European credit system інформаційний пакет психолого-педагогічного факультету напрями підготовки: 030102 ПсихологіяСкачати 11.54 Mb.
Сторінка2/70
Дата конвертації18.12.2016
Розмір11.54 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   70Б. Ступенева структура
1. Кваліфікації (освітня і професійна)

Навчання на факультеті здійснюється за такою системою:Перший ступінь: бакалаврат. Термін навчання – 4 роки. Протягом перших двох років студенти вивчають фундаментальні дисципліни відповідно до обраної спеціальності. Після другого курсу, продовжуючи вивчати обов’язкові дисципліни державного стандарту, кожен студент обирає одну із допустимих додаткових спеціальностей або спеціалізацій (вивчає певний блок дисциплін за вибором студента).

По завершенню першого ступеня студенти отримують базову вищу освіту з відповідного напряму підготовки і кваліфікацію, передбачену освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра (з математики, з фізики, з інформатики) і можуть продовжити навчання на другому ступені.

На другому ступені навчання здійснюється або за програмою освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст”, або за програмою освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр”.

Навчання на освітньо-кваліфікаційному рівні “спеціаліст” передбачає підготовку фахівця з повною вищою освітою, якому, крім основної, присвоюється одна із можливих додаткових кваліфікацій.До магістратури приймаються випускники бакалаврату і випускники освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст”, які мають високий рейтинг. Навчання в магістратурі передбачає підготовку до педагогічної роботи у вищих навчальних закладах та у старшій середній школі. Випускникам освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр” після захисту магістерської кваліфікаційної роботи присвоюється кваліфікація магістра з основної спеціальності і викладача. Випускники психолого-педагогічного факультету, які проявили здібності до науково-дослідної роботи та отримали диплом спеціаліста або магістра мають можливість продовжити навчання в аспірантурі.

2. Діаграма структури навчання

План напряму підготовки 6.030102 Психологія


№ п/п

НАЗВА ДИСЦИПЛІНИ

Форми підсумкового контролю

Обсяг роботи студентів

Екзамени

Заліки

Курсові роботи

Кредитів

Всього годин

З викладачем

Самостійна робота

Аудиторні заняття

Індивідуальні заняття

Лекції

Практичні семінарські

Лабораторні

1

2

3

4

5

7

8

9

10

11

12

13

1.

Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки

 

 

 

36

1296

224

342

 

365

365

1.1.

Нормативна частина циклу

 

 

 

36

1296

224

342

 

365

365

1

Історія України

2

 

 

3

108

34

16

 

29

29

2

Українська мова (за професійним спрямуванням)

1

 

 

3

108

 

50

 

29

29

3

Іноземна мова

2

1

 

5

180

 

84

 

48

48

4

Історія української культури

5

 

 

2

72

14

16

 

21

21

5

Філософія

4

 

 

3

108

26

26

 

28

28

1.2

Вибіркова частина циклу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дисципліни за вибором студента

 

4,4, 5,5, 6,6 7, 8,8

 

20

720

150

150

 

210

210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Цикл математичної та природничо-наукової підготовки

 

 

 

38,5

1386

278

212

98

399

399

2.1.

Нормативна частина циклу

 

 

 

34

1224

244

196

80

352

352

6

Теорія ймовірності та математична статистика

2

 

 

3

108

34

36

 

19

19

7

Основи біології та генетики людини

2

 

 

4,5

162

30

30

 

51

51

8

Основи демографії

 

2

 

1,5

54

16

14

 

12

12

9

Нові інформаційні технології та ТЗН

 

6

 

2

72

10

 

20

21

21

10

Антропологія

 

2

 

1,5

54

14

10

8

11

11

11

Зоопсихологія та порівняльна психологія

 

1

6

2,5

90

20

12

8

25

25

12

Анатомія та еволюція нервової системи людини

 

1

 

1,5

54

14

6

 

17

17

13

Економічна теорія

 

5

 

3

108

22

26

 

30

30

14

Основи інформатики та обчислювальної техніки

 

3

 

4,5

162

20

6

28

54

54

15

Математичні методи в психології

4

 

 

4

144

28

28

 

44

44

16

Психофізіологія

 

2

6

4,5

162

26

18

16

51

51

17

Екологія

 

1

 

1,5

54

10

10

 

17

17

1.2.

Варіативна частина циклу

 

 

 

4,5

162

34

16

18

47

47

1.2.1.

Дисципліни за вибором університету

 

 

 

4,5

162

34

16

18

47

47

18

Фізіологія вищої нервової діяльності

1

 

 

1,5

54

10

10

0

17

17

19

Вікова фізіологія і валеологія

 

4

 

3

108

24

6

18

30

30

3.

Цикл професійної та практичної підготовки

 

 

 

137

4914

946

522

678

1366

1402

3.1.

Нормативна частина циклу

 

 

 

108,5

3906

768

488

436

1107

1107

3.1.1.

Професійна підготовка

 

 

 

41

1476

316

236

94

415

415

20

Вступ до спеціальності

 

1

 

3

108

18

14

8

34

34

21

Загальна психологія

1,2,3

 

6,8

16

576

120

80

48

164

164

22

Соціальна психологія

6

 

6,8

4,5

162

34

36

 

46

46

23

Вікова психологія

3

 

6,8

5

180

28

22

18

56

56

24

Педагогіка

1

 

 

4

144

46

34

 

32

32

25

Філософія психології

7

 

6

3

108

30

26

 

26

26

26

Педагогічна психологія

4

 

6,8

5,5

198

40

24

20

57

57

3.1.2.

Науково-предметна (практична) підготовка

 

 

 

67,5

2430

452

252

342

692

692

27

Практикум з загальної психології

 

3

 

10

360

32

 

108

110

110

28

Експериментальна психологія

4

 

6

6

216

40

10

40

63

63

29

Клінічна психологія

7

 

8

4

144

30

22

12

40

40

30

Патопсихологія

8

 

8

3

108

24

14

8

31

31

31

Психодіагностика

5

 

 

4

144

28

12

24

40

40

32

Історія психології

3

 

6

5

180

44

44

 

46

46

33

Диференціальна психологія

3

 

6,8

4,5

162

30

10

14

54

54

34

Психологія праці

6

 

6,8

4

144

34

18

12

40

40

35

Інженерна психологія

5

 

6

4

144

28

20

12

42

42

36

Основи психотерапії

7

 

 

2

72

16

8

12

18

18

37

Юридична психологія

7

 

8

3,5

126

32

18

12

32

32

38

Психологічний спецпрактикум по спецкурсах

 

5

 

4

144

16

 

44

42

42

39

Основи психологічної практики (практична психологія)

4

 

 

3

108

14

8

20

33

33

40

Методика викладання психології

8

 

8

2,5

90

18

14

10

24

24

41

Методика проведення психологічної експертизи в різних галузях психології

7

 

 

2,5

90

18

14

10

24

24

42

Психологія управління

 

8

8

1,5

54

14

8

4

14

14

43

Безпека життєдіяльності та основи охорони праці

 

3

 

2

72

18

16

 

19

19

44

Політична психологія

8

 

8

2

72

16

16

 

20

20

3.2.

Варіативна частина циклу

 

 

 

28

1008

178

34

242

259

295

3.2.1.

Дисципліни за вибором університету

 

 

 

11,5

414

88

30

62

117

117

45

Психологія творчості

 

8

6

1,5

54

14

6

6

14

14

46

Психологія мотивації

 

7

6

2,5

90

18

8

8

28

28

47

Основи психокорекції

5

 

6

2

72

16

6

10

20

20

48

Психологія конфлікту

 

7

6

2,5

90

18

10

6

28

28

49

Соціально-психологічний тренінг

 

8

 

1

36

4

 

14

9

9

50

Психодидактика

 

5

 

2

72

18

 

18

18

18

3.2.2.

Дисципліни за вибором студента

 

 

 

16,5

594

90

4

180

142

178

51

Практикум з психології діяльності (або спілкування)

 

6

 

4

144

20

 

52

36

36

52

Практикум з психології корекційної роботи (або профорієнтації)

 

6

 

5

180

20

 

64

48

48

53

Практикум з психології соціальних груп (або особистості)

 

7

 

4,5

162

20

 

60

41

41

54

Спецкурси

 

7

 

1,5

54

12

4

4

17

17

55

Оглядові лекції

 

 

 

1,5

54

18

 

 

 

36

4.

КУРСОВІ РОБОТИ

 

 

 

2

72

 

 

 

72

 

1

Курсова робота з психології

 

 

6

1

36

 

 

 

36

 

2

Курсова робота з психології

 

 

8

1

36

 

 

 

36

 

5.

НАВЧАЛЬНІ І ВИРОБНИЧІ ПРАКТИКИ

 

 

 

24

864

 

 

 

 

864

3

Навчальна психологічна (пропедевтична)

 

 

 

1,5

54

 

 

 

 

54

4

Навчальна з вікової психології

 

 

 

3

108

 

 

 

 

108

5

Навчальна психологічна

 

 

 

3

108

 

 

 

 

108

6

Навчальна з профорієнтаційної роботи

 

 

 

3

108

 

 

 

 

108

7

Виробнича психолого-педагогічна (літня)

 

 

 

4,5

162

 

 

 

 

162

7

Виробнича психологічна діагностико-корекційна

 

 

 

9

324

 

 

 

 

324

6.

ДЕРЖАВНА АТЕСТАЦІЯ

8

 

 

3

108

 

 

 

 

108

 

Тижневе навантаження

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підготовка бакалавра (загальна кількість годин)

 

 

 

240

8640

1448

1076

776

2202

3138

 

Кількість екзаменів

32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість заліків

 

38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість курсових робіт (всього)

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість практик (всього)

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

Позакредитні дисципліни

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фізичне виховання

 

1,2,3,4

 

7,5

270

 

270

 

 

 
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   70


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка