обмеженою довжиною.
Складальне устаткування

Складальне устаткування класифікується на: 1. Складальні кондуктори – це пристосування, яке складається з плоскої або просторової рами чи плити, на якій розміщуються установчі та притискні елементи.

 2. Складальні стенди та установки, які призначені для великих виробів, і складаються з нерухомої основи, на якій розміщуються установчі та притискні елементи.

 3. Універсально-складальне устаткування (УСУ) – це уніфікований набір стандартних пристосувань, підставою якого є складальні плити. Плити мають Т образні пази, на яких встановлюють настановчі і ручні притискні елементи. УСУ можливо багаторазово використовувати в різних пристосуваннях для виготовлення великої номенклатури виробів за рахунок універсального набору стандартних деталей, з яких за необхідністю складають пристосування для складання різноманітних вузлів. Універсально складальні устаткування – застосовують в масовому виробництві.

 4. Переносні складальні пристосування (стяжки, струбцини, розпори та ін.) - це універсальні пристосування, які використовуються для складання різноманітних виробів.


Механізоване обладнання для складання плоско-листових конструкцій

Пристосування з флюсовими подушками для зварювання прямолінійних швів застосовують для зварювання прямолінійних швів плоских конструкцій, а також подовжніх швів обичайок.

Для зварювання прямолінійних швів листових конструкцій широко застосовують флюсові подушки з електромагнітами, які притискають виріб до подушки. Такі подушки широко застосовуються в комплекті з електромагнітними стендами.

ЗАГАЛЬНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ПРОФЕСІЙНОГО ВСТУПНОГО ЕКЗАМЕНУ

з навчальної дисципліни «Технічне устаткування»


 1. Що відносять до механізованого обладнання для установки та переміщення зварних виробів?

 2. Для чого призначений обертач?

 3. Які бувають обертачі?

 4. Для чого призначений маніпулятор?

 5. Що називається позіціонером?

 6. Для чого призначений кантувач?

 7. Які бувають кантувачі?

 8. Для чого призначений роликовий стенд?

 9. Що відносять до обладнання для установки та переміщення зварювальних автоматів?

 10. Що таке колони?

 11. Що таке колони з консолями?

 12. Які бувають візки?

 13. Для чого призначені направляючі пристрої для зварювальних апаратів?

 14. На що класифікується складальне обладнання?

 15. Що таке складальні кондуктори?

 16. Що таке складальні стенди та установки?

 17. Що таке УСУ?

 18. Що таке переносні складальні пристосування?

 19. Яке обладнання застосовують для зварювання прямолінійних швів плоских конструкцій?


Навчальна дисципліна

«Контроль якості»

Управління якістю зварювальних робіт здійснюється шляхом систематичного контролю та цілеспрямованої|ціленаправленої| дії на умови й чинники|фактори|, що впливають на якість продукції.

При виготовленні зварних конструкцій застосовують попередній контроль за допомогою якого перевіряють якість початкових|вихідних| матеріалів, захисних газів, зварювального дроту, правильність підготовки кромок під складання|зборку| і справність обладнання|устаткування|. На другій стадії, яка називається операційним контролем, здійснюють контроль над правильністю накладання швів і послідовністю зварювання|зварки| всієї конструкції. По закінченню зварювання|зварки| зовнішнім оглядом перевіряють якість швів готового виробу, цю стадію називають остаточним контролем зварних швів готового виробу.

Основна мета|ціль| технологічного контролю полягає у забезпеченні випуску високоякісної продукції, що досягається проведенням заходів щодо попередження|попереджувати| появи браку|шлюбу| та його своєчасного виявлення. Технологічний контроль здійснюється за всім виробничим циклом.

Контроль до зварювання|зварки| передбачає зменшення вірогідності|ймовірності| виникнення браку|шлюбу| при виконанні зварювальних робіт.

Контроль під час зварювання|зварки| припускає|передбачає| перевірку якості підготовки деталей і вузлів під зварювання|зварку|, якість складання|зборки|, дотримання режимів і технології зварювання|зварки|.

Контроль після|потім| зварювання|зварки| здійснюється зовнішнім оглядом. Він визначає зовнішні дефекти у швах. Перед оглядом зварний шов і прилеглу до нього поверхню очищають від шлаку, бризок і забруднень.

Виконанням всіх видів контролю за всім виробничим циклом на виробництві займається відділ технічного контролю (ВТК).


ЗАГАЛЬНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ПРОФЕСІЙНОГО ВСТУПНОГО ЕКЗАМЕНУ

з навчальної дисципліни «Контроль якості» .


 1. Шляхом чого здійснюється управління зварювальними роботами?

 2. На які стадії поділяється контроль якості?

 3. У чому полягає основна мета технологічного контролю?

 4. На яких етапах виготовлення зварної конструкції здійснюється технічний| контроль?

 5. Що передбачає контроль якості до зварювання?

 6. Що передбачає контроль якості під час зварювання?

 7. Що передбачає контроль якості після зварювання?

 8. Які основні завдання|задачі|, покладені на ВТК підприємства?

ЗАГАЛЬНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ ДО ПРОФЕСІЙНОГО ВСТУПНОГО ЕКЗАМЕНУ:

 1. Яким зварювальним дротом виконують зварювання|зварку| в середовищі|середі| вуглекислого газу низьковуглецевих сталей|?

 2. На якому струмі виконують зварювання|зварку| в середовищі|середі| вуглекислого газу плавким електродом?

 3. Які технологічні переваги при зварюванні|зварки| в середовищі|середі| захисних газів?

 4. Зварювальний дріт в поєднанні з яким флюсом використовується для автоматичного зварювання|зварку| низьковуглецевих сталей|?

 5. Що забезпечує зварювання|зварка| під шаром флюсу?

 6. На якому струмі можуть виконувати автоматичне зварювання|зварку| під шаром флюсу?

 7. Яке регулювання швидкості подачі дроту можна застосувати в зварювальних напівавтоматах?

 8. Скільки схем механізмів напівавтоматів, що подають буває?

 9. Вказати тип|типа| напівавтомата для зварювання|зварки| в середовищі|середі| захисних газів плавким електродом низьковуглецевих і низьколегованих сталей.

 10. Вказати тип|типа| зварювального автомата для зварювання|зварки| під флюсом.

 11. На яких етапах виготовлення зварної конструкції здійснюється технічний| контроль?

 12. Які основні завдання|задачі|, покладені на ВТК підприємства?

 13. Які методи першої допомоги використовуються при відсутності спеціальних медичних апаратів?

 14. Що забороняється при використанні балонів зі стисненими газами?

 15. Що повинні містити технічні умови на зварний виріб відповідно до вимог ГОСТ 2.114-70?

 16. Що таке основний час?

 17. Як приймається крок колон подовжнього прольоту при проектуванні плану складально-зварювального цеху?

 18. Де застосовують універсально-складальне устаткування?

 19. Для складання чого, служить електромагнітний стенд з флюсовою подушкою?

 20. Обирання комплекту обладнання зварювальної установки для зварювання наведеної конструкції.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Петров Г.Л., Буров Н.Г., Абрамович В.Р. Технология и оборудование газопламенной обработки металлов. – Машиностроение, 1977

 2. Розаринов Ю.Н. Оборудование для электрической сварки плавлением. – Машиностроение, 1987

 3. Браткова О.Н. Источники питания сварочной дуги. – Высшая школа, 1982

 4. Александров А.Г. Милютин В.С. Источники питания для дуговой сварки. – Высшая школа, 1982

 5. Думов С.И. Технология электрической сварки плавлением. – Машиностроение, 1987

 6. Брауде М.З. Охрана труда при сварке в машиностроении. – Машиностроение, 1978

 7. Малышев Б.Д. Безопасность труда при выполнении сварочных работ в строительстве. – Стройиздат, 1988

 8. Жидецький В.Ц. Основи охорони праці. – Львів, 2002

 9. Електронний посібник викладача. - Адреса пошуку: ДІПТ / Денне відділення / Зварювальне виробництво / Технологічні основи зварювання плавленням / Лекції / Лекція ТОЗП__ doc.

 10. Електронний посібник викладача. - Адреса пошуку: ДІПТ / Денне відділення / Зварювальне виробництво / Обладнання електричного зварювання плавленням / Лекції / Лекція ОЕЗП__ doc.

 11. Електронний посібник викладача. - Адреса пошуку: ДІПТ / Денне відділення / Зварювальне виробництво / Охорона праці / Лекції / Лекція ОП__ doc.

База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка