European credit transfer system ects інформаційний пакетСторінка1/13
Дата конвертації05.03.2017
Розмір1.98 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Міністерство аграрної політики України

Херсонський державний аграрний університет

Рибогосподарсько-екологічний факультет

Кафедри аквакультури і гідробіоресурсів

EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM


ECTS - ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ
НАПРЯМ ПІДГОТОВКИ – 090201 "ВОДНІ БІОРЕСУРСИ ТА АКВАКУЛЬТУРА"


СПЕЦІАЛЬНІСТЬ

"ВОДНІ БІОРЕСУРСИ"

2012
Зміст

Стор.


І НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 7

А. Назва й адреса 7

Б. Академічний календар 7

В. Координатор ECTS від ХДАУ 7

Г. Загальний опис закладу 8

Факультет і спеціальності денної, заочної та 10

дистанційної форм навчання 10

Д. Процедура допуску до навчання 10

Загальні умови вступу 10

Загальноуніверситетські програмні вимоги 12

Навчальне навантаження студента 12

Кваліфікаційний статус студента 12

♦ Відвідування 12

♦ Система оцінювання 13

♦ Контроль успішності студентів 13

Академічна успішність 14

Стипендіальне забезпечення студентів 15

Контроль за виконанням студентом його 16

індивідуального навчального плану 16

Умови одержання диплому 16

Права університету 17

Політика університету щодо доступу до інформації 17

про студента 17

Політика університету щодо паління та вживання алкоголю і наркотиків 17

Оплата за навчання та освітні послуги 17

ІІ ЗАГАЛЬНА ПРАКТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ 18

А. Як потрапити до університету 18

Б. Забезпечення житлом 18

В. Здоров'я і страхування 18

1. Медичне обслуговування 18

1.1 Медичне обслуговування студентів з особливими потребами 19

2. Соціальний захист 19

Г. Умови навчання 19

1. Науково-технічна бібліотека 19

2. Умови для навчання 20

3. Навчально-лабораторна база 20

Д. Інша практична інформація 20

Е. Позапрограмна діяльність і дозвілля 20

Фізична культура і спорт 20

Центр культури і містецтва студентів 20

Прийом студентів з особистих питань 21

ІІІ РИБОГОСПОДАРСЬКО-ЕКОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 21

1. ОПИС ФАКУЛЬТЕТУ 21

Коротка історія 23

2. ГАЛУЗЬ ДІЯЛЬНОСТІ ФАХІВЦЯ 25

3. ДІАГРАМА СТРУКТУРИ ПРОГРАМИ НАВЧАННЯ 25

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ЯКІСТЬ ПІДГОТОВКИ І ВІДПОВІДНЕ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ВИПУСКНИКІВ 30

6. НОРМАТИВНІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ 32

Цикл 1 - Гуманітарні та соціально-економічні дисципліни 34

Цикл 2 – Дисципліни природничо-наукової підготовки 42

3 Цикл - Дисципліни професійної та практичної підготовки 50

Нормативна 69

Нормативний курс циклу дисциплін професійної та практичної 70

підготовки. 70

6. Перелік кафедр, що забезпечують підготовку фахівців з базовою вищою 73

освітою за напрямом 090201 "Водні біоресурси та аквакультура." 73

IV СЛОВНИК 74

V МОВА ВИКЛАДАННЯ 78
Вступ. ЩО ТАКЕ ECTS?

Визнання освіти і дипломів є передумовою для створення відкритої європейської зони освіти і підготовки, де студенти і викладачі можуть переміщуватися без перешкод. Тому, Європейська система перезарахування кредитів (ECTS) була розроблена в експериментальному проекті, організованому в рамках програми "Іразмес" як засіб покращання визнання освіти для навчання за кордоном. Зовнішнє оцінювання ECTS продемонструвало потенціал системи і Європейська комісія вирішила включити ECTS у свою програму "Сократес". ECTS зараз рухається від своєї обмеженої вузької експериментальної стадії до ширшого використання як елемента європейського масштабу у вищій освіті.

ECTS забезпечує інструментом, щоб гарантувати прозорість, збудувати мости між навчальними закладами і розширити можливості вибору для студентів. Система сприяє полегшенню визнання навчальних досягнень студентів закладами через використання загальнозрозумілої системи оцінювання - кредити і оцінки, а також забезпечує засобами для інтерпретації національних систем вищої освіти.

ECTS базується на трьох ключових елементах: інформація (стосовно навчальних програм і здобутків студентів), взаємна угода (між закладами- партнерами і студентом) і використання кредитів ECTS (щоб визначити навчальне навантаження для студентів). Ці три ключові елементи приводяться в дію через використання трьох основних документів: інформаційного пакета, форми заяви/навчального контракту і переліку оцінок дисциплін.

За своєю суттю ECTS жодним чином не регулює змісту, структури чи еквівалентності навчальних програм. Кодекс хорошої практики, що називається ECTS, забезпечує прозорість і сприяє визнанню освіти.

Повне визнання навчання є необхідною умовою для втілення програми обміну студентами в рамках програм "Сократес" чи "Іразмес". Повне визнання навчання означає, що період навчання за кордоном (включаючи іспити чи інші форми оцінювання) замінює порівнюваний період навчання в університеті (включаючи іспити чи інші форми оцінювання), хоча зміст погодженої програми навчання може відрізнятися.

Використання ECTS є добровільним і базується на взаємній довірі і переконанні щодо якості навчальної роботи освітніх закладів-партнерів.

ECTS забезпечує прозорість через такі засоби:       1. Кредити ECTS, які є числовим еквівалентом оцінки, що призначається розділам курсу, щоб окреслити обсяг навчального навантаження студентів, необхідний для завершення курсу.

       2. Інформаційний пакет, який дає письмову інформацію про університет, факультети, організації і структуру навчання і розділів курсу.

       3. Перелік оцінок з предметів, який показує здобутки студентів у навчанні у спосіб, який є всебічним і загальнозрозумілим, і може легко передаватися від одного закладу до іншого.

4. Навчальний контракт, що стосується навчальної програми, яка буде вивчатися, і кредитів ECTS, які присвоюються за успішне її закінчення, є обов'язковим для студентів.

ECTS також дає можливість для подальшого навчання за кордоном. З ECTS студент не обов'язково повернеться назад до університету після періоду навчання за кордоном; він може віддати перевагу тому, щоб залишитися у закордонному закладі - можливо, щоб здобути ступінь - чи навіть перейти до третього закладу. Перелік оцінок дисциплін є особливо важливим за цих умов, оскільки він показує історію навчальних здобутків студентів, яка допоможе навчальним закладам приймати ці рішення.

Кредити ECTS є числовим еквівалентом оцінки (від 1 до 60), призначеної для розділів курсу, щоб охарактеризувати навчальне навантаження студента, що вимагається для їх завершення. Вони відображають кількість роботи, якої вимагає кожен блок курсу відносно загальної кількості роботи, необхідної для завершення повного року академічного навчання в університеті, тобто лекції, практична робота, семінари, консультації, виробнича практика, самостійна робота - в бібліотеці чи вдома - і екзамени чи інші види діяльності, пов'язані з оцінюванням. ECTS, таким чином, базується на повному навантаженні студента, а не обмежується лише аудиторними годинами.

Кредити ECTS - це скоріше відносне, а не абсолютне мірило навчального навантаження студента. Вони лише визначають, яку частину загального річного навчального навантаження займає один блок курсу.

У ECTS 60 кредитів становить навчальне навантаження на один навчальний рік, і, як правило, З0 кредитів на семестр, або 20 кредитів на триместр.

Кредити ECTS призначаються для розділів курсу, але присвоюються лише студентам, які успішно завершили увесь курс, задовольняючи всі необхідні вимоги стосовно оцінювання. Іншими словами, студенти не одержують кредитів ECTS просто за відвідування занять - вони повинні задовольнити всі вимоги щодо оцінювання, щоб продемонструвати, що вони виконали заявлені навчальні завдання для даного розділу курсу. Процедура оцінювання проводиться у різноманітних формах: письмові чи усні екзамени, курсова робота, поєднання цих двох чи інших засобів таких, як презентації на семінарах, тощо.  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка