European credit system інформаційний пакет фізико-математичного факультету магістратура : Спеціальності: 04020101 МатематикаСторінка1/7
Дата конвертації05.05.2017
Розмір0.89 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Полтавський національний педагогічний університет

імені В.Г. Короленка

Фізико-математичний факультет

EUROPEAN CREDIT SYSTEM
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ
М а г і с т р а т у р а :
Спеціальності: 8.04020101 Математика*

8.04020301 Фізика*

2013


ІІІ. ФАКУЛЬТЕТ

А. Загальний опис факультету

Фізико-математичний факультет

вул. Остроградського, 2

м. Полтава

Україна

36003


тел. (05322) 7-20-94

е-mail: math.pdpu@mail.ru


1. Координатор ЕСТS від факультету Москаленко Юрій Дмитрович, декан факультету, кандидат фізико-математичних наук, доцент (тел. (05322) 7-20-94, е-mail: math.pdpu@mail.ru)

З координатором особисто можна зв’язатися щоденно, окрім суботи та неділі,


з 9 до 16 години за київським часом.

У разі відсутності координатора заміщує Марченко Валентин Олександрович – заступник декана з навчально-методичної роботи, кандидат фізико-математичних наук, доцент (тел. (05322) 7-20-94, е-mail: math.pdpu@mail.ru)2. Структура факультету

2.1. Кафедра загальної фізики і математики

Кількість штатних працівників: 21

З них:


 • докторів наук, професорів – 1;

 • кандидатів наук, доцентів – 12;

 • викладачів без наукового ступеня – 8.

2.2. Кафедра математичного аналізу та інформатики

Кількість штатних працівників: 13

З них:


 • докторів наук, професорів – 2;

 • кандидатів наук, доцентів – 8;

 • викладачів без наукового ступеня – 3.

2.3. Кафедра політекономії

Кількість штатних працівників: 11З них:

 • докторів наук, професорів – 2;

 • кандидатів наук, доцентів – 6;

 • викладачів без наукового ступеня – 3.


3. Умови для навчання:

 • бібліотека та спеціалізований читальний зал:

 • 5 комп’ютерних класів;

 • безкоштовний безлімітний вихід в Інтернет;

 • кабінети: математики, фізики, інформатики, педагогіки;

 • лабораторії: методики навчання фізики, електротехніки і радіотехніки, експериментальної фізики, атомної і ядерної фізики, електрики і магнетизму, молекулярної фізики, астрономії, механіки.


4. Програми навчання

  • За освітньо-кваліфікаційним рівнем “бакалавр” із напряму підготовки:

 • математика*: кваліфікація: вчитель математики з можливістю продовження навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст” або “магістр”; термін навчання: 4 роки на базі повної загальної середньої освіти;

 • фізика*: кваліфікація: вчитель фізики з можливістю продовження навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст” або “магістр”; термін навчання: 4 роки на базі повної загальної середньої освіти;

 • інформатика*: кваліфікація: фахівець з інформаційних технологій з можливістю продовження навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст” або “магістр”; термін навчання: 4 роки на базі повної загальної середньої освіти.

  • За освітньо-кваліфікаційним рівнем “спеціаліст” зі спеціальностей:

 • математика*: кваліфікація: математик. Вчитель математики з можливістю набуття однієї із додаткових кваліфікацій: вчитель інформатики, вчитель економіки та продовження навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр”; термін навчання: 1 рік на основі базової вищої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем “бакалавр” з напряму підготовки “Математика”;

 • фізика*: кваліфікація: фізик. Вчитель фізики та астрономії з можливістю набуття однієї із додаткових кваліфікацій: вчитель математики, вчитель інформатики та продовження навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр”; термін навчання: 1 рік на основі базової вищої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем “бакалавр” з напряму підготовки “Фізика”;

 • інформатика*: кваліфікація: інженер-програміст. Вчитель інформатики та з можливістю продовження навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр”; термін навчання: 1 рік на основі базової вищої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем “бакалавр” з напряму підготовки “Інформатика”.

  • За освітньо-кваліфікаційним рівнем “магістр” зі спеціальностей:

 • математика*: кваліфікація: математик. Викладач математики; термін навчання: 1 рік на основі базової вищої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем “бакалавр” або повної вищої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем “спеціаліст” з напряму підготовки (спеціальності) “Математика”;

 • фізика*: кваліфікація: фізик. Викладач фізики; термін навчання: 1 рік на основі базової вищої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем “бакалавр” або повної вищої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем “спеціаліст” з напряму підготовки (спеціальності) “Фізика”.


5. Основні методи навчання: пояснювально-ілюстративний, репродуктивний, проблемного викладу, частково-пошуковий, дослідницький, евристичні, інтерактивні.

Основні способи оцінювання: поточний контроль, семестрові заліки та екзамени, захист індивідуального завдання, курсових робіт, комплексні (ректорські) контрольні роботи, державна атестація.
6. Шкала виставлення оцінок


Оцінка ECTS

Зміст оцінки

За 100-бальною шкалою

Національна шкала

Екзамен

Залік

A

Відмінно – відмінний рівень компетентностей з незначними недоліками, які не мають принципового значення

90 – 100 балів

відмінно

зараховано

B

Дуже добре – високий рівень компетентностей з деякими недоліками

83 – 89 балів

добре

C

Добре – добрий рівень компетентностей з деякими недоліками

75 – 82 балів

D

Задовільно – посередній рівень компетентностей з недоліками, достатній для подальшого навчання або професійної діяльності

68 – 74 балів

задовільно

E

Достатньо – мінімальний рівень компетентностей, допустимий для подальшого навчання або професійної діяльності

60 – 67 балів

FX

Незадовільно з можливістю повторного складання – незадовільний рівень компетентностей, можливе повторне складання за умови належного самостійного доопрацювання

35 – 59 балів

незадовільно

не зараховано

F

Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням курсу – дуже низький рівень компетентностей, необхідне повторне вивчення дисципліни

0 – 34 балів
  1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка